up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله همزاد راه شيري PDF
QR code - همزاد راه شيري

همزاد راه شيري

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي شود.(به صورت لکه اي مات) فاصله تقريبي اين کهکشان از زمين حدود ۲.۹ ميليون سال نوري است. کهکشان آندرومدا نه تنها به عنوان يکي از نزديکترين همسايه هاي راه شيري به شمار مي رود ، بلکه دانشمندان اين کهکشان را همزاد کهکشان راه شيري مي دانند. آندرومدا همچنين دورترين جرم آسماني قابل مشاهده با چشم عادي است. اين کهکشان از لحاظ شکل( مارپيچي) ، ساختار و توزيع عناصر بسيار شبيه کهکشان راه شيري است عليرغم شباهت زياد آندرومدا به راه شيري، بايد گفت که آندرومدا کمي کشيده تر از کهکشان راه شيري است و حدودا دو برابر تعداد ستاره هاي کهکشان راه شيري ، ستاره دارد.
اين کهکشان بين ستارگان صورت فلکي آندرومدا جاي گرفته است. لکه ي مه آلودي که ستاره شناسان آن را با نام M ۳۱ مي شناسند. عليرغم ظاهر فروتن اين کهکشان
بايد گفت که اين کهکشان بي اندازه وسيعتر از ستارگاني است که به دور آن مي چرخند.
قرن ها تصور مي شد که آندرومدا چيزي بيشتر از يک سحابي بازتابي داخل کهکشان راه شيري نيست. چندي بعد در سال ۱۸۸۰، ايزاک رابرت با تلسکوپ ۲۰ اينچي خود عکسي آندرومدا گرفت.براي اولين بار بازوهاي مارپيچي اين کهکشان معلوم گرديد.اما چون کسي نتوانست ستاره ي مشخصي در آن پيدا کند،آندرومداهمچنان بعنوان يک سحابي ماند.
نظريه ها در مورد آندرومدا زماني تغيير کرد که ادوين هابل ، ستاره شناس معروف، با تلسکوپ ۱۰۰ اينچي ساخته شده در سال ۱۹۱۷ نزديک لس انجلس توانست براي اولين بار ستاره ي مشخصي را در بازو هاي اين کهکشان پيدا کند.
اين ستاره ها مانند ستاره هاي فراواني انند که در کهکشان راه شيري مي توان پيدا کرد اما آنها بسيار کم نور بودند. هابل همچنين سه ستاره ي متغير را پيدا کرد که يکي از آنها جزء متغير هاي قيفاووسي بود ، متغير هايي که تغييرات درخشندگي آنها قابل پيش بيني بود. اين ستارگان و متغير هاي پيدا شده توسط هابل او را به اين فکر وا داشت که اين سحابي نمي تواند يک خوشه ي ستاره اي در کهکشان ما باشد ، بلکه اين يک کهکشان بسيار دور از ما است.
کهکشان آندرومدا بيشتر از اين جهت براي ستاره شناسان مهم است که بسيار شبيه کهکشان راه شيري است. تا موقعي که ما نمي توانيم کهکشان خود را از بيرون مشاهده کنيم، مي توانيم به مطالعه و مشاهده ي خواهر کهکشان راه شيري بپردازيم.
عليرغم دانسته هاي زيادي که ما اکنون در مورد کهکشان آندرومدا داريم ، فاصله ي اين کهکشان از ما هنوز به طور دقيق مشخص نشده است. در واقع اندازه گيري هاي بين کهکشاني ما هنوز متغير است. فاصله اي که معمولا براي اين کهکشان بيان مي کنند بين ۲.۴ و ۲.۹ ميليون سال نوري است. البته فاصله ميان ما زياد مهم نيست چون به هر حال سفر به اين کهکشان غير ممکن به نظر مي رسد. متاسفانه ، با وجود تئوري نسبيت ، که سفر با سرعت بيشتر از نور را غير ممکن مي داند، عملا سفر ما به اين کهکشان غير ممکن به نظر مي رسد حتي اگر ما تکنولوژي لازم براي اين کار را هم داشته باشيم.
آندرومدا و راه شيري به همراه حدود ۳۰ کهکشان ديگر عضو گروهي هستند که به گروه محلي معروف است. آندرومدا همچنين در آسمان داراي دو همدم کهکشاني به نام هاي M۳۲ و M۱۱۰ است. آندرومدا را مي توانيد به آساني و با کمترين تجهيزات در کنار ستاره ي موي صورت فلکي آندرومدا ببينيد که اندکي مايل به سمت ما است.

شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يک داروي مسکن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت ...

● سابقه فنچهاي راه راه فنچ راه راه با نام علمي poephila يکي از پرندگان کوچک با طول متوسط ۹ سانتيمتر بومي چمنزارهاي استراليا مي باشد. با توجه به اينکه ...

●سابقه فنچهاي راه راه فنچ راه راه با نام علمي poephila يكي از پرندگان كوچك با طول متوسط ۹ سانتيمتر بومي چمنزارهاي استراليا مي باشد. با توجه به اينكه ك ...

يکي از دغدغه هاي هميشگي انسان، عدم تسلط بر اموري چون مرگ، رخدادهاي طبيعي و مانند آن است. از اين رو بخش بزرگي از انديشه آدمي را به خود مشغول داشته تا ر ...

● نگاهي اجمالي هرگاه از يک سيم پيچ که داراي هسته آهني است، جريان الکتريکي عبور کند، هسته سيم پيچ آهنربا مي شود. از اين خاصيت براي قطع و وصل مدارها است ...

وقتي يک شهاب آسماني (ريزه هاي بين سياره اي) به جو زمين وارد مي شود خطي از نور در آسمان توليد ميکند که شهاب نام دارد. شهاب ها اندازه شان از ذرات غبار ت ...

کهکشان آندرومدا يکي از نزديکترين کهکشان ها به کهکشان راه شيري است. اين کهکشان همچنين تنها کهکشاني است که با چشم غير مسلح در نيمکره شمالي زمين ديده مي ...

سياره زحل يا كيوان سياره اي فريبنده است كه حلقه هاي محسور كننده و دهها قمر كوچك و بزرگ آن را احاطه كرده است. كمي كوچكتر از سياره ي مشتري است و حدود ۴ ...

دانلود نسخه PDF - همزاد راه شيري