up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله واريکوسل PDF
QR code - واريکوسل

واريکوسل

مشکل ۴۰ درصد از مردان نابارور

واريکوسل يا واريسي شدن عروق بيضه، يکي از شايع ترين بيماري مردان پس از بلوغ است و ۱۰ درصد مردان بالغ به آن مبتلا هستند. واريکوسل شايع ترين علت قابل درمان براي باروري طبيعي مردان است يعني به روش طبيعي مردان بچه دار مي شوند. سن شروع بيماري معمولا در زمان بلوغ يا بلافاصله پس از بلوغ است ولي در سن کمتر يا سن بالا نيز ممکن است ايجاد شود.
▪ آقاي دکتر! در ابتدا اين بيماري را کمي واضح تر شرح دهيد.
واريکوسل در واقع بزرگ شدن وريدهاي درون کيسه بيضه (اسکروتوم) است. اسکروتوم کيسه پوستي شلي است که بيضه ها درون آن قرار دارند. واريکوسل شبيه به وريدهاي واريسي است که در پا ممکن است بروز کنند.
حدود يک ششم مردان واريکوسل دارند. در مرداني که دچار ناباروري هستند، اين رقم بالاتر است و به ۴۰ درصد مي رسد. واريکوسل شايع ترين علت توليد کم اسپرم و کاهش کيفيت آن در مردان است، گرچه همه واريکوسل ها بر توليد اسپرم اثر نمي گذارند.
▪ آيا پس از ۵۰ سالگي هم ديده مي شوند؟
بله. ممکن است در صورت ظهور در سن بالا به تومور کليه مشکوک شد که آن را بايد با سونوگرافي رد کرد.
▪ چه عواملي باعث ايجاد آن مي شود؟
بيماري واريکوسل با واريسي شدن و گشادشدن عروق وريدي(سياهرگ هاي) بيضه ظاهر مي شود که در دو گروه اوليه و ثانويه تقسيم بندي مي شود. در نوع اوليه، هيچ عامل ايجادکننده مشخصي وجود ندارد گرچه تئوري اشکال در دريچه هاي لانه کبوتري وريدهاي بيضه، طولاني بودن مسير اين وريدها و احتمال اثر فشاري ساير عروق و احشاي شکمي مطرح است ولي هنوز علت مشخصي براي آن ثابت نشده است.
اين نوع عامل عمده واريکوسل است و ۹۰ درصد در سمت چپ است. نوع ثانويه که به دنبال وجود عامل مشخص ايجادکننده انسداد در عروق داخل شکم ايجاد مي شود درصد کمي از واريکوسل ها را شامل مي شود و علت ايجادکننده آن غالبا توده هاي شکمي، به خصوص تومورهاي بدخيم است که تشخيص آن مهم و حياتي است.
طناب اسپرماتيک که خون را به بيضه ها مي رساند و از آنها خارج مي کند، حاوي «واز دفرانس» است که اسپرم توليدشده از بيضه را تخليه مي کند. «شبکه پامپينيفرم» گروهي از وريدها درون اسکروتوم و بالاي بيضه ها هستند. شبکه پامپينيفرم، خون را از بيضه ها تخليه مي کند. بزرگ شدن اين وريدها اغلب حين بلوغ رخ مي دهد.
اگر چه علت دقيق ايجاد واريکوسل معلوم نيست اما بسياري از کارشناسان معتقدند که دريچه هاي غيرطبيعي درون وريدها مانع جريان خون طبيعي در آنها مي شوند و پس زدن خون به گشاد شدن وريدها مي انجامد.
واريکوسل معمولا در ناحيه بيضه چپ رخ مي دهد که به علت موقعيت وريد بيضه اي چپ است. اما واريکوسل در يک بيضه، بر توليد اسپرم در هر دو بيضه تاثير مي گذارد. در سنين ۱۵ تا ۲۵ سالگي، بيشترين احتمال بروز واريکوسل وجود دارد.
▪ با چه علائمي متوجه مي شويم که به آن مبتلا شده ايم؟
بيمار ممکن است با شکايت بزرگي، يا عدم تقارن بيضه ها يا درد بيضه يا پس از ازدواج، با ناباروري مراجعه کند. ولي در شايع ترين شکل آن را بدون علامت و به طور اتفاقي، حين معاينه، متوجه مي شوند. در معاينه، بزرگي و تورم عروق بيضه به خصوص در سمت چپ مشهود است و در حالت ايستاده يا افزايش فشار شکمي تشديد مي شود و در حالت خوابيده از بين مي رود (در صورتي که تورم عروق در حالت خوابيده از بين نرفت، بايد به نوع ثانويه آن شک کرد.)
واريکوسل، اغلب علامتي ايجاد نمي کند. به ندرت باعث ايجاد درد مي شود که ممکن است در طول روز به علت فعاليت هاي جسمي بدتر شود و به طور شاخص با خوابيدن به پشت تخفيف مي يابد. در طول زمان ممکن است واريکوسل ها بزرگ تر و چشمگيرتر شوند.
از آنجايي که واريکوسل معمولا علامتي ندارد، اغلب حين ارزيابي ناباروري يا معاينه جسمي کشف مي شود.
با اين حال اگر در اسکروتوم تان احساس درد يا تورم مي کنيد بايد با پزشک تماس بگيريد. علل گوناگوني ممکن است باعث درد بيضه شوند و برخي از اين عارضه ها نياز به درمان فوري دارند. پزشک شما مي تواند تعيين کند که کدام عارضه باعث درد بيضه شما شده است.
پزشک در معاينه جسمي شما، ممکن است توده غيردردناک کلاف مانندي را در بالاي بيضه شما لمس کند. برخي از افراد، اين توده را به صورت احساس «کيسه اي از کرم» وصف مي کنند. اگر اين توده به اندازه کافي بزرگ باشد، پزشک هنگامي که ايستاده ايد، مي تواند آن را لمس کند.
اگر واريکوسل شما کوچک تر باشد، پزشک ممکن است از شما بخواهد نفس عميقي بکشيد و چند ثانيه آن را نگه داريد و به پايين زور بزنيد (مانور والسالوا).
اين مانور به پزشک کمک مي کند، بزرگي غيرطبيعي وريدها را لمس کند. اگر معاينه جسمي نتيجه قطعي به دست ندهد، پزشک ممکن است درخواست سونوگرافي اسکروتوم کند. اين آزمون که در آن از امواج صوتي پرفرکانس براي ايجاد تصاوير دقيق از ساختار درون استفاده مي شود، براي اين مورد استفاده قرار مي گيرد تا اطمينان حاصل شود علائم شما به دليل ديگري رخ نداده است. يکي از علل چنين عارضه اي ممکن است توموري باشد که بر وريد اسپرماتيک فشار مي آورد.
▪ آيا اين بيماري از نظر شدت بيماري تفاوت دارد؟
بيماري واريکوسل از نظر شدت به ۳ درجه تقسيم بندي مي شود. در نوع درجه ۱ اتساع عروق فقط حين فشار شکمي در لمس توسط پزشک قابل لمس و تشخيص است. در نوع درجه ۲ با فشار شکمي، اتساع عروق، قابل مشاهده مي شود و در نوع درجه ۳ حتي بدون فشار شکمي، اتساع عروق، در حالت ايستاده قابل مشاهده است. لازم به ذکر است نوع درجه ۳ آن از نظر قانون خدمت سربازي در ايران معافيت دائم و انواع درجه ۱ و ۲ معافيت از رزم خواهد داشت. معمولا ارتباطي بين درجه واريکوسل و ناباروري وجود ندارد. ممکن است کسي واريکوسل درجه سوم داشته باشد اما بارور باشد يا برعکس درجه يک ممکن است با ناباروري همراه باشد.
▪ آيا عوارض هم دارد؟
واريکوسل ممکن است باعث اين عوارض شود:
۱) تحليل رفتن (آتروفي) بيضه: توده بيضه از لوله هاي سازنده اسپرم تشکيل شده است. هنگامي که اين لوله ها در اثر عاملي مانند واريکوسل آسيب مي بينند، ممکن است بيضه ها نرم شوند و تحليل روند. روشن نيست که چه عاملي باعث تحليل رفتن بيضه ها مي شود، اما اختلال در کارکرد دريچه هاي وريدها باعث تجمع خون در بيضه ها مي شود و افزايش فشار وريدها و قرارگيري در معرض سموم درون خون ممکن است باعث آسيب شود.
۲) ناباروري: روشن نيست که واريکوسل چگونه باعث ناباروري مي شود. برخي از کارشناسان معتقدند که وريدهاي بيضه، خون را در شريان بيضه سرد مي کنند و به اين ترتيب به حفظ درجه حرارت مناسب براي توليد مناسب اسپرم کمک مي کنند. واريکوسل با مسدود کردن جريان عادي خون، ممکن است باعث شود درجه حرارت بيضه ها بيش از حد بالا رود و به اين ترتيب بر توليد اسپرم و حرکت آن اثر بگذارد.
▪ در مورد درمان واريکوسل هم برايمان توضيح مي دهيد؟
درمان واريکوسل معمولا سرپايي است يا حداکثر يک شب بستري دارد. درمان آن بستن وريدهايي است که خون در آن پس مي زند. اين عمل به روش هاي مختلف انجام مي شود. عمل در ناحيه بالاي مغبني يا ناحيه مغبني انجام مي شود و از شيوه عمل باز يا لاپاراسکوپي يا به ندرت ميکروسکوپي استفاده مي شود که نتيجه آن به انجام صحيح بستن وريدها و تجربه جراح بستگي دارد. معمولا نتيجه مطلوبي از نظر باروري دارد به خصوص اگر کاهش اسپرم شديد نباشد. در صورتي که کاهش اسپرم شديد باشد با افزايش کيفيت اسپرم ها باعث ارتقاي نتيجه درماني باروري به روش هاي خارج رحمي مي شود.

باروري و ناباروري براي باروري, اسپرم مرد به تخمك زن ملحق شده و منجر به پديد آمدن نطفه مي شود. با اين وجود بسياري از مردان مطالب اندكي از باروري مردان ...

● مقدمه تصويربرداري در پزشکي اهميت به سزايي در تشخيص و درمان بيماري ها دارد. بدون ترديد استفاده از روش هاي تصويربرداري (شامل انواع روش هاي راديولوژي، ...

دانلود نسخه PDF - واريکوسل