up
Search      menu
عمران :: مقاله نقشه PDF
QR code - نقشه

نقشه

نقشه توپوگرافيک چيست؟

يک نقشه توپوگرافيک ، چيزي نيست جز تعدادي خطوط ساده که گاه به صورت پيچ در پيچ و گاه به صورت صاف کشيده شده اند . به اين خطوط ، خطوط حد فاصل يا Contour lines مي گويند . اين خطوط ، نمايشگر مکانهايي بر روي نقشه هستند که نسبت به يک نقطه مرجع داراي ارتفاع ثابتي هستند . يعني اگر شما يکي از اين خطوط contour را دنبال کنيد تمامي نقاطي که با اين خط مشخص شده اند ارتفاع يکساني دارند . براي اينکه اين قضيه را به روشني درک کنيم يک کوه را در نظر مي گيريم . براي مشخص شدن نقشه توپوگرافيک اين کوه فرض کنيد که با چاقو مطابق شکل زير قاچهايي هم سطح بر روي آن ايجاد کرده ايم و کوه را به قسمتهايي تقسيم کرده ايم . همانطور که مي بينيد قاچهايي کاملاٌ افقي زده ايم . اين قسمتهاي قاچ شده را مي توان به صورت کاملاٌ منطبق بر روي يک سطح افقي قرار داد و به اين ترتيب نقشه توپوگرافيک اين کوه را تهيه کرد .
يکي از مزاياي استفاده از نقشه توپوگرافيک در اين است که شما در اين نقشه مي توانيد يک حجم سه بعدي از منطقه مورد نظر را متصور شويد . در واقع اينکار بوسيله خطوط Contour انجام مي شود . همانطور که گفتيم يک خط Contour تمام خطوط هم ارتفاع را به همديگر وصل مي کند .
اما فاصله بين اين خطوط Contour به چه صورت است ؟! اين فاصله در زير قسمت map scale در زير نقشه شما تحت عنوان contour interval يافت مي شود . به عنوان مثال در مورد نقشه بالا فاصله بين اين خطوط ۲۰ فوت است . اگر تمايل داشتيد تعداد خطوط بين ارتفاع ۷۶۰۰ تا ۸۰۰۰ پا را بشماريد و فاصله بين هر دو خط را ۲۰ فوت به حساب آوريد تا اين قضيه را کاملاٌ متوجه شويد . اين به اين معنا است که هرگاه شما از يک خط به خط بالاتر برويد ، ارتفاع شما ۲۰ فوت افزايش يافته است . در گوشه سمت چپ و پايين نقشه يک کوه وجود دارد . توجه کنيد که چگونه اين خطوط Contour شکل کوه را توصيف مي کند . اگر بتوانيد اين تصور را انجام دهيد يعني هميشه مي توانيد از اين نقشه ها به بهترين نحو استفاده کنيد. اولين باري که به اين نقشه ها نگاه کرديد شايد پيش خود فکر کرديد که چه نقشه گيج کننده و شلوغي است . . براي اينکه اين تصور شما شکل بهتري پيدا کند چند نکته ذکر مي شود . اين نکات ، در حقيقت قوانين مربوط به خواندن اين نقشه ها مي باشد .
▪ قانون اول :
هر خط Contour نمايشگر خطوطي است که کاملاٌ هم ارتفاع مي باشند . يعني شما هر نقطه اي را بر روي اين خط پيدا کنيد با نقاط ديگر واقع بر روي اين خط هم ارتفاع هستند . اين قضيه به ما اين نکته را يادآوري مي کند که يک خط Contour در نهايت به صورت يک دايره بسته خواهد شد . ( به عنوان مثال در مثال خطوط کنتور مربوط به کوه ، هيچگاه اين خطوط در پشت کوه ناپديد نمي شوند بلکه به نقاط هم ارتفاع خود در پشت کوه مي رسند و تشکيل يک دايره بسته را مي دهند )
خطوط کنتوري که در لبه نقشه وجود دارند بسته نيستند چون آنها نقاط هم ارتفاع ديگري را ( خارج از محدوده نقشه ما ) به همديگر وصل مي کنند ، پس اگر خطوط را ديديد که تشکيل يک دايره بسته نداده اند بدانيد که شما ادامه اين خطوط را نمي بينيد .
▪ قانون ۲ :
خطوط کنتور هيچ گاه همديگر را قطع نمي کنند . هر خط معرف يک ارتفاع مشخص است و بنابراين شما نمي توانيد دو ارتفاع متفاوت را در يک نقطه داشته باشيد . تنها استثنايي که در مورد اين قانون وجود دارد يک صخره دماغه اي مانند مي تواند باشد . به اين صورت که اگر شما از بالا اين صخره را نگاه کنيد و با يک دريل از بالا آن را به صورت کاملاٌ عمود سوراخ کنيد ابتدا صخره سوراخ مي شود و بعد اولين نقطه اي از سطح زمين که دريل به آن مي رسد . بنابراين شما در يک طول و عرض جغرافيايي خاص ، دو ارتفاع مختلف داريد . نکته اي که بايد توجه داشته باشيد اين است که ارتفاع پايينتر به صورت خط چين نمايش داده مي شود .
▪ قانون ۳ :
رفتن از يک خط کنتور به يک خط کنتور بالاتر ، نشان دهنده افزايش ارتفاع مي باشد . اگر مي خواهيد بدانيد که به سمت بالاي کوه رفته ايد يا به سمت پايين آن ، به درجه هايي که روي خطوط کنتور اطراف شما نمايش داده شده دقت کنيد . اگر از سمت درجه کم به سمت درجه بالاتر رفته ايد يعني افزايش ارتفاع داشته ايد و اگر خلاف اين بود يعني ارتفاع کم کرده ايد .
▪ قانون ۴ :
هر چقدر ، خطوط Contour به همديگر نزديکتر باشند ، نمايشگر آن است که در دنياي واقعي آن قسمت شيب تند و احتمالاٌ صخره اي دارد . و هر چقدر فاصله اين خطوط با همديگر بيشتر باشد ، نشاندهنده آن است که شيب آن قسمت ملايم و احتمالاٌ به راحتي قابل عبور است . ( صرفنظر از پوشش گياهي و ... )
▪ قانون ۵ :
تعدادي خطوط کنتور بسته نمايشگر يک تپه يا يک کوه مي باشند . اگر اين خطوط بسته به صورت هاشور زده شده باشند نمايشگر يک حفره بر روي سطح زمين مي باشند .
▪ قانون ۶:
خطوط کنتور در يک دره که رودخانه دارد در نقاط سرچشمه رودخانه و بالاي تپه در مي آيند .
▪ قانون ۷ :
بر روي يک قله يا در عمق يک دره با ارتفاع يکسان ممکن است تعدادي از خطوط کنتور تکرار شوند . اين معمولاٌ در مورد دره هاي هم سطح يا قله اتفاع مي افتد .

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

نقشه برداري سياره اي بيش از هفتاد و دو هزار خط تراز از ماه، شانزده ميليون خط تراز از سيارک اِروس ۱ و بيش از ششصد ميليون خط تراز از مريخ، به عنوان داده ...

مروري بر نقشه برداري زير زميني نقشه برداري زير زميني که در غرب آن را با کلمه لاتين Underground Surveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشته مهندسي نقشه برداري ...

نقشه برداري ساختماني Construction Surveys Architectural Surveys Building Surveys منظور از اين اصطلاحات پياده کردن اجزاي ساختمانها و تاسيسات وابسته به ...

ديد کلي نقشه‌هاي توپوگرافي نقشه‌هايي با مقياس‌هاي بزرگ و کوچک هستند که براي نشان دادن خصوصيات فيزيکي سطح زمين بکار مي‌روند. اين نقشه‌ها براي مطالعات ز ...

نقشه برداري صنعتي با اسکنر فتوليزري 3D Laser Scanner مقدمه اسکنر فتو ليزري در واقع يک توتال استيشن روباتيک است که به همراه دوربين فتوگرامتري برد کوتاه ...

همانطور که مي دانيم تا چند سال آينده جهان با بحران بي آبي کم سابقه اي در طول عمر خود مواجه خواهد شد که دانشمندان سعي داشتند با ارائه روشهايي به ذخيره ...

سازه هاي ماکاروني به سازه هايي اطلاق مي شود ، که مصالح استفاده شده در آنها تنها ماکاروني و چسب مي باشد . اين سازه ها در مقياس کوچکتر نسبت به سازه هاي ...

دانلود نسخه PDF - نقشه