up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله نگهداري و تعميرات PDF
QR code - نگهداري و تعميرات

نگهداري و تعميرات

نگهداري و تعميرات كنش گرايانه Proactive Maintenance

عبارت Proactive يا كنش گرايانه به معني انجام عملي قبل از ايجاد محرك انجام آن عمل مي باشد. مي توان گفت كنش گرايانه را به عنوان مخالف واكنشي ترجمه كرد.
نت كنش گرايانه تمركز خود را بر ريشه يابي دلايل فرسايش و خرابي ماشين ها و تأسيسات قرار داده است و با پيدا كردن اين ريشه ها و دلايل سعي در از بين بردن علت اصلي بروز خرابي و فرسايش ماشينها دارد. آزمايشات و تحقيقات صورت پذيرفته بر روي تأسيسات و تجهيزات مختلف نشان مي دهد كه متهم رديف اول ايجاد فرسايش و خرابي در تأسيات و تجهيزات آلودگي سيالات مي باشد ، بطوريكه حتي كوچكترين ذرات ميكروسكپي در نهايت مي توانند منجر به توقف كار دستگاه شوند.
نت پيشگيرانه شامل انجام فعاليتهايي است كه بيشتر بر اساس يك زمانبندي خاص صورت مي پذيرند بجاي اينكه بر اساس شرايط واقعي تجهيزات انجام شوند و نت پيشگويانه از علائم و نشانه هاي بروز خرابي ها براي جلوگيريي از بروز خرابيها و فرسايشهايي استفاده مي كند كه قبلا شروع شده اند. در واقع ما در هيچكدام از اين دو رويكرد به دليل اصلي بروز يك خرابي اهميت نمي دهيم.
نت كنش گرايانه روشي است كه بروز خرابيها در ماشين آلات و تجهيزات را از ديدگاه دلايل اصلي بروز آنها بررسي مي كند و با از ميان برداشتن اين دلايل باعث ايجاد صرفه جويي هاي بسياري در هزينه هاي نت شده است.
فرض كنيد بتوان جلوي يك مريضي مشخص را قبل از بروز علائم آن در بدن شما گرفت و در واقع قبل از ايجاد مقدمات يك مريضي دلائل ايجاد آنرا از بين برد. در اين صورت شما هزينه هاي ويزيت چندين دكتر و بستري شدن در بيمارستان را صرفه جويي كرده ايد. در واقع مزيت نت كنش گرايانه بر نت پيشگويانه همين است. نت كنش گرايانه دستورات اصلاحي خود را جهت بر طرف كردن عوامل ايجاد خرابي ها صادر مي كند.
▪ در واقع نت كنش گرايانه در مقابل و جهت حذف سه رويكرد نت هاي پيشگويانه و پيشگيرانه بوجود آمده است ، اين سه رويكرد عبارتند از :
۱) انجام فعاليتهاي تعميراتي در زماني كه هيچ خرابيي بوجود نيامده است
۲) اصلاح خرابيها بصورت معمولي و روتين
۳) انجام فعاليتهاي نت در ابتداي احتمال بروز خرابي
در واقع هيچكدام از رويكردهاي پيشگويانه و پيشگيرانه شناسايي متهمين مشترك و مهمي همچون ناخالصي سيالات مورد استفاده را مد نظر قرار نداده اند. بنابراين اولين قدم منطقي در نت كنشگرايانه ايجاد يك برنامه كنترل دقيق برروي مايعات روانساز ، روغنهاي هيدروليك ، روغنهاي موجود در تجهيزات و سيالاتي مي باشد كه از طريق تجهيزات و تأسيسات منتقل مي شوند.
▪ يك برنامه ساده جهت كنترل ناخالصي ها مي تواند در قالب سه مرحله زير پياده شود :
۱) سيالات مهم و مؤثر را شناسايي و براي هر كدام يك سطح مجاز ناخالصي تعريف كنيد
۲) تجهيزاتي جهت فيلتر كردن اين سيالات انتخاب و نصب كنيد و يا روشهاي جداسازي ناخالصي ها را بر روي اين سيالات اجرا كنيد تا سيال مورد استفاده هر دستگاه به سطح ناخالصي مشخص شده برسد.
۳) جهت دستيابي به سطوح تعريف شده ناخالصي ميزان آلودگي سيالات مورد استفاده را بصورت مرتب بازرسي كنيد.

واکسن ها نسبت به حرارت و يخ زدگي حساس هستند، بنابراين ضروريست در دماي مناسب نگهداري شود. «به نظامي مرکب از افراد و تجهيزات که اطمينان مي دهد واکسن مؤث ...

مسواک تميز و بهداشتي ما آنقدرها که ظاهرش نشان مي دهد، تميز و بهداشتي نيست. اين را محققان دانشگاه منچستر انگليس مي گويند که معتقدند مسواک، مکان مناسبي ...

2) تمركز براهداف كلي سازمان: در يك سازمان سطح جهاني و ممتاز بايد تمام عوامل عملياتي، مهندسي و نگهداري و تعميراتي همه در جهت اهداف سازمان حركت كنند. در ...

● هدف از تعميرات و تعريف آن لغت MAINTENANCE كه ما آنرا نگهداري - تعميرات ترجمه نمودهايم مفهومش در صنايع شامل كليه عملياتي مي شود كه براي سالم و مرتب ن ...

خرگوش را مي توان در داخل منزل (بعنوان مثال در حياط) نگهداري نمود. حداقل سطح مورد نياز براي خرگوش با وزن kg ۲ حدود ۰ ۳ متر مربع است . براي خرگوشهاي با ...

● استانداردهاي محل نگهداري اسب : ▪ اصطبل : از آنجائي كه اسب بيشتر اوقات شبانه روز را در اصطبل بسر مي برد محل نگهداري او بايد داراي شرايط زير باشد : ۱) ...

● قفس : بايد فضاي كافي براي تحرك پرنده داشته باشد. اندازه توصيه شده براي يك جفت مرغ عشق ۷۵‚۶۰‚۱۰۰سانتيمتر مي باشد. داشتن ميله هاي افقي (نسبت به عمودي ...

در هر حال نگهداري و تعميرات (نت) نمي تواند باعث افزايش طول عمر طراحي شده شود ، ولي نگهداري و تعميرات مي تواند عملكرد تجهيزات را براي كارخانه شما حفظ ن ...

دانلود نسخه PDF - نگهداري و تعميرات