up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله نجوم در قرآن PDF
QR code - نجوم در قرآن

نجوم در قرآن

1) تفسير آيات:
«انّا زَيَّنا السَّماء الدُّنياء بِزينه الکَواکِب[i]»
ما آسمان پائين را با ستارگان تزئين کرديم.
در اين آيه مي گويد «آسمان پائين را با کواکب تزئين کرديم» در حاليکه فرضيه اي که در آن زمان بر افکار دانشمندان حاکم بود مي گفت فقط آسمان بالا آسمان ستارگان ثابت است (آسمان هشتم طبق فرضيه بطليموس)ولي چنانکه مي دانيم بطلان اين فرضيه اثبات شده و عدم پيروي قرآن از فرضيه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده اي از اين کتاب آسماني است.
نکته جالب ديگر اينکه از نظر علم امروز مسلم است که چشمک زدن زيباي ستارگان بخاطر قشر هوايي است که اطراف زمين را فرا گرفته و آنها را به اين کار، وا مي دارد و اين، با تعبير «السماء الدنيا» (آسمان پائين) بسيار مناسب است اما در بيرون جو زمين، ستارگان خيره خيره نگاه مي کنند و فاقد تلألو هستند….
«والشمس و ضحها و القَمَر اذا تلها[ii]»
به خورشيد و گسترش نور آن سوگند و به ماه در آن هنگام که بعد از آن در آيد
«خورشيد» مهم ترين و سازنده ترين نقش را در زندگي انسان و تمام موجودات زنده زميني دارد. علاوه بر اينکه منبع نور و حرارت است و اين دو از عوامل اصلي زندگي انسان به شمار مي روند، منابع ديگر حياتي نيز از آن مايه مي گيرند. وزش بادها، نزول بارانها، پرورش گياهان، حرکت رودخانه ها و آبشارها و حتي پديد آمدن منابع انرژي را همچون نفت و زغال سنگ هرکدام اگر درست دقت کنيم، بصورتي با نور آفتاب ارتباط دارد. بطوريکه اگر روزي اين چراغ حياتبخش خاموش گردد، تاريکي و سکوت و مرگ همه جا را فرا مي گيرد.
«ضحي» در اصل به معني گسترش نور آفتاب است و اين در هنگام است که خورشيد از افق بالا بيايد و نور آن همه جا را فر گيرد. سپس به آن موقع از روز «ضحي» گفته مي شود…
۲) تاريخ نجوم در اسلام:
يکي از مباحث مهم در دانشهاي اسلامي، دانش نجوم اسلامي است. اين موضوع بدليل مسايل عبادي مهمي است که در اين دين وجود دارد. نخستين علومي که ساکنان بلاد اسلامي به آن اهتمام ورزيدند علومي مانند طب، کيميا و نجوم بود، که احکام اين علوم را بر ديگر علوم ترجيح مي دادند.
در خلال سال ۱۸۰ميلادي تا قرن شانزدهم، اعراب در زمينه ي ستاره شناسي برتري يافتند. مرکز فرهنگي شان بغداد بود، جايي که در قرن هشتم کتاب المجسطي بطلميوس به زبان عربي ترجمه شد.
البتاني۹۲۹-۸۵۰ميلادي پرآوازه ترين منجم عرب، تا حدود زيادي بر محتوي اين کتاب افزود. آنها ابزارهايي نظير اسطرلاب، را که اختراع يونانيان باستان بود را تکامل بخشيده و دقيقتر از يونانيان موقعيت ستارگان را رصد کردند. اسطرلاب الگويي دو بعدي از آسمان شب است که در قرون وسطي براي تعيين موقعيت خورشيد و ستارگان بکار مي رفت.اولين محاسبات دقيق قطر زمين توسط برادران بنو شاکر انجام گرفت.
يکي از دلايل توجه ويژه به نجوم در دوران اسلامي تعيين تقويم و اوقات شرعي است که مستلزم مشاهدات و محاسبات دقيق نجومي است.هندسه کروي که توسط ابوالوفاي بوزجاني معرفي شد اين محاسبات را بطور عمده تکميل کرد….
۳) نظرات علمي قرآن در مورد بهداشت ودانش پزشکي و حشره شناسي:
توجه به خوردن ميوه و مواد غذايي پروتئين دار(واقعه ۲۱-۲۰)و(طور ۲۲)، اعجاز اثر انگشت(قيامت ۴)، شدت احساس درد توسط پوست(نساء ۵۶)،درمان موضعي بسياري از بيماريهاي پوستي در سرما(ص ۴۲)،اندوه ورابطه ي آن با کوري(يوسف ۸۴)،اشاره به زخمهاي ناشي از عدم تحرک(کهف ۱۸)، تأثير رواني رنگ سبز(رحمن ۷۶) ، (انسان ۲۱)و (کهف ۳۱)،اشاره به بيماري پيري زودرس در کودکان(مزمل ۱۷)، و.. .
۴) نظرات علمي قرآن در مورد فضا ومسافرت به فضا:
تفاوت ستاره و سياره (يونس ۵)و (فرقان ۶۱)، گردش خورشيد،ماه،زمين وسيارگان در مدارهاي مشخص(يس ۴۰-۳۸)،(انبياء ۳۳) و(تکوير ۱۶-۱۵)، پيش بيني مسافرت به فضا و عبور از جو(رحمن ۳۳)و(انعام ۱۲۵)،سقوط سنگهاي آسماني (رحمن ۳۵)،شهابها(جن ۸)،فقدان اکسيژن و هوا در ارتفاعات بالاي جو(انعام ۱۲۵)تسخير کره ي ماه و احتمالاً خورشيد(ابراهيم ۳۳)،مطالبي در مورد سياره ي زهره (طارق ۳-۱و.. .
۵) رمزهاي اعجاز آميز قرآن :
اولين آيه قرآن « بسم الله الرحمن الرحيم » داراي ۱۹ حرف عربي است.
قرآن مجيد از ۱۱۴ سوره تشکيل شده است و اين عدد به ۱۹ فابل قسمت است. (۶× ۱۹).
اولين سوره اي که نازل شده است سوره علق (شماره۹۶) نوزدهمين سوره از آخر قرآن است.
سوره علق ۱۹ آيه دارد.
سوره علق ۲۸۵ حرف (۱۵× ۱۹) دارد.
اولين بارکه جبرئيل امين با قرآن فرود آمد ۵ آيه اولي سوره علق را آورد که شامل ۱۹ کلمه است.
اين ۱۹ کلمه ، ۷۶ حرف (۴× ۱۹) دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحيم است.

کارل جانسکي (Karl Jansky) ، مهندس جواني که در آزمايشگاههاي تلفن بل (Alexander Graham Bell Phon) کار مي کرد، مشغول مطالعه صداهاي تيز و مزاحمي بود که هم ...

ما بر روي يک جسم کروي بزرگ زندگي مي کنيم که نامش را زمين نهاده ايم. وقتي که از اين جسم به بالا نگاه مي کنيم آسمان را مي بينيم که مثل يک کره مدور اطراف ...

مقدمه ابزار و فنون کار ستاره شناسان امروز با دهه 1950 بسيار متفاوت است. مثلا شکل تلسکوپ به شدت تغيير کرده ، علاوه بر زمين ، اکنون در مدار زمين و يا در ...

علم نجوم چيست ؟ نجوم مطالعه مواد است و مقدمه ايست درباره فرايند بوجود آمدن آنچه در آنسوي جو زمين است كه اين جهان ، آسمان و گوي آسمان را از اتم هاي كوچ ...

״ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر و از نشانه هاي او، شب و روز و خورشيد و ماه است. [41 (فصلت) : 37] . ماه، با حركت منظم و دقيق و با نور افشاني خاص ...

اشاره: آيات قرآن كريم و احاديث پيشوايان معصوم، از يك سو به نكوهش دنيا پرداخته و از ديگرسو نظام عالم را به حق دانسته و گاه بر بهره گيري از آن تاكيد ورز ...

دين مبين اسلام بر پايه يک سلسله قواعد و قوانين اخلاقي و عملي استوار است که ريشه تمامي آنها به قرآن کريم ختم مي شود. قانون نامه اي که تاکنون و تا پايان ...

درمقاله حاضر نويسنده به تشريح گريه هاي با فضيلت از جمله گريه بر امام حسين(ع) پرداخته و موضوع گريه از نگاه قرآن را بررسي کرده است که اينک آن را با هم ا ...

دانلود نسخه PDF - نجوم در قرآن