up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله مکان نماز PDF
QR code - مکان نماز

مکان نماز

مكان نمازگزار

● آيا نشستن و نماز خواندن يا عبور كردن از مكان هائي كه دولت ظالم آنها را غصب مي كند، جايز است؟
▪ در صورت علم به غصب، احكام و آثار مغصوب مترتب است.
نماز خواندن در زميني كه قبلا وقف بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است، چه حكمي دارد؟
▪ اگر احتمال قابل توجهي داده شود كه تصرف مذكور مجوز شرعي داشته است، نماز خواندن در آن مكان اشكال ندارد.
● من نماز جماعت را در تعدادي از مدارس اقامه مي كنم. زمين بعضي از اين مدارس از صاحبان آن بدون رضايت آنها گرفته شده است. نماز من و دانش آموزان در اين مدارس چه حكمي دارد؟
▪ اگر احتمال قابل توجهي داده شود كه مسئول ذيربط به استناد مجوز قانوني و شرعي اقدام به احداث مدارس در آن اراضي نموده، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.
● اگر شخصي مدتي بر سجاده يا با لباسي كه خمس به آن تعلق گرفته است، نماز بخواند، نمازهاي او چه حكمي دارد؟
▪ اگر جهل به تعلق خمس به آن مال و يا به حكم تصرف در آن، داشته نمازهائي كه تا به حال در آن خوانده، صحيح است.
● آيا اين گفته كه بايد مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بايستند، صحيح است؟
▪ اگر بين زن و مرد مقداري ولو به اندازه يك وجب فاصله باشد، جلوتر بودن زن اشكال ندارد.
● نصب تصوير امام خميني «قدس سره» و شهداي انقلاب اسلامي در مساجد، با توجه به اين كه خود حضرت امام «قدس سره» عدم تمايل خود را نسبت به نصب عكسشان در مساجد ابراز كرده و راجع به كراهت آن هم مطالبي وجود دارد، چه حكمي دارد؟
▪ نصب تصاوير آنان اشكال شرعي ندارد، و اگر در جهت قبله و در برابر نمازگزاران نباشد، مكروه نيست.
● شخصي در يك خانه دولتي زندگي مي كند كه مدت سكونت وي در آن به پايان رسيده و حكم تخليه نيز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه هاي وي بعد از انقضاي موعد مقرر تخليه، چه حكمي دارد؟
▪ اگر از طرف مسئولين مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعداز مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن حكم غصب را دارد.
● آيا نماز خواندن بر سجاده اي كه شكلهائي روي آن رسم شده و يا بر مهري كه داراي نقش است، كراهت دارد؟
▪ في نفسه اشكال ندارد. ولي اگر بگونه اي باشد كه بهانه به دست كساني دهد كه تهمت به شيعه مي زنند، توليد آن و نماز خواندن بر آن جايز نيست.
● آيا اگر مكان نمازگزار پاك نباشد ولي محل سجده پاك باشد، نماز صحيح است؟
▪ اگر نجاست مكان نمازگزار به لباس يا بدن وي سرايت نكند و محل سجده هم پاك باشد، نماز در آن اشكال ندارد.
● ساختمان كنوني اداره اي كه در آن كار مي كنم در گذشته قبرستان بود كه چهل سال قبل متروكه شده و سي سال است كه اين ساختمان در آن ايجاد شده است. در حال حاضر ساختمان همه زمين هاي اطراف اداره تمام گرديده و اثري از قبرستان باقي نمانده است. با توجه به مطالب مذكور اميدواريم پاسخ فرما ييد كه آيا اقامه نماز در اين اداره توسط كارمندان آن از نظر شرعي صحيح است يا خير؟
نماز خواندن و تصرفات ديگر در اين اداره اشكال ندارد مگر اين كه از طريق شرعي ثابت شود زميني كه ساختمان مذكور در آن ايجاد شده، وقف براي دفن اموات است.
● جوانان مؤمن تصميم گرفته اند كه به منظور امر به معروف ،هفته اي يك يا دو روز نماز را در پاركها اقامه كنند، ولي بعضي اشكال مي كنند كه مالكيت زمين هاي پاركها مشخص نيست. نماز خواندن در آنها چه حكمي دارد؟
نماز خواندن در پارك هاي فعلي و غير آن اشكال ندارد و به صرف احتمال غصب توجهي نمي شود.
● زمين يكي از دبيرستان هاي اين شهر ملك يكي از افراد است. اين زمين طبق نقشه شهر بايد به پارك تبديل مي شد ولي به علت نياز شديد و با موافقت مس ؤولين مربوطه، مقرر شد كه تبديل به مدرسه شود. از آنجائي كه صاحب آن زمين راضي به تملك آن توسط دولت نيست و عدم رضايت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمين مذكور اعلام نموده است. اميدواريم نظر شريف خود را راجع به نماز خواندن در اين مكان اعلام فرما ييد.
▪ اگر گرفتن زمين از مالك شرعي آن طبق قانوني كه توسط مجلس شوراي اسلامي وضع و به ت أ ييد شوراي نگهبان رسيده است انجام گرفته باشد، نماز خواندن و تصرفات ديگر در آن مكان اشكال ندارد.
● در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجوددارد كه ديوار بين آن دو آنها را از هم جدا مي كند. مدتي پيش تعدادي از مومنين براي اين كه دو مسجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب كردن قسمت زيادي از ديوار فاصل بين آن دو نمودند، و همين امر باعث شبهه براي بعضي در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم اين شك براي آنان وجود دارد. اميدواريم راه حل اين مشكل را بيان فرمائيد.
▪ از ميان برداشتن ديواري كه بين دو مسجد فاصله انداخته، باعث اشكال در اقامه نماز در دو مسجد نيست.
● در جاده ها رستورانها يي وجود دارد كه در كنار آنها مكانهائي براي خواندن نماز قرار دارد، آيا اگر كسي در آن رستوران غذا نخورد، جايز است در آن مكانها نماز بخواند يا اين كه ابتدا بايد اجازه بگيرد؟
▪ اگر احتمال دهد نماز خانه ملك صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص كساني است كه در آن رستوران غذا مي خورند، بايد اجازه بگيرد.
● آيا نماز كسي كه در زمين غصبي روي سجاده يا چوب و مانند آن نماز خوانده، صحيح است يا باطل؟
نماز در زمين غصبي باطل است هر چند روي جا نماز و تخت باشد.
● در بعضي از شركت ها و مؤسسه ها يي كه امروزه در اختيار دولت قرار دارد بعضي اعضاي شركت و كارمندان از شركت در نماز جماعتي كه در آنجا اقامه مي شود خودداري مي كنند به اين دليل كه آن مكانها توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها مصادره شده است. خواهشمنديم نظر مبارك را در اين باره بيان فرما ييد.
▪ اصولا ً شركت در نماز جماعت الزامي نيست و هر كسي مي تواند به هر دليلي در آن شركت نكند. ولي از جهت حكم شرعي آن مكان، اگر احتمال مي دهند كه قاضي صادر كننده حكم مصادره، با صلاحيت قانوني و بر اساس موازين شرعي و قانوني اقدام به صدور حكم كرده است، عمل او شرعا محكوم به صحت است، وبنا بر اين تصرف در آن مكان جايز است، و حكم غصب بر آن منطبق نيست.
● اگر مسجدي مجاور حسينيه اي باشد، آيا اقامه نماز جماعت در حسينيه صحيح است؟ و آيا ثواب آن در هر دو برابر است؟
▪ شكي نيست كه فضيلت نماز در مسجد بيشتر از فضيلت نماز درغير مسجد است ولي خواندن نماز جماعت در حسينيه يا در هر مكان ديگري اشكال شرعي ندارد.
● آيا نماز خواندن در مكاني كه موسيقي حرام پخش مي شود، صحيح است يا خير؟
▪ اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش دادن به موسيقي حرام باشد، توقف در آنجا جايز نيست ولي نماز محكوم به صحت است. و اگر موسيقي باعث عدم توجه و تمركز حواس شود، نماز خواندن در آن مكان مكروه است.
نماز كساني كه با قايق به مأموريت فرستاده مي شوند و وقت نماز آنها مي رسد بطوري كه اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمي توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حكمي دارد؟
▪ در فرض مزبور واجب است نماز را در وقت آن به هر صورتي كه ممكن است، ولو در داخل همان قايق بخوانند.

«اَلصَّلوةُ مِعراجُ المُومِن». نماز معراج مؤمن است. پيامبر اکرم (ص) نماز زيباترين جلوه پرستش، والاترين گونه نيايش، جلوه اي زيبا از بند گي و عبود يت و ...

در علوم مهندسي ، خاک مخلوط غير يکپارچهاي از دانههاي کانيها و مواد آلي فاسد شده ميباشد که فضاي خالي بين آنها توسط آب و هوا (گازها) اشغال شده است. خاک ب ...

مکانيک خاک مکانيک خاک از دو کلمه Soil به معنيخاکو Mechanics به معنيمکانيکگرفته شده است. درعلوم مهندسي، خاک مخلوط غير يکپارچه‌اي ازدانه‌هاي کانيها وموا ...

مکانيک خاک مکانيک خاک از دو کلمه Soil به معنيخاکو Mechanics به معنيمکانيکگرفته شده است. درعلوم مهندسي، خاک مخلوط غير يکپارچه‌اي ازدانه‌هاي کانيها وموا ...

در راه حركت انسان به سوي نماز ، اين واقعيت پر بركت الهي ، موانعي هست ، كه لازم است ، عاشق نماز ، با تمام وجود با اين موانع به مبارزه برخيزد ، سستي در ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

نماز يکي از صورت‌هاي عبادت‌ است که در برخي از اديان وضع شده اشت. فهرست مندرجات [۱ پيرامون واژه •۲ نماز در دين يهود •۳ نماز در دين اسلام •۴ نماز در ...

يکي از اصطلاحات عرفاني قرآن، لقاء الله است. اين اصطلاح قرآني مباحث کلامي مهمي را نيز برانگيخته است؛ چرا که برخي از آن تجسم و لقاي مادي را فهميدند و بر ...

دانلود نسخه PDF - مکان نماز