میزدانشجو‌‌| معرفی قسمت مدیریت مالی و تراز مالی درسامانه آموزشیار

میز دانشجو در این قسمت به معرفی مدیریت مالی و تراز مالی درسامانه آموزشیارمی‌پردازد.

میزدانشجو‌‌| معرفی قسمت مدیریت مالی و تراز مالی درسامانه آموزشیار

گروه دانشگاه دانلود بهترین مقاله _ میز دانشجو در این قسمت به معرفی مدیریت مالی و تراز مالی درسامانه آموزشیار می‌پردازد. سامانه آموزشیار منوی« ثبت نام دروس دانشجو»زیر منوی«مدیریت مالی نیم سال‌های‌تحصیلی» می‌توانید وضعیت تراز مالی خودرا مشاهده کنید که شامل سه وضعیت زیر می‌شود: ۱. بدهکار ۲. بستانکار ۳. تسویه بدهکار: دانشجو به انداره مبلغی که جلوی تراز مالی نوشته شده، بدهی دارد. برای پرداخت آن می‌توانید از طریق منوی « مدیریت پرداخت ها» اقدام کنید. بستانکار: به اندازه مبلغی که جلوی تراز مالی نوشته شده، اصطلاحا از دانشگاه بستانکارهستند( اضافه واریزکرده‌اند مانندزمانی که در انتخاب واحد درس‌ها را حذف می‌کند)که این مبلغ‌در حساب آموزشیار دانشجو باقی مانده و صرف شهریه ترم ‌های آتی خواهد شد. * چه زمانی مبلغ شهریه به دانشجویان عودت داده می‌‌شود ؟ دانشجویان باید توجه داشته باشند تنها در صورتی که ترم آخر یا انصرافی باشند،این مبلغ عودت داده‌ می‌شود. تسویه: دانشجو هیچ بدی یا بستانکاری ندارد. -انواع بدهی: بطور کلی ما در دو قسمت بدهی ها را باید بپردازیم. یا در قسمت مدیریت مالی بدهی شهریه، هزینه بیمه یا خدمات دانشجو را بدهکاریم که تراز مالی ما را بدهکار می‌کند یا در قسمت صندوق رفاهی قسط عقب افتاده وام یا تقسیط شهریه داریم و بصورت «معوق» درآمده است.

عدم نمایش منوها به دلیل داشتن بدهی : هرموقع مشاهده کردید که منوها برای شما ناقص نمایش داده می‌شود، یعنی فقط منوی ثبت نام دروس دانشجو و صندوق رفاهی دانشجویی برای شما نمایش داده می شود.

در این حالت شما داخل یکی از دو قسمت صندوق رفاه بدهی معوق دارید یا تراز مالی شما در قسمت مدیریت مالی بدهکار است.

معرفی قسمت مدیریت مالی و تراز مالی: مهمترین قسمت مالی در آموزشیار قسمت « مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو » است. در این صفحه و در بالا  تراز مالی ما مشخص است که ممکن است در حالت‌های صفر به معنی تسویه، بدهکار به معنی اینکه دانشجو به دانشگاه بدهی دارد، یا بستانکار به معنی طلب دانشجو از دانشگاه باشد. در کمی پایین تر جدول وضعیت شهریه دانشجو وجود دارد که میزان شهریه ثابت و متغیر که دانشجو باید می‌پرداخته را نشان می‌دهد در این قسمت دکمه های پرداخت الکترونیکی شهریه، پرداخت الکترونیکی ، پرداخت الکترونیکی هزینه بیمه و خدمات دانشجویی و برای پرداخت وجود دارد. تفاوت پرداخت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی شهریه در این است که شما برای پرداخت شهریه انتخاب واحد باید از دکمه «پرداخت الکترونیکی شهریه» استفاده کنید و درواقع شما فقط قادر به پرداخت حداقل به میزان مبلغ کل بدهی یا شهریه هستید و امکان پرداخت مبلغ کمتر وجود ندارد. اما با دکمه «پرداخت الکترونیکی» شما قادر به پرداخت هر میزان مبلغی از هزار تومان تا بی نهایت هستید. از دکمه «پرداخت الکترونیکی بیمه و خدمات دانشجویی» هم برای پرداخت هزینه بیمه ( یکبار در ابتدای سال تحصیلی در هرسال) و هزینه خدمات دانشجو (یکبار در طول تحصیل) استفاده می‌کنیم.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید