up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله نيترات PDF
QR code - نيترات

نيترات

نيترات چيست و چگونه وارد آب مي شود؟

اخيرا کيت هاي اندازه گيري نيترات نيز به بازار آمده اند که روش ديگري بدون کادميوم را به کار ميبرند و بنابراين خطرات کيت هاي قديمي را ندارند.
نيترات يک ماده شيميايي به فرمول NO۳- است. نيترات اکسيده ترين شکل نيتروژن است که در سيستم هاي طبيعي يافت مي شود.
نيتروژن يک يون با بار منفي (آنيون) است که با يونهاي بار مثبت (کاتيون) ترکيب مي شود و به صورت نمک هاي نيترات پتاسيم يا نيترات سديم در ميآيد. نيترات يکي از محلول ترين آنيون هايي است که شناخته شده است. نيترات به صورت نيترات سديم و نيترات پتاسيم به عنوان کود کشاورزي به کار مي رود.
نيترات به عنوان آلاينده
نيترات ماده اي است که آب هاي زيرزميني و سطحي را به طور گسترده اي آلوده مي کند. تجمع نيترات در محيط مي تواند ناشي از هرزآب هاي کشاورزي که به علت مصرف بيش از حد کودهاي نيتراتي حاوي اين ماده هستند، که به طور منتشر آب را آلوده مي کنند يا آلودگي هاي نقطه اي از فاضلاب هاي انساني به درستي دفع و فراوري نشده است.
علاوه بر اين پسماندهاي حاوي نيترات در بسياري از فرآيندهاي صنعتي مانند کاغذسازي و مهمات سازي توليد مي شوند. سوزاندن سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گار در نيروگاه ها و ماشين ها و همه موتورهاي با احتراق درون سوز به ايجاد اسيد نيتريک و آمونياک مي انجامد که هوا را آلوده مي کند. اين مواد ممکن است به صورت باران هاي اسيدي به زمين بازگردند و باعث آلودگي سطح زمين هم بشوند.
● خطرات نيترات براي سلامتي انسان
نيترات يک تهديد بالقوه سلامتي به خصوص براي نوزادان است، چرا که باعث بيماري به نام متهوگلوبينمي يا سندروم نوزاد کبود را ايجاد مي کند. اين عارضه به خصوص اگر نوزاد از شير خشک رقيق شده با آب با نيترات بالا تغذيه شده اند، ممکن است رخ دهد. اما نوزاداني که از شير مادر تغذيه مي کنند، حتي اگر مادر از آب با غلظت بالاي نيترات نوشيده باشد، در معرض خطر متهموگلوبينمي نيستند.
هنگامي نيترات با خوردن غذا و نوشيدن آب وارد بدن مي شود، در روده به نيتريت بدل مي شود، و بعد در خون با هموگلوبين (پروتئين ناقل اکسيژن در خون که رنگ سرخ ناشي از آن است) ترکيب مي شود و متهموگلوبين ايجاد مي شود، و به اين ترتيب توانايي انتقال اکسيژن خون کاهش مي يابد.
نوزادان به سميت با نيترات بيش از کودکان بزرگتر يا بزرگسالان حساس ترند. اين عارضه ندرتا مرگبار است، اما متهموگلوبينمي تحت حاد ممکن است بي علامت باقي بماند و بر رشد کودک اثر بگذارد، و عارضه به سير پنهاني خود ادامه دهد. مصرف مزمن مقادير بالاي نيترات نيز ممکن است مشکلات سلامتي ايجاد کند، براي مثال ايجاد برخي از سرطان ها و اثرات بر جنين و ايجاد نقائص جنيني؛ داده ها در اين مورد قطعي نيست، اما به هر حال مايه نگراني است.
ميزان بالاي نيترات همچنين مي تواند در غذا يا آب دام ها هم مي تواند به کاهش زاد و ولد، افزايش مرد ه زايي، وزن کم هنگام تولد، دير وزن گرفتن يا حتي مرگ بينجامد.
● آيا آب آشاميدني شما سالم است؟
بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا تنها دو ماده هستند که براي آنها استانداردهايي تعيين شده است که در صورت گذر از اين حدود خطري فوري به حساب مي آيند: باکتري ها و نيترات.
کيت هاي خانگي در بازار موجودند که براي تعيين ميزان نيترات در آب آشاميدني براي مثال براي افرادي که از چاه هاي خصوصي استفاده مي کنند، وجود دارند. ميزان حداکثر آلاينده (MCL) - به معناي حداکثر مقدار مجاز براي يک ماده آلاينده- براي نيترات در حد۱۰ پي پي ام (ppm) نيترات-N يا ۴۴ پي پي ام نيترات است. (ppm به معناي يک بخش در هر يک ميليون بخش است.)
● چه کار مي شود کرد؟
يک مسئله مهم بالا بردن آگاهي عمومي در مورد کيفيت آب،غذا و محيط زيست است. بالابردن آگاهي عمومي باعث مي شود فشار افکار عمومي به تصويب قوانين و اقدامات اجرايي براي جلوگيري از آلودگي آب بينجامد. امروزه کيت هاي خانگي براي آزمايش آب از لحاظ نيترات به بازار آمده اند، همچنين کيت هاي خانگي براي اندازه گيري ميزان سرب (يک فلز سنگين سمي) و رادون (يک گاز راديواکتيو سمي) در حال ورود به بازار هستند.
آزمايش نيترات آب آشاميدني شايع ترين آزمايشي است که افراد،آزمايشگاه هاي تجاري و آزمايشگاه هاي ناظر دولتي مثلا در ادارات بهداشت انجام مي دهند، چرا که آلودگي با نيترات يکي خطر بهداشتي عمده اي براي انسان ها و حيوانات به حساب مي آيد.
بسياري از کيت هاي تجاري اندازه گيري نيترات و روش هاي اندازه گيري نيترات در سازمان ها از فلز سنگين کادميوم استفاده مي کنند تا فرآيند آزمايش نيترات را کوتاه کنند. کادميوم فلزي سمي است. بنابراين در استفاده از اين کيت ها بايد احتياط کرد و دفع آنها نيز بايد صورتي انجام گيرد که باعث آلودگي محيط زيست نشود. البته اخيرا کيت هاي اندازه گيري نيترات نيز به بازار آمده اند که روش ديگري بدون کادميوم را به کار ميبرند و بنابراين خطرات کيت هاي قديمي را ندارند.

نيترات ترکيبي است شيميايي که به صورت طبيعي د ر ساختار بدن موجود زنده نيز توليد ميشود.براي گياهان منبع مهم نيتروژن براي پروتئين سازي بحساب مي آيد.براي ...

نيترات ترکيبي است شيميايي که به صورت طبيعي د ر ساختار بدن موجود زنده نيز توليد ميشود.براي گياهان منبع مهم نيتروژن براي پروتئين سازي بحساب مي آيد.براي ...

اين مقاله به بررسي تركيبات موجود در آب آشاميدني بالاخص فلورايد مي پردازد، همانگونه كه مسلم است آب مهمترين مايحتاج بشر براي زندگي ميباشد .پس پرواضح است ...

در بلورها پراکندگي و فاصله اجزا ٬ داراي نظم هندسي ويژه اي است که معمولا در تمام جهت ها يکسان نيست . برخلاف بلورها در جامدهاي بي شکل يا غير بلورين پرا ...

تترا تست فايو اين وان يکي از آخرين وسايل کنترل کيفي آب است که توسط شرکت آلماني Tetra ساخته شده و در اصل توليدي پنج در يک است . بدين معني که ۵ فاکتور م ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تمي ...

جيوه که آن را سيماب ( quicksilver ) هم مي نامند عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي داراي نشان Hg و عدد اتمي ۸۰ مي باشد. جيوه که فلزي سبک ، نقره اي ، س ...

دانلود نسخه PDF - نيترات