up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله هيپرپيگمانتاسيون PDF
QR code - هيپرپيگمانتاسيون

هيپرپيگمانتاسيون

بارداري با پوست چه مي كند؟

بارداري دوران خاطره انگيزي است كه به طور معمول اغلب خانم ها آن را تجربه مي كنند. در اين دوران خانم ها به مراقبت هاي ويژه اي نياز دارند. اگر از يك خانم حامله در مورد مراقبت هاي ويژه اين دوران بپرسيم، معمولا اطلاعات كافي در مورد تغذيه، لباس ، ورزش ها و ممنوعيت هاي اين دوران دارد، اما متاسفانه اغلب آنها هيچ اطلاعي از تغييرات پوستي شايع و شيوه مراقبت از پوست در دوران حاملگي ندارند. همان طور كه مي دانيد بارداري دوره اي از تغييرات هورموني و متابوليك عميق است كه بدن آن را براي مدت نسبتاً كوتاهي تحمل مي كند. در اين دوران تغييرات متعددي در پوست، ناخن و موها بروز مي كند. به علت شرايط خاص روحي و رواني زنان باردار، اين تغييرات مي توانند سبب بروز نگراني هايي شوند كه ممكن است مربوط به زيبايي ظاهري، امكان عود در بارداري هاي بعدي، اثرات بالقوه روي جنين و يا مجموعه اي از آنها باشد.
بثوراتي كه در دوران بارداري مشاهده مي شوند همگي از اهميت يكساني برخوردار نيستند. برخي از آنها تغييرات پوستي شايعي هستند كه نگران كننده نيستند و تقريباً در تمام زنان باردار ديده مي شوند. البته برخي بيماري هاي پوستي نيز وجود دارند كه به طور اختصاصي با حاملگي همراه هستند. از طرفي، حاملگي مي تواند سبب تشديد يا تخفيف بسياري از بيماري هاي پوستي شود كه مخصوص اين دوران است. در اينجا ابتدا شما را با شايع ترين ها آشنا مي كنيم.
● تيره شدن پوست (هيپرپيگمانتاسيون)
درجات مختلفي از افزايش رنگدانه در پوست كه به تيره شدن منتشر آن منجر مي شود، در ۹۰ درصد زنان باردار اتفاق مي افتد. اين تغيير در خانم هايي كه موي تيره و پوست سفيد دارند، ديده مي شود. قسمت هايي از بدن كه به طور طبيعي تيره تر هستند تيرگي بيشتري پيدا مي كنند به خصوص نوك سينه ها و هاله اطراف آنها، نواحي تناسلي و خط مياني ديواره شكم كه در اين زمان اصطلاحاً به آن خط سياه گفته مي شود. همچنين گاهي تغيير مشابه در زير بغل و كشاله ران ها نيز مشهود است. اين تغيير رنگ معمولاً بعد از حاملگي از بين مي رود ولي ممكن است درجاتي از آن باقي بماند. هم چنين در طول بارداري خال هاي تيره ممكن است بزرگ تر و يا تيره تر شده و خال هايي كه پيش از اين مورد توجه قرار نگرفته اند، مشخص شوند. تغييرات ذكر شده در خال ها، به طور كم و بيش يكسان در تمام خال ها رخ مي دهد.
البته گاهي نيز علايمي نظير خارش، سوزش و يا احياناً خون ريزي ايجاد مي شود كه اين موارد حتماً بايد از سوي متخصص پوست بررسي شود. يك طرح مشخص از تيره شدن پوست كه بين حدود ۷۰ درصد از زنان باردار، به خصوص سبزه ها در نيمه دوم حاملگي ديده مي شود، ماسك حاملگي است كه در نواحي مختلف صورت ظاهر مي شود. اين تيرگي عموماً لب بالا، گونه ها، پيشاني و چانه را گرفتار مي كند و به دنبال تماس با آفتاب نيز تشديد مي شود. اين نواحي تيره عموماً به رنگ قهوه اي و اغلب دو طرفه و قرينه هستند. تغيير رنگ مشابه ماسك حاملگي در زنان غيرباردار كه از قرص هاي ضدبارداري استفاده مي كنند و يا گاهي حتي در مردان نيز ديده مي شود ماسك حاملگي بعد از زايمان ممكن است از بين برود و يا به درجاتي پايدار باقي بماند.
● پر مويي و كم مويي
بيشتر زنان در دوران بارداري به درجاتي از پرمويي دچار مي شوند كه معمولاً در صورت مشخص تر از ساير نواحي است. با اين وجود احتمال گرفتاري بازو، ساق و پشت پا نيز وجود دارد. اين موي اضافي كه به علت افزايش در نسبت موهاي در حال رشد در مناطق مختلف بدن است تحت تأثير عوامل هورموني بوده و اغلب در عرض شش ماه پس از زايمان از بين مي رود. هم چنين به علت مشابه يعني افزايش در نسبت موهاي در حال رشد، موهاي سر نيز پرپشت تر از حالت طبيعي شده و از ريزش طبيعي موها نيز به طور قابل ملاحظه اي كاسته مي شود. به همين دليل اغلب خانم ها از موهاي خود طي دوران بارداري اظهار رضايت مي كنند. به دنبال زايمان و برگشت وضعيت هورموني، بدن به حالت طبيعي برمي گردد كه اين حالت با ريزش موي نسبتاً شديدي در سه تا پنج ماه پس از زايمان مشخص مي شود.
اكثر افراد به طور طبيعي روزانه حدود ۵۰ تا ۷۵ تار مو از دست مي دهند، ولي ريزش مو پس از زايمان به بيش از ۱۰۰ مو در روز بالغ مي شود. اگر چه داشتن زايمان سخت و طولاني خصوصاً اگر همراه با خون ريزي شديد باشد در تشديد اين حالت مؤثر است، اما بر خلاف عقيده عموم، شير دادن به نوزاد تأثيري در روند آن ندارد. اين حالت نياز به درمان خاص نداشته و رشد دوباره طبيعي موها در عرض شش ماه تا يك سال كامل مي شود و تراكم موها به حالت پيش از بارداري بر مي گردد. به ندرت در پايان حاملگي درجه خفيفي از پس نشيني خط رويش مو در ناحيه پيشاني و شقيقه ها بروز مي كند كه احتمال دارد به حالت طبيعي بازگشته و يا به صورت غيرطبيعي باقي بماند.
هم چنين به ندرت ممكن است افزايشي در موهاي تيپ مردانه در ناحيه صورت به خصوص چانه، گردن و پشت لب در نيمه دوم حاملگي صورت گيرد. اين حالت ممكن است ناشي از افزايش ترشح هورمون هاي مردانه و يا ناشي از يك تومور ترشح كننده آنها باشد بنابراين اين بيماران بايد به دقت از سوي پزشك بررسي شوند. در صورتي كه عامل ايجاد كننده تومور نباشد، اين مشكل در حاملگي هاي بعدي تكرار مي شود و اين حالت از پر مويي ممكن است بين حاملگي ها پسرفت پيدا كند اما هميشه كامل نيست.
● اختلا ل در غدد عرق
در بدن دو نوع كلي از غدد عرق وجود دارد. يك نوع كه به آن غدد عرق گفته مي شود، به طور منتشر در تمام بدن و مخصوصاً كف دست ها و پاها يافت مي شود. منشأ تعريقي كه به طور طبيعي در نتيجه افزايش درجه محيط و يا فعاليت فيزيكي ايجاد مي شود اين غدد هستند. نوع ديگر كه به آنها غدد عرق آپوكرين گفته مي شود، به طور عمده در زير بغل ها و نواحي تناسلي يافت مي شود و ترشحات حاصل از آنها در ايجاد بوي بدن دخالت دارند. فعاليت و ايجاد ترشح غدد اكرين طي بارداري به طور قابل ملاحظه اي در تمام بدن به جز كف دست و پا افزايش مي يابد كه اين افزايش تعريق احتمالاً به افزايش شيوع جوش هاي عرق سوز نيز منجر مي شود. در مقابل، فعاليت غدد عرق آپوكرين كاهش يافته و سبب مي شود تا برخي از بيماري هاي مربوط به آنها نظير جوش هاي عرق سوز غدد آپوكرين، طي بارداري تخفيف پيدا كنند.
● اختلا ل در غدد چربي
ميزان ترشح غدد چربي پوست در حين حاملگي افزايش يافته و پس از زايمان به حالت طبيعي بر مي گردد. هم چنين در دوران بارداري غدد چربي روي هاله نوك پستان بزرگ شده و به صورت برجستگي هاي كوچك قهوه اي رنگ ظاهر مي شوند. اين پديده بيشتر در سه ماه دوم و سوم حاملگي مشخص شده و گاهي در زنان غيرحامله نيز ديده مي شود.
● شكنندگي ناخن ها
خانم هاي باردار اغلب از شكنندگي ناخن ها و ايجاد شيارهاي عرضي در آنها شكايت مي كنند و در مواردي نيز امكان دارد كه صفحه ناخن از بستر آن جدا شود. اين تغييرات ناخني نيز به تغييرات هورموني در بدن نسبت داده مي شود، ولي از آنجا كه ارتباط اين تغييرات با حاملگي نامشخص است، براي بررسي ساير علل بايد معاينه شوند. هم چنين خطوط طولي تيره رنگي ممكن است در طول حاملگي در ناخن ها ديده شود.
● اختلا ل در عروق پوست
تغييرات متعددي در ساختمان و كاركرد عروق پوست طي بارداري ممكن است رخ دهد. آنژيوم عنكبوتي به شكل يك برجستگي قرمز رنگ به اندازه سرسنجاق كه داراي يك قسمت مركزي است و از اطراف آن عروق خوني متسع به شكل شعاعي خارج مي شود. اين ضايعه در افراد طبيعي نيز ديده مي شود اما شيوع آن در حاملگي افزايش مي يابد به گونه اي كه در ۷۰ درصد زنان باردار بروز مي كند. پيدايش آنها بين ماه هاي دوم تا پنجم حاملگي بوده و به طور عمده در نيمه فوقاني بدن ظاهر شده و بيشتر در زنان سفيد پوست مشهود است. ضايعات به طور معمول در طي سه ماه پس از زايمان از بين مي روند. از آنجا كه اين تغيير منحصر به حاملگي نبوده و ممكن است در ساير حالات نيز ديده شود توجه به آن و درميان گذاشتن آن با پزشك معالج ضروري است.
● قرمزي كف دست
در ۴۰ درصد زنان سفيدپوست و ۳۰ درصد زنان تيره پوست باردار ديده مي شود كه ممكن است به صورت نقطه نقطه هاي منتشر در تمام كف دست باشد و يا فقط دربرجستگي هاي كف دست ظاهر شود .
● واريس و هموروييد
وريدهاي واريسي در پاها و هموروييد (بواسير) از عوارض شايع حاملگي است. بسياري از خانم هاي حامله دچار تورم در صورت، پلك ها، دست ها و پاها مي شوند. اين تورم، صبح ها بيشتر است و به تدريج طي روز از بين مي رود. با توجه به اينكه مشكلات قلبي، كليوي و عوارض ناشي از حاملگي مي توانند نماي مشابهي ايجاد كنند.
● خطوط كشش يا استريا
پيدايش استريا، يافته اي شايع و مشخص در اكثر حاملگي هاست. اين خطوط در ۹۰ درصد زنان باردار در ماه هاي ششم و هفتم حاملگي ابتدا در ديواره شكم ظاهر شده، سپس به ميزان كمتري روي سينه ها نيز نمايان مي شوند و با شيوع و شدت كمتر ممكن است در ساير نواحي بدن نيز ديده شوند. علت پيدايش اين خطوط را به مجموعه اي از تغييرات هورموني، كشش بيش از اندازه پوست و پارگي برخي الياف بافت نگاهدارنده آن نسبت مي دهند. طول اين خطوط چند سانتي متر بوده و پهناي آنها از ۱ تا ۱۰ ميلي متر متغير است و به رنگ صورتي تا ارغواني و گاهي همراه با خارش مختصر ظاهر مي شوند. رنگ اين خطوط معمولاً مدتي پس از خاتمه بارداري تبديل به رنگ پوست شده، مختصري فرو رفته و سرانجام چروكيده مي شوند.
استريا معمولاً يك مشكل ظاهري است وليكن در برخي موارد مخصوصاً اگر وسيع باشد ممكن است زخمي شده و يا در جريان حوادث به سادگي پاره شود. بايد به خاطر داشت كه استريا ممكن است در دوران بلوغ و در ارتباط با افزايش سريع تر حجم بدن نسبت به رشد پوست، در هر دو جنس به طور عمده در نواحي ران ها، باسن، كمر و سينه ايجاد شود. هم چنين احتمال دارد ضايعات مشابهي در جريان برخي از بيماري ها و يا همزمان با مصرف انواعي از داروهاي موضعي يا سيستميك، به خصوص تركيبات كورتون دار، ايجاد شود.
● آويزهاي پوستي
ضايعاتي هستند كه در ماه هاي آخر حاملگي ظاهر شده و به طور نسبي يا كامل پس از زايمان ناپديد مي شوند. اندازه آنها از سر يك سوزن تا يك نخود متفاوت بوده و به صورت زوايد برجسته به رنگ پوست يا كمي تيره تر در طرفين صورت، گردن، قسمت بالايي سينه و زير پستان ها ديده مي شوند. به دليل شباهت آنها به بعضي از انواع زگيل، گاهي بيماران اين زائده هاي پوستي را با زگيل اشتباه مي گيرند.

درمان ليزري ضايعات عروقي طي ۲۰ سال گذشته پيشرفت کرده است که اولين با توسط اندرسون و پريش در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. چندين ليزرهاي بر اين شکل وجود دارد که بر ...

● مقدمه: ملاسما افزايش اکتسابي رنگدانه هاي پوستي ناحيه صورت است که اغلب در خانم ها ديده مي شود و ممکن است يک تغيير فيزيولوژيک دوره حاملگي باشد (۲،۱). ...

دانلود نسخه PDF - هيپرپيگمانتاسيون