میزدانشجو| انتخاب واحد تکمیلی واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد

میز دانشجو در این قسمت به انتخاب واحد تکمیلی واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد می‌پردازد.

میزدانشجو| انتخاب واحد تکمیلی واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد

گروه دانشگاه دانلود بهترین مقاله _  بازه زمانی انتخاب واحد تکمیلی واحدهای استان تهران دانشگاه آزاد، امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه است و تمامی واحد‌های استان تهران انتخاب واحد تکمیلی ترم مهر ۱۴۰۲ را در دو نوبت اول و دوم، بین ساعات ۸ تا ۱۳:۳۰ و ۱۴ تا ۲۱ به تفکیک ورودی‌ هر استان انجام می‌دهند که در تصویر زیر قابل مشاهده است.

گروه اول در تاریخ ۲۶ شهریورماه برگزار شد. گروه دوم در تاریخ ۲۷ شهریورماه در نوبت اول که بازه زمانی ( ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰) برای ورودی‌های ۱۴۰۰ و ماقبل، نوبت دوم  بازه زمانی ( ساعت ۱۴ تا ۲۱) ورودی‌های ۱۴۰۱ برای همه واحدهای استان تهران برگزار می‌شود. گروه سوم روز سه‌شنبه در تاریخ ۲۸ شهریور‌ماه در نوبت اول بازه زمانی ( ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰) برای ورودی‌های ۱۴۰۰ و ما قبل، نوبت دوم بازه زمانی ( ساعت ۱۴ تا ۲۱) ورودی‌های ۱۴۰۱ برای استان‌های مازندران، گیلان، همدان،کردستان، اصفهان، قم،سمنان، یزد برگزار می‌شود. برای انجام فرآیند انتخاب واحد تکمیلی، نیازی به ثبت درخواست مجوز و پرداخت شهریه مجدد نیست. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید