up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله هاله نوراني 3 PDF
QR code - هاله نوراني 3

هاله نوراني 3

هاله نوراني (3)

هاله نوراني
اول، قبل از اينكه پا به اين ماجراجويي جديد بگذاريد، خواسته هاي خود را بررسي كنيد و به ياد داشته باشيد كه همواره مسؤولانه رفتار كنيد. همزمان با پيشرفت توانايي ها و مهارت هاي معنوي، كسب سطح بالايي از درستي و صداقت بسيار مهم است. هرچه ما قوي تر مي شويم، بازتاب اعمال ما نيز چه خوب و چه بد قوي تر و سريع تر مي شود. ما بايد همزمان با پيشرفت توانايي هايمان، تعهد و خرد بيشتري نيز كسب كنيم.
با در نظر گرفتن اين نكته، مشخص است كه اجازه گرفتن از ديگران قبل از بررسي هاله ي آنها مهم است. (نشستن در عقب يك سالن سخنراني و تماشاي درخشش اطراف سر اشخاص يك چيز است و بررسي هاله ي يك دوست براي كسب اطلاعاتي كه نمي خواهيم او بداند و به دنبال آن هستيم، چيز ديگر) همچنين تحميل بررسي ها يا توصيه هاي خود به ديگران كار خردمندانه اي نيست. اگر بخواهيم از ادراكات خود به ديگران بهره اي برسانيم، بهتر است به نداي شهود خود گوش فرا دهيم و با عشق و علاقه كار كنيم تا بتوانيم از كار خود به ديگران بهره و الهام ببخشيم. همچنين مهم است كه اگر معني چيزي را نمي دانيم، اين را با صداقت اعتراف كنيم. اين كه ما مي توانيم هاله ديگران را ببينيم به اين معني نيست كه جواب همه ي سئوالها را داريم. به ديگران و به پديده هاله احترام بگذاريد.
اگر هنوز هم مشتاق ديدن هاله ها هستيد، اراده كنيد كه اين فرآيند يا مهارت را فوراً، از هم اكنون آغاز كنيد. (البته اگر هاله را نديديد نا اميد نشويد، زيرا يادگيري اين مهارت زياد مشكل نيست و نياز به ماهها مراقبه و تمرين ندارد) . اگر باور داشته باشيد كه مي توانيد هاله ها را ببينيد، خواهيد توانست. اكنون تصميم بگيريد، و بدانيد كه خواهيد توانست اين مهارت را كسب كنيد.
ما طي سالها افراد بسياري را ديده يا آموزش داده ايم كه قادر به ديدن هاله ها شده اند، و ما در اينجا موفق ترين تكنيك ها را توضيح خواهيم داد.
يك اتاق كم نور براي ديدن هاله ها مناسب است. هنگام طلوع يا غروب آفتاب بهترين زمان براي ديدن هاله است، زيرا در اين زمان نور داخل خانه مناسب است و شما نيز احتمالاً در حالت آرامش و كمي خسته هستيد. ديوار پشت سوژه بايد ساده و به رنگ روشن باشد. در سمت ديگر اتاق بنشينيد، بهتر است به ديوار مقابل تكيه دهيد يا چهار زانو كف اتاق بنشينيد. هم سوژه و هم مشاهده كننده (يا مشاهده كنندگان) بايد در وضعيتي راحت قرار داشته باشند.
سوژه مي تواند به سادگي بنشيند، يا با تمركز روي تجسم جريان انرژي در طول ستون فقرات و خروج آن از فرق سر، هاله ي خود را تقويت كند. مشاهده كننده بايد در حالت آرامش قرار گيرد، نفس هايي عميق و يكنواخت بكشد، براي چند دقيقه روي سوژه تمركز كند، و سپس به فضاي اطراف سر سوژه خيره شود. خيرگي بايد آرام و بدون تمركز باشد. وقتي بيننده توانست نور اطراف سر سوژه را مشاهده كند، سوژه و بيننده مي توانند به بازي بپردازند، به اين صورت كه سوژه هاله ي خود را بالا بفرستد، يا به درون بكشد و بيننده آنچه را كه مي بيند توصيف كند.
اين روش ديدن هاله با چشم فيزيكي است، اگرچه ما اغلب احساس مي كنيم كه براي ديدن هاله، تركيبي از چشمهاي فيزيكي و چشمهاي كالبد اختري خود را به كار مي بريم. روش قابل قبول ديگر براي ديدن هاله، اين است كه چشمهايتان را ببنديد، هاله ي شخص را مجسم كنيد، و به آنچه مي بينيد اعتماد كنيد. شما همچنين مي توانيد يك طرح كلي از بدن سوژه را روي كاغذ رسم كنيد و به قوه ي شهود خود اجازه دهيد كه شما را در ترسيم هاله راهنمايي كند. نتايج اين روش در مقايسه با روش چشم فيزيكي بطور كلي يكسان است، و پايه و اساس آن اعتماد و اتكاي شخص به قوه ي شهود خود است.
اگر تمرينهاي بالا را امتحان كرده، هنوز موفق نشده ايد، ممكن است به دليل قوي تر بودن حس لامسه يا شنوايي شما در اين زمينه باشد. بعضي از مردم پديده ها را به روشي متفاوت با ديگران مي بينند، و اين هيچ اشكالي ندارد. افراد «لامسه اي» مي توانند با حركت دادن دست خود در اطراف بدن سوژه، هاله را احساس كنند. بسياري از شفادهندگان ذاتي حس لامسه ي بسيار قوي دارند و انرژي را با دستهايشان احساس مي كنند، و به همين ترتيب بيماري و عدم تعادل را تشخيص مي دهند. آنها مي توانند رنگها و حتي مهم تر از آن معاني نهفته در پس رنگهاي هاله را احساس كنند. افراد «شنيداري» مي توانند خصوصيات هاله را بشنوند. اين افراد مي توانند با گوش دادن به مكالمه ي ذهن خود توصيفي درباره ي هاله بنويسند.
كليد موفقيت اين است كه به آنچه درك مي كنيد اطمينان كنيد، به هر حال اين ادراك شما است.
هاله نوراني (تفسير هاله)
در ابتدا ممكن است درخششي به رنگ سفيد مايل به آبي در اطراف سر و بدن سوژه مشاهده كنيد. آنچه مي بينيد كالبد اتري است. كالبد اختري (يك سطح خارج از كالبد اتري) جايي است كه درك رنگها آغاز مي شود. هر چه به طرف سطح خارج هاله مي رويم مهارت ما نيز بايد خالص تر شود، زيرا هر چه از كالبد اتري به طرف كالبد اختري عاطفي، كالبد ذهني و بالاخره كالبدهاي معنوي مي رويم انرژي خالص تر و ظريف تر مي شود. رنگهايي كه در فاصله ي ۳۰ سانتي متري از بدن ديده مي شوند مربوط به احساسات هستند، ۳۰ سانتي متر دوم يا همين حدود مربوط به افكار، و بعد از آن مربوط به موضوعات معنوي است.
اطلاعات زير درباره ي رنگها و معاني آنها به عنوان راهنمايي هاي كلي براي شما بيان مي شود. به هر حال، در همه ي تجربيات شما مخصوصاً در موضوعات روحي معنوي قضاوت نهايي به عهده قوه ي شهود شما است.
رنگمايه ها و رنگهاي خالص و ملايم نشانگر انرژي مثبت يا سالم و ناب هستند. هرچه رنگ روشن تر و خالص تر باشد، انرژي مثبت تر است. هر چه رنگ تيره تر يا سنگين تر باشد، انرژي بيشتر آلوده به منفي گرايي، عدم تعادل يا ترس است. هر رنگ داراي سايه هاي (توناليته هاي) بي شمار است، بنابراين فريب سادگي ظاهري ليست زير را نخوريد.
رنگ قرمز خالص و روشن در هاله بيانگر تمايل به ماديات است. شخصي كه اين رنگ در هاله ي او غالب است فردي ورزشكار يا شهواني، پرشور، با اراده و يا قوي است.
درخشش هاي قرمز رنگ اغلب نشانه ي خشم، قرمز تيره (متمايل به آلبالويي) احتمالاً نشانه ي شهوت، و قرمز مات اغلب نشانه ي رنجش و ناخشنودي است. در بررسي هاله از لحاظ بيماريهاي جسمي، قرمز اغلب نشانه ي تحريك بيش از حد يا التهاب در آن ناحيه است.
نارنجي خالص نشانگر خلاقيت و عاطفه است. اين رنگ اغلب شجاعت و شادي را نشان مي دهد. نارنجي كدر مي تواند نشانه ي تكبر و غرور باشد.
رنگ زرد خالص بطور خيلي شايع در اطراف سر مردم ديده مي شود. اين رنگ نشانگر تفكر و خرد است، و وفور رنگ زرد در هاله نشانه ي يك فرد انديشمند است. اين رنگ همچنين مي تواند نشانه ي شادي و سرزندگي، يا خلق و خوي شاد باشد. زرد ناخالص مي تواند نشان دهنده ي مشغله ي شديد ذهني و عدم تعادل فكري، يا شخصي با ذهن بسته، متعصب يا خرده گير باشد.
سبز روشن و خالص نشانگر شفا و رشد است، و اغلب مشخص كننده ي يك شفاگر است. بسياري از پرستاران و شفادهندگان طب جايگزين، اين رنگ را به صورت غالب در هاله ي خود دارند. پزشكان نيز ممكن است اين رنگ را در ها له ي خود داشته باشند، اما همچنين ممكن است هاله ي آنها بيشتر به رنگ زرد به نشانه تفكر تمايل داشته باشد. رنگ سبز نشانه ي مهرباني و دلسوزي نيز هست. سبز كدر نشانه ي حرص و طمع است.
ممكن است در هنگام مشاهده ي هاله ي يك سخنران سايه اي به رنگ زرد – سبز كدر و بيمارگونه ببينيد. اين سايه نشان دهنده ي تفكري است كه در خدمت طمع و سودجويي قرار گرفته است و بطور كلي شخصي را نشان مي دهد كه از تفكر خود براي كسب منفعت و برآوردن نيازهاي خود استفاده مي كند. البته نمي خواهيم بگوييم كه همه ي سخنوران افرادي سودجو هستند، يا سخنوري پيشه ي افراد طماع است! به هر حال اگر در هاله ي يك سخنران چنين رنگي را مشاهده كرديد بهتر است درباره ي او بيشتر تحقيق كنيد.
توناليته هاي (سايه هاي) گوناگوني از رنگ آبي در هاله ها ديده مي شوند. رنگ آبي بطور كلي نشان دهنده ي آرامش، معنويت و پارسايي است، و در هاله ي جويندگان حقيقت قابل مشاهده است. رنگ آبي اغلب نشانه ي تكامل روحي معنوي است. آبي فيروزه اي مي تواند نشانگر يك روح پرشور، جوان، ماجراجو و كنجكاو باشد. آبي سلطنتي روشن نشانه ي فرد صادق، درستكار و وفادار است. آبي روشن نشان دهنده ي قدرت بالاي تجسم و شهود است. رنگ آبي كدر نشانه ي افسردگي و تنهايي و همچنين دلهره و نگراني است.
رنگ بنفش و ارغواني در هاله نشانه ي روحيه ي معنوي يا مذهبي است. بنفش سلطنتي، قدرت رهبري و اراده را نشان مي دهد. بنفش مات نشانه ي خودپرستي، تكبر و عقده ي ديگر آزاري ( ستمگري ) است؛ چنين شخصي ديگران را به خاطر ضعف ها و خطاهاي ناخواسته شان مورد سرزنش قرار مي دهد.
رنگ صورتي در هاله بطور كلي نشانه ي عشق، عاطفه، مصاحبت و يگانگي و علاقه به زيبايي است. صورتي گرم يا سرخ فام ، عاطفه و ازخودگذشتگي واقعي را نشان مي دهد. صورتي كدر مي تواند نشانه ي ناپختگي، وابستگي و نيازمندي باشد.
رنگ طلايي نشان دهنده ي قدرت، پيشرفت معنوي، ازخودگذشتگي، الهام بخشي و هماهنگي (هارموني) است. طلايي رنگي الهي است.
خاكستري به طور كلي نشانه ي ترس است. رنگ خاكستري ساير رنگهاي هاله را نيز كدر مي كند و خلوص آنها را ضايع مي سازد. نقره اي جنبه ي مثبت اين رنگ است و نماينده ي انرژي هاي ايزد بانوها (الهه ها) است. رنگ نقره اي همچنين نشانه ي خوشبيني، شهود و بيداري معنوي است.
رنگ قهوه اي اگر زنده و خالص باشد نشانه ي تعادل فكري و استقامت است. اين رنگ داراي يك نوسان زميني است. رنگ قهوه اي كدر مي تواند علامت انسداد و اختلال در انرژي باشد.

رنگ سياه مي تواند نشانه ي ترس يا نفرت باشد، همچنين نشان دهنده ي مشكلات، عدم تعادل و اعتيادها است. البته سياه خالص و براق مي تواند نشان دهنده ي حفاظت، ...

● مشاهده ي هاله نوراني حيوانات در اين تمرين، از يك حيوان استفاده كنيد: يك سگ، گربه، شتر، گاو، يا هر حيوان ديگري كه در دسترس شما است. حيوان را در هنگام ...

● چشم سوم و رويت هاله نوراني چشم سوم با اسامي مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصيرت، چشم دل، چشم درون، تيسراتيل و آجنا خوانده مي شود و جايگاه آن در كالبد ...

انواع دسته اشعه (پرتو) نوراني: 1- دسته پرتو موازي: اين پرتوها همانطور كه از اسمشان پيدا است با هم موازي هستند. 2- دسته پرتو همگرا: پرتوهايي هستند كه د ...

نام تمام پيامبران آورده شده در قرآن غير منصرف است بجز اين هفت پيامبر: لُوْطٌ – نُوْحٌ – شعيْب – هُوْدٌ – مُحَمَّدٌ صالحٌ شَيْثٌ ● عين الكلمه التي لاتق ...

دانلود نسخه PDF - هاله نوراني 3