up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله ميگوي آب شيرين PDF
QR code - ميگوي آب شيرين

ميگوي آب شيرين

آموزش پرورش ميگو

گونه‌هاي ميگوي آب شيرين جنس Macrobrachium در سراسر مناطق گرمسيري و نيم گرمسيري جهان پراکنده‌اند. اين گونه‌ها در اغلب آبهاي شيرين داخلي شامل درياچه‌ها ، رودخانه‌ها، باتلاقها ، نهرهاي آبياري ، کانالها و استخرها يافت مي‌شوند. اغلب گونه‌ها در مراحل نخستين چرخه زندگيشان به آب لب شور نياز دارند و بنا بر اين در آبهايي يافت مي‌شوند که مستقيم يا غير مستقيم به دريا مي‌پيوندند، هر چند بعضي از آنها چرخه زندگيشان را در درياچه‌هاي داخلي آب شور يا آب شيرين کامل مي‌کنند. بعضي از گونه‌ها ، رودخانه‌هايي با آب شفاف را ترجيح مي‌دهند، در حالي که بعضي ديگر در آبهاي بسيار گل آلود يافت مي‌شوند.
● چرخه زندگي
براي رشد ، تمام ميگوهاي آب شيرين مانند ساير سخت‌ پوستان بطور منظم اسکلت خارجي يا پوسته خود را مي‌اندازند. اين فرآيند به پوست اندازي موسوم است و با افزايش ناگهاني در اندازه و وزن همراه است. چهار شکل مشخص در چرخه زندگي ميگوي آب شيرين وجود دارد: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. اين جانوران همه چيز خوارند و جيره غذايي آنها در نهايت شامل حشرات آبزي و لاروهايشان ، جلبکها ، دانه گياهان ، حبوبات ، بذر و گياهان ، ميوه‌ها ، نرم‌تنان ريز و سخت پوستان ، گوشت ماهي و پس مانده‌هاي ماهي و ساير جانوران است. به علاوه ممکن است همجنس خوار باشند.
● عمليات پرورشي
▪ مديريت استخر
گياهان امتداد ديواره‌هاي استخر ، فرسايش آنها را به حداقل مي‌رسانند و زير خط آب نيز غذا و زيستگاهي براي ميگوها فراهم مي‌کنند. به هر حال بايد توجه داشت که رشد آنها نبايد چنان زياد شود که با برداشت کردن تداخل بوجود آيد. از رشد گياهان ريشه‌دار آبزي و جلبکهاي کف‌زي نيز بايد با اعمال مديريتي جلوگيري کرد. استخرهاي تازه بايد آهک پاشي شوند. در عمل ، کاربرد استاندارد ۱۰۰۰Kg ha سنگ آهک کشاورزي هر بار پس از تخليه استخر پرورش ميگوي آب شيرين توصيه مي‌شود. پس از آهک دهي استخرها بيش از ميگودار کردن آنها پر مي‌شوند.
کود دهي در کشت ميگوي آب شيرين به ندرت لازم مي‌شود. در هر حال استخرهاي ساخته شده در خاکهاي شني-رسي ممکن است نياز به کوددهي داشته باشند. اجرا کننده بايد در طي مدت پرورش ، مراقب خوب نگه داشتن استخرها باشد. براي جلوگيري از فرسايش ديواره‌ها ، کنترل گياهان ريشه‌دار آبزي ، تعمير و نگهداري تجهيزات خروجي و ورودي آب بويژه توريها بايد مراقبت خاصي انجام گيرد. گياهان Elodea و Hydrilla بستر خوبي براي ميگوها مي‌سازند.
● ميگودار کردن
پست لاروها را مي‌توان بلافاصله پس از پر آب شدن استخرها در آنها ريخت . معمولا پست لاروهايي که تنها ۴ - ۱ هفته سن دارند (پس از دگرديسي) براي ميگودار کردن استخرها بکار برده مي‌شوند که تا زمان برداشت در آن باقي مي‌مانند. به محض ورود پست لاروها به کناره استخر بايد دقت شود که در پي شناور کردن کيسه‌هاي انتقال در استخر به مدت ۱۵ دقيقه قبل از خالي کردن آنها در آب به درجه حرارت استخر عادت داده شوند.
اختلاف PH استخر و کيسه انتقال نيز موجب مرگ و مير مي‌شود. ميزان ميگودار کردن استخر به اندازه بازاري مطلوب و مديريت استخر ، خصوصا روش برداشت ، بستگي دارد. در جاهايي که اندازه مطلوب براي فروش حدود ۷۰ گرم است و بسياري از استخرها به علت ذخيره آب فصلي دچار محدوديت فصلي در حدود ۸ ماه هستند، پيشنهاد مي‌شود ميزان ميگو ۵ پست لارو در متر مربع (۵۰۰۰ ha) باشد.
● تغذيه
▪ نوع تغذيه
کشت تجارتي موفق ميگوي آب شيرين به غذاي مکمل نياز دارد. نوع اين غذا بسيار متنوع است و مواد زير را دربر دارد: مواد خام جانوري يا گياهي ، مخلوطهاي غذايي تهيه شده در کنار استخر و غذاهاي ترکيبي. در بعضي جاها نيز از برنج و محصولات فرعي برنج به صورت مخلوط با غذاهاي ديگر استفاده مي‌شود.
▪ مقدار تغذيه
توصيه کلي براي مقدار تغذيه روزانه وجود ندارد زيرا اين مقدار بستگي به اندازه و تعداد ميگوها در استخر ، کيفيت آب و خاصيت غذا دارد. بهترين رهنمود براي مجريان استخر ، تغذيه تا حد تقاضا است. غذا بطور معمول در اطراف محيط استخر در محلهاي کم عمق که منطقه خوبي براي تغذيه است پخش مي‌شود. در بعضي از مواقع غذا به منطقه تغذيه در چند متري کناره محدود مي‌گردد.
در هر دو مورد مجري استخر مي‌تواند ببيند چه مقدار غذا مصرف شده است. اگر هيچ غذايي در روز بعد باقي نماند، مقدار غذا بايد افزايش يابد. اگر مقدار زيادي غذا بماند، مقدار آن را بايد کاهش داد و يا حتي به مدت يک روز قطع کرد. مقدار اوليه غذاي پيشنهادي با استفاده از جيره خشک ، همچون غذاي ترکيبي جوجه در يک استخر داراي ۵ عدد در متر مربع بايد در حدود ۶ ۲۵ Kg ha در روز باشد.
● برداشت
زمان برداشت بستگي به ميزان رشد و اندازه بازاري مطلوب و تا حدي تکنيک مديريت استخر دارد. اصولا در مديريت استخر ميگوي آب شيرين دو روش بسيار رايج وجود دارد. نخست ، تکنيک پرورش دسته‌اي که امکان مي‌دهد جانوران تا اندازه بازاري متوسط يا تا هنگام تخليه استخر به دلايل ديگر (مثلا کمبود آب ، پايين بودن درجه حرارت) رشد کنند، و سپس تمام محصول برداشت مي‌شود.
تکنيک ديگر ، پرورش مداوم است به اين ترتيب که معمولا يکبار در سال با تراکمي بسيار بيشتر از پرورش دسته‌اي به ميگودار کردن استخر مي‌پردازند و معمولا پس از ۷ - ۵ ماه بسته به ميزان رشد (درجه حرارت) و اندازه قابل فروش محلي ، جانوران با اندازه بازاري بوسيله پره در فواصل زماني منظم دست‌چين مي‌شوند. استخرها را معمولا به طور کامل هر ماه يکبار و يا نصف استخر را ماهي دو بار براي جلوگيري از گل آلودگي تمام استخر پره کشي مي‌کنند.
● عمليات پس از برداشت
اغلب ميگوهاي آب شيرين ، در نزديکي محل پرورش در يخ يا زنده فروخته مي‌شوند. ميگوها را نيز مي‌توان در تانکهاي حمل هوادار به مشتريان عرضه کرد. ميگوهاي آب شيرين خصوصا در معرض صدمات آنزيمي پس از برداشت و مرگ هستند و بعضي پرورش دهندگان ميگوها را در آب يخ فرو مي‌کنند و آنها را در آب ۶۵ درجه سانتيگراد به مدت ۲۰ - ۱۵ ثانيه نگه مي‌دارند تا سفيد شوند و سپس آنها را در يخ به فروشگاه حمل مي‌کنند.
● بيماريها
بيماريها معمولا عامل ثانوي هستند و از نقص بهداشت تانک ، تعويض غير کافي آب ، کميت يا کيفيت غذا ، و اکسيژن محلول در شرايط بد ناشي مي‌شوند. تک سلوليها شايع‌ترين عامل بيماريهاي لارو مي‌باشند. عفونتهاي قارچي لاروها در مواردي مشاهده شده است اما غالبا در پي بهداشتي‌تر کردن غذا و کاهش تراکم لاروها رفع مي‌گردد. فورمالين ۲۰۰ - ۲۵۰ p.p.m روزانه به مدت ۳۰ دقيقه ، عامل موثري براي درمان بيماريهاي ناشي از تک سلوليها و قارچهاست.
بيماري صدفي يا لکه‌هاي سياه که بديهي‌ترين بيماريهاي پست لارو و ميگوهاي در اندازه بازاري هستند از تهاجم باکتريهاي تجزيه کننده کيتين ناشي مي‌شوند و در بعضي از مواقع با قارچها آلوده مي‌گردند. تاري يا سفيدي بافتهاي عضلاني که غالبا به طرف دم صورت مي‌گيرد، احتمال دارد که واکنشي در برابر استرس باشد.
● صيادان
صيادي را اصولا ساير گونه‌هاي آبزي ، پرندگان ، مارها و انسان انجام مي‌دهند. استفاده از تورهاي با ارتفاع ۶۰ سانتيمتر با چشمه‌هاي ريز در اطراف استخرها براي جلوگيري از ورود صيادان مشکل‌آفرين به استخرها مفيد است. مشکلات ناشي از هيدروزوآ بويژه به هنگام استفاده از منابع آب سطحي نمايان مي‌شود. استفاده از مواد شيميايي نيز براي مبارزه با هيدروزوآ بکار مي‌رود. عمده‌ترين صيادان مشکل آفرين مارها و گربه ماهي رودخانه‌اي هستند. خرچنگهاي گرد نيز مشکلاتي را بوجود مي‌آورند، بويژه از آن‌رو که سوراخهايي در ديواره استخرها ايجاد مي‌کنند. البته مي‌توان آنها را با قرار دادن تله‌هايي در ديواره استخرها از بين برد.
آماده سازي استخرهاي پرورش ميگو
آماده سازي صحيح استخرهاي پرورش ميگو ؛ شرط لازم براي پرورش موفقيت آميز ميگو در آنها مي باشد. آماده سازي شامل عمليات مختلفي است که بايستي براي استخرهاي پرورشي نوساز وهمچنين بهره برداري شده در دوره قبلي پرورش، انجام پذيرد. هدف از آماده سازي، مهيا نمودن بسترتميز و همچنين ايجاد کيفيت پا يدارومطلوب در آب استخرهاي پرورشي است.
کاهش رسوبات آلي تجمع يافته در استخر:
مواد باقي مانده در کف استخرهاي پرورشي ناشي از پس مانده هاي مواد غذايي و آلي تجمع يافته (در کف استخر) به سامانه پرورشي وترکيب يا بافت خاک استخرمرتبط است . مواد آلي باقيمانده به شکل خاک سياه يا رسوبات سياه رنگ، داراي بوي تند ي هستند که ناشي از حضور هيدروژن سولفوره در آن است. هيدروژن سولفوره گازي سمي است که شديدا بر ميگو اثر گذار است بنابراين ، رسوبات را بايستي قبل از ذخيره سازي جمع آوري يا با انجام عملياتي اقدام به تجزيه آنها نمود.
زهکشي ؛ خشک کردن و عمليات پس از آن:
در استخرهايي که مواد باقي مانده حاصل از پرورش ميگو چندان قابل توجه و چشمگير نيست، مي توان از طريق خشک کردن استخر اقدام به جمع آوري مواد زايد در آن نمود، به طوري که سطح کف استخر در اثر خشک کردن بايستي ترک ويا اصطلاحا سله بسته وسپس به جمع آوري و خروج مواد باقي مانده از طريق تراشيدن اقدام نمود .
براي استخرهايي که تجمع موادزايد باقي مانده در کف آنها قابل توجه وزياد باشد با استفاده از وسايل مکانيزه (ماشين آلات ؛بلدوزر) و ابزار مخصوص اقدام به جمع آوري مواد زايد باقي مانده مي نمايند. همچنين بعد از خشک کردن استخرها مي توان با استفاده از وسايلي نظير تراکتورهاي کوچک باغباني ؛ تراکتورهاي ديگر و غيره اقدام به شخم زدن کف استخر به عمق 5 سانتيمتر کرد که هدف آن نيز افزايش فعاليت هاي ميکروبي طبيعي استخر و انجام عمل اکسيداسيون در آن است .
يکي از معايب شخم زدن در استخرها افزايش مواد جامد معلق در آن پس از آبگيري مي باشد، بنابر اين فشرده سازي خاک کف استخر ( کمپاکت ) بايستي در دستور کار قرار گيرد. علاوه بر آن برداشت خاک کف استخر موجب مي شود که زهکشي استخر دچار اشکال شود همچنين امتداد طول دوره پرورش نيز موجب افزايش بار مواد الي در کف استخر و نهايتاً نقصان و به هم ريختگي پايداري فاکتورهاي کيفي آب استخر خواهد شد.
بر اثر خشک کردن کف استخر مواد زايد باقي مانده در کف استخر بايد تغيير رنگ داده و به رنگ روشن برگردد و شکل خاک سالم را به خود بگيرد ولي ممکن است مواد آلي در خاک هنوز وجود داشته و مشکلاتي را در دوره بعدي پرورش ايجاد نمايد .
در صورتي که امکان خشک کردن کف استخر بر اثر آفتاب خوردگي فراهم نباشد از طريق شستشو مي توان اقدام به کاهش بار مواد آالي تجمع يافته در استخر کرد، بنابر اين کار شستشوي استخر بايستي به دقت صورت گيرد تا از نفوذ باقي مانده مواد آلي در داخل خاک ( خاکهاي شني ) جلوگيري شود .
يکي از معايب شستشو ،ورود مواد آلي به محيط زيست طبيعي بوده و از مزاياي اين روش در مناطق با خاکهاي اسيد سولفاته آن است که در اثر خشک کردن، خروج مواد امکان پذير نبوده و امکان اکسيداسيون در آن نيز فراهم نمي شود که با روش شستشو، مواد اسيدي به همراه مواد زايد به آساني خارج مي شوند .
توصيه مي شود ميزان pH ، پتانسيل RedOX و ميزان کربن آلي خاک استخر بعد از برداشت محصول و قبل از آبگيري استخر مورد کنترل و اندازه گيري قرار گيرد . براي اين کار در يک استخر يک هکتاري چهار نقطه را مشخص و اقدام به نمونه گيري از اين نقاط مي کنيم . علاوه بر آنها مي توان کيفيت خاک استخر را در همان نقاط اندازه گيري کرد.
تسطيح کف استخر :
در زمان آماده سازي استخرهاي پرورش ميگو کار تسطيح نيز بايستي صورت پذيرد زيرا بر اثر به کار گيري هواده ها در زمان پرورش و همچنين برداشت خاک سياه در زمان آماده سازي ، سطوح ناهموار در سطح استخر ايجاد شده و شيب مناسب استخر را از قسمت ورودي به خروجي به هم زده و در نهايت کار زهکشي استخر و يا تخليه آب در زمان بر اشت محصول دچار اشکال مي شود . بنابر اين لازم است در زمان آماده سازي استخر و قبل از آبگيري و شروع مجدد پرورش، کار تسطيح استخر به منظور کاهش بار مشکلات در زمان برداشت محصول به خوبي صورت گيرد .
تعمير سازه هاي ورودي و خروجي استخر و توريها :
در زمان آماده سازي استخرهاي پرورش ميگو و قبل از آبگيري استخرها براي شروع مجدد سيکل پرورش بايستي سازه هاي ورودي و خروجي استخرها ، توريها ، شاندورها و لوله ها به دقت مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نقص در آنها ،اقدام به بازسازي آن نمود . توريهاي مورد استفاده در قسمتهاي ورودي آب نقش مهمي در جلوگيري از ورود موجودات ناخواسته به استخر در زمان آبگيري دارند . بنابر اين لازم است به منظور پيشگيري از ورود شکارچيان و موجودات هرز، توريهاي سالم نصب شده و در زمان آبگيري نيز بايستي به طور مرتب اين توريها تميز شده و از گرفتگي و پارگي شان جلوگيري نمود .
تعمير دايک ها :
در زمان آماده سازي استخر بايستي ديواره هاي استخر به خوبي مورد بررسي قرار گرفته تا در صورت نفوذ و تراوش آب از ديواره ها اقدام به تعمير و اصلاح آن براي جلوگيري از نفوذ آب انجام پذيرد .
پتانسيل يا OX Red :
پتانسيل Redox نشان دهنده تغييرات تدريجي کيفيت خاک مي باشد . بنابر اين کنترل اين عامل قبل از شروع اولين سيکل توليد بايتسي مد نظر قرار گيرد . پتانسيل Red ox به وسيله يک ميله خاص و ويژه و با واحد mv اندازه گيري شده و آن نشان دهند ه آن است که چه ميزان کيفيت خاک استخر به واسطه تخليه اکسيژني کاسته شده است . ميزان پتانسيل رد اکس در عمق 50 سانتي متري خاک ستخر بايستي بين 400 تا 500 mv باشد. وقتي که خاک استخر کاهش کيفي پيدا مي کند تجمع خاک سياه به آساني قابل مشاهده و اين عامل به واسطه بوي بد هيدروژن سولفوره مضاعف مي شود .
مواد آلي :
ميزان مواد آلي استخر بايد کمتر از 5 3 در هزار باشد .
آهک پاشي استخر :
آهک پاشي استخر معمولا پس از تميز کردن کف استخر انجام مي شود . براي اين کار ابتدا استخر را به ميزان خيلي کمي آبگيري و در آن وضعيت مي گذارند . در صورتي که پ هاش خاک استخر خيلي پايين باشد اين عمل چندين بار تکراروتخليه مي شود بنابراين ميزان مصرف آهک در استخر پس از آخرين شستشو در بين استخر هاي مختلف متفاوت مي باشد . آهک پاشي استخر به منظور ايجاد پ هاش مطلوب براي خاک استخر و قليائيت ان صورت مي گيرد . در زمان خشک کردن استخر ،ميزان مصرف آهک بايستي به حداقل ممکن رسيده و آهک مورد نياز بايستي در طول دوره توليد نيز مورد استفاده قرار گيرد .
در صورت استفاده همگام آهک با کلر، ميزان کارائي هيپوکلريد کلسيم که براي حذف شکارچي هاي نقب زن ، جلبکهاي رشته اي نامطلوب کف زي نظير لوموت استفاده ميشود، کاهش مي دهد، . لازم است در هنگام آهک پاشي از وسايلي نظير ، پيش بند ، چکمه ، ماسک ، دستکش استفاده کنيم .
هنگامي که قليائيت و پ هاش آب بالا باشد ( پ هاش بيش از 8 و قليائيت به بيش از 80 ميلي گرم در ليتر ) استفاده از آهک ضروري نيست .
آهک هيدراته، فقط در زماني که پ هاش خاک استخر کمتر از 5 باشد استفاده شده و لازم است آهک را در تمامي سطوح کف استخرپخش نموده و در نقاطي که مواد زايد تجمع يافته زياد است ميزان بيشتري در آن نواحي پخش شود .
آهک کشاورزي : ( Caco3 )
آهک کشاورزي مورد استفاده در آبزي پروري بايستي پودري و ميزان کربنات آن بيش از 75 درصد باشد . هدف اصلي استفاده از اين آهک افزايش ظرفيت بافري آب استخر پرورش ميگو مي باشد . براي اطمينان از کيفيت آهک کشاورزي لازم است محلول 10 درصد آن تهيه پ هاش آن مورد سنجش قرار گيرد در صورتي که پ هاش محلول 10 درصد آماده ،9 باشد آهک خوبي تلقي مي شود .
2- دولوميت ( Mgca(co3 ):
يک نوع ديگر از سنگ آهک است که علاوه بر کلسيم داراي منيزيوم نيز مي باشد . همانند آهک کشاورزي اين آهک نيز باعث افزايش ظرفيت بافري آب استخر مي شود و محلول آماده10 درصد آن، بايستي داراي پ هاش بين 9تا10 باشد .
آهک هيدراته ( Ca(oH)2 ) :
اين آهک براي افزايش پ هاش خاک استخر استفاده مي شود . ومحلول 10 درصد آن بايستي داراي پ هاش 11 باشد .
ميزان آهک مورد استفاده و توصيه شده در زمان آماده سازي استخر :
پ هاش خاک آهک کشاورزي مورد نياز آهک هيدراته
(کيلوگرم هکتار) (کيلوگرم هکتار)
بيش از 6 کمتر از1000 کمتراز 500
بين 5تا6 کمتراز 2000 کمتر از1000
کمتر از 5 کمتراز3000 کمتراز 1500
پ هاش چيست (تعريف پ هاش)
پ هاش خاک يا فعل و انفعاال (کنش و واکنش ) خاک يک شاخصي از اسيديته و يا قلياييت خاک بوده و بصورت واحد پ هاش اندازه گيري مي شود . پ هاش خاک در واقع بصورت منفي لگاريتم غلظت يون هيدروژن تعريف ميشود . مقياس پ هاش از صفر تا 14 مي باشد که پ هاش 7 ،نقطه خنثي آن مي باشد .
هر چه قدر ميزان يون هيدروژن در خاک افزايش يابد پ هاش خاک کاهش يافته وبه طرف اسيدي مي رود . پ هاش خاک وقتي که به طرف صفر حرکت کند نشان دهنده افزايش اسيديته خاک و هر چه پ هاش از عدد 7 به طرف 14 برود به معناي افزايش قليا ييت يا با زي خا ک استخر مي باشد .
اندازي گيري پ هاش خاک :
اندازه گيري پ هاش خاک بر اساس ويژگي ها و معيارهايي که به کار گرفته مي شود به آساني قابل اندازه گيري است . دقيق ترين روش اندازه گيري پ هاش خاک استفاده از دستگاه پ هاش متر مي باشد وروش دوم براي اندازه گيري پ هاش خاک که روشي ساده و آسان ولي بادقت کمتر از روش اول است، استفاده از شاخص هاي رنگي مي باشد .
بسياري از رنگها با افزايش و يا کاهش پ هاش خاک ،تغيير رنگ داده و با اين روش مي توان به برآورد پ هاش خاک اقدام نمود . براي تهيه پ هاش خاک نمونه ها در رنگ آغشته شده و براي مدت چند دقيقه باقي و تغييرات رنگ آن برررسي مي شود . با اين روش مي توان به اهداف مورد نظر دسترسي پيدا کرد . ممکن است پ هاش خاک از يک نقطه به نقطه ديگر تغييرات قابل توجهي داشته باشد . به همين منظور براي تعيين پ هاش خاک استخر ، چندين نقطه در يک استخر انتخاب و نمونه گيري و سپس نمونه ها را جمع آوري و پس از مخلوط و آماده نمودن آن، اقدام به تعيين پ هاش متوسط خاک مي شود .
پ هاش خاک بايستي در نقاط ثابت کف استخر براي مقايسه اطلاعات جمع آوري شده و همچنين ارزيابي کيفيت خاک کف استخر صورت گيرد . براي دو نقطه تعيين شده در سه مقطع ( سطح ، يک سانتي متري عمق ، دو سانتي متري عمق خاک ) پ هاش اندازه گيري مي شود .
کنترل موجودات ناخواسته :
توصيه مي شود که در استخرها تمام موجودات ناخواسته از جمله ( خرچنگها ، ماهيها ) قبل از آبگيري استخر حذف شوند . براي حذف ناخواسته ها و شکارچيان استخر با استفاده از مواد ذيل مي توان اقدام نمود :
1 - روتنون : اين ماده براي کشتن ماهيها خيلي موثر است ولي قيمت آن بالا مي باشد . ميزان مصرف آن 5 1 تا 2 1 ميلي گرم در ليتر براي حجم کوچک و حجم بالاي آب به ترتيب ميباشد .
2- هيپوکلريد کلسيم 65% :
اين ماده براي کشتن تمام موجودات باقي مانده در چاله ها خيلي موثر است . ميزان مصرف آن 10 تا 300 ميلي گرم در ليتر است و لازم است حجم آب مورداستفاده به درستي برآورد و محاسبه شود .
3- تفاله تخم چاي :
تفاله تخم چاي براي از بين بردن ماهيهاي هرز وارده به آب استخر کاربرد دارد. اين ماده يک هفته قبل از ذخيره سازي بچه ميگو و پس از آبگيري آن استعمال مي شود . ميزان مصرف آن 12 ميلي گرم در ليتر بوده که پس از تعيين وزن مورد نياز آن را در آب خيسانده و سپس در سرتاسر استخر پخش مي نمايند . اين ماده علاوه بر کشتن ماهي هاي هرز خاصيت غني سازي استخر را نيز دارد .

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

چند سالي است که پيش از سال نو و نوروز ، به همراه ماهي سرخ حوض - که روشن نيست از چه زماني به هفت سين راه يافته - جانداران ديگري نيز روانه بازار مي شوند ...

● بارش ماهي بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت كه اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در من ...

دانلود نسخه PDF - ميگوي آب شيرين