up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله هوش مصنوعي PDF
QR code - هوش مصنوعي

هوش مصنوعي

تاريخچه هوش مصنوعي

هوش مصنوعي براي نخستين بار توسط «جان مکارتي» (John Mccorthy) که از آن به عنوان پدر «علم و دانش توليد ماشين هاي هوشمند» ياد مي شود استفاده شد. آقاي جان مکارتي مخترع يکي از زبان هاي برنامه نويسي هوش مصنوعي به نام «lisp» نيز است. با اين عنوان مي توان به هويت هوشمند يک ابزار مصنوعي اشاره کرد. پروفسور جان مک کارتي در سال ۱۹۲۷ در شهر بوستون متولد شد. وي درجه کارشناسي ارشد خود را در رشته رياضي در سال ۱۹۴۸ از انستيتو کاليفرنيا و مدرک دکتراي خود را از دانشگاه «پرينستون» در سال ۱۹۵۱ دريافت کرد. او با ادامه تحصيل در رشته علوم رايانه موفق به دريافت درجه استادي در اين رشته، از دانشگاه استنفورد شد و از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ سرپرستي آزمايشگاه هوش مصنوعي دانشگاه استنفورد را برعهده داشت.
پيش از بوجود آمدن علوم الکترونيک، هوش مصنوعي توسط فلاسفه و رياضي داناني نظير «بول» که اقدام به ارائه قوانين و نظريه هايي در باب منطق کردند، مطرح شده بود. با اختراع رايانه هاي الکترونيک در سال ۱۹۴۳، هوش مصنوعي دانشمندان را به چالشي بزرگ فراخواند. در بادي امر، چنين به نظر مي رسيد که اين فن آوري در نهايت قادر به شبيه سازي رفتارهاي هوشمندانه خواهد بود. با وجود مخالفت گروهي از متفکرين با هوش مصنوعي که با ديده ترديد به کارآمدي آن مي نگريستند فقط پس از چهار دهه، شاهد تولد ماشين هاي شطرنج باز و ديگر سامانه هاي هوشمند در صنايع گوناگون هستيم.
نقطه آغاز علم هوش مصنوعي را مي توان به بعد از جنگ جهاني دوم نسبت داد، در آن زمان «واينر» با توجه به مسائل سايبرنتيک زمينه را براي پيشرفت هوش مصنوعي به وجود آورد و در سال ۱۹۵۰ تورينگ آزمايشي را براي اثبات هوشمند بودن يک ماشين پيشنهاد داد سپس در سال ۱۹۵۶ گروهي از علاقه مندان به هوش مصنوعي در کالج «دارتموت» گرد هم آمدند و پژوهش هاي وسيعي را براي هوش مصنوعي آغاز کردند.
مک کارتي که از جمله بنيان گذاران هوش مصنوعي به حساب مي آيد، در زمان مطالعات خود درباره اين علم زباني را براي توصيف و توسعه هوش مصنوعي با عنوان list processing يا همان LISP ابداع کرد. اين زبان تا سال ۱۹۵۸ از سوي همکاران کارتي در دانشگاه MIT توسعه يافت و در اين سال به عنوان يک زبان کامل وارد دنياي برنامه نويسان شد. مک کارتي و همکارانش معتقد بودند که مي توان کاري کرد که ماشين نيز داراي هوش و اين هوش همانند هوش انساني باشد .LISP زباني است که مي تواند اين هوش را به وجود بياورد. زبان هاي lisp و prolog زبان هايي هستند که براي طراحي و برنامه نويسي هوش مصنوعي روي ماشين ها، بيش از ديگر زبان ها کاربرد دارند. Lisp زباني است که بيش از ديگر زبان ها در آمريکا رواج دارد و prolog بيش تر به وسيله اروپايي ها و ژاپني ها مورد استفاده قرار مي گيرد. Lisp داراي انعطاف بيشتري نسبت به زبان prolog است و در مقابل طراحي prolog سطحي بالاتر نسبت به Lisp دارد.
حال آن که اصطلاح AI به عنوان يک اصطلاح عمومي پذيرفته شده که شامل محاسبات هوشمندانه و ترکيبي (مرکب از مواد مصنوعي) است. از اصطلاح AI يا Artificial Intelligence مي توان تا حدودي براي معرفي رده بندي سيستم ها استفاده کرد. AI ها در رشته هاي مشترکي چون علم رايانه، روانشناسي و فلسفه مورد مطالعه قرار مي گيرند که مطابق آن باعث ايجاد يک رفتار هوشمندانه، يادگيري و سازش مي شود و معمولاً نوع پيشرفته آن در ماشين ها و رايانه ها استفاده مي شود.
دهه ۱۹۶۰ را مي توان دهه توسعه و پيشرفت تحقيقات در زمينه هوش مصنوعي ناميد. در اين سال ها بود که با تلاش هاي دانشمندان هوش مصنوعي، برنامه هاي بازي شطرنج و ربات هاي هوشمند پا به عرصه گذاشتند و پس از آن هر سال پله هاي پيشرفت و ترقي خود را پيمودند.
اما با اين حال هوش مصنوعي علمي است بسيار جوان و روبه رشد. شروع هوش مصنوعي به معناي واقعي به سال ۱۹۵۰ باز مي گردد يعني زماني که «آلن تورينگ» مقاله خود را درباره ساخت ماشين هوشمند به رشته تحرير درآورد. در اين مقاله تورينگ روشي را براي تشخيص هوشمندي ماشين ها پيشنهاد داد.
روش پيشنهادي تورينگ بيشتر شبيه به يک بازي بود بدين نحو که يک انسان و يک ماشين روبروي هم و پشت پرده اي قرار مي گرفتند. ماشين بايد با طرح پرسش هايي از انسان او را وادار به پذيرش هوشمند بودن خود مي کرد. روش پيشنهادي تورينگ به اين شرح است، فرض کنيد که انساني در يک سمت ديواري قرار دارد و توانايي برقرار کردن ارتباط به صورت تله تايپ با آن سوي ديگر ديوار را دارا باشد. مکالمه اي ميان دو نفر انجام مي شود اگر پس از پايان مکالمه به آن شخص گفته شود که در طرف مقابلش نه يک انسان بلکه يک ماشين قرار داشته که پاسخ او را مي داده است و اين امر بدون پي بردن شخص نسبت به هويت واقعي طرف مقابل انجام شود مي توان آن ماشين را ماشيني هوشمند قلمداد کرد.
بيشتر کارهاي پژوهشي اوليه در هوش مصنوعي روي انجام ماشيني بازي ها و نيز اثبات قضيه هاي رياضي با کمک رايانه ها بود. در آغاز چنين به نظر مي آمد که رايانه ها قادر خواهند بود چنين اموري را فقط با بهره گرفتن از تعداد بسيار زيادي کشف و جستجو براي مسيرهاي حل مسئله و انتخاب بهترين آنها به انجام رسانند.
اما آزموني به نام «آزمون تورينگ» براي تست هوش ماشيني در نظر گرفته شده است که توسط آن مي توان هوشمند بودن ماشين ها يا رايانه ها را سنجيد. آزمون تورينگ آزموني است که توسط آلن تورينگ در سال ۱۹۵۰ در نوشته اي به نام «محاسبات ماشيني و هوشمندي» مطرح شد. در اين آزمون شرايطي فراهم مي شود که شخصي با ماشين تعامل برقرار کند و پرسش هاي کافي براي بررسي هوشمندي او بپرسد. چنانچه در پايان آزمايش نتواند تعيين کند که با انسان در تعامل بوده است يا با ماشين، تست تورينگ با موفقيت انجام شده است. تاکنون هيچ ماشيني از اين آزمون با موفقيت بيرون نيامده است. کوشش اين آزمون براي تشخيص درستي هوشمندي يک سيستم است که سعي در شبيه سازي انسان دارد.
ماشين هايي که به عنوان ماشين هاي هوشمند شناخته مي شوند توانايي فکر کردن بدون نياز به انسان را دارند و اين به دليل وجود خصلت هوش مصنوعي Artificial Intelligence در اين گونه از ماشين ها است. ماشين ها فقط در صورتي يک ماشين باهوش شناخته مي شوند که داراي قابليت هاي خاصي باشند که يکي از اين ويژگي ها شناخت از وجود خود است که تاکنون ماشيني که اين توانايي را به طور کامل داشته باشد به وجود نيامده است، ويژگي بعدي ماشين هاي هوشمند توانايي شناخت محيط پيرامون خود است که اين امکان در برخي از ماشين هاي هوشمند امروزي که با نام «ربات هاي امدادگر» شناخته مي شوند، وجود دارد. ويژگي بعدي در ماشين هايي که داراي هوش مصنوعي هستند توانايي نشان دادن عکس العمل در مقابل کنش هاي حاصل از محيط است که اين امکان نيز در ربات هاي هوشمند امروزي و در دسته خاصي از آنها با عنوان «ربات هاي کاوشگر» فراهم آمده است.
پژوهشگران هوش مصنوعي علاقه مند به توليد ماشيني هستند که دستورات مورد نياز را به صورت هوشمندانه انجام دهد. به عنوان مثال قابليت کنترل، برنامه ريزي و زمان بندي، توانايي تشخيص جواب به پرسش مصرف کننده، دست نويس ها، زبان شناسي، سخنراني و شناسايي چهره را داشته باشد. مطالعه روي يک AI به يک رشته مهندسي تبديل خواهد شد. تا حدودي دستگاه هاي توليد شده مي توانند شگفت انگيز باشند اما کارشناسان هوش مصنوعي ادعا مي کنند که ماشين هاي هوشمند ساخته شده داراي درک واقعي و حقيقي نيستند.
در مقايسه هوش مصنوعي با هوش انساني مي توان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزيه و تحليل مسايل در جهت قضاوت و اخذ تصميم است در حالي که هوش مصنوعي مبتني بر قوانين و رويه هايي از قبل تعبيه شده روي کامپيوتر است. در نتيجه علي رغم وجود رايانه هاي بسيار کارا و قوي در عصر ما هنوز قادر به پياده کردن هوشي نزديک به هوش انسان در ايجاد هوش هاي مصنوعي نبوده ايم.
هوش مصنوعي يا هوش ماشيني را بايد عرصه پهناور تلاقي و ملاقات بسياري از دانش ها، علوم و فنون قديم و جديد دانست. ريشه ها و ايده هاي اصلي آن را بايد در فلسفه، زبان شناسي، رياضيات، روان شناسي، نورولوژي و فيزيولوژي نشان گرفت و شاخه ها و کاربردهاي گوناگون و فراوان آن را در علوم رايانه، علوم مهندسي، علوم زيست شناسي و پزشکي، علوم ارتباطات و زمينه هاي بسيار ديگر يافت.
هوش مصنوعي به هوشي که يک ماشين از خود نشان مي دهد يا به دانشي در رايانه که سعي در ايجاد آن دارد گفته مي شود. بيشتر نوشته ها و مقاله هاي مربوط به هوش مصنوعي آن را «دانش شناخت و طراحي عامل هاي هوشمند»تعريف کرده اند. يک عامل هوشمند سيستمي است که با شناخت محيط اطراف خود، شانس موفقيت خود را بالا مي برد. پژوهش ها و جستجوهاي انجام شده براي رسيدن به ساخت چنين ماشين هايي مرتبط با بسياري از رشته هاي علمي ديگر است مانند علوم رايانه، روان شناسي، فلسفه، عصب شناسي، علوم ادراکي، تئوري کنترل، احتمالات، بهينه سازي و منطق.

براى تعريف هوش چند نوع برخورد به اين مفهوم در برابر داريم. دو برخورد متداول‏تر، رهيافت روان‏سنجى ( psychometric approach)، رهيافت پردازش اطلاعات (data ...

مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش ميانگين ضريب هوشي ملل نمي شود، بلکه اين کشورها را از نوابغ تهي مي سازد. اعلام ميانگين ضريب هوشي ۸۴ براي ايراني ها، سبب تعج ...

در گذشته نه چندان دور، پيوند قلب از انساني به انسان ديگر تنها راه نجات بيماراني بود که در حادترين مراحل بيماري قلبي قرار داشتند. اما همواره تعداد متقا ...

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

قلب همانند موتوري در بدن ما مي باشد که وظيفه کارکرد همه قسمت ها را بر عهده دارد . اساساٌ قلب پمپ ماهيچه اي مي باشد که اکسيژن و جريان خون را به ريه ها ...

اگر شما از کاربران دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات هستيد، بدون ترديد حتما با google و خدمات متنوع آن آشنا هستيد. از زماني که در سال ۱۹۹۹، گوگل با همکا ...

براي خيلي ها اين روز ها زندگي کردن بدون اينترنت تبديل به يک کابوس بزرگ شده که حتي فکر کردن به آن هم عذاب شان مي دهد. با ورود اينترنت به خانه ها و راه ...

گوگل به عنوان غول دنياي جستجو هرچند وقت يک بار ابزار يا سرويس جديدي به کاربران اش ارائه مي کند و بي شک با توجه به اين که اطلاعات وسيعي را از جستجوهاي ...

دانلود نسخه PDF - هوش مصنوعي