up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله نقاشي بچه ها PDF
QR code - نقاشي بچه ها

نقاشي بچه ها

۷ نقاشي کودکانه، ۷ تفسير طبيبانه

نقاشي بچه ها چيزي است که روند تکاملي دارد. بچه ها به تدريج مهارت نقاشي کردن را به دست مي آورند و نقاشي شان پيشرفت مي کند.....
گاهي والدين با ديدن برخي برنامه هاي تلويزيوني و تفسير رنگ ها، نگران مي شوند و نقاشي فرزند خود را به گونه اي خاص تفسير مي کنند اما مهم اين است که وقتي نقاشي از بچه ها گرفته مي شود در ابتدا از او دليل کشيدن اين نقاشي سوال شود تا خود کودک بيان کند که اشتباه کشيده يا اينکه نقاشي اش علتي داشته است. بنابراين هر چيزي که در اين نوشته و در تفسير نقاشي هاي کودکان بيان مي شود را نبايد به طور يکسان به همه بچه ها تعميم دهيد. نقاشي بچه ها تا سن ۱۰ سالگي قابل تفسير است؛ چرا که بعد از آن، نقاشي به صورت هدف دار و جهت دار کشيده مي شود و زياد نمي توان آن را تفسير کرد. از نقاشي مي توان استفاده درماني و تسکيني کرد؛ چرا که نقاشي در کاهش پرخاشگري و تنش تاثير دارد. تفسيري که در ادامه اين مطلب درباره نقاشي کودکان مي خوانيد، فقط نوعي اطلاعات است و خانواده ها نبايد نقاشي فرزندشان را اين گونه تفسير کنند چرا که ممکن است کودک قصد خاصي از کشيدن يک نقاشي نداشته باشد. تمام نقاشي هايي که در ادامه مي بينيد و تفسيرش را مي خوانيد، توسط کودکان حدود ۷ سال کشيده شده است:
۱) سه نقاشي از يک کودک دچار کم توجهي
سه نقاشي اول، نقاشي کودکي است که دچار اختلال «کم توجهي بيش فعالي» است؛ پرتحرک است و اين نقاشي ها کمبود توجه او را نيز نشان مي دهد. او تمرکز خوبي ندارد و به همين دليل، يادگيري هايي که بايد برايش اتفاق بيفتد، پيش نمي آيد. نقاشي کودک متناسب با سن او نيست. آدم، خانه و درختي که کشيده، کامل نيست؛ خيلي نامفهوم است و مهارت نقاشي او نيز شکل نگرفته. نقاشي شلوغ او بيانگر پرتحرک بودن اوست. او کل صفحه را پر مي کند و از آنجا که تمرکز ندارد، محدوده ها را رعايت نمي کند و با رنگ هاي مختلف، هيجان و پرتحرکي و عجله خود را نشان مي دهد.
۲) نقاشي يک کودک شاد در يک خانواده سالم
در اين نقاشي، پدر بزرگ تر کشيده شده، مادر در کنار پدر است و خواهر و برادر در ميان والدين اند. اين يک ارتباط طبيعي است. وقتي بچه يکي از اعضاي خانواده را نمي کشد، به معني آن است که با او ارتباط کمتري دارد. بچه کوچک تر نزديک مادر است و اين نشان دهنده رشد جسماني و طبيعي کودک است.
۳) نقاشي يک کودک غمگين
اين نقاشي اشک، نشان دهنده آن است که بچه افسردگي دارد. غمگين و ناراحت است و از شرايط خوبي برخوردار نيست و زندگي خوبي ندارد. گاهي بچه ها به صورت غيرمستقيم به ما اطلاعات مي دهند.
۴) نقاشي يک کودک مضطرب
اين نقاشي بيانگر اين است که کودک اضطراب دارد، نگران محيط است و همچنين نگران اتفاقاتي که ممکن است بيفتد. براي همين، چشم ها و ابروهاي بزرگ را در نقاشي اش برجسته کرده و اين مي تواند بيانگر اضطراب دروني کودک باشد.
۵) نقاشي يک کودک خجالتي که بار هيجاني سنگيني به دوش او گذاشته شده
وقتي بچه ها براي آدمک نقاشي شده خود دست و دهان نمي گذارند، نشان دهنده آن است که دچار خجالت و ارتباط سخت هستند. آنها از افسردگي رنج مي برند. وقتي از بچه مي خواهيم رازي را نگه دارد يا طلاق و اتفاق خاصي رخ داده که او نبايد در باره آنها صحبت کند، بار هيجاني سنگيني به دوش او گذاشته ايم و او حس مي کند که حق حرف زدن ندارد. در اين صورت نقاشي بدون دهان و دست مي کشد.
۶) نقاشي يک کودک مبتلا به اوتيسم
نقاشي هاي خاص و تکراري به صورت دايناسور يا تصاوير تکراري ديگر بيانگر اختلالات ارتباطي از طيف اوتيسم است. کودکاني که اين گونه و فقط يک شيء را به صورت تکراري نقاشي مي کنند، علايقي محدود دارند؛ علايقي خاص که البته در ديگران به اين شدت نيست. همه هم وغم اين کودکان تنها به يک چيز است؛ در حالي که براي ديگران چنين نيست. تمام فکر و روياپردازي ها و اسباب بازي هاي اين کودک مي تواند به دايناسور محدود شود. چنين کودکي در انتخاب هايش محدوديت دارد، ارتباط اش با محيط کم است و اين بيانگر اختلال طيف اوتيسم است که بايد درمان شود. کودک دچار حالتي است که معمول نيست و فقط يک نقاشي، يک اسباب بازي و وسايل محدودي دارد.
۷) نقاشي يک کودک دچار اضطراب جدايي
اين نقاشي، اضطراب جدايي را نشان مي دهد. در اين نقاشي، پدر که بايد مظهر قدرت باشد و حضورش اضطراب را کم کند، کوچک کشيده شده؛ در حالي که به طور طبيعي پدر بايد بزرگ تر باشد. اين به آن معناست که پدر خيلي حضور ندارد و نقش حمايتي خود را زياد اعمال نمي کند. البته اين عامل اضطراب نيست. ولي چون پدر زياد حضور ندارد، مادر، همه چيزش بچه مي شود و بچه نيز او را بزرگ مي کشد. فرزند کوچک تر دورتر از مادر کشيده شده و اين نشان مي دهد که او نگران از دست دادن مادر است؛ بنابراين خود را نزديک تر مي کشد. اگر بچه اي خود را کوچک تر بکشد نشان دهنده ترسو بودن و اعتماد به نفس پايين اوست.

مشکلات پوستي، حالت تهوع، دل درد و.. گاهي اوقات تمامي اين دردها براي بچه ها به جاي اينکه با کلمات ادا شوند با اندام ها نشان داده مي شود. درواقع اين روش ...

بچه دهي Swarming))صفتي ژنتيکي است که طي آن جمعيت کلني به دو بخش مساوي تقسيم مي گردد. اين عمل زنبوران عسل از نظر اکثر پرورش دهندگان صفتي نا مطلوب بشمار ...

اخترشناسان براي جست وجوي رنگدانه هاي فتوسنتزي روي سياره يي ديگر در يک منظومه شمسي ديگر، بايد آماده باشند تا آن سياره را در هر يک از مراحل احتمالي تکام ...

اگر به روزهاي شيرين و عروسکي کودکيتان برگرديد، حتما به خاطر مي آوريد که آن روزها شما را از چه مي ترساندند: ، ، ، ، ، در ذهن بسياري از کودکان اين شخصيت ...

اين مسئله مهم ميباشد که با تب بعنوان يک علامت برخورد شده و در صدد جستجوي علت آن باشيم . تب در بچه ها با عفونت دستگاه تنفسي يک علامت براي پنوموني ( ذات ...

هرکسي استعدادي دارد. شايد استعداد شما پاشيدن شير از دماغتان باشد...اما هرچه که باشد اين هم استعدادي است. و تقريباً از همه استعددها مي شود پول درآورد. ...

بچه ها معمولا در يک سالگي قلم به دست مي گيرند و با آن به کاغذ ضربه مي زنند، بدون آنکه بتوانند اثري روي کاغذ به جا بگذارند.... کم کم در سنين ۱۸ تا ۲۰ م ...

● با کودکان بدخواب چه کار کنيم؟ چگونگي خواباندن کودک و شکل دهي عادت خواب در فرهنگ ها، قبايل و حتي خانواده هاي مختلف، متفاوت است. بعضي ها بچه را وقت خو ...

دانلود نسخه PDF - نقاشي بچه ها