up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله واريکوسل PDF
QR code - واريکوسل

واريکوسل

مشکل ۴۰ درصد از مردان نابارور

واريکوسل يا واريسي شدن عروق بيضه، يکي از شايع ترين بيماري مردان پس از بلوغ است و ۱۰ درصد مردان بالغ به آن مبتلا هستند. واريکوسل شايع ترين علت قابل درمان براي باروري طبيعي مردان است يعني به روش طبيعي مردان بچه دار مي شوند. سن شروع بيماري معمولا در زمان بلوغ يا بلافاصله پس از بلوغ است ولي در سن کمتر يا سن بالا نيز ممکن است ايجاد شود.
▪ آقاي دکتر! در ابتدا اين بيماري را کمي واضح تر شرح دهيد.
واريکوسل در واقع بزرگ شدن وريدهاي درون کيسه بيضه (اسکروتوم) است. اسکروتوم کيسه پوستي شلي است که بيضه ها درون آن قرار دارند. واريکوسل شبيه به وريدهاي واريسي است که در پا ممکن است بروز کنند.
حدود يک ششم مردان واريکوسل دارند. در مرداني که دچار ناباروري هستند، اين رقم بالاتر است و به ۴۰ درصد مي رسد. واريکوسل شايع ترين علت توليد کم اسپرم و کاهش کيفيت آن در مردان است، گرچه همه واريکوسل ها بر توليد اسپرم اثر نمي گذارند.
▪ آيا پس از ۵۰ سالگي هم ديده مي شوند؟
بله. ممکن است در صورت ظهور در سن بالا به تومور کليه مشکوک شد که آن را بايد با سونوگرافي رد کرد.
▪ چه عواملي باعث ايجاد آن مي شود؟
بيماري واريکوسل با واريسي شدن و گشادشدن عروق وريدي(سياهرگ هاي) بيضه ظاهر مي شود که در دو گروه اوليه و ثانويه تقسيم بندي مي شود. در نوع اوليه، هيچ عامل ايجادکننده مشخصي وجود ندارد گرچه تئوري اشکال در دريچه هاي لانه کبوتري ور ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


باروري و ناباروري براي باروري, اسپرم مرد به تخمك زن ملحق شده و منجر به پديد آمدن نطفه مي شود. با اين وجود بسياري از مردان مطالب اندكي از باروري مردان ...

● مقدمه تصويربرداري در پزشکي اهميت به سزايي در تشخيص و درمان بيماري ها دارد. بدون ترديد استفاده از روش هاي تصويربرداري (شامل انواع روش هاي راديولوژي، ...