up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله نهنگ گوژپشت PDF
QR code - نهنگ گوژپشت

نهنگ گوژپشت

عجيب ترين ده سفر حيوانات

حيوانات سفرهاي باور نكردني و اغلب پر رمز و راز را براي يافتن غذاي خوب و مكان مناسب براي زندگي خانواده خود دارند.در ماه جاري نوعي جير جيرك از مكان مخفي ۱۷ ساله خود بيرون مي آيد تا سفر طولاني مدت خود در زمان را آغاز كند اين حشره في الواقع چند سانتي متر از تاريكي گودال خود به سمت نور حركت مي كند. در مقابل سفرهاي هزران كيلومتري را نيز در دنياي حيوانات شاهد خواهيم بود.
نهنگ گوژپشت
نهنگ گوژپشت ركورد طولاني ترين سفر را در بين پستانداران دارد. تعدادي از اين جانداران در ماههاي گرم سال نزديك به يك ميليون تن غذا در يك روز در شبه جزاير قطب شمال مي خورد و سپس در فصل زمستان مهاجرت پنج هزار مايل( بيش از ۸ هزار كيلومتر) خود را تا محل مناسب بچه آوري نزديك سرزمين كلمبيا و خط استوا آغاز مي كنند.
● مارماهي آب شيرين
مار ماهي آب شيرين از همان بدو تولد خود را براي زندگي در آبهاي پر خروش مهيا مي شود. نوزادان پس از خارح شده از تخم در درياي ساراگوزا به سمت آبهاي شيرين رودخانه هاي انگلستان و سواحل شرقي ايلات متحده شناي طولاني خود را آغاز مي كنند. در بين راه كليه هاي آنها خود را با تغييرات شوري آب در نواحي و زمانهاي متفاوت سازگار مي كند. در زمان تخم گذاري، كليه مار ماهي ها دوباره به حالت اوليه خود بر مي گردد.
● درناي فريادكش
تلاشها براي بازگرداندن اين پرندگان به حالت اوليه خود با درسهايي كه از پرندگان در معرض انقراضي آموخته شده است ادامه دارد. هواپيماهاي فوق سبك و رباتهاي كنترل كننده راديويي به شكل درناي فرياد كش تغيير وضعيت داده شده اند و با پرواز در پشت اين پرندگان آنها را رد يابي كرده و ماموريت هدايت آنها به سمت مناطق حفاظت شده در زمستان رهنمون مي شوند.
● پروانه امپراتور
مهاجرتهاي طولاني در خون اين پروانه است. در هر پاييز هزاران پروانه راه خود را به سمت غرب يعني ايالات كاليفرنيا و مكزيكو پيش مي گيرند. تابستان آنها ۳ هزار مايل ( نزديك ۴ ۴ هزار كيلومتر ) مهاجرت مي كنند يعني به اندازه كل طول ايلات متحده و كانادا. اين از معماهاي پيچيده دانشمندان است كه آنها چطور دريافته اند، چه زماني و در چه مسيري به پرواز در آيند.
● مرغ مگس خوار گلو قرمز
قبل از سفر ۸ هزار كيلومتري خود به آمريكاي مركزي اين پرنده ره توشه سفر خود را از شهد، حشرات و شيره درختان بر مي گيرد. اين پرنده كوچك با دو گرم چربي بدست آمده بدين طريق كه وزن او را دو برابر مي كند پرواز بدون توقف خود را از شرق امريكاي شمالي به سمت خليج مكزيك آغاز مي كند.
● ماهي آزاد
بعد از گذراندن سالها در درياها و اقيانوسها، ماهي آزاد به سمت آبهاي شيرين جويبارها يعني جايي كه متولد شده است مهاجرت مي كند و با تخم ريزي در بالادست اين رودخانه ها سر انجام همان جا ميميرد. اين نوع ماهي با صدها كيلومتر شنا در خلاف جريان آب و در آبهاي خروشان عزم مراجعت به زادگاه خود مي كند، حتي اگر اين بدان معنا باشد كه شوكهاي ناگهاي تغييرات محيط زيست را (از آبهاي شور و راكد و گرم به سمت آبهاي سرد شيرن و پر خروش) به جان بخرد و به بند كشد
● لاكپشت سبز
حس غريزي و مادرانه اين نوع لاك پشت باعث مي شود تا به مكان تولد خود و خانواده اش برگردد. لاك پشت باردار با شنا بيش از ۱۶۰۰ كيلومتري خود، يعني از سواحل برزيل كه مورد استفاده تغذيه ايي اوست خود را به جزاير آسنسيون در ميانه جنوبي اقيانوس اطلس مي رساند. در سواحل باريك اين جزاير او با كندن گودالهايي تخم هاي خود را مي گذارد و سپس دوباره مسير آمده را بر مي گردد
● ويلدبيست
چراگاههاي سبز ۵ ۱ ميليون از اين گونه را در خود جا داده است. ويلبيست هاي سرنگيتي براي پرهيز و در امان ماندن از خشكسالي هاي تانزانيا و كنيا با طي مسير حدود ۱۶۰۰ كيلومتري و در گله هاي بسيار بزرگ و به همراه گور هاي افريقايي و آهوان به سمت مراتع و مكانهاي مناسب حركت مي كنند.
● لمينگ( موش صحرايي قطب شمال)
در توندراي قطب شمال جمعيت زياد و كمبود مواد غذايي باعث مي شود تا مهاجرت گسترده و سريع اين جاندار محقق شود. محققان اين سفر پر زحمت اين پستاندار كوچك را روزي حدود ۱۶ كيلومتر بر اورد كرده اند. افراد ضعيف تر با گامهاي كمتر مسير را بسيار زياد مي يابند و در نهاين عقب مانده و مي ميرند.
● سيكادا( نوعي جيرجيرك)
ميلياردها حشره جاق و جير جير كنان از سر پناه زيرزميني خود جمع مي شوند و با سر و صدا جفت گيري خود را آغاز مي كنند اين نوع حشره در طي ۱۷ سال در زير زمين با خوردن مواد غذايي خود را چاق مي كند و با گذشتن از ۵ مرخله تكاملي . آنها با اين جعيت فوق العاده زياد ميزات صيد صيادان خود را اشباع مي كنند و با قرباني شدن تعدادي اين فرصت رتا فراهم مي كنند تا اكثرا بتوانند در طي ۵ هفته دوران بزرگسالي خود را جشن بگيرند و بگزرانند.

آواز وال ها ( whale song ) ، صدايي است كه وال ها براي برقراي ارتباط توليد مي كنند. واژه ( song ) براي توصيف الگويي منظم و پيشگويي صداهايي كه به وسيله ...

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۹ آذر ؛ مساحت : ۱۲۳۱ درجه مربع قيطس يکي از صورت هاي فلکي است که از ديرزمان شناخته شده و چهارمين صورت فلکي از نظر وسعت مي ب ...

دلفينها دنياي شگفت انگيزي دارند.آنها موجوداتي باهوش،مهربان،دوست داشتني وهمانند بچه ها عاشق بازي هستند ،چنانکه عده اي از پژوهشگران معتقدندروانشناسي دلف ...

● بارش ماهي بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت كه اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در من ...

● چكيده: مطالب اين مقاله مجموعه اي از اطلاعات در زمينه خانواده دلفين ها مي باشد و در بر گيرنده كلياتي پيرامون رده بندي ، فيزيولوژي ، بيولوژي ، رقتارها ...

● انقراض نسل ماموت ها : برخي از دانشمندان دليل انقراض گونه هاي عظيم الجثه پستاندار آمريکاي شمالي را ورود انسان به دنياي طبيعت مي دانند . آنها مي گويند ...

همانطور که مابه آگاهيهاي تازه درباره فضا وسياره ها علاقه منديم وخودرا براي عصر فضا آماده ميکنيم لازم است شناخت جديدي اززمين کهنسالمان بدست آوريم ودربا ...

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

دانلود نسخه PDF - نهنگ گوژپشت