up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله نشانه قبولي اعمال PDF
QR code - نشانه قبولي اعمال

نشانه قبولي اعمال

شرايط احكام

● احكام شرايطي دارد كه خود به سه قسمت تقسيم مي شود:
۱) شرايط وجوب: و آن را شرايط تكليف هم مي گويند كه در صورت بودن آنها تكاليف الهي بر انسان واجب مي گردند و آنها عبارتند از:
▪ بلوغ
▪ عقل;
▪ قدرت.
۲) شرايط صحت: و آن شرايطي است كه رعايت كردنش موجب صحت عمل و انجام دادنشان داراي ثواب است و تركشان در واجبات، باعث عقاب خواهد شد.
مثل نيت در نماز كه بدون آن نماز باطل است و يا طهارت در نماز مستحبي كه شرط صحت نماز است.
۳) شرايط قبولي يا شرايط كمال: و آن شرايطي است كه رعايت كردن و انجام دادنشان ارزش و ثواب عمل را بيشتر مي كند، ولي تركشان موجب عقاب نخواهد شد.
به عبارت ديگر، در شرايط صحت، سخن از كامل بودن اجزا و شرايط عبادت است، برخلاف شرايط قبولي كه در آن سخن از كمال عبادت است.
مثلا به خانه اي كه براساس اصول معماري ساخته نشده، مي گويند: اين كه خانه نيست; يعني، خانه كامل نيست و يا شخصي كه نمازش را در مسجد نمي خواند، نمازش نماز نيست; يعني، كامل نيست; گاهي عبادت، انسان را از كيفر مي رهاند، ولي محبوب خدا نمي سازد.
در آيات و روايات شرايطي براي قبولي اعمال و عبادات بيان شده كه نمونه هايي از آنها از اين قرار است:
الف) شرط اعتقادي (ايمان به خدا)
«من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيلااهٔ طيبهٔ ; (۱۶)
هر كس از مرد يا زن كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگي پاكيزه اي حيات [حقيقي] مي بخشيم.»
و در سوره توبه (آيه ۵۳) خطاب به منافقان مي فرمايد: انفاق شما پذيرفته نيست، چون اعتقاد قلبي به خدا و رسول خدا نداريد.
ب) شرط سياسي: ولايت
قال الباقر: من دان الله بعبادهٔ يجهد فيها نفسه ولاامام له من الله فسعيه غير مقبول;
هر كس براي خدا عبادتي انجام دهد و در اين كار خود را به سختي بيفكند، ولي به امام معصوم اعتقاد نداشته باشد، تلاشش بي فايده است.
ج ) شرط اخلاقي: تقوا
قرآن داستان قرباني فرزندان آدم را ذكر مي كند و مي فرمايد: قرباني يكي پذيرفته شد و ديگري پذيرفته نشد و سپس مي فرمايد: «انما يتقبل الله من المتقين; خدا تنها اعمال اهل تقوا را مي پذيرد.»
د) شرط اقتصادي: اداي حق مردم
رسيدگي به نيازمندان و اداي حقوق محرومان به درجه اي است كه قبولي عبادات بستگي به آن دارد; از امام رضا(ع) نقل شده كه فرمودند: «من صلي ولم يزك لم تقبل صلواته; (۱۷)
كسي كه نماز بخواند و زكات ندهد، نمازش مقبول نيست.»
ه) شرط اجتماعي: خيرخواهي نسبت به ديگران
از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمودند:«من اغتاب مسلما، او مسلمهٔ ولم يقبل الله صلاته ولاصيامه اربعين يوما وليلهٔ الا ان يغفر له صاحبه; (۱۸)
كسي كه غيبت زن و مرد مسلماني را بكند تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نمي پذيرد، مگر اينكه آن شخص او را ببخشد.»
و نيز آن حضرت فرمود: «يا اباذر اياك وهجران اخيك فان العمل لايتقبل مع الهجران; (۱۹)
اي اباذر! از قطع رابطه و قهر كردن با برادر ديني بپرهيز، چرا كه عمل اين گونه اشخاص پذيرفته نيست.»
و ) شرط خانوادگي: خوشرفتاري
امام صادق(ع) فرمود:«من نظر الي ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلاهٔ; (۲۰)
نگاه خشمگين به پدر و مادر هم مانع قبولي عبادت است، گرچه والدين در حق آنها كوتاهي كرده باشند.
نشانه قبولي اعمال
امام صادق(ع) مي فرمايد: «من احب ان يعلم اقبلت صلو’ته ام لم تقبل فلينظر هل منعته صلواته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه. (۲۱) »هركسي كه دوست دارد، بفهمد كه آيا نمازش پذيرفته شده يا نه، بايد حال خود را ملاحظه كند كه اگر نماز، او را از فساد و منكرات باز مي دارد، حتما قبول شده و اگر از مقداري از فساد دوري مي كند، مقداري ازنمازش قبول شده و اگر از هيچ يك از مفاسد و منكرات پرهيز نمي كند، نماز او هيچ قبول نشده است.

بهترين و منطقي ترين روش اين است که ابتدا طبع و مزاج خود و پس از آن غذاي مصرفي روز مره و مناسب خويش را بشناسيم تا دچار بيماري و کسالت نشويم. در حالت طب ...

کودک شما کم کم خواب اش مي برد. به چهره اش نگاه مي کنيد. دقيق تر مي شويد و صدايي از دهان اش مي شنويد؛ صداي ساييده شدن دندان ها به هم. دندان قروچه در کو ...

Liver يا کبد از اندام هاي حياتي در مهره داران و برخي ديگر از جانداران به شمار مي رود و بعد از پوست بزرگترين عضو بدن است که در انسان در زير پرده ديافرا ...

سينوزيت نام آشنايي است. هرچند کاربرد نامناسب و نادرست اين واژه کم نيست و بسياري از علائم و نشانه ها به طور اشتباه به سينوزيت نسبت داده مي شود، بايد گف ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

ميلين حفاظتي براي رشته هاي عصبي است و کمک مي کند که پيام هاي الکتريکي با سرعتي چندين برابر منتقل شوند. ام اس هنگامي در بدن آغاز مي شود که گلبول هاي سف ...

گاهي اوقات ديده مي شود وقتي پرده اي را با چسب به ديوار مي چسبانيم ، بعد از گرم شدن هوا چسب ها شل مي شود و پايين مي افتد . ايمان نيز به همين شکل است ،ا ...

دانلود نسخه PDF - نشانه قبولي اعمال