up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله هاله نوراني 4 PDF
QR code - هاله نوراني 4

هاله نوراني 4

هاله نوراني (4)

رنگ سياه مي تواند نشانه ي ترس يا نفرت باشد، همچنين نشان دهنده ي مشكلات، عدم تعادل و اعتيادها است. البته سياه خالص و براق مي تواند نشان دهنده ي حفاظت، رمز و راز يا دانشي باشد كه به طرز عاقلانه حفظ شده است.
رنگ سفيد مي تواند علامت پاكي، خلوص و راستي باشد، اما اين رنگ اغلب تركيبي از رنگهاي متعدد است كه به خوبي درك و يا تفسير نشده اند. گوي هاي سفيد رنگ بالاي شانه هاي سوژه اغلب نشانه ي نگهبانان معنوي يا فرشتگان محافظ هستند كه در زندگي فرد، مهم و تأثيرگذار هستند.
تركيب رنگها نشان دهنده ي تركيب جنبه هاي گفته شده است. مثلاً تركيب آبي سبز مي تواند نشان دهنده ي فردي باشد كه از طريق جستجوي معنوي براي حقيقت، در حال بهبود است.
در مشاهده ي هاله، گوش دادن به نداي شهود خود، براي تفسير آنچه مي بينيد مهم است. براي درك آنچه مي بينيد از آن سئوال كنيد و سيستم ادراك خود را بر پايه ي تجربيات خود تقويت كنيد.
● چاکراها در هاله نوراني
در هاله ي انسان ساختار هايي تحت عنوان چاكرا (كانون انرژي) وجود دارد. اين مراكز مسؤول تبادل انرژي بين هاله ي انسان و هاله ي كيهان (ارسال و دريافت انرژي) و همچنين مسؤول متعادل كردن انرژي در سطوح مختلف هاله مي باشند. چاكراها به دو نوع اصلي و فرعي تقسيم مي شوند، تعداد چاكراهاي اصلي هفت و فرعي بيست و يك مي باشد. چاكراها شبيه قيف هستند، انتهاي باريك چاكراهاي اصلي به سمت مغز يا نخاع و قسمت پهن آنها به سمت خارجي ترين لايه ي هاله قرار گرفته است.
چاكراهاي اصلي در طول ستون فقرات تا مغز قرار گرفته اند و با شماره هاي يك تا هفت نام گذاري مي شوند. اين چاكراها به ترتيب شماره (از يك تا هفت) در انتهاي ستون فقرات، راستاي ناف، انتهاي جناغ سينه، راستاي قلب، گودي گردن، پيشاني و فرق سر قرار دارند. رنگ اين چاكراها به ترتيب (از يك تا هفت) قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش است.
هريك از اين چاكراها با گروهي از عملكردهاي جسمي، رواني و روحي در ارتباط است. سالم، باز و فعال بودن هر چاكرا باعث مي شود عملكردهاي مربوطه نيز ايده آل باشد. براي فعال سازي چاكراها از تكنيك هاي مختلف جسمي و ذهني استفاده مي شود . در ادامه نمونه اي از تكنيك هاي ذهني آمده است.
اين تمرين را مي توان با هر روشي انجام داد (خوابيده به پشت طوري كه دستها و بازوها در كنار بدن باشد و يا نشسته روي صندلي راحتي) انتخاب روش به شما بستگي دارد كه با كداميك راحت تر باشيد. بعد از اينكه نشسته يا خوابيديد يك نفس عميق از راه بيني بكشيد (دم عميق)، آنرا حبس كنيد، سپس آرام از طريق دهان بيرون بدهيد (بازدم عميق)، چند ثانيه به ريه استراحت بدهيد. (اين كار را سه مرتبه تكرار كنيد)
حالا چشمان خود را ببنديد، تصور كنيد كه مي خواهيد براي قدم زدن به جنگل برويد، دري مقابل ديده گان شما قرار دارد، جلو برويد و در را باز كنيد و به بيرون قدم بگذاريد. راهي باريك و روشن كه از ميان درختان مي گذرد به چشم مي خورد ، شما در اين راه قدم بگذاريد و جلو برويد…
شما در پايين جاده در سمت راست درختان بلندي را مي بينيد ، در اين ميان درخشندگي سيب هاي قرمز توجه شما را جلب مي كند، از ميان سيب هاي بي شمار سيبي قرمز را انتخاب كنيد. سيب را در دست داريد و جريان رنگ قرمز را در خود احساس مي كنيد. اين سيب قرمز اولين چاكراي شما را (چاكراي ريشه) شارژ مي سازد. مي توانيد سيب قرمز را بخوريد. به راه رفتن ادامه دهيد، در حالي كه آگاهي كامل بر قدم زدن داريد. شما تا نزديكي گلهاي نارنجي زيبايي كه همه يك اندازه و يك شكلند پيش مي رويد. دسته گلي را از اين گلهاي نارنجي انتخاب كنيد و جريان ملايم رنگ نارنجي را در خود حس كنيد. رنگ گلهاي نارنجي دومين چاكراي شما را (چاكراي خاجي) شارژ مي سازد. شما مي توانيد اين دسته گل نارنجي زيبا را براي خودتان داشته باشيد.
جلوتر برويد تا به كنار پرنده هاي زرد خوش رنگ، خوش آواز و زيبا برسيد. دست خود را آرام روي بالهاي يك پرنده بكشيد و به آوازش گوش دهيد. جريان رنگ زرد پرنده را كاملاً در خود احساس كنيد. چاكراي سوم شما (شبكه ي خورشيدي) بوسيله ي رنگ زرد پرهاي زيباي پرنده شارژ مي شود. شما سبك پريدن پرنده زرد را مشاهده مي كنيد تا پرنده محو شود. و هميشه شيريني آواز پرنده اي زرد را به خاطر خواهيد داشت.
به آرامي به سمت راست برويد. چمن زار سر سبز و وسيعي را در مقابل خود ببينيد و روي فرش سبزي از علف ها بنشينيد. دست خود را در علفهاي سبز فرو ببريد و آنرا لمس كنيد و اين جريان رنگ سبز را احساس كنيد. اين رنگ سبز علفها چاكراي چهارم شما را (چاكراي قلب) شارژ مي كند. شما مي توانيد از تازگي علفها لذت ببريد.
كمي جلوتر در نزديكي شما صداي آبشاري به گوش مي رسد، به راه خود ادامه دهيد تا آبشار را مشاهده كنيد و از پايين آمدن قطرات آب شاداب شويد. در درياچه ي پايين آبشار، رنگ آبي آب را ببينيد. دستهاي خود را به آرامي در سردي و خنكاي آبي آب فرو ببريد و جريان اين رنگ آبي را با تمام وجود حس كنيد. اين رنگ آبي آب پنجمين چاكراي شما را (چاكراي گلو) شارژ مي سازد. مقداري از اين آب بنوشيد و لذت ببريد.
به راه خود ادامه دهيد و حركت و جنبش پروانه اي نيلي رنگ را ببينيد. با انگشت آنرا لمس كنيد. از نوسان و جريان اين رنگ نيلي آگاه باشيد و آنرا حس كنيد. پروانه نيلي رنگ كه روي انگشتان شما نشسته چاكراي ششم شما را (چشم سوم) شارژ مي سازد. بعد پريدن آرام و محو شدن پروانه را مي بينيد.
به آخر راه كه رسيديد دره ي عميقي پوشيده با گلهاي بنفشه را مشاهده مي كنيد. دسته اي از گلها را انتخاب كنيد. جريان رنگ بنفش گلهاي بنفشه را حس كنيد و اجازه دهيد تا چاكراي هفتم شما را (چاكراي تاج) شارژ سازد.
به آرامي به عقب برگرديد و رقص رنگين كماني را در پهنه ي آسمان مشاهده كنيد. شما نيز داراي يك رنگين كمان هستيد، كه در روشنايي، خوشي، خنده و آشتي با عشق آنرا در هاله ي خود داريد. جريان تمامي رنگهاي رنگين كمان را ( بنفش، نيلي، آبي، سبز، زرد، نارنجي و قرمز ) در خود احساس كنيد و سرشار از اين رنگ ها باشيد.
در پايان اين سفر رويايي، رنگين كمان كمرنگ و كمرنگ تر مي شود، برگرديد و پشت در بايستيد، در را بازكنيد و به داخل قدم بگذاريد. حال داخل اتاق هستيد، چشمان خود را باز كنيد.
هر زمان كه شما بخواهيد و اراده كنيد مي توانيد اين سفر را به ياد بياوريد و تكرار كنيد.

● هاله نوراني اول، قبل از اينكه پا به اين ماجراجويي جديد بگذاريد، خواسته هاي خود را بررسي كنيد و به ياد داشته باشيد كه همواره مسؤولانه رفتار كنيد. همز ...

● مشاهده ي هاله نوراني حيوانات در اين تمرين، از يك حيوان استفاده كنيد: يك سگ، گربه، شتر، گاو، يا هر حيوان ديگري كه در دسترس شما است. حيوان را در هنگام ...

● چشم سوم و رويت هاله نوراني چشم سوم با اسامي مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصيرت، چشم دل، چشم درون، تيسراتيل و آجنا خوانده مي شود و جايگاه آن در كالبد ...

انواع دسته اشعه (پرتو) نوراني: 1- دسته پرتو موازي: اين پرتوها همانطور كه از اسمشان پيدا است با هم موازي هستند. 2- دسته پرتو همگرا: پرتوهايي هستند كه د ...

نام تمام پيامبران آورده شده در قرآن غير منصرف است بجز اين هفت پيامبر: لُوْطٌ – نُوْحٌ – شعيْب – هُوْدٌ – مُحَمَّدٌ صالحٌ شَيْثٌ ● عين الكلمه التي لاتق ...

دانلود نسخه PDF - هاله نوراني 4