up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله نفت PDF
QR code - نفت

نفت

استخراج نفت

براي اکتشاف نفت ابتدا مدارک ، شواهد و سفرنامه ها و همچنين جغرافياي محيط را مورد مطالعه قرار داده و پس از اينکه چاههاي آزمايشي حفر کردند و از وجود نفت اطمينان حاصل کردند، شروع به استخراج نفت مي کنند.
● تاريخچه استخراج نفت
سابقه اکتشاف نفت در ايران به حدود ۴۰۰۰ سال پيش مي رسد. ايرانيان باستان به عنوان مواد سوختي و قيراندود کردن کشتي ها ، ساختمانها و پشت بامها از اين مواد استفاده مي کردند. نادر شاه در جنگ با سپاهيان هند قير را آتش زد و مورد استفاده قرار داد.
در بعضي از معابد ايران باستان براي افروختن آتش مقدس از گاز طبيعي استفاده شده و بر اساس يک گزارش تاريخي يک درويش در حوالي باکو چاه نفتي داشته که از فروش آن امرار معاش مي کرده است.
● عکسبرداري هوايي
اگر در منطقه اي به وجود نفت مشکوک شوند از آنجا عکسبرداري هوايي مي کنند تا پستي و بلنديهاي سطح زمين را دقيقا منعکس نمايند. آنگاه عکس را به صورت فتوموزائيک درآورده و با دستگاه استريوسکوپ مورد مطالعه قرار مي دهند.
● نقشه برداري عملي
براي گويا کردن عکسهاي هوايي نقشه برداري از محل ، توسط اکيپي صورت مي گيرد. فواصل و اختلاف ارتفاع با دستگاه فاصله ياب يا تئودوليت تعيين مي شود و بدين ترتيب نقطه به نقطه محل مورد نظر مطالعه مي شود.
● نقشه کشي
اطلاعات بدست آورده را بوسيله دستگاه پانتوگراف در اندازه هاي بزرگتر و يا کوچکتر رسم کرده و همراه با عکسهاي هوايي نقشه پانتوگرافي که پستي و بلنديهاي سطح زمين را نشان مي دهد رسم مي کنند.
● آزمايش روي نمونه هاي سطحي
پس از نمونه برداري ، آنها را شماره گذاري کرده و در کيسه هاي مخصوص به آزمايشگاه مي فرستند. در آنجا بر روي يک شيشه مستطيل شکلي کمي چسب کانادا قرار داده و مقداري از خرده سنگهاي دانه بندي شده را روي آن مي چسبانند. سپس آنها را سائيده تا ضخامت آن ۰.۲ ميليمتر گردد و نور بتواند از آن عبور کند. اين نمونه ها را که اسلايد مي گويند در زير ميکروسکوپ قرار داده تا از نظر زمين شناسي ، نوع سنگ ، فسيل شناسي ، ميکروفسيل شناسي و ساختار زمين مورد بررسي قرار گيرد.
● رسم نقشه زمين شناسي
با در دست داشتن نتايجي که از روي نمونه هاي سطح زمين بدست آمده ، عکسهاي هوايي و نقشه هاي توپوگرافي ، نقشه زمين شناسي سطح زمين را رسم مي کنند. با داشتن خطوط ميزان منحني ، بعد سوم يا ارتفاعات را هم روي آنها مشخص مي کنند.
● نقشه ساختماني زيرزميني
براي آگاهي نسبت به زير زمين نياز به روشهاي غير مستقيم است که يکي از آنها روشهاي ژئوفيزيکي است. بوسيله اين روشها شکل لايه هاي زير زمين را مشخص کرده و مي توان تا اعماق زيادي اکتشاف غير مستقيم نمود.
پس از اطمينان از اينکه لايه هاي اعماق زمين مناسب ايجاد نفت گير است و در صورتي که ذخيره هيدروکربورهاي آن قابل ملاحظه باشد، محل حفر چاه را با علامت روي زمين مشخص کرده و دکل حفاري را در محل بر پا مي کنند. عمليات جاده سازي از جاده اصلي تا سر چاه و کارگذاري يک لوله آب به منظور آبرساني به دستگاههاي حفاري نيز انجام مي شود. دستگاه حفاري قابل حمل بوده و دکلهاي بزرگ از چندين قسمت تشکيل شده اند که به هنگام استفاده قطعات آن را به هم وصل مي کنند.
● آزمايش روي نمونه هاي عمقي
در ضمن حفاري خرده سنگهايي که بوسيله گل حفاري به سطح زمين آورده شده اند توسط الک هايي از گل حفاري جدا شده و براي مطالعه به آزمايشگاه مي فرستند. آگاهيهاي بدست آمده را به عنوان يک داده جديد به سيستم اکتشاف مي دهند.
● تهيه مقاطع بزرگ
براي تهيه مقاطع بزرگ از يک مته الماسه موجدار توخالي استفاده مي شود تا لايه هاي اعماق زميني را برش داده و به سطح زمين آورد. روي اين لايه ها که به مغزه معروف است عمق را نوشته و براي آزمايش در جعبه هاي مخصوص نگهداري مي کنند روي اين مغزه ها دو دسته عمليات انجام مي گيرد يکي مطالعات مهندسي مخازن يا پتروفيزيکي است که در آن ميزان خلل و فرج سنگ را اندازه گيري مي کنند، و ديگري مطالعات زمين شناسي است که روي مقاطع نازک آن صورت مي گيرد. براي اين کار اسلايدي به ضخامت ۰.۲ ميليمتر از آن تهيه کرده و به آن آليزارين يا فروسيانور مي افزايند تا معلوم شود که نوع سنگ ، آهکي و يا از جنس دولوميت است. در صورتي که سنگ آهکي باشد رنگ اسلايد قهوه اي مي شود.
● نتيجه گيري
نتايج را در جداولي يادداشت کرده و اسلايدهاي لايه هاي مختلف چاه را پس از شماره گذاري در جعبه هاي مخصوص بايگاني مي کنند. اين جعبه ها شناسنامه چاه مربوطه مي باشند. با انجام آزمايش لحظه به لحظه کار حفاري دنبال شده تا تحت کنترل قرار گيرد. با حفر چاه به ذخيره اطلاعاتي آن منطقه افزوده تر مي شود تا بالاخره نفت اين ماده حياتي پرارزش در خدمت بشر قرار گيرد. ماده اي که پس از مواد غذايي بهترين ارزش را در زندگي بشر امروز دارا مي باشد.

نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوهاي سير يا سبز تيره است که در لايههاي بالايي بخشهايي از پوسته کره زمين يافت ميشود. نفت شامل آميزه پيچيدهاي از هيدر ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

نفت خام درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد. ● مشخصات نفت ن ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

منطقه اي که امروزه با منابع فراوان نفت و گازش تحت عنوان خاورميانه مي شناسيم و در عين حال قديمي ترين تمدنهاي مشرق زمين،ايران و بين النهرين نيز در آن قر ...

دانلود نسخه PDF - نفت