up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله نانوتكنولوژي PDF
QR code - نانوتكنولوژي

نانوتكنولوژي

كاربردهاي نانوتكنولوژي

دارورساني: استفاده از نانوذرات براي جذب از راه پوست و چشمها (خيلي لذت بخش‌تر از تزريقات) و استنشاق، به منظور در امان ماندن از تخريب دارو توسط آنزيمهاي معده كه خوشبختانه در شش ها وجود ندارند؛ نانوكپسول ها براي پخش تدريجي دارو در بدن مورد استفاده قرار مي گيرند.
انرژي خورشيدي: پيلهاي خورشيدي با دوام‌تر و كاراتر با اميد كاهش واقعي قيمتها هم‌اكنون در حال پيشرفت هستند. برخي از اين پيلها حتي هيدروژن توليد خواهند كرد.
پيلهاي سوختي: شركتNEC اميدوار است كه اين پيلها را در سالهاي 2003 تا 2004 به بازار عرضه كند.
صفحات نمايش و صفحات الكترونيكي كاغذي: انتظار مي‌رود كه نمايشگرهاي صفحات الكترونيكي مبتني بر گسيل ميدان از نانولوله‌هاي كربني در دو سال آينده نمايشگرهاي كريستال مايع را كنار بزند.
نانولوله‌ها: نانولوله‌هاي چند جداره نوع پست و ارزان هم‌اكنون در حال ورود به كامپوزيتها هستند؛ البته نه به منظور بهبود خواص بلكه با هدف كاهش وزن اين تركيبات. نانولوله‌هاي تك جداره نيز در زمان طولاني‌تر اثر خيلي بزرگتري خواهند داشت.
كاتاليزور: كاتاليزور، كه افراد آنرا در صنعت با نام نانوتكنولوژي پير مي‌خوانند، بخصوص پس از پيشرفتهاي اخير كه در امر انرژي حاصل شده است، به شدت مورد توجه واقع شده است.
نانوكامپوزيتها: نانوكامپوزيتهايي اغلب بر پايه خاك رس براي كاربردهاي ساختاري با استحكام بالا يا خصوصيات تازه به صنايع خودرو و هوافضا راه يافته‌اند.
تكنولوژيهاي ذخيره‌سازي: حافظه مغناطيسي با قابليت دسترسي اتفاقي(RAM) و هارد ديسكهاي ترابايتي نانولوله‌اي در چند سال آينده وارد بازار خواهند شد.
مواد توده‌اي نانوكريستالي يا فولادهاي شامل نانوذرات: بعضي شركتها هم‌اكنون فولادهايي را كه نانوذرات كربن در طي مرحله رول كردن به آن افزوده شده است را مورد استفاده قرار مي‌دهند.
لايه نشاني‌: از سازندگان اتومبيل گرفته تا معمارها مشغول تحقيق بر روي لايه‌هاي خيلي محكم با خصوصيات ويژه‌اي مثل الكتروكروميك (رنگ‌پذيري الكتريكي) يا خود پاك‌كنندگي هستند.
حسگرها: مطالعات فراواني در زمينة حسگرهاي بيوشيميايي كه از نانوسيمها و نانولوله‌ها ساخته شده‌اند در حال انجام است.
آناليززيستي: ابزارهايي كه از ميكروسكوپهاي نيروي اتمي استفاده مي‌كنند و نقاط كوانتومي هم‌اكنون در حال آماده‌سازي براي عرضه به بازار هستند.
منسوجات: نانوفيبرها هم‌اكنون در پوشش‌هاي مقاوم در برابر گرما، قابل استفاده هستند. به زودي نانوفيبرهايي كه از طريق الكتريكي بافته شده‌اند و فيبرهايي كه با نانولوله‌ها بهبود يافته‌اند نيز به بازار ارائه خواهند شد. اين فقط نمونه‌اي از كاربردهاي فراوان و قابل حصول نانوتكنولوژي مي‌باشد.

نانوتكنولوژي به سه شاخه جدا و درعين حال مرتبط با يكديگر تقسيم مي شود كه بر اساس ساختارهاي زير تعريف مي شوند: 1-نانوتكنولوژي مرطوب: اين شاخه به مطالعه ...

صنايع نيمه هادي در سير تكامل خود در حال رسيدن به نقط هاي است كه توانايي آن براي توليد نقاط كوچكتر با مشكلاتي جدي همچون اثرات كوانتومي و نوسانات سطوح ا ...

نانوتكنولوژي به عنوان يك فناوري قدرتمند، توانايي ايجاد تحول در سيستم كشاورزي و صنايع غذايي سر تا سر دنيا را دارد. نمونه هايي از كاربردها و ظرفيتهاي با ...

نانوتكنولوژي، فناوري جديد است كه تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيق تر «نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است» . در اين نوشتار س ...

نانوتكنولوژي به عنوان يك فناوري قدرتمند، توانايي ايجاد تحول در سيستم كشاورزي و صنايع غذايي آمريكا و سر تاسر دنيا را دارد. نمونه هايي از كاربردها و پتا ...

يك زمينه ديگر كاربرد نانولوله هاي كربني توسعه غشاءهاي رساناي الكتريكي است. به خاطر نسبت بالاي طول به قطر، نانولوله هاي كربني مي توانند پليمرهاي سنتزي ...

● فناوري نانو چيست؟ شايد ديده باشيد که بين آنهايي که فيزيک را بيشتر دوست دارند و آنهايي که به شيمي علاقه بيشتري دارند هميشه يک بگو مگوي دوستانه (کل کل ...

خودآرايي روش ساختي است كه در آن اجزاء مختلف (چه به صورت تك به تك و چه به صورت متصل به هم) به صورت خود به خودي ساختار به هم پيوسته منظمي را تشكيل مي ده ...

دانلود نسخه PDF - نانوتكنولوژي