up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله نيوتن PDF
QR code - نيوتن

نيوتن

ايزاک نيوتن فيزيکدان

ايزاک نيوتن فيزيکدان، رياضيدان، منجم و فيلسوف، در 25 دسامبر 1642 در وولز تورپ واقع در انگليس متولد شد. مهمترين کشف او قانون اصلي جاذبه بود. پدرش سه ماه قبل از تولد او در گذشته بود. او دوران کودکي سختي را گذارند مادرش زماني که ايزاک دو ساله بود دوباره ازدواج کرد و ايزاک تحت سرپرستي مادربزرگش قرار گرفت. جدايي از مادر بر زندگي او اثر بسيار گذاشت. نيوتن هرگز ازدواج نکرد. وقتي نيوتن ده ساله بود مادرش براي دومين بار بيوه شد و به وولز تورپ بازگشت. در سن 15 سالگي به کمبريج که در آن زمان دانشگاه مقام اول انگليس بود رفت. نيوتن به مطالعه آثار ارسطو و افلاطون پرداخت. او از همان آغاز خود را همرده افلاطون و ارسطو مي دانست. يافته هاي او در زمينه جبر پيش زمينه پيدايش حساب ديفرانسيل در زمانهاي بعد شد.
نيوتن در سال 1665 درجه کارشناسي خود را از کمبريج گرفت. در همان سالها مرض طاعون شيوع يافت و دانشگاه ها تعطيل شدند و نيوتن به زادگاه خود بازگشت. از آن پس بود که درجه هوش و نبوغ او بر همگان آشکار گشت او در آن زمان 22 ساله بود. نيوتن در همين دوره کوتاه يکسال و نيمه به مطالعات وسيعي در زمينه حساب مکانيک و نور پرداخت.او در همين زمان قانون جاذبه عمومي را کشف نمود و تئوري نور را بنيان گذاشت. گفته اند سقوط سيبي از درخت نيوتن را به کشف جاذبه عمومي و کشف قانون نيروي گرانش سوق دادند. نيوتن چند سال بعد پاسخ پرسش خود را توانست بيابد اين پاسخ يکي از قانونهاي فيزيک شد.
او در باره نور و رنگهاي آن تحقيق نمود و دليل جزر و مد را کشف کرد. در واقع اساس و بنيان دانش مکانيک توسط نيوتن پي ريزي شده است. در مورد نيروي گرانش نيوتن معتقد بود که نه تنها زمين چنين نيروي گرانشي دارد بلکه تمام اجسام و اجرام چنين خصوصيتي دارند.
نيوتن در پس آزمايشهاي خود دريافت که تمام رنگهاي رنگين کمان طيفي از رنگ سفيد هستند. پرتو نور خورشيدي که از منشور عبور مي نمود نور سفيد را به7 پرتو نور اصلي با رنگهاي گوناگون تجزيه مي نمود و آنها رنگهاي رنگين کمان بودند طيفي از رنگهاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش.
بعد از ريشه کن شدن طاعون، نيوتن به لندن برگشت و در سال 1668 به مسند استادي دست يافت. او جوانترين استاد رياضي است که دانشگاه کمبريج تا کنون داشته است. پس از آن به کاوش و پژوهش در باره ماهيت نور پرداخت و اولين تلسکوپ انعکاسي را ساخت.
نيوتن بعلت کار و مطالعات فراوان و مرگ مادرش به ناراحتي عصبي دچار شد و مدت طولاني از فعاليتهاي علمي خود دست کشيد سرانجام پس از شش سال، حدود سال 1685 هالي با تدبير بسيار نيوتن را به تدوين اکتشافات خويش در نجوم و علم حرکات تشويق نمود و نيوتن در سال 1686 در آستانه 45 سالگي با پشتيباني مالي هالي شاهکار خود اصول رياضي فلسفه طبيعي را منتشر کرد.
نيوتن در اين کتاب کليه قوانين جاذبه را که در سالهاي 1665 کشف نموده بود با کمک رياضيات اثبات و ارائه نمود. نيوتن با به کار بردن قوانين علم حرکت و قانون جاذبه عمومي فرورفتگي زمين را در دو قطب آن که نتيجه دوران روزانه زمين به دور محورش مي باشد محاسبه کرد و به کمک اين محاسبه ، سير تکامل تدريجي زمين را مورد مطالعه قرار داد.
نيوتن تغييرات وزن اجسام را برحسب تغيير عرض جغرافيايي مکان به دست آورد.
او در پاييز سال 1692 در آستانه پنجاه سالگي به سختي بيمار و بستري گرديد او دچار خوابي کامل شد خبر کسالت شديد نيوتن در تمام اروپا انتشار يافت مدتي بعد اوضاع سلامتي او دوباره رو به بهبودي نهاد.
در سال 1689 به نمايندگي مجلس بريتانيا برگزيده شد. در سال 1700 به عنوان خزانه دار کل انگليس منصوب شد و تا پايان عمرش بر اين مسند بود. نيوتن در همان سال به عضويت آکادمي علمي فرانسه نيز انتخاب شد در سال 1705 ملکه انگلستان به او عنوان سر مفتخر نمود.
نيوتن در باره خود گفته است:
من نمي دانم به چشم مردم دنيا چگونه مي آيم اما در چشم خود به کودکي مي مانم که در کنار دريا بازي مي کند و توجه خود را هر زمان به يافتن ريگي صافتر يا صدفي زيباتر منعطف مي کند در حاليکه اقيانوس بزرگ حقيقت همچنان نامکشوف مانده در جلوي او گسترده است.
نيوتن در پايان عمر خويش به سختي بيمار شد و پس از سه سال بيماري در لندن در 31 مارس 1727 در سن 84 سالگي در گذشت. او در کليساي وست مينستر در کنار مدفن بسياري از بزرگان به خاک سپرده شد و نامش با خدمات او به علم و بشريت تا ابد جاودان شد.

ايزاک نيوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ يعني سال مرگ گاليله متولد شد از خانواده اي است که افراد ان کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دريا در قريه ...

مقدمه آخرين فردي كه انديشه هايش بر نيوتن و فرمول بندي مكانيك كلاسيك تاثير عميق داشت، دكارت بود. با اين وجود نظرات تمام كارهاي دكارت در زمينه فيزيك حال ...

مقدمه آخرين فردي که انديشه هايش بر نيوتن و فرمول بندي مکانيک کلاسيک تاثير عميق داشت، دکارت بود. با اين وجود نظرات تمام کارهاي دکارت در زمينه فيزيک حال ...

● رابرت هوک هوک فيزيکدان انگليسي گرچه در سراسر عمر از بيماري رنج مي برد ليکن يک لحظه از کار و کوشش و خدمت باز نايستاد. هوک نه فقط از تيزهوشي و نيروي ک ...

حکيم عم خيام در سن ۲۴ سالگي به اصفهان رفت و به مدت ۱۸ سال در آنجا ماند. با حمايت ملک شاه سلجوقي و وزيرش نظام الملک، به همراه جمعي از دانشمندان و رياضي ...

▪ نام فارسي : لئونارد اولر ▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي ▪ مليت : سويس لئونارد اولر رياضي دان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشان ترين و ...

رابرت هوك در خانواده اي روحاني در دهكده فرش واتر در ساحل جنوبي انگلستان و در سال ۱۶۳۵ چشم به جهان گشودو كودكي ضعيف و نحيف بود كه دچار سوء تغذيه نيز بو ...

دانلود نسخه PDF - نيوتن