up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله همودياليز PDF
QR code - همودياليز

همودياليز

وقتي کليه از نفس مي افتد

کليه هاي سالم با خارج کردن مايع، مواد معدني و مواد زايد اضافي خون شما را پاک نگه مي دارند. آنها در عين حال هورمون هايي را مي سازند که استخوان هاي شما را مستحکم نگه مي دارد و به توليد خون در بدن کمک مي کند. هنگامي که کليه ها دچار نارسايي مي شوند، مواد زايد زيان بار در بدن شما تجمع پيدا مي کنند، فشار خون شما ممکن است بالا رود، مايعات در بدن شما تجمع پيدا مي کند و ممکن است سلول هاي قرمز خون به اندازه کافي در بدن شما توليد نشود. همودياليز شايع ترين روش براي درمان نارسايي پيشرفته و دايمي کليه است. همودياليز براي اولين بار در دهه ۱۹۶۰ ميلادي به صورت يک درمان عملي براي نارسايي کليه درآمد، تا به امروز درمان با اين شيوه کارآمدتر شده و عوارض جانبي آن به حداقل رسيده است. در سال هاي اخير ماشين هاي دياليز کوچک تر و قابل حمل تر و ساده تر شده اند و در نتيجه، جذابيت بيشتري براي بيماران پيدا کرده اند. اما حتي با داشتن بهترين شيوه ها و تجهيزات، همودياليز هنوز يک درمان پيچيده است که استفاده از آن نياز به کار هماهنگ يک گروه کامل مراقبت هاي بهداشتي از جمله متخصص کليه، پرستار دياليز، تکنسين دياليز، متخصص تغذيه و مددکار اجتماعي دارد و البته همکاري خودتان و اعضاي خانواده تان...
همودياليز چگونه عمل مي کند؟
همودياليز فرآيندي است که در آن در افراد دچار نارسايي کليه، خون از بدن بيمار خارج مي شود و پس از تصفيه شدن در دستگاه دياليز به بدن بازگردانده مي شود. دستگاه دياليز يا کليه مصنوعي ماشيني است که مي تواند مواد زايد نامطلوب را از خون جدا کند يا مواد مورد نياز را به آن بيفزايد. دستگاه دياليز با انجام اين عمل تعادل اسيد و باز، و مقدار آب و مواد محلول در بدن را کنترل مي کند. در همودياليز خون به تدريج از بدن خارج مي شود، از ميان يک فيلتر مخصوص که مواد زايد و مايعات اضافي را جدا مي کند مي گذرد، و خون پاک شده دوباره به بدن باز گردانده مي شود. خارج کردن مواد زايد زيان بار و نمک و مايعات اضافي فشار خون شما را کنترل مي کند و تعادل مواد شيميايي مانند پتاسيم و سديم را به بدن شما باز مي گرداند. البته اين کليه مصنوعي يک کار مهم کليه طبيعي توليد هورمون هايي که از جمله بر فشار خون و خون سازي تاثير مي گذارند را نمي تواند انجام دهد. يکي از بزرگ ترين تغييراتي که در زندگي شما هنگام شروع درمان با همودياليز رخ مي دهد، اين است که بايد از برنامه دقيقي پيروي کنيد. اغلب بيماران بايد سه بار در هفته براي ۳ تا ۵ ساعت يا بيشتر به درمانگاه دياليز بروند تا به دستگاه دياليز وصل شوند. پژوهشگران در حال بررسي اين موضوع بوده اند که آيا جلسات کوتاه تر دياليز يا جلسات طولاني دياليز را به طور شبانه هنگام خواب بيمار مي تواند به همان اندازه در دفع مواد زايد موثر باشد يا نه.
ماشين هاي جديدتر دياليز که مي توان در خانه از آنها استفاده کرد، اين گزينه هاي جايگزين را عملي تر کرده است. با يک دوره آموزشي کوتاه مدت مي توان يکي از اعضاي خانواده يا دوستان بيمار را براي انجام درمان دياليز در خانه آماده کرد. دياليز در خانه به شما انعطاف پذيري بيشتري از لحاظ برنامه روزانه تان مي دهد. در اين صورت زمان هر جلسه دياليز يا شمار جلسات در هفته ممکن است متفاوت باشد، اما در هر حال بايد برنامه منظمي براي دياليز مانند هنگامي که به درمانگاه دياليز مي رويد، داشته باشيد.
● ايجاد دسترسي عروقي
يکي از مهم ترين اقدامات پيش از شروع همودياليز، آماده کردن يک راه عروقي براي اتصال به دستگاه دياليز است، يعني محلي از بدن شما که بتوان از آن خون را خارج کرد و دوباره به بدن بازگرداند. اين راه عروقي بايد هفته ها يا ماه ها پيش از شروع دياليز آماده باشد. اين اتصال عروقي امکان خارج کردن و جايگزيني موثرتر خون شما را با عوارض کمتر فراهم مي کند.
معمولا اين راه عروقي در مچ شما با انجام يک جراحي کوچک و اتصال شريان و وريد ايجاد مي شود. فشار خون بالاي شريان، وريد را گشاد مي کند، و يک راه عروق مناسب براي وارد کردن سوزن دستگاه دياليز ايجاد مي شود.
● تجهيزات و شيوه هاي دياليز
ماشين دياليز در حدود اندازه يک ماشين ظرف شويي است. اين ماشين سه کار عمده را انجام مي دهد:
▪ پمپ کردن خون و نظارت بر جريان خون از لحاظ ايمني
▪ پاک کردن خون از مواد زايد
▪ نظارت بر فشار خون و ميزان خارج کردن مايعات از بدن شما
دياليزور يک محفظه بزرگ حاوي هزاران فيبر کوچک است که خون از ميان آنها مي گذرد. محلول دياليز، مايع پاک کننده، در اطراف اين فيبرها پمپ مي شود. اين فيبرها به آب و مايعات اضافي امکان مي دهند تا از خون شما به محلول دياليز وارد شوند و بعد به بيرون حمل شوند. اين بخش دياليزور را گاهي کليه مصنوعي مي گويند.
● محلول دياليز
محلول دياليز که مايعي است که در بخش دياليزور به خارج کردن مواد زايد و مايعات اضافي از خون شما کمک مي کند. اين مايع حاوي مواد شيميايي است که به صورت اسفنج عمل مي کنند. دکتر شما براي درمان شما محلول دياليز خاصي را تجويز مي کند. ترکيب اين مايع بر اساس ميزان تحمل شما نسبت به درمان با دياليز و آزمايش هاي خوني شما ممکن است تغيير داده شود.
● سوزن ها
بسياري از افراد وارد کردن سوزن هاي دياليز را يکي سخت ترين بخش هاي اين درمان مي دانند. اما اغلب افراد پس از چند جلسه به آنها عادت مي کنند. اگر وارد کردن سوزن براي تان دردناک باشد، ممکن است از يک کرم يا اسپري بي حس کننده روي پوست تان استفاده شود. اغلب مراکز دياليز از دو سوزن استفاده مي کنند يکي خون را به دياليزور وارد مي کند و ديگري که خون را پاک شده را به بدن شما باز مي گرداند. البته گاهي هم از سوزن هاي مخصوصي استفاده مي شود که داراي دو منفذ هستند و جريان دوطرفه خون را ممکن مي کنند، اما اين سوزن ها کارايي کمتري دارند، و زمان جلسه دياليز را افزايش مي دهند. سوزن هايي که براي دياليز با کارايي بالا يا دياليز جريان سريع استفاده مي شوند، بايد اندکي بزرگ تر از آنهايي باشند که در دياليزورهاي معمولي استفاده مي شوند.

مفاهيم پايه يونيت همودياليز ‏- اختصار نام ديگر : ابزار مربوط به كليه، ماشين دياليز ‏- به چه معني است؟ خون = ‏Haemo جداسازي مواد زائد از خون =Dialysis ...

دياليز صفاقي در دنيا در دهه ۶۰ ميلادي همراه با همودياليز و پيوند کليه مورد استفاده قرار گرفت و در کمتر از پنج دهه، جايگاه مناسب خود را در بسياري از کش ...

فرايند همودياليز: مرحله شستشو و آماده سازي ( Priming ) شستشوي كامل صافي و ستهاي شرياني و وريدي هم مي باشد و از بروز واكنشهاي آنافيلاكتيك به صافي كا ...

ماشين همودياليز مفاهيم پايه يونيت همودياليز ‏- اختصار نام ديگر : ابزار مربوط به كليه، ماشين دياليز ‏- به چه معني است؟ خون = ‏Haemo جداسازي مواد زائد ...

ضدعفوني کنندها دسته اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم ها آنها را از بين مي برند و ...

خطاي انساني به همراه نواقص ساختاري، منشا اکثر عوارض ناگوار پيش آمده براي بيماران است. زماني که تعداد زيادي بيمار به صورت همزمان مورد دياليز قرار مي گي ...

بيماري کليوي مرحله انتهايي با انواعي از اختلالات در تنظيم هورمون رشد(GH) همراه است مانند تغييرات در غلظت پلاسمايي، در تنظيم آزادسازي و پاسخ دهي اندام ...

نارسايي پيشرفته کليه يا ESRD از مسايل جدي و رو به رشد حوزه سلامت در جامعه است که نياز به افزايش ارايه خدمات مناسب به بيماران مبتلا را مطرح مي نمايد. ا ...

دانلود نسخه PDF - همودياليز