up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله نفت خام PDF
QR code - نفت خام

نفت خام

انواع فراورده هاي نفت خام و موارد مصرف آنها

بشر از آغاز خلقت بدنبال چيزي بوده است که بتواند از آن حرارت ، روشنايي و نيروي لازم براي گرداندن چرخ زندگي خود را فراهم نمايد. براي تامين حرارت نخست شاخ و برگ درختان و زغال چوب را که در دسترس داشت، بکار مي برد. روشنايي لازم را نيز با مشعل هاي چوبي يا چراغهاي پيه سوز و رفته رفته با چراغهايي که با روغنهاي گياهي و روغنهاي معدني مي سوخت، تامين مي کرد.
● زغال سنگ منبع انرژي
بشر کم کم زغال سنگ را کشف نمود. کشف زغال سنگ زندگي بشر را دچار تحولي بزرگ کرد و باعث پيدايش و رشد سريع صنايع گرديد. تا اوايل قرن بيستم منبع اصلي انرژي ، زغال سنگ بود. اما بعدها ، انسان دريافت که نفت را که از دير باز مي شناخت، و ليکن به مصارف محدود و ديگر مي رسانيد، براي توليد حرارت و انرژي به مراتب از سوختهاي جامد بهتر است. از اين رو شروع به استخراج نفت از زمين نمود.
نفت اصلي ترين منبع انرژي
امروزه نفت از ساير منابع انرژي و حرارت ، پيشي جسته و مقام نخست را دار است و پيوسته دامنه مصرف آن گسترش مي يابد. همچنانکه انسان در زندگي پيش مي رود، احتياجش به منابع انرژي بيشتر مي گردد و جوابگوي اين تقاضاي روز افزون فقط نفت است. وگرنه زغال سنگ و منابع ديگر نيرو نمي توانند تکافوي احتياجات امروزي بشر را بنمايد. حتي اگر در سالهاي آينده از انرژي هسته اي استفاده بعمل آيد، باز نفت همچنان سهم و مقام برجسته در توليد نيرو به عهده خواهد داشت.
سوخت مايع و گازي بهتر از سوخت جامد است. به همين سبب بشر براي تهيه سوختهاي لازم براي زندگي صنعتي خود ، به نفت روي آورده است.
● سوختهاي نفتي
تعداد سوختهاي نفتي نيز فوق العاده زياد است. مثلا در پالايشگاه آبادان ، صرفنظر از محصولات ديگر سوختهاي گوناگون فراواني از بنزين هواپيما گرفته تا قير تهيه مي شود. ذکر همه اين مواد و موارد مصرف آنها امکانپذير نيست. بنابراين چند مورد مهم و آشناي آن را مثل گاز ، بنزين ، نفت سفيد ، نفت ديزل ، روغن و قير ذکر مي کنيم.
▪ گاز
گاز نفت بطور طبيعي همراه نفت خام از زمين بيرون مي آيد و يا بر اثر پالايش و تجزيه اجزاي نفت حاصل مي گردد. گاز نفت انواع گوناگون دارد. برخي از آنها در فشار و دماي عادي گازي شکل هستند. به همين سبب آنها را اصطلاحا گاز خشک مي گويند. بعضي نيز در اين شرايط مايع هستند لذا اصطلاحا آنها را گاز تر مي نامند. گازهاي تر مقدار زيادي بنزين سبک و گرانبها همراه دارند که در موقع پالايش آنها را جدا مي سازيم. اما گاز خشک يک سوخت حاضر و آماده است.
▪ بنزين
بنزين يکي ازفرآورده هاي سبک نفت است که يا بطور طبيعي با گازهاي تر همراه است و يا بر اثر پالايش نفت خام حاصل مي گردد. در اوايل پيدايش صنعت نفت که هدف پالايشگران فقط تهيه نفت چراغ بود، بنزين مورد مصرفي نداشت. حتي ماده اي زائد و خطرناک بشمار مي رفت. لذا سعي مي شد که در موقع پالايش حتي المقدور کمتر ، از آن بوجود آيد تا آز آسيب آن در امان باشند. اما با اختراع موتورهاي احتراقي درونسوز اين وضع دگرگون شد و مصرف بنزين آنچنان گسترش يافت که براي تهيه آن ناگزير شيوه ها و دستگاههاي پالايش جديدي پديد آمد. پالايشگران ناگزير شدند ملکولهاي ترکيبات نفتي را شکسته و تغييراتي در آن دهند تا بنزين بوجود آيد.
نفت سفيد
نفت سفيد مايعي بيرنگ و کمي سنگين تر از بنزين است. نفت سفيد از آغاز پيدايش صنعت نفت تا ۵۰ سال ، مهمترين فرآورده نفتي بود. نخست بعنوان روغن چراغ بکار مي رفت و هنوز هم در مواردي براي توليد روشنائي بکار مي رود. امروزه بيشتر بعنوان منبع توليد نيرو و در برخي توربينهاي هواپيما و موتور تراکتورهاي مخصوص بکار مي رود.
▪ سوخت ديزل
نفت ديزل چنانکه از نامش پيداست، بعنوان سوخت در موتورهاي ديزلي يعني موتورهاي فشار سوز به مصرف مي رسد. مقدار گوگرد موجود در اين نوع نفت بيش از ميزان موجود در نفت سفيد است.
▪ روغنهاي روان
يکي ديگر از محصولات نفتي ، روغن روان است که بيشتر براي روان نگهداشتن اجزاي ماشين آلات به مصرف مي رسد. ميزان روغنهاي حاصل از نفت کمتر از ۲ در صد کليه فرآورده هاي ديگر است. لذا همين ميزان روغن نقشي بر جسته و مهم در صنايع و زندگي امروزي ايفا مي کند. زيرا از قيچي و چرخ خياطي گرفته تا جرثقيلهاي عظيم و ماشين آلات غول پيکر همه براي خوب کار کردن بايد روغن مصرف کنند. روغن براي اجزا متحرک ماشين آلات بکار رفته و از اصطکاک و فرسوده شدن آنها جلوگيري مي کند.
▪ قير
قير هيدروکربني است که معمولا از تقطير و پالايش نفت خام معيني ته ظرف پالايش بدست مي آيد. وزن مخصوص آن ۱ الي ۱.۳ و نقطه ذوب آن (۱۴۰ ۱۱۰) درجه سانتيگراد مي باشد. اين ماده بطور طبيعي نيز در برخي از نقاط کره زمين يافت مي شود. قير طبيعي بر اثر تراوش نفت خام از روزنه و شکافهاي سطح زمين به خارخ و بخار شدن اجزاي سبک نفت پديد مي آيد. همين قير بود که از ديرباز ، مخصوصا در ايران و بين النهرين بعنوان ملاط در ساختمانها و استخرها و يا گازهاي ديگر به مصرف مي رسيد.
قير حاصل تقطير ، ماده اي است سياه رنگ يا قهوه اي سير که برحسب مقدار اجزاي سبکي که در موقع پالايش از نفت خام گرفته مي شود، ممکن است خيلي سفت يا به درجات مختلف نرم باشد. قير بر اثر حرارات نرم و آب مي شود. اما اگر با اکسيژن ترکيب شده باشد بصورت نوعي لاستيک در مي آيد که در آنصورت مثل قيرهاي ديگر چندان در مقابل گرما يا در مقابل سرما سفت نمي شود.
▪ قطران طبيعي
گروهي از نفت هاي خام داراي گوگرد زياد ، ويسکوزيته بيشتر و تراکم را قطران طبيعي گويند، که در بعضي مناطق استثنائا آنها را نيز استخراج مي کنند. قطران در عمق کم زمين و در داخل ماسه ها ي نفت دار که به آنها ماسه هاي قطران (Tar SandS) گويند، يافت مي شود. اين قطران ها راهنماي خوبي براي پيدا شدن نفت خام محسوب مي شوند.
▪ موم طبيعي
موم طبيعي بطور کلي از پارافين تشکيل مي شود و مي تواند درون لوله هاي حامل نفت نيز از متن تفکيک حاصل مي کند. اين ماده به حالت خمير يا شکننده و برنگ زرد مايل به قهوه اي مي باشد که داراي وزن مخصوص ۰.۸۴ الي ۰.۹۳ مي باشد. نقطه ذوب موم طبيعي ۸۵ الي ۱۰۰ بوده و در داخل بنزين ، روغن و محلولهاي بيتوميني حل مي شود.
● استخراج نفت خام
▪ بنزين
▪ بنزين سبک
▪ پارافين
▪ پالايش نفت خام
▪ چراغ پيه سوز
▪ سوخت جامد
▪ سوخت گازي
▪ سوخت مايع
▪ صنعت نفت
▪ گاز خشک
▪ گاز تر
▪ روغن
▪ روغن روان
▪ قطران طبيعي
▪ ماسه قطران
▪ موم طبيعي
نفت خام
نفت سفيد
نفت ديزل

نفت مايعي غليظ و افروختني به رنگ قهوهاي سير يا سبز تيره است که در لايههاي بالايي بخشهايي از پوسته کره زمين يافت ميشود. نفت شامل آميزه پيچيدهاي از هيدر ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته مي شود. به عبارت ديگر به ناحيه اي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله ن ...

نفتگير يا تله نفتي ، به محل تجمع نفت و گاز گفته ميشود. به عبارت ديگر به ناحيهاي که از حرکت صعودي نفت و گاز جلوگيري کرده و سبب تجمع نفت گاز شود تله نفت ...

نفت خام درحالت طبيعي به صورت مايع بوده و رنگ آن قهوه اي زرد مايل به سياه است و دربرابر نور انعکاسي ، رنگ سبز بخصوصي از خود نشان مي دهد. ● مشخصات نفت ن ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

منطقه اي که امروزه با منابع فراوان نفت و گازش تحت عنوان خاورميانه مي شناسيم و در عين حال قديمي ترين تمدنهاي مشرق زمين،ايران و بين النهرين نيز در آن قر ...

دانلود نسخه PDF - نفت خام