up
Search      menu
داروها :: مقاله مکانيسم اثر داروها PDF
QR code - مکانيسم اثر داروها

مکانيسم اثر داروها

داروهاي ضد درد و التهاب شيميايي و گياهي

● ضد دردهاي غير مخدر و يا داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي
(NON STEROIDAL ANTI INFLAMMATORY DRUGS)(NSAIDs):
اين دسته از داروها داراي اثر ضد درد، ضد التهاب و ضد تب ميباشند.
الف) داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي:
۱) آسپرين(ASPIRIN) و يا استيل ساليسيليک اسيد(ACETYLSALICYLIC ACID=ASA)
۲) ديکلوفناک(DICLOFENAC)
۳) ايبوپروفن(IBUPROFEN)
۴) مفناميک اسيد(MEFENAMIC ACID)
۵) ناپروکسن(NAPROXEN)
۶) کتوپروفن(KETOPROFEN)
۷) سولينداک(SULINDAC)
۸) پيروکسيکام(PIROXICAM)
۹) ملوکسيکام(MELOXICAM)
۱۰) تولمتين(TOLMETIN)
۱۱) نابومتون(NABUMETONE)
۱۲) ايندومتاسين(INDOMETHACIN)
۱۳) اتودولاک(ETODOLAC)
۱۴) اگزاپروزين(OXAPROZIN)
۱۵) فنيل بوتازون(PHENYLBUTAZONE)
۱۶) سلکوکسيب(CELECOXIB)
۱۷) فلور بيپروفن(FLURBIPROFEN)
۱۸) نيمسولايد(NIMESULIDE)
۱۹) مکلوفنامات(MECLOFENAMATE)
نکته:استامينوفن(ACETAMINOPHEN) و يا پاراستامول(PARACETAMOL) اثر ضد التهابي بسيار اندکي داشته و جزو دسته ضد دردهاي غير استروئيدي قرار نمي گيرد. استامينوفن را ميتوان به عنوان يک ضد درد و تب بر استفاده کرد. استامينوفن بر خلاف داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي بروي عملکرد انعقاد خون اثري نداشته و همچنين باعث تحريک گوارشي نيز نمي گردد، اما مصرف بي رويه آن باعث آسيب به کبد ميشود.
مکانيسم اثر:
با مهار آنزيمهاي سيکلواکسيژناز ۱ (CYCLOOXYGENASE ۱)(COX ۱) و سکلواکسيژناژ ۲ (COX ۲) سنتز پروستاگلاندين ها(PROSTAGLANDINS) و ترومباکسان(THROMBOXANE) از آراکيدونيک اسيد(ARACHIDONIC ACID) را متوقف ميسازد. پروستاگلاندين ها کارکردهاي متفاوتي در بدن دارند، از جمله ايجاد
التهاب
درد
تب
حمايت از عملکرد پلاکت هاي خون
محافظت از پوشش معده
جريان خون طبيعي کليه ها و غيره.
▪ موارد مصرف:
براي کاهش درد، التهاب و تب.
۱) آرتروز وآرتريت.
۲) سردرد و ميگرن.
۳) قاعدگي دردناک.
۴) درد استخوانها و مفاصل.
۵) کنترل درد.
۶) تب (به ويژه ايبوپروفن، ناپروکسن و استامينوفن)
۷) رگ به رگ شدگي و کشيدگي عضلات.
۸) دندان درد و کمر درد.
۹) تسکين درد ناشي از سنگ کليه.
۱۰) نقرس حاد.
۱۱) پيشگيري از سکته مجدد (آسپرين)
▪ موارد منع مصرف:
۱) در صورت سابقه حساسيت به هر يک از اين داروها.
۲) مصرف آسپرين در کودکان و نوجوانان پايين تر از ۱۶ سال ممنوع ميباشد. چراکه کودکاني که درمعرض ابتلا به آنفلوآنزا و آبله مرغان ميباشند با مصرف آسپرين ممکن است دچار نشانگان ري(REYE) گردند. اين ضايعه موجب آسيب مغزي و مرگ ميگردد.
۳) در دوران بارداري و شيردهي نبايستي مصرف گردند (اما مصرف استامينوفن مجاز است)
۴) افرادي که از زخم معده و نقص سيستم انعقادي رنج ميبرند.
۵) همراه با داروهاي ضد انعقاد خون نبايد مصرف گردند.
مصرف بايد تحت نظر پزشک صورت گيرد:
۱) مبتلايان به آسم.
۲) مبتلايان به احتلالات قلبي،کبدي و کليوي.
▪ تداخلات دارويي:
۱) داروهاي فشار خون.
۲) داروهاي انعقاد خون.
۳) داروهاي ادرار آور.
▪ اشکال دارويي:
کپسول
قرص
آمپول
شياف
ژل
کرم.
▪ عوارض جانبي:
۱) تحريک گوارشي: تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، زخم و خونريزي معده، اسهال و يبوست.
۲) آسيب به کليه ها: احتباس مايع و نمک،افزايش فشار خون،نارسايي کليه ها(چنانچه بصورت بي رويه و ياهمراه با داروهاي ضد فشارخون و ادرار آورها مصرف گردند)
۳) افزايش حساسيت به نور: آفتاب سوختگي افزايش مي يابد (به ويژه ديکلوفناک و پيروکسيکام)
۴) آسيب به جنين و نوزاد: نبايد در دوران باداري و شيردهي مصرف گردند. (به استثناي استامينوفن)
۵) واکنش حساسيتي:بثورات جلدي، تنگي نفس و شوک حساسيتي.
ساير عوارض:
سردرد
سر گيجه
کاهش اشتها
خواب آلودگي
افزايش آنزيم هاي کبدي.
۷) داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (به ويژه آسپرين) از تجمع پلاکت ها و انعقاد خون جلوگيري ميکنند. بنابراين افرادي که دچار احتلالات خوني ميباشند و يا از داروهاي ضد انعقادي استفاده ميکنند بايد از مصرف آنها خودداري کنند.
۸) مصرف آسپرين علام آسم را تشديد ميکند.
نکته:افرادي که الکل مصرف ميکنند، عوارض ناشي از مصرف در آنها افزايش مي يابد.
نکته: عوارض در افراد سالخورده ممکن است شديد ترباشد. در افراد مسن گيجي، ورم صورت و پاها و کاهش ناگهاني ادرار ميتواند روي دهد.
نکته:چنانچه ازاينگونه داروها براي کنترل درد استفاده ميگيردد، نبايد بيش از ۷ ۱۰ روزازآنها استفاده شود.
نکته:آسپرين روکشدار داراي روکش انتريک(ENTERIC) ميباشد. روکش باعث ميگردد آسپرين بدون تغييراز معده عبورکرده و درروده کوچک حل گرديد. بنابراين از تحريک گوارشي در معده جلوگيري ميگردد.اما روکش شروع اثر آسپرين را به تاخير مي اندازد.
▪ نحوه مصرف:
۱) اشکال خوراکي را همراه با يک ليوان پر از آب مصرف کنيد. پس از مصرف تا ۱۵ ۳۰ دقيقه به حالت قائم باقس مانده و از دراز کشيدن خودداري کنيد تا تحريک گوارشي کاهش يابد.
۲) براي کاهش تحريک گوارشي ميتوان آنها را همراه با غذا و يا داروهاي ضد اسيد معده مصرف کرد.
۳) هيچگاه ميزان دوز تجويزي را افزايش ندهيد.
ب) ضد دردهاي شبيه افيوني و يا مخدر(OPIOIDS)(NARCOTIC):
داراي اثرات قوي تر و سريعتر نسبت به ضد دردهاي غير مخدري ميباشند.ضد دردهاي مخدر به انواع طبيعي،نيمه صناعي و صناعي تقسيم بندي ميگردند.
ضد دردهاي مخدر:
۱) مورفين(MORPHINE)
۲) کدئين(CODEINE)
۳) فنتانيل(FENTANYL)
۴) متادون(METHADONE)
۵) پتيدين(PETHIDINE)
۶) ترامادول(TRAMADOL)
۷) مپردين(MEPERDINE)
۸) پنتازوسين(PENTAZOCINE)
۹) اکسي کدون(OXYCODONE)
۱۰) بوپرنورفين(BUPRENORPHINE)
۱۱) پروپوکسيفن(PROPOXYPHEN)
۱۲) اکسي مورفون(OXYMORPHONE)
۱۳) پروپوکسيفن(PROPOXYPHENE)
۱۴) لوورفانول(LEVORPHANOL)
۱۵) هايدرومورفون(HYDROMORPHONE)
۱۶) ديامورفين(DIAMORPHINE)
▪ نحوه اثر:
۱) با اتصال به گيرنده هاي اوپيود در مغز، نخاع و مجاري روده و معده از ارسال پيام هاي درد به مغز جلوگيري ميکنند. در واقع شبيه ضد دردهاي مخدر طبيعي بدن موسوم به آندورفين ها عمل ميکنند.
۲) تحريک مرکز لذت در مغز.
▪ اشکال دارويي:
قرص
کپسول
آمپول.
▪ تداخلات دارويي:
الکل
آنتي هيستامينها
بنزوديازپين ها
باربيتورات ها.
▪ عوارض جانبي:
۱) وابستگي و اعتياد.
۲) خواب آلودگي و سرخوشي.
۳) گيجي.
۴) يبوست و کاهش ادرار،تهوع و خشکي دهان.
۵) تپش قلب.
۶) توهم.
۷) کما.
▪ ضددردهاي کمکي :
اين دسته از داروها مسکن درد نيستند اما در برخي شرايط خاص باعث کاهش درد ميشوند. (کاهش دردهاي نوروپاتيک = حاصل از آسيب عصبي)
۱) داروهاي ضد افسردگي: مانند
فلوکسيتين(FLUXITINE)
دسيپرامين(DESIPRAMINE)
۲) داروهاي ضد تشنج: مانند
گاباپنتين(GABAPENTIN)
فنيتوئين(PHENITOIN)
کلونازپام(CLONAZEPAM)
۳) بي حس کننده هاي موضعي: نظير
ليدوکائين (LIDOCAINE)
کاپسايسين(CAPSAICIN) .
● نسخه هاي دارويي گياهي ضد درد و التهاب
۱) نسخه شماره ۱
▪ دارو : تخم و گياه شنبليله ( Trigonella foenum graceum)
▪ مقدار مصرف :۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۲) نسخه شماره ۲
▪ دارو جهت رفع التهاب دهان و اندام تنفسي دارو : برگ مريم گلي ( Salvia species)
▪ مقدار مصرف :۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۳) نسخه شماره ۳
▪ دارو : ريشه شيرين بيان ( ريشه مجو ) ( Glycyrrhiza glabra)
▪ مقدار مصرف :۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۴) نسخه شماره ۴
▪ داروي ضد التهاب دارو : تمام گياه زرين گياه ( Dracocephalum kotschyi )
▪ مقدار مصرف :۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۵) نسخه شماره ۵
▪ دارو : مَرغ شيندان ( Agropyrum repence )
▪ مقدار مصرف :۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۶) نسخه شماره ۶
▪ دارو : برگ و ميوه انگور ( Vitis vinifera)
▪ مقدار مصرف :۴ تا ۱۰ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۷) نسخه شماره ۷
▪ دارو : ريشه ختمي ( Althaea officinalis)
▪ مقدار مصرف :۳ تا ۵ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۸) نسخه شماره ۸
▪ دارو : تمام گياه بابونه ( Matricaria chamomilla)
▪ مقدار مصرف :۳ تا ۵ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۹) نسخه شماره ۹
▪ دارو : پوست بيد ( Salix species)
▪ مقدار مصرف :۳ تا ۵ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۱۰) نسخه شماره ۱۰
▪ دارو : گل يا تمام گياه گلدار اکليل الملک ( ناخنک ) ( Melilotus officinalis )
▪ مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
۱۱) نسخه شماره ۱۱
▪ دارو : تمام گياه مريم نخودي ( Teucerium chamaedrys)
▪ مقدار مصرف : ۳ تا ۵ گرم
▪ طرز تهيه : مقدار فوق در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

ديدکلي وقتي يک ماده شفاف همسانگرد در يک ميدان الکتريکي (E) قرار مي‌گيرد، دو شکستي مي‌شود. اين محيط مشخصه‌هاي يک بلور تک محور را به خود مي‌گيرد، که محو ...

اثر پوکلز ديدکلي اثر پوکلز در برخي بلورها که فاقد يک مرکز تقارن‌اند، وجود دارد. به عبارت ديگر ، بلورها فاقد نقطه مرکزي هستند که از آن نقطه هر اتم مي‌ت ...

● پزشکي هسته اي بهتر از راديو درماني تصويربرداري به طريق هسته اي و تزريق و خوردن داروهاي هسته اي به هيچ وجه براي بدن مضر نيست. مواد راديواکتيوي که در ...

پزشكي هسته اي بهتر از راديو درماني پزشكي هسته اي شاخه اي از علم پزشكي است كه در آن از مواد راديواكتيو براي تشخيص و درمان بيماري استفاده مي شود. مواد ر ...

واياگرا ( سيلدنافيل ) با ريلاكس كردن عضلات آلت تناسلي مردانه باعث نفوذ مقدار بيشتري خون به آن شده و در نتيجه ميزان نعوذ را افزايش ميدهد.اين دارو اغلب ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

استفاده از دکسمدتوميدين به جاي ميدازولام در بيماران بد حال داروهاي آگونيست گاماآمينوبوتيريک اسيد، ازرايج ترين داروهاي سداتيو مورد استفاده در بيماران ب ...

دانلود نسخه PDF - مکانيسم اثر داروها