up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله هوش هيجاني PDF
QR code - هوش هيجاني

هوش هيجاني

هوش هيجاني چيست؟

هوش هيجاني يک مقوله جديد در علم روانشناسي است که مي توان آن را با هوش اجتماعي که ثورندايک در سال ۱۹۲۰ تعريف کرد، مقايسه نمود. هوش اجتماعي به عنوان بخش مهمي از هوش کلي محسوب مي شود که بر مولفه هاي بين فردي دلالت دارد و مي تواند به طور مثال روابط بين فردي را تحت تاثير قرار دهد. با نگاهي به مولفه هاي درون فردي مفهوم هوش هيجاني بيان شد که توانايي شناسايي تشخيص و توصيف هيجانات را نشان مي دهد و تاکيدي خاص بر توانايي شناسايي، فهم، تنظيم و ابراز هيجانات دارد. يعني اينکه اگر احساس هيجاني مانند خشم، ترس، شادي را در خودمان تشخيص دهيم و بتوانيم به خوبي آنها را کنترل و اداره کنيم، به نحوي که باعث بهبود روابط ما با ديگران شود، نشانه هاي هوش هيجاني را نشان مي دهيم.
● هيجان به طور کلي به يک حالت احساسي
باز مي گردد که شامل پاسخ هاي فيزيولوژيک و شناختي است. براي مثال، خوشحالي يک حالت احساسي است که اطلاعات درباره ارتباطات را انتقال مي دهد و ميل پيوستن به ديگران را به وجود مي آورد و ترس يک حالت احساسي است که اجبار به گريختن را به وجود مي آورد. هوش در اين مدل ظرفيت استدلال صحيح درباره اطلاعات را نشان مي دهد. به اين ترتيب هوش هيجاني، توانايي فهميدن و بهره گرفتن از اطلاعات هيجاني را نشان مي دهد. هوش هيجاني با شخصيت افراد رابطه دارد. به اين شکل که پشتکار و اشتياق فرد و قابليت فرد در رويارويي با مشکلات را ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


براى تعريف هوش چند نوع برخورد به اين مفهوم در برابر داريم. دو برخورد متداول‏تر، رهيافت روان‏سنجى ( psychometric approach)، رهيافت پردازش اطلاعات (data ...

مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش ميانگين ضريب هوشي ملل نمي شود، بلکه اين کشورها را از نوابغ تهي مي سازد. اعلام ميانگين ضريب هوشي ۸۴ براي ايراني ها، سبب تعج ...

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

در سال ۱۹۵۹ ريچارد فاينمن طي مقاله اي اعلام کرد که روزي خواهد رسيد ماده را در مقياس اتم توليد کنيم. جمله معروف او با عنوان ”فضاي بسيار زياد در مقياس پ ...

شايد باور نکنيد اما حتي قبل از اينکه متوجه بارداري خود شويد و آزمايش بارداري بدهيد، مغز کودک شما در حال شکل گيري است! لوله هاي عصبي و ساختمان هايي که ...

هوش يکي از مهمترين سازه هاي فرضي است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بينه در اويل قرن بيستم همواره براي تبيين موفقيت شغلي و کارايي به کار رفته است. ...

● بازار داغ اوقات فراغت يادش بخير آن موقع ها. همان روزها که هر چه به تعطيلات تابستان بيشتر نزديک مي شديم، قند توي دلمان بيشتر آب مي شد، براي شيطنت کرد ...

در سفرنامه اي از يک غربي درباره اذعان آنان به زيبايي زنان ايران مطالبي خوانده بودم. اما امروز زنان ايراني هيچ اعتقادي به آن نداشته و به هر ترتيبي در ح ...