up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله هيدروليک PDF
QR code - هيدروليک

هيدروليک

تعريف و تاريخچه هيدروليک

هيدروليک از کلمه يوناني هيدرو مشتق گرديده است و اين کلمه به معناي جريان حرکات مايعات مي باشد. در قرون گذشته مقصود از هيدروليک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هيدروليک مفهوم بيشتري بخود گرفت و معني ومفهوم آن بررسي در مورد بهره برداري بيشتري از آب و حرکت دادن چرخ هاي آبي و مهندسي آب بوده است. مفهوم هيدروليک در اين قرن ديگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسيعتري بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مايعات ديگري ، بخصوص روغن معدني ميباشد ، زيرا که آب بعلت خاصيت زنگ زدگي ، در صنايع نمي تواند بعنوان انرژي انتقال دهنده مورداستفاده قرار گيرد و بعلت آنکه روغن خاصيت زنگ زدگي دارد ، امروزه در صنايع از آن بخصوص براي انتقال انرژي در سيستم کنترل استفاده بسيار ميگردد.
بطور خلاصه ميتوان گفت:فني که انتقال و تبديل نيرو را توسط مايعات انجام دهد هيدروليک ناميده ميشود.از آنجائيکه هيدروليک آبي داراي خاصيت زنگ زدگي است لذا در صنايع از هيدروليک روغني هم بخاطر روغن کاري قطعات در حين کار و هم بخاطر انتقال انرژي در سيستم هاي کنترل استفاده ميشود . وقتيکه در صنعت از هيدروليک نام برده ميشود ، مقصود همان هيدروليک روغني مي باشد .بطور دقيق ميتوان گفت که : حوزه کاربرد هيدروليک روغني استفاده از انرژي ديناميکي و استاتيکي آن بوده و در مهندسي کنترل براي انتقال زيگنال ها و توليد نيرو مي باشد.وسائل هيدروليکي که نحوه استفاده هيدروليک را در صنعت ميسر ميسازد خود داراي تاريخچه بسيار قديمي ميباشد.يکي از قديمي ترين اين وسائل ، پمپ هاي هيدروليکي بوده ، که براي اولين بار کتزي بيوس يوناني در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسيح ، پمپي از نوع پيستون اهرمي که داراي دو سيلندر بود اختراع و ساخته است .تا اوائل قرن هشتم ديگر در اين زمينه وسيله جديدي پديد نيامد و در اوائل اين قرن انواع چرخ هاي آبي اختراع و رواج بسيار پيدا نمود.قرن شانزده را ميتوان توسعه پمپهاي آبي دانست و در اين قرن بود که انواع پمپ با ساختمانهاي مختلفي پديدار گرديدند و اصول ساختماني اين پمپ ها ، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئي ، هنوز هم مورد توجه و اهميت بسياري را دارا مي باشد.در اواخر قرن شانزدهم اصول ساختمان پرس هيدروليکي طراحي گرديده و حدوداً بعد از يک قرن اولين پرس هيدروليکي که جنبه عملي داشت ، شروع بکار نمود. قرن نوزدهم زمان کاربرد پرسهاي هيدروليک آبي بود و اوائل قرن بيستم را ميتوان شروع و زمان توسعه هيدروليکي روغني در صنايع و تاسيسات صنعتي دانست.سال ۱۹۰۵ پيدايش گيربکس هيدرواستاتيکي تا فشار ۴۰ بارسال ۱۹۱۰ پيدايش ماشين هاي پيستون شعاعيسال ۱۹۲۲ پيدايش ماشين هاي شعاعي با دور سريعسال ۱۹۲۴ پيدايش ماشين هاي پيستون محوري با محور مايلسال ۱۹۴۰ پيدايش و توليد انواع مختلف وسائل و ابزار هيدروليکي براي فشارهائي بيش از ۳۵۰ بار ، که بعضي از آن وسايل در حال حاضر بطور سري توليد ميگردد.توسعه وسيع و کاربرد هيدروليک روغني پس از جنگ جهاني دوم پديد آمد ، ودر اثر همين توسعه ، بسياري از قطعات و لوازم هيدروليک روغني در حال حاضر بصورت استاندارد شده توليد ميگردند.خواص هيدروليک روغني و کاربرد آن در صنايعاستفاده از هيدروليک روغني به طراحان ماشين امکانات جديدي را داده ، که ميتوانند به نحو ساده تري ايده و طرح خود را عملي سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هيدروليک روغني کمک بسيار جامعي در حل مسائل طراحان مينمايد.امروزه طراح ماشين ميتواند با کمک هيدروليک روغني مسايل پيچيده کنترل مکانيکي را بنحو ساده تري و در زمان کوتاه تري حل نموده و در نتيجه طرح را با مخازن کمتري عرضه نمايد.خواص مثبت هيدروليک روغنيتوليد و انتقال نيروهاي قوي توسط قطعات کوچک هيدروليکي ، که داراي وزن کمتري بوده و نسبت وزني آنها نسبت به دستگاههاي الکتريکي ۱ به ۱۰ ميباشد.نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنهاتبديل ساده حرکت دوراني به حرکت خطي اسيلاتوري (رفت و برگشتي)قابليت تنظيم و کنترل قطعات هيدروليکيامکان سريع معکوس کردن جهت حرکت استارت حرکت قطعات کار کننده هيدروليکي ، در موقعيکه زير بار قرار گرفته باشند.
قابليت تنظيم غير پله ئي نيرو ، فشار ، گشتاور، سرعت قطعات کار کنندهازدياد عمر کاري قطعات هيدروليکي در اثر موجوديت روغن در اين قطعاتمراقبت ساده دستگاهها و تاسيسات هيدروليکي توسط مانومترامکان اتوماتيک کردن حرکات در مقابل اين خواص مثبت ، البته خواص منفي نيز در هيدروليک موجود است که طراحان بايستي با آنها نيز آشنا گردند ، البته لازم بتذکر است که بزرگترين خاصيت منفي هيدروليک ، افت فشار ميباشد ، که در حين انتقال مايع فشرده پديد مي آيد.خواص منفي هيدروليک روغنيخطر در موقع کار با فشارهاي قوي ، لذا توجه بيشتري بايستي به محکم وجفت شدن مهره ماسورهها با لوله ها و دهانه تغذيه و مسير کار قطعات کار کننده نمودراندمان کمتر مولدهاي نيروي هيدروليکي نسبت به مولدهاي نيروي مکانيکي، بعلت نشت فشار روغن و همچنين افت فشار در اثر اصطکاک مايعات در لوله و قطعات بعلت قابليت تراکمي روغن و همچنين نشت آن ، امکان سينکرون کردن جريان حرکات بطور دقيق ميسر نمي باشد.گراني قطعات در اثر بالا بودن مخارج توليد.کاربرد هيدروليک امروزه در اغلب صنايع بخصوص صنايع ذيل متداول ميباشد: ماشين ابزارپرس سازي تاسيسات صنايع سنگينماشين هاي راه و ساختمان و معادنهواپيما سازيکشتي سازيتبديل انرژي در تاسيسات هيدروليکي انرژي مکانيکي اغلب توسط موتورهاي احتراقي و يا الکترو موتورها توليد ميگردد، در هيدرو پمپها تبديل به انرژي هيدروليکي گشته و اين انرژي از طريق وسائل هيدروليکي به قطعات کار کننده هيدروليکي منتقل ميگردد، واز اين قطعات کارکننده ميتوان مجددا انرژي مکانيکي را بدست آورد.

- پمپهاي هيدروليکي با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پ ...

با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيست ...

براي نگهداري روغن تحت فشار در سيستم هيدروليك، استفاده از آب بند ضرورت دارد. آب بندها علاوه بر آن از ورود گرد و خاك به داخل سيستم ممانعت بعمل مي آورند. ...

هيدروليک از کلمه يوناني هيدرو مشتق گرديده است و اين کلمه بمعناي جريان حرکات مايعات مي باشد. در قرون گذشته مقصود از هيدروليک فقط آب بوده و البته بع ...

1-گريس کاري محور پيستونهاي پنوماتيک که هم نقش نظافت و هم روانکاري را دارد. درنهايت گريسهاي اضافه توسط دستمال تميز پاک مي شود. نکته حائز اهميت آنکه گري ...

امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري سيال تحت فشار در انتقال و ک ...

● مقدمه : در حال حاضر جهت راه اندازي کوره ها با دور کم از يک الکترموتور ELIN و يک گيربکس FELENDER استفاده مي شود که بنا به دلايل فني و مشکلاتي که ممکن ...

● Hydraulic Fracturing از نقطه نظر مهندسي نفت و گاز و بهره برداري از مخازن هيدروکربوري، افزايش بهره دهي در چاه ها به ويژه در چاه هايي با نفوذ پذيري کم ...

دانلود نسخه PDF - هيدروليک