up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله نانوکامپوزيت PDF
QR code - نانوکامپوزيت

نانوکامپوزيت

نانوکامپوزيت هاي ديرسوز

با توجه به اين که امروزه حجم وسيعي از کالاهاي مصرفي هر جامعه اي را پليمرهايي تشکيل مي دهند که به راحتي مي سوزند يا گاهي در مقابل شعله فاجعه مي آفرينند، لزوم تحقيق در خصوص مواد ديرسوز احساس مي شود. بر همين اساس، در کشورهاي صنعتي، تلاش گسترده اي براي ساخت موادي با ايمني بيشتر در برابر شعله آغاز شده است و در اين زمينه نتايج مطلوبي هم به دست آمده است.
بر همين اساس و با توجه به تدوين استانداردهاي جديد ايمني، به نظر مي رسد استانداردهاي ساخت مربوط به پليمرهاي مورد استفاده در خودروسازي، صنايع الکترونيک، صنايع نظامي و تجهيزات حفاظتي و حتي لوازم خانگي، در حال تغيير به سوي مواد ديرسوز است.
از طرف ديگر مدتي است که نانوکامپوزيت هاي پليمر – خاک رس به عنوان موادي با خواص مناسب مثل تأخير در شعله وري، توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده است. بنابراين به نظر مي رسد که نانوکامپوزيت هاي پليمر – خاک رس مي توانند جايگزين مناسبي براي مواد پليمري معمولي باشند؛ براي تهيه پليمرهاي ديرسوز، علاوه بر رفتار آتش گيري، عوامل زيادي بايد مورد توجه واقع شوند؛ از جمله اينکه:
▪ از افزودني هايي استفاده شود که قيمت تمام شده محصول را خيلي افزايش ندهد. (مواد افزودني بايد ارزان قيمت باشند.)
▪ مواد افزودني به پليمرها بايد به آساني با پليمر فرآيند شود.
▪ مواد افزوده شده به پليمر نبايد در خواص كاربردي پليمر تغيير قابل ملاحظه ايجاد كند.
▪ زباله هاي اين مواد نبايد مشکلات زيست محيطي ايجاد کند.
با توجه به اين موارد، خاک رس از جمله بهترين مواد افزودني به پليمرها محسوب مي شود که مي تواند آتش گيري آنها را به تأخير بيندازد و سبب ايمني بيشتر وسايل و لوازم شود. مزيت ديگر خاک رس فراواني آن است که استفاده از اين منبع خدادادي را آسان مي کند.
● ويژگي هاي نانوکامپوزيت هاي پليمر – خاک رس
خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي پليمر-نايلون۶ که از نظر حجمي فقط حاوي پنج درصد سيليکات است، بهبود فوق العاده اي را نسبت به نايلون خالص از خود نشان مي دهد. مقاومت کششي اين نانوکامپوزيت ۴۰ درصد بيشتر، مدول کششي آن ۶۸ درصد بيشتر، انعطاف پذيري آن ۶۰ درصد بيشتر و مدول انعطاف آن ۱۲۶ درصد بيشتر از پليمر اصلي است. دماي تغيير شکل گرمايي آن نيز از ۶۵ درجه سانتي گراد به ۱۵۲ درجه سانتي گراد افزايش يافته است. در حاليکه در برابر همهٔ اين تغييرات مناسب، فقط ۱۰درصد از مقاومت ضربه آن کاسته شده است.
نتايج تحقيقات حاكي از آن است كه ميزان آتشگيري در اين نانو كامپوزيت پليمري حدود ۷۰ درصد نسبت به پليمر خالص كاهش نشان مي دهد و اين در حالي است كه اغلب خواص كاربردي پليمر نيز تقويت مي شود. البته كاهش در ميزان آتشگيري پليمرها از قديم مورد بررسي بوده است. بشر با تركيب مواد افزودني به پليمر ميزان آتشگيري آنرا كاهش داد ولي متاسفانه خواص كاربردي پليمر هم متناسب با آن كاهش مي يافته است. در واقع كاهش در آتشگيري همزمان با بهبود خواص كاربري پليمرها ويژگي منحصر به فرد فناوري نانو است، خصوصاً اينكه تنها با افزودن ۶ درصد ماده افزودني به پليمر تا ۷۰ درصد آتشگيري آن كاهش مي يابد.
برخي نانوکامپوزيت هاي پليمر – خاک رس پايداري حرارتي بيشتري از خود نشان مي دهند که اهميت ويژه اي براي بهبود مقاومت در برابر آتش گيري دارد. اين مواد همچنين نفوذپذيري کمتري در برابر گاز و مقاومت بيشتري در برابر حلال ها از خود نشان مي دهند.
● استانداردسازي؛ ابزار قدرت در دست کشورهاي پيشروي صنعتي
تطابق با استانداردهاي جديد موضوعي است که همواره کشورهاي پيشرو بر کشورهاي پيرو ديکته کرده اند. در کشورهاي پيشرو صنعتي، استانداردها همواره رو به بهبود است. در اين کشورها براساس جديدترين نتايج تحقيقات و مطالعات متخصصان، هر چند وقت يکبار، استانداردها دستخوش تغيير مي شوند و ديگر کشورها ناچار خواهند بود در مراودات تجاري خود با آنها اين استانداردها را رعايت کنند و به اين ترتيب، مجبور مي شوند که نتايج تحقيقات آنها را خريداري کنند. مطلب زير مثالي از اين موارد است: چندي پيش در جرايد اعلام شد که بنا بر تصميم جديد اتحاديه اروپا، هواپيماهايي که مجهز به سيستم جديد ناوبري (مطابق با استاندارد جديد پرواز) نباشند، اجازه پرواز بر فراز آسمان اروپا را ندارند.
در آن زمان در کشور ما فقط تعداد معدودي از هواپيماهاي مجهز به اين سيستم وجود داشت. اخيراً هم اتحاديه مزبور اعلام کرده است که ورود کاميون هاي فاقد استاندارد زيست محيطي به خاک اروپا ممنوع است. در پي اين اعلام، خودروسازان ايراني به ناچار استانداردهاي خود را با شرايط جديد تطبيق دادند.

● فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي درصنايع و شرکت ها: در حال حاضر شرکت هاي زيادي مانند Unilever, keystone,Hershey,food,nestle مشغول کار روي نانو غذا ...

فضاي زيادي در سطوح پائين وجود دارد. با اين جمله، ايده اوليه تکنولوژي نانو شکل گرفت که در سال ۱۹۵۹ از زبان ريچارد فاينمن در يک سخنراني علمي جاري شد. وي ...

شايد هنوز ساخت تراشه هاي کامپيوتري که براي ايجاد سرعت محاسباتي بالا به جاي جريان الکتريسيته از نور استفاده مي کنند، تشخيص انواع سرطان و ساير بيماريهاي ...

يکي از کاربردهاي مهم فناوري نانو بهبود خواص مواد پليمري از نظر آتش گيري و بالابردن مقاومت اين مواد در برابر آتش است. اين مواد عموماً در دماهاي بالا اي ...

زمان ظهور نانوسراميک ها را مي توان دهه ۹۰ ميلادي دانست. در اين زمان بود که با توجه به خواص بسيار مطلوب پودرهاي نانوسراميکي، توجهاتي به سمت آنها جلب شد ...

فناوري نانو عبارت است از هنر دستکاري مواد در مقياس اتمي يا مولکولي و به خصوص ساخت قطعات و لوازم ميکروسکوپي (مانند روبات هاي ميکروسکپي) ۱) پزشکي و بدن ...

دانلود نسخه PDF - نانوکامپوزيت