up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله مينوز PDF
QR code - مينوز

مينوز

مينوز لکه مارپيچي برگ

مينوز لکه مارپيچي برگ
Lyonetia clerkella
(Lep: Lyonetiidae)
اين حشره در استانهاي تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، کردستان، باختران و اصفهان روي سيب، گلابي، به، گيلاس، آلبالو، گوجه، آلو، زالزالک و ازگيل ديده شده است.
زيست‌شناسي
تعداد نسل آن مانند گونه قبل مي‌باشد. زمستان را به صورت حشره کامل در پناهگاههاي مختلف از جمله زير پوستک‌هاي تنه و شاخه‌ها، لابه‌لاي برگهاي ريخته، زير بقاياي گياهي و داخل دالانهاي خالي حشرات چوبخوار و پناهگاههاي مختلف موجود در خاک مي‌گذراند. خروج حشرات کامل در بهار با باز شدن جوانه‌هاي برگ هم زمان مي‌باشد. در اين زمان گلها هنوز نشکفته‌اند. به نظر مي‌رسد که حشرات کامل به محض خروج بدون اينکه تغذيه‌اي بنمايند، جفت‌گيري مي‌کنند.
تخمها به صورت انفرادي در سطح زيرين برگ گذاشته مي‌شوند. حشره ماده تخم خود ار زير اپيدرم مي‌گذارد. اولين دالان‌هاي لاروي را مي‌توان بلافاصله پس از گل ديد. دالان لاروي باريک و بلند و مارپيچ است. طول اين دالانها گهگاه از ده سانتي‌متر نيز تجاوز مي‌نمايد. خسارت ناشي از لاروهاي اين نسل ناچيز است که علت اصلي آن را بايد تلفات شديد حشرات کامل در طول زمستان دانست.
شفيره خارج از دالان لاروي و داخل پيله سفيد رنگي به شکل گهواره که در چهار گونه خود بوسيله تار به سطح برگ چسبيده است، تشکيل مي‌شود. لارو براي شفيره شدن معمولاً برگهايي را انتخاب مي‌کند که عاري از دالان لاروي باشند. لاروها معمولاً به صورت گروهي در يک مکان شفيره مي‌شوند. شفيره‌ها در هر دو سطح برگ ديده مي‌شوند. ولي در کل تعداد آنها در سطح زيرين برگها بيشتراز سطح روئي است.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5 . در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5 . در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5 . در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6 . در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5 . در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد

مينوز لکه گرد و مينوز لکه تاولي مينوز لکه گرد Leucopterascitella مينوز لکه گرد (Lep: Lyontiidae) اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، گرگان، منطق ...

چرخه زندگي مينوز شمشاد: حشهر نر در بهار هنگام شکوفه کردن گياهان ظاهر مي‌شود و سپس حشره ماده شروع به تخمگذاري در سطح زيرين برگها مي‌کند. بطوريکه هر تخم ...

مينوزهاي برگ (Leaf miners) چرخه زندگي مينوز شمشاد: حشهر نر در بهار هنگام شکوفه کردن گياهان ظاهر مي‌شود و سپس حشره ماده شروع به تخمگذاري در سطح زيرين ب ...

اين حشره در استانهاي تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، کردستان، باختران و اصفهان روي سيب، گلابي، به، گيلاس، آلبالو، گوجه، آلو، زالزالک و ازگيل ديده شده ...

مقدمه تيره حبوبات يا نخود (Fabaceae) عموما از راسته گل سرخ از گياهان دولپه است. گياهان اين تيره عموما داراي برگهاي مرکب شانه‌اي ، گوشوارک‌دار و گلهايي ...

بيشتر مواد تنظيم کننده ي رشد، عموماً رشد را تحريک مي کنند و رشد و نمو را در تکامل مورفولوژيکي گياهي به هم ربط مي دهند. يک گروه از مواد گوناگون وجود دا ...

گياهي است يکساله وروز بلند که پس از سبز شدن توليد برگهاي طوقه اي (Rossete) مي کند به اين ترتيب در يک سطح در اطراف ساقه کوتاهي به طول چند ميليمتر نزديک ...

دانلود نسخه PDF - مينوز