up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله نحوه تهيه کرم خاکي PDF
QR code - نحوه تهيه کرم خاکي

نحوه تهيه کرم خاکي

نقش كرم خاكي در تغذيه آبزيان

در مورد اسيد چرب ضروري لينولئيک کمبود آن در جيره وجود نداشته و در صورت کمبود احتمالي اسيد لينولئيک نيز مانن اسيدهاي آمينه ضروري ، اين مشکل با تغذيه از غذاي گرانول بر طرف مي گردد.
● استفاده از کرم خاکي در تغذيه انواع ماهيان پرورشي
استفاده از کرم خاکي به صورت زنده و يا خشک ، در تغذيه آبزيان حائز اهميت مي باشد .ترکيبات مناسب اسيدهاي چرب و اسيدهاي آمينه و اسيدهاي آمينه ضروري و وجود امگا ۳ زياد در اين موجود ، استفاده از آن را نسبت به منابع گياهي متمايز ساخته است. (۲۰۰۱ ، Ng et al )هضم و جذب آسان کرم خاکي ، علاوه بر ديگر خصوصيات مفيد آن ، استفاده از آن را در پرورش دوران نوزادي و لاروي انواع آبزيان کاربردي ساخته است ng و همکاران ( ۲۰۰۰ ) جهت تغذيه بچه ماهيان انگشت قد گربه ماهي آفريقايي Clarias gariepinus ، از کرم خاکي استفاده کردند . نتيجه اين تحقيق نشان داد که بچه ماهيان تغذيه شده با کرم خاکي رشد سريع تر و درصد بازماندگي و مقاومت در برابر استرس نسبت به بچه ماهيان گروه شاهد که از کرم خاکي تغذيه نکرده بودند نشان دادند.
● استفاده از کرم خاکي در تغذيه انواع سخت پوستان
از کرم خاکي در تغذيه پست لارو ميگو جهت افزايش رشد و نيز تسريع تخم ريزي در ميگوهاي مولد استفاده شده است . از اين موارد مي توان به تغذيه پست لارو ميگو ي پا سفيد غربي Penaeus vannamei و ميگو بزرگ آب شيرين Macrobrachium rosenbergi از انواع کرمهاي کم تار از جمله کرم خاکي اشاره کرد . در اين موارد ، اشتياق بالاي پست لارو به تغذيه از کرم و نيز افزايش نرخ رشد ميگوها ، قابل توجه بود ( ۲۰۰۲ ، Correia et al ؛۱۹۹۸ ،Apolinario et al )
، اندازه کرم خاکي نيز عامل بسيار مهمي ميباشد که باعث استفاده مستقيم از کرم در تغذيه آبزياني که دهان بزرگي دارند( مانند ماهيان خاوياري) مي گردد. همچنين چون کرم تا مدتها در آب قدرت حرکت دارد، مي توان از آن به صورت زنده در تغذيه آبزياني که با تاخير به سمت غذا مي روند نيز استفاده نمود. ولي در مورد کرم سفيد ، به علت کوچکي آن اين عمل با مشکل مواجه مي باشد . توليد کرم خاکي ساده بوده و تجهيزات بسيار کمي لازم دارد که توليد کرم خاکي با هزينه کم را امکان پذير مي سازد . ولي توليد ساير غذاهاي زنده کرمي شکل مانند کرم سفيد ، لارو کرم خوني و توبيفکس هزينه و امکانات بيشتري نياز دارد. با مقايسه درصد پروتئين انواع غذاهاي ذکر شده مشخص است که بعد از Tubifex،کرم خاکي بيشترين ميزان پروتئين و خاکستر و درصد متعادل چربي را دارد ( جدول شماره ۱ ) و مقايسه فاکتورهاي تغذيه اي آن مانند پروتئين ، چربي ، خاکستر ، NFE ، انرژي و ... در مجموع ارزش تغذيه اي کرم خاکي را بارز مي سازد . اين ام حتي با مقايسه ميزان اسيدهاي آمينه و چربضروري ( جدول شماره ۲ ) مشخص مي گردد.
استفاده از کرم خاکي با توجه به اندازه هاي متفاوت آن در دوره هاي مختلف زندگي ، محدود به سن خاصي از آبزي نبوده و با توجه به اهداف و امکانات کارگاه پرورش آبزي ، از کرم بالغ ، جوان ، نوزاد و حتي کوکون (تخم) کرم مي توان استفاده نمود. ولي به طور مثال در مورد کرم سفيد ، به علت کوچکي آن ، تنها در دوران لاروي و نوزادي آبزيان مي توان از آن استفاده نمود و با رشد آبزي ، به اينکه موجود به دنبال غذاهاي بزرگتر و مناسب با اندازه دهان خود مي گردد استفاده از کرم سفيد منطقي و کاربردي نمي باشد.
در صورت استفاده از کرم خاکي به صورت خشک ، تهيه آن به صورت آرد ،بسيار ساده تر و به صرفه تر از تهيه آرد کرم سفيد و يا آرد ساير کرمها مي باشد . تهيه آرد کرم سفيد ، با توجه با هزينه بالاي توليد کرم و نيز کوچکي آن ، از نظر اقتصادي به صرفه نميباشد ( شکوريان ، ۱۳۷۲ ) .همچنين ضريب تبديل غذايي کرم سفيد ۳ ( آذري تاکامي ،۱۳۷۸) و ضريب تبديل غذايي کرم خاکي ۲ (صفر خانلو و همکاران ۱۳۸۳ ) مي باشد . بدين معني که تعداد بيشتري کرم سفيد که گرانتر نيز توليد مي شود ، براي رشد آبزيان پرورشي ، نياز مي باشد . از اين رو استفاده از کرم خاکي در آبزي پروري مي توان در مقايسه با ساير غذاهاي زنده ، مفيدتر ، انعطاف پذيرتر نسبت به پرورش و نيز ارزانت باشد.
نحوه تهيه کرم خاکي
کرم خاکي مورد نياز براي استفاده در آبزي پروري برحسب ميزان نياز ونيز شرايط آب وهوايي منطقه , مي تواند از طريق جمع آوري از طبيعت يا پرورش تهيه گردد . در هر دو حالت تهيه وتوليد آنها نسبت به ساير غذاهاي زنده بسيار ارزانتر و کم زحمت تر خواهد بود .
▪ جمع آوري از طبيعت :
بسته به مکان وزمان , مي توان از روشهاي مختلفي براي جمع آوري کرمهاي خاکي استفاده کرد . بهترين زمان جمع آوري , زماني است که کرم خاکي براي تغذيه يا تنفس به سطح خاک مي آيد وبهترين مکان , خاکهاي حاوي مواد آلي زياد مي باشد . جمع آوري با دست به وسيله زير ورو کردن خاک با بيل دستي , الک کردن و آب پاشي خاک , استفاده از مواد شيميايي از قبيل محلول پرمنگنات پتاسيم يا محلول کلريد جيوه , استفاده از دستگاههاي ويبراتور يا لرزاننده و استفاده از حرارت از جمله روشهاي معمول براي جمع آوري کرم خاکي از طبيعت مي باشد
▪ پرورش :
در نقاط مختلف جهان روشهاي مختلفي براي تکثير وپرورش کرم خاکي مورد استفاده قرار مي گيرد . از جمله اين روشها مي توان به پرورش در فضولات دامي وبقاياي گياهي , پرورش در فاضلاب , پرورش جعبه اي , پرورش در محيط هاي باز وپرورش در محيط آزمايشگاهي اشاره کرد . گونه هاي مورد پرورش براي استفاده در آبزي پروري نيز عمدتاً دو گونه E .foetida و D.veneta ضريب رشد بهتري دارد ولي توليد مثل گونه E .foetida بيشتر بوده ودوره تکثير طولاني دارد . براي استفاده در آبزي پروري , روش پرورش در کودهاي حيواني معمول است زيرا که بازدهي بهتري داشته واقتصادي تر نيز مي باشد .
در اين روش در ۹ ماه از سال , در هر متر مربع بسترحدود ۴ کيلوگرم کرم خاکي در ماه قابل برداشت است .
● روش استفاده :
براي استفاده از کرم خاکي به صورت تازه , آنها را پس از جداسازي از خاک به مدت ۲-۳ ساعت در مسير جريان آب قرار مي دهند تا عاري از ذرات کود وخاک شود . با اين عمل بخشي از محتويات دستگاه گوارش آنها نيز تميز مي گردد . براي حذف مواد آلي موجود در دستگاه گوارش آنها, مي توان آنها را براي مدتي بدون تغذيه نگهداري نمود . در صورتيکه قرار باشد کرم خاکي بلافاصله پس از شستشو مصرف گردد , بسته به اندازه دهان ماهي , کرمها به وسيله دستگاه خرد کن يا چاقو خرد شده وبلافاصله مورد استفاده قرار مي گيرند چرا که در صورت ماندن کرم خاکي در محيط , سريعاً فساد در آن صورت گرفته وبدليل ايجاد بوي بد , ماهيان از تغذيه آن خود داري خواهند کرد . در صورتيکه کرمها شسته شده وبلافاصله مصرف نشوند بايد آنها را در يک پارچه تنظيف مرطوب ريخته و در يخچال در دماي کمتر از ۴ درجه سانتي گراد نگهداري کرد . لازم به ذکر است که مدت زمان نگهداري در يخچال نبايد بيشتر از ۱۲-۱۶ ساعت باشد وحدود يک ساعت قبل از مصرف بايد آنها را از يخچال خارج وپس از آماده سازي به مصرف ماهيان يا بچه ماهيان رساند .
وجود خونابه در کرمهاي خاکي خرد شده تغيير رنگ جزئي در رنگ آب حوضچه هاي پرورشي ايجاد خواهد کرد وهر چه فاصله زماني بين تهيه ومصرف بيشتر باشد , اين تغيير رنگ نيز بيشتر خواهد شد . بنابراين بسته به نوع سيستم پرورشي مي توان نسبت به رفع اين مشکل تدابيري اتخاذ نمود .
بهترين اندازه کرم خاکي براي تغذيه آبزيان , وزنهاي کمتر از ۱۰۰ ميلي گرم است . زيرا ميزان گل ولاي ومواد آلي موجود در روده آنها کم مي باشد . استفاده از کرم خاکي همراه با ساير غذاهاي زنده از قبيل آرتميا , دافني وغيره به دليل بهينه کردن هضم وجذب کرم خاکي , مي تواند اثرات مطلوبي در شرد آبزيان داشته باشد . براي تهيه پودر کرم خاکي در مقياس کم مي توان آنها را پس از خشک کردن در گرمخانه , به صورت پودر در آورده و در ترکيب جيره غذايي آبزيان مورد استفاده قرار داد . بهر حال با استفاده از کرم خاکي بويژه در تغذيه بچه ماهيان مي توان علاوه بر تامين احتياجات غذايي آنها صرفه جويي قابل توجهي در هزينه هاي تغذيه آبزيان بعمل آورد .

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

ديدکلي در طبقه‌بندي جانوران که در آغاز قرن نوزدهم انجام گرفت، تمام جانوراني که داراي بدني دراز و فاقد ضمائم واضح بودند به کرمها موسوم شدند. کرمها به ي ...

کرم کدو کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

پنير فرآورده غذايي اي است که از شير بريده شده (ترش شده) حيوانات تهيه مي شود. معمولاً در تهيه پنير از شير گاو استفاده مي کنند؛ گرچه گاهي شير بز، گوسفند ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

امروزه با توجه به بحثهاي جدي شکل گرفته در زمينه توسعه روشهاي آبياري نوين به منظور استفاده بهينه و موثر از منابع آبي و مقابله با محدوديتهاي آبي بوجود آ ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

دانلود نسخه PDF - نحوه تهيه کرم خاکي