up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله نوه ها PDF
QR code - نوه ها

نوه ها

تربيت به شيوه پدربزرگها

چه کسي بارها و بارها يک فيلم کارتون را با بچه ها تماشا ميکند بدون اين که شکايت کند؟چه کسي هنگام خواب يک داستان را از اول تا آخر تعريف ميکند بدون اين که خسته شود؟ چه کسي پوشک بچه را عوض ميکند بدون اين که احساس بدي پيدا کند؟ پاسخ تمام اين سوالات پدر بزرگ و مادر بزرگ است. نکته اينجاست که پدر بزرگ و مادر بزرگ شيوه ما را در نگهداري و تربيت و رفتار با کودکان نميپذيرند و ما هم نصايح آنها را با توجه به شرايط خود عملي نميدانيم.
انسان در عصر فناوري به دستاوردهاي بسياري رسيده و وسايل زيادي را به منظور راحتي و رفاه خود تهيه کرده است، اما همين ابزار بيروح به قدري ما را احاطه کرده اند که از بسياري ارتباطات مهم غافل شده ايم. ما خود را درگير کار و مسائل ديگر کرده ايم و با وجود در اختيار داشتن امکاناتي از قبيل خودرو براي طي کردن مسيرهاي دور و نزديک از سر زدن به والدين خود غافل هستيم. در حالي که وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ براي فرزندان ما موهبتي بزرگ محسوب ميشود.
● مزاياي وجود پدربزرگ و مادر بزرگ
ارتباط ميان والدين ما با نوه ها براي هر دو طرف شيرين و دوست داشتني است. علاقه بدون قيد و شرط آنها به نوه هايشان نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اطمينان و امنيت ايفا ميکند و اين چيزي است که فرزندان ما بشدت به آن نياز دارند.
خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، مکان امني است که فرزندان در غيبت والدين خود ميتوانند در آنجا بسر برند.
نوعي احساس هويت و در کنار خانواده بودن را به ارمغان ميآورد.
موجب احساس ثبات ميشود زيرا کودک به خاطر آنچه هست، با تمام بديها و خوبيهايش مورد پذيرش قرار ميگيرد.
زماني که والدين امکان بازي و سرگرم کردن فرزندان را ندارند، نوه ها با يکديگر و در حضور پدر بزرگ و مادر بزرگ تحت مراقبت آنها بازي ميکنند.
حمايت و امنيت خاطر براي والدين نيز از ديگر ثمرات اين ارتباط است.
● نکات قابل توجه
هر رابطه اي در نوع خود مسائل و مشکلاتي نيز دارد که بايد به آن توجه کرد. گاهي اوقات ما و والدين خود در برخورد با فرزندان با يکديگر اختلاف عقيده داريم که اين در دو نسل کاملا طبيعي است. البته هر دو خواهان داشتن فرزنداني سالم و خوشحال هستيم، اما در چگونگي رفتار خود به دليل شرايط خاص خود تفاوت داريم و از قوانين مشابهي استفاده نميکنيم. برخي از اين مسائل عبارتند از:
▪ انتظارات گوناگون:
ما بايد بپذيريم که والدين ما نيز زندگي خاص خود را دارند و نياز به فعاليت ها و ارتباطات خود دارند. قرار نيست مادر خانه دار ما حالا پرستار بچه ما نيز باشد و هر وقت که ما خواستيم به نگهداري از کودکمان بپردازد. پس به برنامه ها و وقت پدر بزرگ و مادر بزرگ احترام بگذاريم و توقع نداشته باشيم که آنها همواره نيروي کمکي و آماده ما باشند.
▪ تغيير ارتباطات:
شيوه رفتار با کودکان در حال حاضر با شيوه اي که مادر بزرگ و پدر بزرگ ما را بزرگ کرده اند کاملا فرق کرده است؛ پس، از رفتارهاي آنها ايراد نگيريم بلکه در شرايطي خاص با توضيح روشن و ساده انتظار خود را از واکنش آنها بيان کنيم. براي مثال به آنها بگوييم وقتي فرزندمان چيزي را براي بازي ميخواهد که ممکن است براي او مناسب نباشد و خودمان هرگز آن را به وي نميدهيم، آنها نيز ما را تاييد کنند و در حضور کودک به ما نگويند که آن را برايش تهيه نماييم.
▪ لوس شدن نوه ها :
يکي از بزرگ ترين لذات کودکان ما اين است که به منزل پدر بزرگ و مادر بزرگ بروند تا هر آنچه ميخواهند انجام دهند. در برخي شرايط پدر بزرگ و مادر بزرگ حتي بياحترامي نوه ها به خود را نيز از روي مهرباني ناديده ميگيرند. اما از آنجا که کليد موفقيت در هر کار ميانه روي است، بهتر است در محبت نيز ميانه رو باشند، زيرا گاهي اوقات آسيب لوس شدن از خود کودک فراتر رفته و به عدم حرف شنوي و اطاعت و در مواردي به تقابل با والدين ميانجامد.
▪ ديدگاه هاي گوناگون:
ما بايد سعي کنيم با احترام به ديدگاه هاي والدين خود در مقوله تربيت کودکان تفکر آنان را به استانداردهاي موجود نزديک کنيم، اما نصايح مشفقانه آنها را نيز بپذيريم.
● پر کردن خلا ميان نسل ها
ما ميتوانيم گام هاي موثري را در جهت گذر از خلا ميان نسل ها برداريم و به بهبود رابطه ميان خود و پدر بزرگ و مادر بزرگ درخصوص کودکان کمک کنيم. برخي از تکنيک هاي موثر شامل موارد زير هستند:
بر موارد اصلي تکيه کنيد. گاهي اوقات ما بر سر مسائل جزيي و پيش پا افتاده در برخورد با فرزندان با والدين بحث ميکنيم به طوري که اصل قضيه فراموش ميشود.
آنها را در جريان اطلاعات روز بگذاريم. از زمان کودکي ما تا به حال خيلي چيزها تغيير کرده است. بسياري از چيزهايي که قبلا طبيعي به نظر ميرسيد، حالا عجيب يا حتي غيرعادي است. سعي کنيم با آرامش و رعايت ادب اطلاعات و قوانين رفتاري جديد را به والدين خود منتقل کنيم.
کمي هم ما کوتاه بياييم. گاهي اوقات برخي از ما به واسطه اين که در رشته اي خاص تحصيل کرده ايم، فکر ميکنيم هميشه درست مي انديشيم و تصميم ميگيريم، در صورتي که گاهي هيچ چيز جاي تجربه را نميگيرد. پس به والدين خود اطمينان کنيم و تا حد امکان نظراتشان را صحيح قلمداد کنيم.
نظراتشان را بشنويم. گاهي اوقات ما ميدانيم که نگرش و برخورد والدين در موارد خاص اشتباه است. ما مجبور به عمل به آنچه آنها ميگويند نيستيم اما در عوض ميتوانيم شنونده خوبي براي صحبت هايشان باشيم.
بر سر مواضع صحيح خود بمانيد. اگر احساس کرديم برخي واکنش هاي پدر بزرگ و مادر بزرگ درست نيست، با رعايت ادب به آنها بگوييم که فرزندان ما با شيوه هاي ما سالم و خوشحال هستند و از آنجا که مشکلي پيش نميآيد، لزومي به تغيير روش نيست.
پدر بزرگ و مادر بزرگ به قدري با صداقت، محبت و حوصله با نوه ها رفتار ميکنند که خود باعث ايجاد نوعي احترام متقابل شده و در بسياري از موارد نياز به مداخله رفتاري ما را از بين ميبرند. پس بهتر است قدرشان را بدانيم.

● هاله نوراني اول، قبل از اينكه پا به اين ماجراجويي جديد بگذاريد، خواسته هاي خود را بررسي كنيد و به ياد داشته باشيد كه همواره مسؤولانه رفتار كنيد. همز ...

زماني بود که خيلي چيزها را به پيري و گذشت ايام نسبت مي داديم، مانند کم شدن حافظه، نقصان توان بدن، چاق شدن شکم و چين هاي چهره. شکي نيست که به روزگار پي ...

زائر 1 ديدن جمع زيارت كنندگان در خواب ، نشانة آن است كه به سفري طولاني خواهيد رفت . 2 اگر خواب ببينيد خود زائر هسنيد و مشغول زيارت ، نشانة آن است كه ...

دانلود نسخه PDF - نوه ها