up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله هضم کننده ها PDF
QR code - هضم کننده ها

هضم کننده ها

هضم کننده هاي کمکي (دنياي نوين تغذيه)

افزودني هاي غذائي مانند پروبيوتيک، پري بيوتيک و آنزيم ها اگر در برنامه هاي عمومي رشد صنعتي جوجه هاي گوشتي و بوقلمون (به خصوص در جيره هاي بر پايه ذرت و سويا) اضافه شود، مي تواند عملکرد آنها را بهبود ببخشد. خوراک در تجارت و صنعت طيور به تنهائي بيشترين هزينه اين صنعت را تشکيل مي دهد، از اين رو دستيابي به ضريب تبديل پائين تر، يک هدف اصلي به شمار مي آيد. به هر حال حداقل کردن ضريب تبديل لزوماً منجر به دست آوردن کمترين هزينه کل وزن زنده نخواهد شد. به همين خاطر متخصصين تغذيه و دامپزشکي معمولاً به دنبال اجزاي غذائي يا افزودني هائي مي گردند که تحت شرايط استاندارد منجر به رشد قابل قبول طيور شود. ضمن اين که هزينه کمتري در بر داشته باشد.
محصولاتي (در صنعت طيور) که تحت شرائط مزرعه به بهبود سلامت دستگاه گوارش کمک کند و عملکرد پرنده را افزايش دهد، مشخص و معين نيستند. ترکيباتي که عموماً وجود دارد، آنتي بيوتيک ها و ضد کوکسيديوزها هستند. در حال حاضر چندين ترکيب ديگر نيز استفاده مي شود. بعضي از اين ترکيبات به همراه محصولات عاري از آنتي بيوتيک يا ترکيبات حاوي آنتي بيوتيک به کار مي روند. بقيه ترکيبات به منظور کمک به هضم غذا و سلامتي حيوان در جيره هاي استاندارد صنعتي همراه با تجربه هاي مديريتي به کار مي رود. از جمله اين مواد، پروبيوتيک ها، پري بيوتيک ها، اسيدهاي چرب ضروري، آنزيم ها، تنظيم کنندهاي سيستم ايمني و اسيدهاي آلي هستند که همگي در صنعت طيور استفاده مي شوند، تا سلامتي و عملکرد آنها را بهبود بخشيده و هم چنين امنيت غذائي را بالا ببرند. در مورد اين که متخصصين صنعت طيور چه ديدگاهي نسبت به اين ترکيبات دارند، نظرات اين چنين است: دکتر دانيل هوگ از جمله متخصصين تغذيه مي گويد: در اين زمينه علاقمندي زيادي نشان داده شده، اما هنوز شک و شبهه زيادي نيز وجود دارد. تعدادي از شبهاتي که در مورد اين محصولات وجود دارد، به نحوه ارزيابي موارد استفاده آنها بستگي دارد. دکتر پيتر فرکت پروفسور و متخصصين تغذيه از دانشگاه کاروليناي شمالي مي گويد: موفقيت در اين زمينه ذهني است، زيرا عملکرد حيوان به عوامل متعددي بستگي دارد. بعضي مواقع اثرات داخلي قفس تأثيرات اين مواد را نشان نمي دهد، اما اثرات مزرعه اي اين تأثيرات را نشان مي دهد.
او توضيح مي دهد که شرايط مزرعه اي با شرايط آزمايشگاهي در يک دانشگاه قابل مقايسه نيست، او افزود هر کسي فکر مي کند، افزودن آنتي بيوتيک در غذا نتيجه بخش خواهد بود. اما در مطالعات و سخنراني ها تنها دو سوم جواب موافق به اين مسئله داده اند. شما همين نتايج را در مورد بعضي از اين مواد جايگزيني خواهيد گرفت. تحت شرايط تجاري، پرندگان در فارم هاي مختلف با شرايط گوناگون روبه رو خواهند بود، که در شرايط دانشگاهي اين چنين نخواهد بود. آنتي بيوتيک ها براي پوشاندن اشتباهات و شبهات، گزينه مناسبي هستند. حالا، مديران بايد تصميم بگيرند که چه مشکلاتي وجود دارد و سپس اسباب و لوازمي که اين مشکلات را به خوبي حل کند انتخاب کنند.
● پروبيوتيک ها
باکتري هاي مفيد دستگاه گوارش مي توانند مواد قندي، ويتامين ها، اسيدهاي آمينه و اسيدهاي چرب فرار را براي پرندگان فراهم سازند. پروبيوتيک ها، ميکرو ارگانيسم هاي مفيدي هستند که به حيوانات خورانده مي شوند. اين ميکرو ارگانيسم ها ضد باکتريابي تعفن زا و مولد آمونياک در روده بزرگ هستند. لاکتوباسيلوس يک پروبيوتيک معمولي است که از طريق تحريک سيستم ايمني عمل فاگوسيتوز را افزايش داده و توليد ايمونوگلوبين را در خون بالا مي برد. مخمرها مخصوصاً Saccharomyces cerevisiae باعث آزاد شدن مانانواولگوساکاريدها مي شوند. مانانواولگوساکاريدها از طريق باند شدن با باکتري هاي روده، تعداد آنها را در آسترروده کم مي کنند پروبيوتيک ها مي توانند با عوامل بيماري زائي که از مواد غذائي مصرف مي کنند و مکان هائي که اين عوامل بيماري زا مي خواهند در روده اشغال کند نيز رقابت نمايد. Lution Avi (آوي لوشن) در حال حاضر توسعه دادن استفاده از Salmonella typhimurium در موش ها با همکاري کمپاني prince Ayre مي باشد.
آوي لوشن يک پروبيوتيک محتوي اسيدلاکتيک و مخمر زنده است. آوي لوشن هم چنين داراي اسپورهاي باسيلوس و ديواره سلولي مخمر نيز مي باشد. دکتر هوگ گزارش مي دهد که اين محصولات هم وزن را افزايش مي دهند و هم باعث کاهش ضريب تبديل در طيور مي شوند. نشان داده شده که آوي لوشن تلفات را نيز کاهش مي دهد. پروبيوتيک ديگر، Calsporin کالسپرين است که از باسيلوس بوبيلس ۳۱۰۲ C ساخته شده است. اين محصول به وسيله کارخانه آمريکائي کالپيس Calpis ساخته شده و طبق گفته دکتر هوگ باعث بهبود افزايش وزن و ضريب تبديل شده و تلفات را کاهش مي دهد. Bacillus subtills مي تواند از طريق روده پرنده عبور کرده و در بستر، زندگي کند. او گفت که اين امر به خاطر اين که باعث کاهش تعداد کلستريديا در بستر مي شود مي تواند مفيد باشد. (Bioplus ۲B) توليد Chr.Hansen مي کند که از دو فرم باسيلوس تشکيل شده است. اين محصول به منظور افزايش رشد در خوک تهيه شده ، اما دکتر هوگ گزارش داده است که در اروپا در تغذيه مرغ گوشتي استفاده مي شود. Primacle يک محصول ترکيبي است که به وسيله Starlab ارائه داده شده است. اين ترکيب شامل Lactobacillus acidophilus،LCasei،bifidobacteria و Enterococcus faecium مي باشد. Primacle به طور گسترده در آمريکا با مرغ گوشتي و بوقلمون امتحان شده است و چندين سال نيز در بازار بوده است. دکتر هوگ مي گويد: که محصولات پروبيوتيک در بازار روزبه روز بهتر و بهتر مي شوند. معمولاً پروبيوتيک ها به غذا اضافه مي شوند، اما مي تواند به همراه آب نيز استفاده شوند. تکنولوژي پوششي Coating thechnology اين ميکرو ارگانيسم ها مي توانند باعث بقاي غذاهاي پلتي گردند.
● پري بيوتيک
اکثر پري بيوتيک ها به وسيله حيوانات تک معده اي مثل طيور قابل هضم نيستند، اما توسط ميکروب هاي موجود در دستگاه گوارش پرنده قابل تخمير مي باشند. از جمله پري بيوتيک ها عبارتند از: کربوهيدرات هاي اليگو فروکتوز، فروکتواليگوساکاريد، مانان اليگوساکاريد و اينولين پري بيوتيک ها ممکن است به طور انتخابي جمعيت باکتري هاي مفيد موجود در دستگاه گوارش مثل bifidobacters و لاکتوباسيلوس ها را زياد کند. بعضي از پري بيوتيک ها از جمله فروکتواليگوساکاريدها گفته مي شود که يک عمل bifindogenic دارند. bifidobacters اسيد استيک توليد مي نمايد، که اين اسيد عمل باکتري کشي انجام مي دهد. در ديواره سلولي مخمرها، مانان اليگوساکاريد پيدا مي شود. هر يک عدد ديواره سلولي مي تواند ۱۰۰ جفت سلول Ecoli را جذب کند. مانان اليگوساکاريد جزء فعال Mas Bio است که توسط کارخانه Altech توليد مي شود. دکتر فرکت که آزمايشات زيادي روي تغذيه Mas Bio انجام داده است گفت: در اولين مصرف توسط گله اي که استفاده کرده ممکن است به خوبي عمل نکند، اما بعد از چند بار مصرف، يک اثر افزايشي را خواهد داشت. زيرا همان طور که ميکروفلور داخل بدن پرنده را تغيير مي دهد ميکروفلور محيط پرورش را نيز تغيير مي دهد.
مانان اليگوساکاريد با باندکردن سالمونلا و E.Coli مي تواند مشکلات کلستريديائي را کاهش دهد. بر طبق گفته هاي دکتر هوگ، مانان اليگوساکاريد مي تواند باعث بهبود افزايش وزن، ضريب تبديل و قابليت ماندگاري در مرغ گوشتي و بوقلمون گردد. دکتر فرکت توضيح داد که يک لايه ساختماني گليکوپروتئيني در ديواره سلولي مخمر وجود دارد که خيلي شبيه گليکوپروتئين موجود در آستر روده پرنده مي باشد. باکتري به جاي روده به مانان اليکوساکاريد باند مي شود. او گفت: که به نظر مي رسد که باکتري هاي باند شده باعث افزايش پاسخ سيستم ايمني مي شود، زيرا اين باکتري ها از بين رفته و خاصيت آنتي ژنتيک دارند، اگرچه نمي توانند باعث آلودگي پرنده شوند. تعداد ديگري از مواد سلولي مخمر شبيه بتاگلوکان، خاصيت آنتي ژنتيک دارند و به نظر مي رسد باعث تحريک سيستم ايمني مي شوند. چندين کارخانه مخمرسازي، مخمر را به منظور استفاده در غذاي طيور توليد مي کند. مخمر زنده يک پروبيوتيک به شمار مي آيد اما، توليداتي که بر پايه ديواره سلولي مخمر ساخته مي شوند، پري بيوتيک محسوب مي شوند.
● آنزيم
آنزيم ها پروتئين هائي هستند که به عنوان کاتاليزورهاي بيلوژيکي بسيار فعال عمل مي کنند. کاربرد آنزيم در غذا باعث افزايش قابليت هضم مواد مغذي شده و ميکروفلور دستگاه گوارش را تغيير مي دهد. در جيره هاي داراي گندم يا جو استفاده از آنزيم خيلي معمول است. دکتر فرکت مي گويد که: آنزيم ها به منظور بهبود استفاده از مواد مغذي به غذا اضافه مي شوند. اما مردم به منظور کاهش هزينه فرموله کردن جيره از آن استفاده مي کنند. در عمل شما بعضي مواقع شاهد بهبود رشد و تحمل بيشتر در برابر بيماري هاي مشخصي هستيد. در تئوري، غذا به کمک آنزيم بيشتر به وسيله پرنده هضم مي شود و پتانسيل سوبسترا براي بعضي از باکتري ها در مقايسه با پرنده کاهش مي يابد. هم چنين آنزيم ها با عمل روي بعضي از ترکيبات مشخص جيره و توليد محصولات هضمي که باکتري هاي مفيد بتوانند استفاده کنند، ميکروفلور محيط روده را به سمت محيط سالم تري سوق مي دهند، کاربرد آنزيم ها به منظور تصحيح يا کنترل ميکروفلور روده قابل مشاهده خواهد بود. دکتر فرکت مي گويد که ممکن است تغييرات کمي در ميزان جذب مشاهده شود؛ اما مسئله مهم تر تغيير در فلور ميکروبي دستگاه گوارش و سلامتي بهتر طيور است. مثال در اين مورد اين است که چگونه آنزيم مي تواند بعضي از پلي ساکاريدهاي غير نشاسته اي شبيه آن چيزي که در گندم و جو يافت مي شود را بشکند و رشد باکتري هاي مفيد را بهبود بخشد. با اضافه کردن آنزيم، نشاسته غيرقابل هضم شبيه يک پري بيوتيک عمل مي کند. چندين مزارع پرورش بوقلمون در آمريکا هم اکنون در حال استفاده از آنزيم ها در جيره هاي بر پايه ذرت و سويا هستند، ضمن اين که اکثر مزارع برزيلي نيز در جيره هايشان از آنزيم استفاده مي کنند. آنزيم ها معمولاً اگر در جيره اي با انرژي کم به کار روند بهتر عمل مي کنند.
با اضافه کردن آنزيم فيبر شکسته شده و رشد باکتري هاي مفيد را بهبود مي بخشد. در آمريکا، معمولاً از جيره هائي با انرژي بالا استفاده مي شود زيرا چربي هاي ارزان زيادي وجود دارد، امروزه آنزيم هاي بسيار زيادي در بازار وجود دارد. اخيراً کمپاني Prince Agri محصول Reap را به عنوان بهبود دهنده قابليت هضم نشاسته ارائه کرده است. آنزيم فعال در Hemicell از تعاوني Chem، بتاماناز است که کربوهيدرات هاي متصل به پروتئين را در کنجاله سويا مي شکند. کنجاله سويا حاوي فيبرهاي ضد تغذيه اي است که مانع استفاده طيور از خوراک مي شود. بتاماناز فيبر را هضم کرده و سودمندي غذا را بهبود مي بخشد. Rovabio محصول Adisseo شامل گزيلاناز و بتاگلوکوناز است. اين ماده افزودني مي تواند در جيره هاي بر اساس ذرت و سويا و هم چنين بر اساس گندم استفاده شود. Danisco سازنده (۱۵۰۲ Avizyme) است، که مي تواند قابليت هضم ذرت را بهبود ببخشد. Kemzyme محصول Kimen مخلوط آنزيم هائي است که منظور بهبود قابليت هضم تمام جيره ها استفاده مي شود. فيتاز آنزيمي است که به منظور استفاده از فسفرهاي آلي موجود در غلات در طيور استفاده مي شود.
اين آنزيم مي تواند ميزان نياز به مکمل هاي آلي فسفات را در جيره کاهش دهد و در نتيجه ميزان فسفر را در مدفوع کاهش دهد. فيتاز هم چنين مي تواند از طريق شکستن پيوند بين فسفر و مولکول هاي آلي در غذا، انرژي و آمينواسيدهاي بيشتري براي پرنده فراهم کند. کارخانه هاي متعددي آنزيم فيتاز را به منظور استفاده در جيره طيور مي سازند. تحقيقات اساسي انجام شده در جيره هاي براساس گندم، مشخص کننده وجود فيتاز طبيعي در گندم است. بنابراين در جيره هاي بر پايه ذرت و سويا نسبت به جيره هائي که براساس گندم متعادل مي شود، مقدار کمتري فيتاز وجود دارد. به همين خاطر فسفر کمتري در اختيار طيور قرار مي گيرد. از اين رو کساني که در کار تغذيه طيور هستند مقدار بيشتري فيتاز در جيره به کار مي برند، تا فسفر دفع شده از طريق مدفوع کاهش يابد. روش مشخص کردن ميزان کارائي پروبيوتيک ها، پري بيوتيک ها، آنزيم ها و بقيه افزودني ها معمولاً آسان نيست. هوگ مي گويد: اگر اين مواد اثرات تغذيه اي داشته باشد، عملکرد پرندگان را در داخل قفس بهبود مي دهد. اما اگر اين مواد اثر بهبود سلامتي داشته باشند، از نظر صفات داخل قفسي خوب عمل نمي کنند.
با افزايش تراکم پرنده سودمندي استفاده از پروبيوتيک و آنتي بيوتيک افزايش مي يابد. دکتر هوگ گفت: که براي ارزيابي يک ماده غذائي نياز به ارائه سئوالات و فهم روش عمل آن ماده مي باشد. اگر کسي عنوان کرد که سه نکته مي تواند باعث بهتر شدن ضريب تبديل شود، بايد بحث شود و سئوال شود که اين عمل چرا و به چه شکل صورت مي پذيرد. در ابتدا متخصصين تغذيه پي به نحوه عمل محصول برده و سپس مي تواند محصولاتي را که در سيستم مورد نظر بهتر جواب مي دهد را سفارش دهند. دکتر هوگ مي گويد: ميزان استفاده از اين نوع افزودني ها افزايش خواهد يافت، اگرچه ما سعي در استفاده از آنتي بيوتيک را داشته باشيم. وي افزود که پذيرش و استفاده از اين نوع ترکيبات رو به رشد است. افزايش آگاهي در مورد نحوه کار اين مواد منجر به افزايش استفاده از اين نوع مواد خواهد شد.

برج خنک کننده : دراکثر کارخانجات کوچک و بزرگ يکي از مهمترين و اساسي ترين دستگاهها مي توان انواع برجهاي خنک کننده را نام برد. برجهاي خنک کننده علاوه بر ...

ضدعفوني کنندها دسته اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم ها آنها را از بين مي برند و ...

امروزه بيش از پنج هزار ماده مختلف به عنوان خوشبوکننده و عطر مصرف مي شوند، از هر يک از اين عطرها نيز مي توان ده ها ماده حساسيت زا را جدا کرد که خوشبختا ...

● مرطوب کننده طبيعي گوشت ميوه نارگيل داراي آنزيم هاي مختلف مانند انورتين، اکسيداز و کاتالاز و اسيد آمينه هاي متعدد مانند هيستيدين، آرژينين، ليزين، تري ...

مواد بيهوش کننده داروهائي هستند که سبب ايجاد بي‌دردي، از بين رفتن هوشياري، شل شدن عضلات و فعاليت رفلکسي شده و اين عمل را با تضعيف سيستم اعصاب مرکزي به ...

ضدعفوني کنندها دسته‌اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري‌ها ، ويروس‌ها ، قارچ‌ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم‌ها ، آنها را از بين مي‌برند ...

● ديد کلي نظريات متعددي براي بيان نحوه عملکرد بيهوش کننده هاي عمومي ارائه شده است چرا که عملکرد آنها را نمي توان با يک نظريه واحد توضيح داد. در واقع ا ...

کل دستگاه گوارش انسان دريک فرد زنده ۵ متر و در يک فرد مرده که تون عضلاني وجود ندارد ۹ متر درازا دارد و روند گوارش در يک انسان بزرگسال سالم بين ۲۴ تا ۷ ...

دانلود نسخه PDF - هضم کننده ها