up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله مکتب شکسته بندي PDF
QR code - مکتب شکسته بندي

مکتب شکسته بندي

شکسته بندي ايراني؛ کم خطر، کم عارضه

شکسته بندي ايراني از جمله روش هاي طبيعي درماني است که زيرمجموعه مکتب طب سنتي ايران قرار دارد. درمانگران اين شيوه درماني از گذشته تا امروز با اتکاي به اعمال يداوي و تکنيک هاي طبيعي جا اندازي، بادکش، حجامت، رگ گيري، قولنج گيري و ماساژ در درمان بسياري از بيماري هاي مفصلي و استخواني انسان موفقيت هاي زيادي را کسب کرده اند. با وجود آنکه قدمت شکسته بندي سنتي در کشورمان به هزاران سال پيش بازمي گردد اما اين شيوه درماني هنوز هم توسط درمانگران و متخصصان طب کنوني و سنتي براي درمان برخي از بيماري ها و اختلال ها نظير دررفتگي ها، شکستگي ها، بيماري هاي زانو، کمر، گردن، آرتروز، رماتيسم، روماتوييد و برخي بيماري هاي دستگاه گوارش توصيه و تجويز مي شود. خوشبختانه در سال هاي اخير با آکادميک شدن رشته طب سنتي در کشورمان، «شکسته بندي» نيز در کنار ديگر شيوه هاي درماني طب ايراني در دانشکده هاي طب سنتي دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه شاهد به دانشجويان مقطع دکتراي اين رشته تدريس مي شود و کلينيک هاي سلامت با هدف ارايه درمان هاي طبيعي به ارايه خدمات درماني به بيماران مي پردازند. براي آشنايي بيشتر با اين شيوه درماني و جايگاه آن در ميان درمان هاي طبيعي، گفت وگوي ما با کامران محلوجي کرمانشاهي، درمانگر و مدرس شکسته بندي سنتي در دانشگاه علوم پزشکي تهران را درباره کاربرد و چگونگي درمان بيماري ها با شيوه درماني شکسته بندي طب سنتي ايران بخوانيد.
مکتب شکسته بندي طب ايران در درمان چه بيماري هايي موفق است؟
در اين شيوه درماني که هم پاي با مکتب طب سنتي ايراني شکل گرفته، درمانگران با کمک تکنيک هاي درماني خود براي درمان انواع شکستگي هاي غير باز، دررفتگي ها، اختلالات ديسک، ماهيچه ها، تاندون ها و رباط ها و هرگونه ناراحتي و اختلال در عملکرد ستون فقرات اقدام مي کنند. رگ گيري، ماساژ، بادکش، ضمادگذاري، قولنج گيري، جاانداختن مفاصل و آتل بندي از جمله تکنيک هايي است که در شکسته بندي سنتي ايران مورد استفاده درمانگران قرار مي گيرد. بسياري از بيماري ها نظير ديسک کمر، دردهاي مفصلي و استخواني، رماتيسم، آرتروز و استئوآرتريت با کمک اين شيوه قابل درمان است. حتي درمانگران اين شيوه درماني قادر هستند بسياري از اختلالات عملکردي دستگاه گوارش و اندام هاي دروني معده، طحال و روده ها را با کمک شيوه هاي درماني خود مثل ناف گيري درمان کنند. شيوه اي که شايد در طب مدرن و کنوني کمتر مورد توجه متخصصان و پزشکان قرار گيرد.
▪ آيا رويکرد اين شيوه درماني در مواجهه با بيماري ها با طب کنوني متفاوت است؟
در بسياري موارد تفاوت هايي وجود دارد. به عنوان مثال در بيماري آرتروز زانو که يکي از شايع ترين بيماري هاي جوامع مدرن محسوب مي شود، ديدگاه مکتب شکسته بندي با ديدگاه طب مدرن کاملا متفاوت است. متخصصان طب کنوني دليل ابتلا به آرتروز زانو را اضافه وزن، کهولت سن و فاکتورهايي نظير ساييدگي مفصل مي دانند اما در مکتب شکسته بندي طب سنتي درمانگران بر اين باروند که عدم خون رساني و تغذيه مناسب سلول هاي مفصلي منجر به بروز بيماري آرتروز زانو در بيمار شده است. از آنجا که عروق خوني از مفاصل عبور نمي کنند بنابراين گاهي تجمع و انباشتگي اخلاط و مواد موذي در کنار مفاصل مانع از خون رساني و تغذيه مناسب آنها مي شود بنابراين مفصل دچار تغيير شکل شده و به مرور دردناک مي شود. ما در اين شيوه درماني با تجويز تکنيک هاي يداوي شکسته بندي و ماساژهاي لازم به خون رساني بهتر ناحيه مورد نظر و بهبود روند تغذيه سلولي کمک مي کنيم.
▪ آيا هنوز شيوه هاي درماني شکسته بندي ايراني براي درمان شکستگي ها و دررفتگي ها کاربرد دارد؟
بله، هنوز هم بسياري از بيماران ترجيح مي دهند که از شيوه هاي طبيعي براي درمان بيماري هايشان استفاده کنند، ضمن آنکه برخي از متدهاي درماني اين شيوه درماني در جهان بي نظير و منحصر به فرد است و در درمان برخي بيماري ها در مقايسه با طب رايج نتيجه بهتري مي دهد. درمانگران مکتب شکسته بندي ايران همچون درمانگران طب مدرن با مطالعه پرونده پزشکي و مشاهده تصاوير پزشکي بيمار دررفتگي يا شکستگي استخوان يا مفاصل را بررسي مي کنند و پس از آن اقدامات درماني را آغاز مي کنند و روند درماني را نيز به همين ترتيب بررسي مي کنند. از ديدگاه درمانگران اين شيوه درماني، شکستگي و دررفتگي مفاصل تنها مشکل بيماران نيست. گاهي اختلال هايي از قبيل عدم خون رساني و تغذيه در ناحيه مفصل بيمار است که براي او التهاب و درد را به همراه مي آورد. بنابراين، درمانگران در اين شيوه درماني بعد از شناسايي دليل درد و بروز بيماري براي درمان آن با کمک تکنيک هاي خود اقدام مي کنند.
▪ در رفتگي ناف چيست و چه عواملي موجب بروز آن مي شود؟
مقصود از دررفتگي ناف در حقيقت جابه جا شدن ناف از موقعيت اصلي خود در بدن است. دلايل مختلفي موجب در رفتگي ناف مي شود. برخي از اين جابه جايي ها در بدن به راحتي قابل مشاهده و شناسايي است و برخي از آنها با معاينه بدن بيمار توسط متخصص و درمانگر قابل تشخيص است. يکي از مهم ترين دلايل دررفتگي ناف، شيوه غلط نشستن ما در اتوبوس، اتومبيل شخصي، محل کار و منزل است. دليل ديگر جابه جايي اجسام سنگين در شرايط غيراستاندارد و موقعيت نامناسب است و در نهايت استرس، اضطراب و فشار ناگهاني که با خود انقباض عضلات شکمي را به همراه داشته باشد نيز از ديگر موارد جابه جايي ناف و عدم تعادل و توازن در بدن است. بنابراين در صورت عدم رعايت اين نکات ناف ممکن است به سمت راست يا چپ بدن مايل شود. به اين ترتيب جابه جايي ناف و تمايل آن به سمت راست يا چپ بدن موجب مي شود تا اندام هاي آن بخش تحت فشار قرار گرفته و جريان گردش خون در آن ناحيه با اختلال همراه شود که همين مساله خود مي تواند سبب ساز بروز بيماري هاي مختلفي در معده، طحال و روده ها باشد.
▪ آيا اين شيوه تنها در مکتب شکسته بندي طب ايراني مورد استفاده قرار مي گيرد؟
جا انداختن ناف نه تنها در مکتب شکسته بندي و طب ايراني، بلکه در مکاتب درماني ديگري نظير طب سنتي هند، آيورودا و شيوه درماني يومي هوتراپي در جهان کاربرد دارد و از آن براي درمان بسياري از بيماري ها استفاده مي شود. درمانگران در مکاتب مختلف متناسب با شرايط بيمار و ابزاري که در اختيار دارند با کمک تکنيک هاي يداوي، ماساژ يا بادکش براي درمان اين بيماري اقدام مي کنند.
▪ ديسک کمر يکي از شايع ترين بيماري هاي اسکلتي در جامعه است. شکسته بندي ايراني چه شيوه درماني را براي اين بيماري توصيه مي کند؟
پيش از آنکه به اين پرسش پاسخ دهم، بايد بگويم ما تنها در شرايطي براي درمان ديسک اقدام مي کنيم که شيوه ها و تکنيک هاي يداوي براي بيمار عوارضي به همراه نداشته باشد. زيرا در برخي موارد حاد لازم است که بيمار به جاي استفاده از درمان هاي طبيعي فورا براي جراحي و استفاده از شيوه هاي درماني طب مدرن آماده شود. بنابراين درمانگران مکتب شکسته بندي در مواردي که بيرون زدگي ديسک کمر با تکنيک هاي يداوي، ماساژ و رگ گيري قابل درمان باشد، براي درمان بيمار دست به کار مي شوند. در اين تکنيک علاوه بر ماساژ و ارايه تکنيک هاي درماني مکتب شکسته بندي ايران، استفاده از آب درماني نيز به بيماران توصيه مي شود. به اين ترتيب درمانگر شکسته بندي طب سنتي با درمان التهابي که در رگ ها و عروق بيمار وجود دارد جهت درمان ديسک بيمار اقدام مي کند.
▪ تکنيک رگ گيري در اين شيوه درماني چه کاربردي دارد و چگونه عمل مي کند؟
با کمک اين تکنيک رسوب ها و اخلاطي که در برخي از رگ ها و عروق بدن انباشته شده اند جابه جا مي شوند. به اين ترتيب درمانگر اين امکان را به بيمار مي دهد که با جابه جا شدن اخلاط از درون رگ هاي بدن به ويژه در ناحيه ستون فقرات به پيشرفت درمان خود کمک کند. گاهي اين تکنيک توسط شيوه هايي همچون حجامت نيز انجام مي شود و برخي از رسوبات و خلط ها از بدن خارج مي شوند. اما در اين مرحله درمانگر با جابه جا کردن اخلاط به درمان کمک مي کند. اين شيوه در درمان بيماران مبتلا به بيماري هاي کليوي بسيار موثر عمل مي کند. به اين ترتيب که درمانگر با رگ گيري ناحيه عروق مربوط به کليه، اخلاط و رسوبات اين ناحيه را جابه جا کرده و به درمان و تسکين دردهاي کليه کمک مي کند.
▪ به درمان بيماري هاي گوارشي با تکنيک هاي شکسته بندي اشاره کرديد. کدام بيماري هاي گوارشي با اين شيوه بهتر درمان مي شوند؟
بيماري هايي نظيراسهال و يبوست که از جمله رايج ترين اختلالات عملکردي روده ها در بدن است با کمک تکنيک هاي يداوي مکتب شکسته بندي قابل درمان است. در اين شيوه، درمانگر با کمک تکنيک هاي يداوي و با ارايه ماساژ در ناحيه شکم به بهبود عملکرد دستگاه گوارش به ويژه روده ها کمک کرده و به درمان يبوست يا اسهال بيمار کمک مي کند. علاوه بر اين، بيماري هاي ديگري مانند ترش کردن معده، التهاب هاي کبدي و کليوي، تحريک پذيري روده ها نيز با کمک تکنيک ها و اعمال يداوي اين شيوه درماني قابل تسکين و درمان است.
▪ آيا اين شيوه، عوارض جانبي براي بيمار به همراه دارد؟
يکي از مهم ترين نکات، مراجعه بيماران به درمانگران و متخصصان شکسته بندي حرفه اي و حاذق است. متاسفانه گاهي افرادي هستند که با آشنايي مختصري که با اين مکتب دارند وارد حوزه هاي درماني مي شوند و بيماران را در معرض خطر قرار مي دهند. بنابراين بيماران بايد دقت داشته باشند که با مراجعه به مراکز و کلينيک هاي تخصصي طب سنتي و شکسته بندي که در ارتباط با دانشکده هاي طب سنتي هستند يا از طرف آنها تاييد شده اند، براي درمان اقدام کنند. فقدان تبحر و دانش شکسته بندي و عدم آشنايي با مباحث پزشکي ممکن است آسيب هاي جبران ناشدني به بيمار وارد کند که در برخي موارد جبران کردن آنها دشوار و پيچيده است. تنها در موارد خاص به بيماران توصيه مي کنيم که براي درمان به شيوه هاي ديگر درماني مراجعه کنند. به عنوان مثال افراد مبتلا به بيماري قند که در مراحل پيشرفته هستند، يا افرادي که مبتلا به بيماري هاي قلبي هستند و از داروهايي خاص مانند «وارفارين» مصرف مي کنند يا افرادي که مبتلا به پوکي استخوان هستند بهتر است اين شيوه درماني را براي درمان خود انتخاب نکنند. اما در شرايط معمولي اين شيوه درماني مي تواند بي خطرترين و کم عارضه ترين شيوه درماني محسوب شود.

آتل بندي آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه ...

آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه آتل پيش س ...

آشنايي لايه بندي يا چينه بندي يکي از مهمترين خصوصيات سنگهاي رسوبي است. طبقه يا لايه را مي توان به صورت جسم ورقه مانندي تعريف کرد که دو بعدش در مقايسه ...

اندام اسب بر روي چهار ستون كه پاهايش باشند استوار است و زير بناي اين ستونها سمها هستند.اگر اسبداري و يا سواركاري با ساختمان سم و نكات قوت و ضعف آن آشن ...

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن برا ...

● زيست شناختي زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده ...

در اين پروژه ما اثرات قارچRhizoctonia solani را بر روي گياهچه ي لوبيا و ويژگي هاي بيماري زايي و مرفولوژيکي آن را مورد بررسي قرار داديم که اثرات شامل گ ...

اگر سري به سوپرمارکت ها بزنيد حتما در قفسه مربوط به چاي، انواع خشک، تي بگ و حتي ساير دمنوش ها را خواهيد ديد. امروزه توليد چاي کيسه اي و انواع گياهان م ...

دانلود نسخه PDF - مکتب شکسته بندي