up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله ميکرو لنزينگ PDF
QR code - ميکرو لنزينگ

ميکرو لنزينگ

موضوع ميکرو لنزيگ به نظر مي رسد که مبحث جديدي در علم ستاره شناسي باشد اما واقعيت امر اين است که اين روش عمري طولاني دارد. در سال ۱۹۳۶ آلبرت انيشتين مباحثي را در رابط با ميکرو لنزيک به چاپ رسانده بود. انيشتين در نظريه نسبيت عام خود که نور در اطراف يک ميدان گرانشي انحنا پيدا مي کند، اشاره دراد. در واقع او مي دانست که جاذبه تنها مسئوليت نگه داشتن پاهاي ما را بر روي زمين دارد بلکه همچنين به هندسه و ديناميک هستي در ارتباط است. او در نظريه نسبيت عام خود نشان داد هرجرمي که داراي ميدان گرانشي باشد توانايي تغييرشکل دادن هندسه فضا – زمان اطراف خود را دارد.
بنابر نظريه نسبيت چنانچه جرم سنگيني مثل يک ستاره دقيقاً از ميان زمين و يک ستاره پس زمينه عبور کند گرانش ستاره مياني مانند يک عدسي عمل مي کند و ممکن است به طور تصادفي باعث همگرايي پرتوهاي ستاره پشتي براي ما ناظران زميني شود. که به طور موقت روشنايي ستاره پس زمينه را افزايش يابد. اين افزايش روشنايي طبق الگويي اتفاق مي افتد که ستاره شناسان را قادر مي سازد بين ستاره هايي که نورشان به سبب همگرايي گرانشي تغيير مي کند با ستاره هاي متغير عادي تفاوت قايل شوند.
حال اگر در اين حالت سياره اي که به دور ستاره همگرا کننده مي گردد، به مسير نور نزديک شود، تعبيري در اين روشنايي ايجاد مي شود که بسته به مسير حرکت ممکن است باعث کم نور شدن يا پر نور شدن ستاره پس زمينه نسبت به الگوي شناخته شده باشد. اتفاقي که دراين نوع کشف سيارات خارجي روي ميدهد ناشي از اختلالي است که جرم سياره باعث آن مي شود گرانش جزيي سياره تغيير ناچيزي در مسير نور ستاره پس زمينه ايجاد ميکند، نوري که گرانش ستاره مادر آن را به سمت زمين همگرا مي کند. اين انحراف باعث مي شود که نور ستاره کم تر از آنچه توسط الگو پيش بيني مي شود به ما برسد.
ميکرولنزيک يک ديد عجيب و نادر نيست حتي مي تواند در شناسايي سيارات فرا خورشيد ي( سياراتي که در خارج از سيستم منظومه شمسي ما قرار دارند). همانطور که در بالا اشاره شد، ه ما کمک کند.
ميکرولنزيگ حساسيت بيشتري ۱ نسبت به ديگر روش ما دارد و مي تواند سيارات هم جرم با مشتري را کشف کند. اما کشف سيارات فرا خورشيدي زمين مانند نيز دور از تصور نيست. اگز چه دانش ما در رابط ما ---- فرا خورشيدي محدود است اما سيارات زمين مانند مي تواند نقطه شروعي برا ي تحقيق در مورد زندگي وحيات فرا زميني باشد. پس همين روزها منتظر چنين خبرهايي باشيد؟!!
به گفته پرفسور آندره گولد اگر سياره اي فراخورشيدي همسان با جرم زمين وجود داشته باشد با اين روش قابل کشف است ميکرو لنزيگ گرانشي که سال پيش اولين کشف خود را انجام داده بود با کشف امسال خود به جهانيان نشان داد که در آينده کشف فراخورشيدي يک کار عادي خواهد بود. لازم به ذکر است که آماتورها در کشف سيارات فراخورشيدي نقش بسزايي دارند. چنانکه چندي پيش دو آماتور از اهالي نيوزلند به نام هاي کريستي و مک کوريک نقش مهمي را در اين اکتشاف داشتند پس منتظر کشف زمين فرا خورشيدي توسط آماتورهاي پر تلاش باشيم؟!

اساس عملکرد ميکروسکوپ انتقال الکتروني (Transmission Electron Microscope) که به اختصار به آن TEM گويند مشابه ميکروسکوپ هاي نوري است با اين تفاوت که بجا ...

ميکروکنترلر سيستم هاي مبتني بر ميکروکنترلر بلوك دياگرام سيستم مبتني بر ميکروکنترلر ملزومات سخت افزاري و اجزاء داخلي سيستمهاي مبتني بر ريزپردازنده ها م ...

ميکروبيولوژي دانشي است که درباره ريزسازواره‌هايا جانداران بسيار ريز بحث و گفتگو مي‌کند. جانداراني که در ميکروبيولوژي بيشتر بررسي مي‌‌شوند شامل پروکاري ...

ميکروبيولوژي (Microbiology) علمي است که درباره ميکروارگانيسمها يا جانداران ذره ‌بيني بحث و گفتگو مي‌کند. جانداران ذره‌ بيني به کليه موجوداتي اطلاق مي‌ ...

عناصر شيميايي در طول تاريخ اين سياره هميشه در آن وجود داشته اند. نور خورشيد نيز منبع انرژي به حساب مي آيد. علاوه بر نور خورشيد گرماي درون سياره نيز نو ...

پخش مجموعه مستند جديدي از شبکه ديسکاوري باعث شده است تا بار ديگر نام استفاون هاوکينگ بر سر زبان ها بيفتد. در هر قسمت اين مستند دانشمند برجسته کيهان شن ...

ستاره شناسي علمي است که درآن حرکات وحالات ستارگان با يکديگر بيان ميشود . علم نجوم دوعلم است : ۱) علم احکام نجوم . ۲) علم نجوم تعليمي علم احکام نجوم عل ...

سياه چاله تمرکز عظيمي از جرم است که نيروي جاذبه آن مانع عبور اجسامي که از افق رويداد آن-نه آنهايي که از تونل کوانتومي(شعاع هاوکينگ) مي گذرند-مي شود. ن ...

دانلود نسخه PDF - ميکرو لنزينگ