up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله مگس سفيد PDF
QR code - مگس سفيد

مگس سفيد

مگس سفيد يا عسلك پنبه

معرفي آفت
Aleyrodiadae در لاتين به معناي آرد مانند مي باشد. از نظر ميزبان دامنه وسيعي از گياهان زراعي، باغي، علفهاي هرز و گياهان زينتي را مورد حمله قرار مي دهد. در دنيا اينحشره از روي 507 ميزبان گياهي كه به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گرديده است. بيشترين تعداد ميزبانها به ترتيب در خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بين گياهان زراعي، پنبه، گوجه فرنگي، كنجد، كنف، آفتابگردان اهميت بيشتري دارد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت مراحل مختلف رشدي از تخم،‌ پوره تا حشره كامل مي گذراند. طول دوران رشد بستگي به درجه حرارت محيط دارد. طول يك نسل در حدود 15 روز طول مي كشد و ممكن است تا 15 نسل در سال داشته باشد. پوره ها و حشرات كامل اين آفت قطعات دهاني خود را در بافتهاي زير برگ فرو برده و از شيره گياهي تغذيه مي كنند و بطور مستقيم و غير مستقيم موجب زيان اقتصادي مي گردند. خسارت مستقيم آنها از طريق تغذيه از شيره گياهي و ضعف شديد بوته ها و همچنين آلوده كردن برگها و ساير اندامهاي گياهي با عسلك و رشد قارچ دوده و جلوگيري از عمل فتوسنتز مي باشد و خسارت غير مستقيم آن انتقال بيش از 19 بيماري ويروسي بر روي 50 گونه ميزبان است كه توسط حشره كامل صورت مي گيرد.
کنترل:
1-دشمنان طبيعي
الف-زنبور پارازتيوئيد:
(Hym.: Aphelinidae) Eretmocerus mundus
Encarsia formusa
Encarsia lutea
ب: شكارچي ها:
· Chrysopa Carnea (Neu.: Chrysopidae)
· Clitostethus arcuatus (col.: Coccinellidae) **اختصاصاً روي مگس سفيد
· Coccinella septempunctata
· Exochomus nigripennis
· Hippodamia Variegata
2-از بين بردن بقاياي مزارع پنبه و سوزانيدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.
3-دور كاشتن زراعت پنبه از جاليز يا آفتابگردان و رعايت فاصله كافي.
4-تبديل روشهاي كرتي به خطي.
5-كاشت واريته هاي مقاوم.
6-از بين بردن علفهاي هرز.
7-در صورت امكان در اواخر فصل كاشت كود اوره به زمين ندهيم.
ج- کنترل شيميايي:
1. پيريميفوس متيل(اکتليک) EC50% و1.5ليتر
2. آميتراز(مايتاوک)EC20% و 3ليتر
3. پيري پروکسي فن(آدميرال) EC10% و0.75ليتر
4. بوپروفزين(آپلاود)و 1.25 SC40% ليتر

زماني ياس سفيد آنقدر محبوبيت داشت که گلدانهاي بزرگ آنرا در بسياري از منازل تهران ميکاشتند و در شهر هاي گرمسير شايد هم هنوز اين کار مرسوم باشد . اين هم ...

اين موجود ريز جثه و دو بال را حتما تا کنون ديده ايد. اين مگس که به نام مگس بيدي(Moth flies) يا مگس تصفيه کننده(Filter flies) نيز معروف است داراي تعداد ...

در سال ۱۸۴۴ ميلادي ويلهلم بل ستاره شناس آلماني ، ستاره اي را کشف کرد که قادر به ديدنش نبود. ستاره هايي که ما در آسمان مي بينيم، همه در حال حرکت هستن ...

جالب است بدانيد كه ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و سپس مي‌ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر كوتاه ...

لنف از کلمه لاتين lympha به معناي آب گرفته شده و دستگاه لنفاوي که بخشي از دستگاه ايمني به حساب مي آيد، شبکه اي از مجاري است که اين مايع شفاف (لنف) را ...

●ساختمان شيميايي تخم مرغ : ساختمان شيميايي تخم مرغ بسته به تازه يا کهنه بودن ممکن است دچار تغيير شود و در اثر کهنه شدن تخم مرغ آب و اکسيدکربن آن از خل ...

●ساختمان شيميايي تخم مرغ : ساختمان شيميايي تخم مرغ بسته به تازه يا کهنه بودن ممکن است دچار تغيير شود و در اثر کهنه شدن تخم مرغ آب و اکسيدکربن آن از خل ...

مقدمه در سال 1877 Bessey براي اولين بار اين بيماري را روي نهالهاي بذري از آيرواي آمريکا گزارش کرد. اين بيماري انتشار جهاني داشته و در کشورهاي اروپايي ...

دانلود نسخه PDF - مگس سفيد