up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله هوش ايراني PDF
QR code - هوش ايراني

هوش ايراني

مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش ميانگين ضريب هوشي ملل نمي شود، بلکه اين کشورها را از نوابغ تهي مي سازد.
اعلام ميانگين ضريب هوشي ۸۴ براي ايراني ها، سبب تعجب بسياري از نخبگان ايران گرديد. عده اي با انکار اين آمار درصدد اعتراض به آن برآمده اند، اما براي اينجانب، اين آمار هيچ گونه جاي تعجبي نداشت، زيرا اين موضوع را در سال ۱۳۷۹ در سخنراني در سازمان مديريت و برنامه ريزي تحت عنوان نظريه ترقيق هوشي(Intellectual Dilution) پيش بيني کرده بودم. در اين مقاله به اختصار علل افت ميانگين ضريب هوشي در کشور را بررسي خواهم کرد و سپس به راهکارهاي مقابله با اين رخداد تلخ خواهم پرداخت.
● ضريب هوشي چيست و اهميت آن در چيست؟
ضريب هوشي IQ يک نسبت است که از تقسيم سن عقلي بر سن تقويمي ضربدر صد به دست مي آيد. اگر سن عقلي با سن تقويمي يکسان باشد، ضريب هوشي صد مي شود ولي در بعضي مواقع در بعضي افراد سن عقلي بيشتر مي شود که اين فرد هوشي بيشتر از ساير افراد دارد.
براي به دست آوردن سن عقلي راه هاي زيادي وجود دارد و معمولا کارشناسان از تست هاي خاصي استفاده مي کنند که جنبه هاي مختلفي مانند تشخيص الگوها، قدرت حافظه کوتاه مدت، استفاده فرد از واژه ها، سرعت محاسبه فرد، درک روابط يا جبر، اطلاعات عمومي، محاسبات رياضيات، درک فضايي، منطق و املا را ارزيابي مي کند.
اخيرا در مورد صحت نتايج آزمون هاي هوش متداول شبهات زيادي وارد شده است. انجمن روان شناسي آمريکا در سال ۱۹۹۵ هوش را به عنوان «توانايي فهم مسايل پيچيده، انطباق موثر با تغييرات محيطي، يادگيري به دنبال تجربيات، استفاده از اشکال مختلف استدلال و فايق آمدن بر مشکلات از طريق تفکر» تعريف کرده است.
اين انجمن بر اين موضوع تاکيد دارد که آزمون هاي متداول هوش به هيچ وجه توانايي سنجش چنين سازه انتزاعي پيچيده اي را ندارد. مطالعات متعدد، ارتباط مثبت و قوي بين ضريب هوشي با موفقيت تحصيلي، ميزان درآمد، سطح سلامت، طول عمر و سطح اجتماعي و ارتباط منفي و قوي با بي کاري و ارتکاب جرايم را نشان داده است. به اين ترتيب موضوع ضريب هوشي پايين يا افت ضريب هوشي و در مقابل آن سازوکارهاي ارتقاي ضريب هوشي به يک مقوله راهبردي اجتماعي و اقتصادي در بسياري از کشورها تبديل شده است. به اين ترتيب دستيابي به ميانگين ضريب هوشي بالاتر يکي از ابزار توسعه و به طور هم زمان يکي از دستاوردهاي مهم توسعه محسوب مي گردد.
● ضريب هوشي اقوام و ملل
مطالعات فراواني روي تفاوت متوسط ضريب هوشي در کشورهاي مختلف صورت گرفته است. ميانگين ضريب هوشي در آمريکا و انگلستان حدود ۱۰۰ است. اين عدد براي شهروندان ژاپني، چيني، کره اي، هنگ کنگي و تايواني ۱۰۵ و براي ترکيه، کشورهاي خاورميانه و جنوب آسيا بين ۷۸ و ۹۰ و براي کشورهاي آفريقايي پايين تر از صحراي آفريقا بين ۶۵ تا ۷۵ است. در اين ميان کشور ما ايران با ضريب هوشي متوسط ۸۴ رتبه ۹۷ را بين ۱۸۵ کشور جهان دارا مي باشد. هوش يک سازه انتزاعي مولتي فاکتوريال محسوب مي شود و هنگامي که صحبت از تفاوت ضريب هوشي بين دو فرد مي شود تفاوت هاي ژنتيکي، تفاوت هاي محيط فيزيکي، تفاوت هاي محيط رواني و تفاوت هاي آموزشي به خصوص در دوران کودکي مي تواند توجيه کننده تفاوت ضريب هوشي باشد، اما هنگامي که با تفاوت ميانگين ضريب هوشي ميان دو کشور يا دو نژاد مواجه مي شويم قايل شدن به تفاوت ژنتيکي، به نوعي به معناي وجود نژاد برتر (ژن برتر) است.
در واقع در توجيه تفاوت ثروت ملل در طول تاريخ توجيهات زيادي آورده شده است.منتسکيو (۱۷۴۸) آب و هواي معتدل را مهم ترين علت براي ثروت ملل مي دانست، آدام اسميت (۱۷۷۶) مهارت هاي انساني، تخصص گرايي و وجود يک بازار آزاد را عامل اصلي توسعه فرض مي کرد، توماس مالتوس در سال ۱۸۱۷ شناسايي عوامل موثر بر فقر و ثروت ملل را مهم ترين چالش پژوهشي در حوزه اقتصاد سياسي مي داند. ديويد لاندز و ساموئل هانتينگتون عوامل فرهنگي (سخت کوشي، نظم، آرمان هاي بزرگ، همگرايي اجتماعي، احترام به کار، ارزش قايل شدن براي تحصيلات) را مهم ترين عامل موفقيت و ثروت ملل مي دانند. در اين ميان يکي از جنجال برانگيزترين ديدگاه ها توسط ريچارد لين (۲۰۰۲) مطرح شده است، ريچارد لين ريشه هاي ثروت و فقر ملل مختلف را در هوش و استعداد ذاتي آنان مي داند و قايل به برتري ژنتيکي بعضي از اقوام و نژادها در مقايسه با سايرين است. موضوع ژن برتر و نژاد باهوش تر موضوعي است که در طول تاريخ به کرّات از سوي گروه ها و رهبران نژادپرست (مانند نازي ها و صهيونيست ها) اعلام شده است، اما تاکنون هيچ يک از شواهد ارايه شده نتوانسته است برتري هوشي يک قوم يا نژاد نسبت به ساير اقوام را به تفاوت هاي ژنتيکي مابين آنان نسبت دهد.
جداي از عوامل ژنتيکي، عوامل محيطي متعددي روي ضريب هوشي تاثير مي گذارد وضعيت تغذيه اي به خصوص در دوران کودکي، استرس ها و تروماهاي رواني، فقر عاطفي و ارتباطي و کميت و کيفيت تحصيلات همگي بر ضريب هوشي تاثير مي گذارند. به عنوان مثال، نوزاداني که از شير مادر محروم اند ضريب هوشي کمتري دارند. ضريب هوشي کودکان مبتلا به کم خوني ۵ تا ۱۰ درجه کمتر از حد طبيعي برآورد شده است. کمبود يد نيز باعث کاهش آموزش پذيري کودکان شده و ضريب هوشي آنها را به ميزان ۵ تا ۱۳ ( در موارد کمبود شديد يد تا ۳۰ درجه، فوروارد کننده!) امتياز کم مي کند. به اين ترتيب مي توان در نظر گرفت که فقر و ضريب هوشي پايين هر يک ديگري را تشديد مي کنند و يک چرخه معيوب را تشکيل مي دهند. اين امر بخشي از ضريب هوشي پايين در کشورهاي آفريقايي و جنوب آسيا را توجيه مي کند.
● مهاجرت نخبگان و ضريب هوشي
مهاجرت انتخابي نخبگان اثري مخرب بر توسعه ملل مي گذارد. بديهي است که بار توسعه و پيشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان هر جامعه اي است. حال وقتي در يک جامعه شرايط به گونه اي باشد که نخبگان در گذر زمان آن را ترک مي کنند، نه تنها خروج آنها مستقيماً جامعه را متاثر مي کند، بلکه در دراز مدت، ذخيره ژنتيکي کشور را نيز فقيرتر مي کند و در نسل هاي آتي، روند انتقال ضرايب بالاي هوشي به «نسل هاي آينده» با اختلال مواجه مي شود. اين امر در مورد کشور اسکاتلند طي بيش از نيم قرن به دقت مطالعه شده است. از اوايل قرن بيستم، هر ساله تعداد زيادي از افراد تحصيل کرده اسکاتلندي به انگلستان مهاجرت مي کنند. درصد متوسط مهاجرت سالانه تحصيل کردگان دانشگاهي از اسکاتلند به انگلستان ۲ ۱۷ درصد و ضريب هوشي متوسط اين مهاجران ۱ ۱۰۸ مي باشد. اين موضوع سبب شده است که ميانگين ضريب هوشي اسکاتلندي ها به طور متوسط در هر نسل يک امتياز نسبت به نسل قبل کاهش پيدا کند و اسکاتلندي ها در اواسط قرن بيستم به کم هوش ترين ملت اروپايي (با ميانگين ضريب هوشي ۹۷) تبديل شدند. در واقع، يک نخبه علمي يا اقتصادي که از کشور خارج مي شود، تنها دانش و استعداد فردي يا مقداري ثروت مادي از کشور خارج نمي کند، بلکه ژن هاي نخبگي و کارآمدي را نيز با خود مي برد تا نسل هاي بعدي او در خارج از کشور مادري از آن بهره مند شوند و جوامع ميزبان شان را از آن بهره مند سازند وضعيت کشور ما ايران در ميان کشورهاي در حال توسعه مشابه وضعيت اسکاتلند در ميان کشورهاي توسعه يافته است. بر اساس آمار صندوق بين المللي پول، ايران با ضريب مهاجرت ۱۵ درصد، رتبه اول را در ميان ۶۱ کشور توسعه نيافته و در حال توسعه دارا مي باشد و مي توان تخمين زد که در طي سه دهه اخير حداقل سه واحد از ضريب هوشي متوسط ايراني ها صرفا به سبب مهاجرت کاهش پيدا کرده است.
مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش ميانگين ضريب هوشي ملل نمي شود، بلکه اين کشورها را از نوابغ تهي مي سازد. با نگاهي به فهرست اسامي افرادي مانند لئوناردو داوينچي (ضريب هوشي۲۲۰)، گوته (۲۱۰)، پاسکال (۱۹۵)، نيوتن (۱۹۰)، لاپلاس (۱۹۰)، ولتر (۱۹۰)، دکارت (۱۸۵)، گاليله (۱۸۵)، کانت (۱۷۵)، داروين (۱۶۵)، موزارت (۱۶۵)، بيل گيتس (۱۶۰)، کوپرنيک (۱۶۰) و اينشتين (۱۶۰) به سادگي درمي يابيم که توسعه دانش بشر در طول تاريخ بيش از هر چيز مرهون افراد نابغه مي باشد. نوابغ همان کساني هستند که توان حل پيچيده ترين مشکلات يک کشور را دارا مي باشند و مسووليت راهبري کشور را در وضعيت هاي بحراني بر عهده دارند. تاثير نوابغ روي توسعه جوامع به حدي است که مي توان عبارت معروف «ملتي که قهرمان ندارد هيچ چيز ندارد» را با جمله «ملتي که نوابغ را در راس مديريت خود ندارد، به هيچ جا نخواهد رسيد» جايگزين کرد.
● کنترل مواليد و ضريب هوشي
بررسي هاي متعدد ارتباط بين هوش و تحصيلات و همچنين ارتباط ميان تحصيلات و تبعيت از سياست هاي کنترل مواليد را به اثبات رسانده است. ضريب هوشي متوسط ۲۰ درصد پرهوش جامعه حدود ۱۱۵ و ضريب هوشي متوسط ۲۰ درصد کم هوش جامعه حدود ۸۵ مي باشد. اگر فرض کنيم که ميزان زاد و ولد در گروه کم هوش جامعه تنها ۳۰ درصد بيش از ميانگين جامعه و ميزان زاد و ولد در گروه پر هوش جامعه ۳۰ درصد کمتر از ميانگين جامعه باشد، ميانگين ضريب هوشي نسل دوم از محاسبه زير به دست مي آيد:
(۰.۲x۱.۳x۸۵) + (۰.۶x۱x۱۰۰) + (۰.۲x۰.۷x۱۱۵) = ۹۸.۸
به اين ترتيب مي توان انتظار داشت که ميانگين ضريب هوشي هر نسل ۱.۲ امتياز از ميانگين ضريب هوشي نسل قبل کمتر شود.
تحليل فوق به خوبي مي تواند آمار توصيفي ارايه شده از سوي نهادهاي بين المللي را توجيه نمايد، اما اصلاح اين وضعيت نيازمند اتخاذ رويکردي مداخله اي و همه جانبه است. اتخاذ تمهيدات و سياست هاي علمي براي فقرزدايي و مقابله با شکاف رو به فزوني طبقاتي، توجه به مديريت عوامل خطرزاي سلامت و عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، حمايت و مديريت علمي نخبگان و تلاش براي متوقف و معکوس نمودن سير مهاجرت نخبگان و بازنگري علمي سياست هاي کنترل جمعيت تنها بخشي از رژيم درماني ملتي است که به تدريج هوش خود را از دست مي دهد.

براى تعريف هوش چند نوع برخورد به اين مفهوم در برابر داريم. دو برخورد متداول‏تر، رهيافت روان‏سنجى ( psychometric approach)، رهيافت پردازش اطلاعات (data ...

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

در سال ۱۹۵۹ ريچارد فاينمن طي مقاله اي اعلام کرد که روزي خواهد رسيد ماده را در مقياس اتم توليد کنيم. جمله معروف او با عنوان ”فضاي بسيار زياد در مقياس پ ...

هواپيماهاي هوشمند، خانههاي باهوش، بافتهاي حافظهدار شکلي، ميکرو ماشينها، سازههاي خودآرا و رنگهاي نانويي متغير کلماتي هستند که از سال ۱۹۹۲ و با تجاري شد ...

نام علمي: Colchicum Stevenii خانواده: گل حسرت ها Colchicaceae راسته: لاله ها Liliales رده: تک لپه اي ها Monocotyledones گل حسرت در پاييز گل مي دهد. ...

شايد باور نکنيد اما حتي قبل از اينکه متوجه بارداري خود شويد و آزمايش بارداري بدهيد، مغز کودک شما در حال شکل گيري است! لوله هاي عصبي و ساختمان هايي که ...

هوش يکي از مهمترين سازه هاي فرضي است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بينه در اويل قرن بيستم همواره براي تبيين موفقيت شغلي و کارايي به کار رفته است. ...

تا بعد از مشروطيت مدرسهاي براي دختران ايجاد نشد، به عوام چنين تلقين ميشد که درس خواندن براي دختران لازم و جايز و پسنديده نيست و شايد شرط عفت را در زند ...

دانلود نسخه PDF - هوش ايراني