up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله هسته فريت PDF
QR code - هسته فريت

هسته فريت

هسته ترانسفورماتور
هسته آهن
هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تلفات آهني هسته ترانسفورماتور را نمي توان به طور يکپارچه ساخت. بلکه معمولا آنها را از ورقه هاي نازک فلزي که نسبت به يکديگر عايق‌اند، مي سازند. اين ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلياژي از سيليسيم (حداکثر 4.5 درصد) که داراي قابليت هدايت الکتريکي و قابليت هدايت مغناطيسي زياد است ساخته مي شوند. در اثر زياد شدن مقدار سيليسيم ، ورقه‌هاي دينام شکننده مي شود. براي عايق کردن ورقهاي ترانسفورماتور ، قبلا از يک کاغذ نازک مخصوص که در يک سمت اين ورقه چسبانده مي شود، استفاده مي کردند اما امروزه بدين منظور در هنگام ساختن و نورد اين ورقه ها يک لايه نازک اکسيد فسفات يا سيليکات به ضخامت 2 تا 20 ميکرون به عنوان عايق در روي آنها مي مالند و با آنها روي ورقه ها را مي پوشانند. علاوه بر اين ، از لاک مخصوص نيز براي عايق کردن يک طرف ورقه ها استفاده مي شود. ورقه هاي ترانسفورماتور داراي يک لايه عايق هستند. هسته ترانس معمولي که معمولا از نوع آهن نسبتا خالص تر از آهن هاي موجود و شناخته شده استفاده شده است. اين آلياﮊ آهن که به صورت اشکال مختلف براي قرار گرفتن در قرقره ترانسفورماتورها ساخته مي شوند.
مزايا هسته ترانس آهن :
*
1- فراواني
*
2- پايين بودن قيمت
*
3- عمر زياد
*
4- فرم دهي آسان
معايب هسته ترانس آهن :
*
1- خاصيت القايي کم
*
2- ضد آب نبودن
*
3- وزن زياد
*
4- توليد نويز بالا
هسته فريت:
با رشد تکنولوﮊي و استفاده از دستگاهها با عملکرد بسيار حساس به تغذيه خود مخترعان را بر اين داشت که منابع تغذيه اي باخروجي بسيار صاف وايزوله شده و نويز خروجي بسيارکم براي استفاده در مدارات طراحي کنند .
اين کار مستلزم استفاده از آلياﮊ و قطعاتي با خاصيت القايي بالا بود که بر اساس محاسبات و تحقيقات گسترده و تجربيات مخترعان و آلياﮊهاي کشف شده و با توجه به قيمت و قابل دسترس بودن آن ها و انعطاف ان ها در مقابل اشکال در خواستي صنعتي به آليا ﮊي به نام فريت رسيدند که اين آليا ﮊ مي توانست خيلي از نياز ها و درخواست هاي مخترعان از يک آليا ﮊ ايده آل براي اين کار را فراهم کند .
از فاصله هوايي بين هسته هاي فريت استفاده هاي گوناگوني در منابع تغذيه سوئيچينگ مي شود.
خصوصيت منحصر به فرد فريت‌ها ، نسبت به آهن و ديگر مواد فرومغناطيس ، عايق بودن آنها است. قاومت ويژه نوعي فريت‌ها 1 تا 104 اهم است ، در حاليکه از آهن10-7 اهم است. به خاطر اين مقاومت ويژه بالا ، فريت‌ها در معرض جريانهاي گردابي قرار ندارند و مي‌توان از آنها در فرکانسهاي بالا بعنوان هسته پيچک استفاده کرد ، مثلا در پيچکهاي rf ، ترانسفورماتور تلويزيون و حافظه‌هاي مغناطيس کامپيوترها.
مزاياي هسته فريت :
*
1- خاصيت القايي خوب
*
2- ضدآب بودن
*
3- توليد نويز کم
*
4- سبک بودن
معايب:
*
1- شکننده بودن
*
2- قابل انعطاف نبودن
انواع هسته فريت :
اين آلياﮊ به دليل استفاده در دستگاههاي حساس با فرم هاي غير متعارف لازم است داراي اندازه و تيپ هاي مختلفي باشد. که انواع آن عبارت است از :
*
1- EE
*
2- EC
*
3- RM
*
4- ET , FT , PM
*
5- UF , UI , UU
*
6- PQ
*
7- EI
*
8- UYF
*
9- EFD , EP
*
10- I
*
11- POT
*
12- TOROID
*
13- EMI SUPPRESSOR
*
14- DOUBLE-APERTURE & MULTI-APERTURE
قيمت
به دليل تحريم هايي که از ساير کشورهاي توليد کننده اين قطعه در ايران شده است اين قطعه داراي قيمتي نا ثابت و بالاتر از قيمت واقعي آن براي مصرف کننده مي باشد.اين عمل باعث شده است که توليد کنندگان انبوه پاور سوئيچ ها در کشورمان با مشکلات مالي زيادي روبرو شوند. ولي براي مصارف کم و معمول قيمت اين قطعه نسبتا مناسب است که با توجه به خاصيت اين هسته با قيمت کمتر از 5000 ريال در بازارهاي ايران براي مصارف عادي عرضه مي گردد.

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تلف ...

هسته ترانسفورماتور هسته آهن هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي کم کردن تل ...

انرژي هسته اي انرژي هسته اي از عمده ترين مباحث علوم و تکنولوژي هسته اي است و هم اکنون نقش عمده اي را در تأمين انرژي کشورهاي مختلف خصوصا کشورهاي پيشرفت ...

● دانش هسته اي در کار دل! پرفيوژن ميوکارد (اسکن قلب) که از بررسي هاي دقيق قلب و عروق مي باشد و در واقع تصويربرداري هسته اي از چگونگي خون رساني عضله قل ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

نوعي ماده منفجره است که به منظور پراکنده کردن مواد خطرناک راديواکتيو در سطحي وسيع طراحي شده است. ممکن است شما هم مثل خيلي هاي ديگر، وقتي دو عبارت بمب ...

عليرغم پيشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته اي در طول نيم قرن گذشته، هنوز اين تکنولوژي در اذهان عمومي ناشناخته مانده است. وقتي صحبت از انرژي اتمي به ميان ...

● جدول تناوبي مهم ترين ويژگي يک عنصر که باعث مي شود آن عنصر خواص ويژه و منحصر به فردي داشته باشد، آرايش الکتروني آن عنصر است. در کتاب درسي با نحوه تعي ...

دانلود نسخه PDF - هسته فريت