up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله هماچوري PDF
QR code - هماچوري

هماچوري

وجود خون در ادرار (هماچوري)

وجود خون در ادرار (هماچوري)
دو نوع خون در ادرار مي تواند وجود داشته باشد، يک نوع آنرا خود بيمار مي تواند در ادرار مشاهده کند که به آن خون آشکار مي گويند و نوع ديگر که خيلي شايع تر است، خود بيمار نمي تواند در ادرار مشاهده کند، بلکه آزمايشگاه گزارش مي کند که به آن خون مخفي مي گويند.
وجود خون در ادرار به هر ميزان هم در زن و هم در مرد داراي اهميت خيلي زيادي است و گاها نشان از وجود بيماري خطير مثل سرطان مثانه مي باشد.
دو نوع خون در ادرار مي تواند وجود داشته باشد، يک نوع آنرا خود بيمار مي تواند در ادرار مشاهده کند که به آن خون آشکار مي گويند و نوع ديگر که خيلي شايع تر است، اين است که خود بيمار نمي تواند در ادرار خون مشاهده کند، بلکه آزمايشگاه گزارش مي کند که خون در ادرار وجود دارد که به آن خون مخفي مي گويند.
علائم وجود خون در ادرار کدامها هستند؟
بسياري از مردم که داراي خون مخفي در ادرار هستند، فاقد هرگونه علامتي مي باشند. ولي در صورت وجود خون آشکار، ادرار به رنگ قرمز، صورتي و يا به رنگ کوکا کولا خواهد بود. علت اين تغيير رنگ وجود گلبول قرمز در ادرار است.
حتي وجود مقدار اندک خون در ادرار سبب تغيير رنگ ادرار مي شود. در اکثر موارد که بيمار داراي خون آشکار در ادرار مي باشد، فاقد علائم است. ولي اگر خون در ادرار لخته شود، ممکن است منجر به درد بيمار شود.
سيستم ادراري چيست؟
سيستم ادراري مسئول دفع مواد زايد و آب اضافي بدن است. اگر زماني کليه هاي فردي از کار بيفتد اگر مايعات مصرفي را محدود نکند، توسط همان مايعات مصرف شده غرق مي شود. سيستم ادراري از دو کليه، دو حالب، يک مثانه و يک مجراي تشکيل شده است.
کليه به شکل لوبيا بوده و اندازه آن حدود يک مشت گره کرده مي باشد. آنها در وسط پشت و در زير دنده ها جاي گرفته اند. کليه ها در طرفين ستون فقرات قرار دارند. در روز حدود 200 ليتر خون از کليه ها عبور مي کند که از آن 2-1 ليتر ادرار توليد مي شود. ادرار شامل آب اضافي و مواد زايد بدن است. ادرار از طريق دو لوله بنام حالب از کليه ها بطرف مثانه منتقل شده و در مثانه ذخيره مي شود. ادرار در مثانه تا موقع ادرار کردن باقي مي ماند و هنگام ادرار کردن از طريق مجراي ادرار از بدن خارج مي شود.
چه عواملي سبب ظاهر شدن خون در ادرار مي شوند؟
عادت ماهانه، ورزش بيش از حد، فعاليت جنسي، بيماريهاي ويروسي، ضربه و عفونت همگي مي توانند سبب ظاهر شدن خون در ادرار گردند.
علل خطير تر وجود خون در ادرار عبارتند از:
• سرطان کليه و مثانه
• وجود التهاب در کليه، مثانه، مجرا و پروستات
• بيماري پلي کيستيک کليه که در آن هر دو کليه پر از کيستهاي متعدد است و نبايد آنرا با کيست ساده کليه اشتباه کرد. آن يک بيماري ارثي است که هر دو کليه کيستهاي پر از مايع به شکل خوشه انگور دارند. اين بيماري معمولا در دهه 50 زندگي به نارسائي کليه منجر مي شود.
• لخته هاي خون
• بيماريهائي که سبب اختلال انعقادي مي شوند مثل هموفيلي
• کم خوني داسي شکل که در آن گلبولهاي قرمز به شکل داس در مي آيند. اين بيماري بيشتر در استانهاي جنوبي کشور ديده مي شود.
يکي از علل نسبتا شايع وجود خون در ادرار که گاها سبب خونريزي شديد نيز مي شود، مصرف داروهاي ضد انعقادي مثل وارفارين، هپارين و آسپرين مي باشد.
چه کساني در معرض خطر خونريزي از طريق ادرار هستند؟
• وجود سابقه بيماري کليوي فاميلي
• بزرگ شدن پروستات که بيشتر در مردان بالاي 50 سال ديده مي شود
• سنگ کليه
• بعضي داروها مثل آسپرين، رقيق کننده هاي خون و مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيکها
• ورزش سنگين مثل دو استقامت
• يک عفونت باکتريائي يا ويروسي اخير
وجود خون در ادرار را چگونه مي توان تشخيص داد؟
وجود خون در ادرار را مي توان با آزمايش ادرار تشخيص داد. در آزمايشگاه ظرف مخصوصي به شما داده مي شود تا نمونه ادرار را در آن جمع آوري کنيد. براي تشخيص خون در ادرار روشهاي مختلفي است. يکي از آنها استفاده از نوارهاي مخصوص است.
اين نوارهاي باريک داراي قسمتهاي مختلف رنگي هستند که هر قسمت مخصوص تشخيص يک مورد خاص در ادرار مثل قند و گلبول قرمز است. اگر ادرار حاوي گلبول قرمز (خون) باشد، قسمت مربوطه تغيير رنگ مي دهد. اگر خون بطور واضح در ادرار ديده شود و يا تست نواري از نظر وجود خون مثبت باشد، آزمايشگاه بررسي ميکروسکوپي انجام مي دهد تا تشخيص تائيد شود. وجود خون در ادرار بايد 48 ساعت ديگر توسط آزمايش دوم تائيد شود.
درمان وجود خون در ادرار چگونه است؟
بايد علت اصلي مشخص و درمان شود. براي تشخيص علت معمولا نياز به اقدامات اضافي مثل روشهاي تصوير برداري، سيستوسکوپي (که در آن با آندوسکوپ مجراي ادرار، پروستات و مثانه بررسي مي شوند) و گاها نمونه برداري از کليه است. اگر وجود خون در ادرار دليل جدي نداشته باشد نيازي به درمان نيست.
اثرات رژيم غذائي و تغذيه
رژيم غذائي و تغذيه در ايجاد يا پيشگيري از خونريزي از طريق ادرار موثر نيست. ولي بايد به خاطر داشت که مصرف بعضي مواد سبب مثبت کاذب شدن نتيجه آزمايش (آزمايش از نظر وجود خون در ادر مثبت است ولي در حقيقت خوني در ادرار وجود ندارد) و يا منفي کاذب شدن نتيجه آزمايش (آزمايش از نظر وجود خون در ادرار منفي است ولي در حقيقت خون در ادرار وجود دارد) مي شود.
موارد زير سبب مثبت کاذب شدن نتيجه آزمايش مي شوند:
• آلوده شدن نمونه ادرار با ترشحات واژن
• آلوده شدن نمونه ادرار با بتادين
• کم آبي شديد
• ورزش
• له شدن عضلات مثلا بعلت تصادف
موارد زير سبب منفي کاذب شدن نتيجه آزمايش مي شوند:
• مصرف ويتامين ث
• مصرف کاپتوپريل
• وجود پروتئين در ادرار
• کاهش PH ادرار به کمتر از 5 (خوردن مواد اسيدي)
بطور خلاصه وجود خون در ادرار نسبتا شايع است، نبايد آنرا ناديده گرفت، و تشخيص علت واقعي مستلزم بررسيهاي پارا کلينيک مي باشد.

● ادرار خوني (هماتوري) چيست؟ هماچوري به معناي وجود خون در ادرار است. هماچوري ميکروسکوپيک به اين معنا است که خون موجود در ادرار فقط هنگام آزمايش ادرار ...

کليه، کارخانه تصفيه بدن است. هر ميلي متر از خون در روز چند بار از اين کارخانه عبور مي کند و فيلترهاي تصفيه کننده يا همان گلومرول هاي کليوي سموم، ذرات ...

● انديکاسيون ها از جايگذاري سوند ادراري در مردان براي مقاصد تشخيصي و درماني استفاده مي گردد. در جنبه درماني مي توان از سوند براي کاهش فشار مثانه در بي ...

سيستوسکوپي تشخيصي و کاربردي، روشي است که به عنوان کامل کننده يا کمک کننده رشته جراحي زنان، پيش از عمل، حين عمل يا پس از آن به کار مي رود... اين روش به ...

دانلود نسخه PDF - هماچوري