up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله واکسن طيور PDF
QR code - واکسن طيور

واکسن طيور

دستورالعمل روش نگهداري و آماده سازي و تزريق واکسنهاي طيور

1– تانک ازت مايع حاوي واکسن نبايد در محل خيلي گرم نگهداري شود در غير اينصورت ازت مايع خيلي سريعتر تجخير مي شود .
2 – آمپول هاي حاوي واکسن همواره بايد زير ازت مايع قرار گيرد بنابراين ازت موجود در تانک به طور مرتب بايد کنترل شود .
3 – مخلوط کردن محتويات آمپول در حلال بايد در اطاق جداگانه اي انجام شود .
4 – تمام مواد و لوازم کار قبل از خارج کرد آمپول از تانک ازت مايع روز ميز آماده باشد .
5 – هنگام کار و آماده کردن واکسن از دستکش ماسک و عينک مخصوص محافظ چشم استفاده شود و هنگام خارج کردن آمپول از تانک ازت از آستين هاي بلند استفاده شود .
6 – در هر بار فقط يک آمپول از تانک خارج شود و ميله نگهدارنده آمپول ها در تانک ازت فقط تا حدي بالا کشيده شود که بتوان يک آمپول را برداشت و بلافاصله ميله و آمپول هاي روي آن را به داخل ازت مايع برگردانده شود .
7 – آمپول خارج شده در بن ماري 27 درجه سانتي گراد قرار داده شود و به صورت چرخشي به آرامي تکان داده شود به طوري که در مدت 20 ثانيه ذوب شود .
8 – آمپول را از بن ماري خارج و با دستمال کاغذي آن را خشک نماييد و در خط مشخص شده آن را بکشيد . قبل از شکستن آمپول مطمئن شويد که تمام محتويات آن در قسمت پايين آمپول قرار گرفته شود .
9 – تمام وسايلي که براي مخلوط کردن و تزريق واکسن بکار برده مي شوند قبلا استريل شوند . سترون کردن بايد در اتوکلاو ، با دماي 121 درجه سانتي گراد و 15 اتمسفر فشار به مدت 30 دقيقه انجام شود و براي استريل کردن از مواد ضدعفوني استفاده نشود .
10 – بعد از ذوب شدن آمپول حاوي واکسن بلافاصله و در عرض 30 ثانيه بايد محلول واکسن را به داخل حلال وارد کرد .
11 – با استفاده از سرنگ استريل 5 تا 10 ميلي ليتري و سوزن نمره 18 با قطر 2 1-1 اينچ محتويات آمپول به آرامي داخل سرنگ کشيده شود . در صورت استفاده از سوزن هاي خيلي باريک و يا در صورت کشيدن واکسن با فشار و سرعت زياد ممکن است تعدادي از سلولها صدمه ببيند .
12 – سوزن سرنگ حاوي واکسن کشيده شده را درب لاستيکي بطري حلال به داخل سرنگ بکشيد تا سرنگ تقريبا پر شود . همزمان سرنگ را به آرامي تکان دهيد ، سپس محتويات سرنگ را با احتياط و به آرامي در حلال تزريق کنيد . بعد از تزريق واکسن به شيشه حلال ، آن را به آرامي تکان دهيد تا واکسن با حلال مخلوط شود .
13 – حلال بايد در درجه حرارت 6-4 درجه سانتي گراد نگهداري شود و قبل از استفاده به مقدار نياز روزانه ، از قبل در اتاق واکسن قرار داده شود تا به دماي اتاق 27-22 برسد و سپس از آن استفاده کرد . در صورت انتقال واکسن به داخل حلال 8 – 2 درجه سانتي گراد ويروس واکسن صدمه مي بيند (نکته بسيار مهم)
14 – بعد از انتقال محتويات سرنگ به داخل حلال ، مقداري از حلال ، به داخل آمپول واکسن برگردانده شود تا محتوي آمپول کاملا شستشو و مجدد به آرامي به داخل حلال برگردانده شود .
15 – حلالهايي که رنگ غير طبيعي و يا کدورت خاص دارند ممکن است آلودگي ميکروبي داشته باشند و نبايد مصرف شوند .
16 – براي واکسيناسيون بهتر است از سرنگ هاي اتوماتيک 1 سي سي با سوزن نمره 22-20 با طول 12-9 ميلي متر استفاده شود .
17 – شيشه هاي حلال را به هنگام تزريق بايد بطور مرتب و با آرامي تکان داد. تکان ها نبايد آنقدر شديد باشد که کف ايجاد شود .
18 – واکسن آماده شده در کوتاهترين زمان ممکن مصرف شود و زمان مصرف آن حداکثر يک ساعت بيشتر طول نکشد .
19 – قبل از شروع تزريق سرنگ ها بايد آزمايش شوند تا اطمينان حاصل شود که مقدار تزريق به هر جوجه دقيقا 2 0 ميلي ليتر است .
20 – در طي استفاده از واکسن آماده شده و تزريق آن به جوجه هاي دماي واکسن نبايد به بيش از 27 درجه سانتي گراد برسد .
21 – بعضي از کمپاني هاي سازنده واکسن توصيه مي کنند که واکسن آماده شده در جريان تزريق بايد در يخ نگهداري شود . به همين جهت به دستورالعمل واکسن مصرفي و توصيه هاي سازنده آن بايد توجه شود .
22 – حداکثر سرعت واکسيناسيون بايد 1500 قطعه جوجه در ساعت باشد .
23 – بعد از تزريق واکسن حداقل براي مدت 30 قيقه جوجه به حال خود رها شود و کار ديگري روي جوجه انجام نگيرد .
24 – شماره سريال واکسن و حلال مربوط به آن يادداشت شود تا در زمان لازم بتوان پيگيري لازم را انجام داد .
25 – هيچ واکسن و يا حلالي را که تاريخ آن منقضي شده است مصرف نکنيد .
26 – واکسن هاي روغني نبايد همراه با واکسن مارک مصرف شوند چون فرمالين موجود در آنها ويروس را از بين مي برد .
27 – به منظور تاثير واکسن و جلوگيري از تماس زود هنگام جوجه ها با ويروس بيماريزا در مرغداري از انتقال جوجه ها حداقل 6 ساعت پس از تزريق واکسن از کارخانه جوجه کشي به مرغداري اجتناب شود .
وسائل و امکانات
1 – اتاق جهت آماده سازي واکسن به ابعاد حداقل 3×3 قابل ضدعفوني و شستشو
2 – يخچال 9 فوت
3 – ميز کار به عرض اتاقک
4 – روپوش و کلاه و چکمه (به تعداد کافي)
5 – دستکش چرمي ضخيم يا ضد حريق
6 – عينک محافظ چشم
7 – اتوکلاو جهت استريل کردن وسايل(در انداره متوسط و قابل حمل)
8 – پنس متوسط (دو عدد)
9 – بن ماري (يک دستگاه)
10 – سرنگ 1-5 سي سي يکبار مصرف استريل به مقدار کافي (با تاريخ مصرف)
11 – سر سوزن شماره 18 با طول يک اينچ جهت مخلوط کردن واکسن به حلال
12 – دستمال کاغذي (به مقدار کافي)
13 – سرنگ اتوماتيک 1 سي سي (به تعداد کافي)
14 – تانک ازت اضافي (1عدد)
15 – سر سوزن شماره 22 با طول 12 تا ميلي ليتر (به تعداد کافي)
2 – واکسن بيماري نيو کاسل
Newcasttle disease vaccine
واکسن هاي بيماري نيوکاسل در ايران به دو شکل زير به مصرف مي رسد :
الف – واکسن هاي زنده :- ide Live . vaccine leofiliz
از دو نوع B1 و لاسوتا مي باشند که هر دو نوع ويروس واکسن بوده از اينرو به علت حساس بودن در حفظ و نگهداري و کاربرد آن بايد دقت فراوان مبذول داشت و دقيقا برابر دستورالعمل مؤسسه سازنده اقدام کرد .
ب – واکسن کشته : Inactivated vaccine
ويروس بکار رفته در اين نوع واکسن غالبا B1 ، لاسوتا و 74 بوده و غير فعال مي باشند . مصرف اين نوع واکسن متعاقب مصرف واکسن هاي زنده نيوکاسل در گله هاي گوشتي ، مادر و تخمگذار تجارتي جهت افزايش و يکنواختي عيار آنتي بادي بر عليه بيماريها بکار مي رود .
3 – واکسن گامبورو
vaccine Bursal disease
دو نوع واکسن گامبورو در ايران به مصرف مي رسد .
الف – واکسن زنده :
freeze dried Live vaccine
ويروس بکار رفته در ساخت واکسن از نوع Intermediate و مصرف آن در کليه مناطق و در کليه گله هاي پرورشي (مرغ) برابر دستورالعمل مؤسسه سازنده واکسن اجباري مي باشد . جهت تعيين زمان مطلوب استفاده از اين واکسن بايد سطح ايمني مادري ، ميزان آلودگي منطقه و فارم و حدت ويروس بيماريزاي منطقه را در نظر گرفت .
ب – واکسن کشته :
vaccine inactivated ويروس واکسن غير فعال مي باشد . مصرف اين نوع واکسن در گله هاي مادر قبل از زمان تخمگذاري اجباري مي باشد .
4 – واکسن بيماري برونشيت عفوني : Infections Bronchitis vaccine
دو نوع واکسن برونشيت عفوني در ايران به مصرف مي رسد :
الف – واکسن زنده :
freeze dried Live vaccine
ويروس بکار رفته در ساخت واکسن از سويه تخفيف حدت يافته ماساچوست (Massachusetts) مي باشد و به دو شکل :
الف – Mass Type - H120 strain
که ويروس واکسن تخفيف حدت بيشتري يافته و در سنين اوليه در طيور مصرف مي شود .
ب – Mass Type - H52 strain
که ويروس قوي تر بوده و براي تقويت ايمني حاصل از واکسن H120 در مرغان مادر و تخمگذار تجارتي مصرف مي شود .
در مناطق آلوده توصيه مي شود واکسيناسيون در روزهاي اول به صورت اسپري با قطرات درشت و يا قطره چشمي انجام گيرد .
ب – واکسن کشته : Inactive vaccine
ويروس بکار رفته در ساخت واکسن از سويه M41 و غير فعال مي باشد (کشته) مصرف اين واکسن در گله هاي مادر و تخمگذار تجارتي قبل از زمان تخمگذاري ضروري است .
5 – واکسن بيماري لارنگوتراکئيت عفوني طيور
Laryngotracheitis. vaccine Fowl.
Live. virus freeze dried
اين واکسن از ويروس تخفيف حدت يافته و به صورت ليوفيليزه تهيه مي شود . مصرف اين واکسن در مرغان مادر و تخمگذار تجارتي صرفا در مناطق آلوده (که وجود بيماري در منطقه به اثبات رسيده و با سابقه واکسيناسيون وجود داشته باشد) با توجه به دستورالعمل مؤسسه سازنده واکسن ضروري است .
6 – واکسن بيماري آبله طيور
Fowl.pox vaccine
Live.virus.freeze.dried
اين واکسن از ويروس تخفيف حدت يافته و به صورت ليوفيليزه تهيه مي شود . مايه کوبي طيور بر عليه اين بيماري در ايران در مناطقي که سابقه بيماري دارند با توجه به دستورالعمل سازنده واکسن اجباري و ضروري است .
7 – واکسن بيماري آنسفالوميليت طيور
Encephalomyelitis. vaccine Avian
Live virus freeze dried
ويروس اين واکسن زنده و در جنين تخم مرغ تکثير يافته و به صورت ليوفيليزه تهيه مي شود مصرف اين واکسن در گله هاي مرغ مادر قبل از توليد و در زمان تولک بري اجباري است .
8 – واکسن بيماري کوريزاي عفوني طيور
Infection coryza vaccine (inactive virus)
واکسن مذکور حاوي 3-2 سويه باکتري (غير فعال) مي باشد که براي پيشگيري از بيماري قبل از شروع تخمگذاري در گله بکار مي رود .
9 – واکسن بيماري سندروم کاهش توليد
Egg drop. syndrom EDS, 76 inactive. Vaccine
واکسن مذکور غير فعال بوده (Inactive) و جهت پيشگيري از بيماري سندروم کاهش توليد قبل از شروع مرحله تخمگذاري بکار گرفته مي شود .
10 – واکسن پاستورلوزيا وباي مرغان
Fowl. cholera. vaccine inactive. vaccine
واکسن مذکور غير فعال vaccine Inactive. واکسيناسيون عليه بيماري در مناطق آلوده در اردک – بوقلمون – غاز و مرغ توصيه مي شود .
اين واکسن توسط مؤسسه رازي و از سويه بومي پاستورلامولتوسيداتيپ A1 تهيه مي شود .
توجه :
در حال حاضر واکسن هاي کشته (Inactive) نيوکاسل +EDS,76+ برونشيت عفوني + گامبورو (چهارگانه) به صورت مخلوط براي مصرف در مزارع مرغ مادر و مخلوط واکسن هاي کشته نيوکاسل + برونشيت عفوني EDS,76+ + براي مصرف در مزارع پرورش پولت تخمگذار در نظر گرفته شده است .
11- واکسن بيماري کوکسيديوز طيور
اين واکسن حاوي چهار گونه بيماريزايي ايمريا (نکاتريکس – اسرولينا – ماکزيما) مي باشد و به صورت آشاميدني جهت مصرف در گله هاي مادر در نظر گرفته شده است .
12 – واکسن بيماري آنفلوآنزاي طيور (H9N2)
اين واکسن از سويه هاي جدا شده در ايران از سروتيپ (H9N2) و به شکل غير فعال و به منظور استفاده در گله هاي طيور صنعتي ساخته شده است .

واکسن کزاز اغلب به عنوان جزئي از واکسن سه‌گانه DPT (ديفتري، کزاز،سياه سرفه) به کودکان تزريق مي‌شود. اين تزريق فرد را در برابر سه بيماري، ديفتري ( عفون ...

واکسنها، علاوه بر توليد فعال پادتنهاي در گردش ، درموارد خاص و در هنگام بروز آلودگيهاي بعدي سريعاً موجب واکنش لنفوسيتها گرديده و دستگاه حساس ايمني را ط ...

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

واکسن ها نسبت به حرارت و يخ زدگي حساس هستند، بنابراين ضروريست در دماي مناسب نگهداري شود. «به نظامي مرکب از افراد و تجهيزات که اطمينان مي دهد واکسن مؤث ...

نقرس احشايي طيور يك بيماري متابوليكي است كه بيش از ۳۰ سال است كه تشخيص داده شده است. بدليل ضايعات بارز اين عارضه، نام هاي متعددي براي توصيف نقرس احشاي ...

توليد SCP از متانول، راه حل بيوتكنولوژي براي معضل كمبود خوراك دام و طيور مشكل كمبود آب در سطح جهان و به تبع آن خشكسالي و از بين رفتن منابع طبيعي،‌ باع ...

مقدمه : ديده شده است که نگراني هايي در مورد انتشار آلودگي مدفوع طيور بوجود آمده است . يکي از کليدهاي اساسي که سبب کاهش آلودگيهاي ناشي از وجود مواد غذا ...

مديريت نمونه برداري يکي از عناصر کليدي درمديريت ريسک و کيفيت به شمار مي آيد. برنامه هاي مورد استفاده بيشتر بايد بر مقدار و تنوع اقلام مورد استفاده نمو ...

دانلود نسخه PDF - واکسن طيور