up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله هيپنوتيزم درماني PDF
QR code - هيپنوتيزم درماني

هيپنوتيزم درماني

هيپنوتراپي

امروزه روش هاي کمک درماني در زمينه درمان بيماري ها، به کمک داروها و جراحي آمده و البته به تدريج اعتبار خاص خود را پيدا کرده است و يکي از مهارت هاي درمان بيماري ها محسوب مي شود. يکي از مهمترين اين روش ها که در تمام دنيا به عنوان يک روش کمک درماني پذيرفته و تعليم داده مي شود، هيپنوتيزم درماني يا هيپنوتراپي است.
هيپنوتراپي اگر همراه با درمان هاي ديگر انجام شود، بدون شک اثر فوق العاده زيادي در بهبودي سريع بيمار و قبول درمان از سوي وي دارد! اما به علت جديد بودن، از اين نوع درمان سوءاستفاده هاي زيادي هم شده است و طبق معمول سودجوياني هم پيدا شدند که به اسم اين علم، مشکلات زيادي براي مردم به وجود آورده اند. لذا ابتدا بايد سه نکته مهم را يادآوري کرد.
اول اينکه هيپنوتيزم روش کمک درماني است، بنابراين فقط به صورت کمک در درمان بيماري هايي انجام مي شود که شخص درمان کننده قادر به درمان اين بيماري بدون هيپنوتيزم هم است. مثلاً هيپنوتيزم در بعد روانپزشکي، فقط به وسيله روانپزشکان و روانشناسان قابل انجام است و افراد غير عالم در اين زمينه ها نمي توانند از هيپنوتيزم به عنوان درمان بيماري هاي رواني استفاده کنند و همينطور يک متخصص پوست و يک متخصص زنان هم مي توانند در حيطه علم خود از اين روش استفاده کنند.
آشنايي با اين مسئله به اين علت مهم است که سوءاستفاده از اين علم را محدود مي کند و مردم ياد مي گيرند بر ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

آيا تا به حال سگ يا گربه اي را ديده ايد که علف بخورد؟ سگ ها و گربه ها همانند وابستگان وحشي خود، از جمله گرگ ها، ببرها و شيرها، گاهي علف مي خورند. چرا ...

در ميان بيماري هاي مختلفي که نام آن را شنيده ايم، سل يکي از بيماري هايي است که آن را با سرفه هاي شديد، واگيردار بودن و حتي علاج ناپذيري به خاطر مي آور ...

بيماران مبتلا به سرطان که کانديد شيمي درماني مي شوند، باوجود مشکل هاي فراواني که متعاقبا سرطان در عضو مبتلا دارند و نيز مشکل هاي رواني که به دليل اين ...

يونانيان در قديم از عسل و موم براي تهيه انواع غذاها استفاده مي کردند. بعدها، نيش زنبور براي درمان بسياري از بيماري ها استفاده شد. بقراط و کنفوسيوس (في ...