up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ميكروسكوپ الكتروني PDF
QR code - ميكروسكوپ الكتروني

ميكروسكوپ الكتروني

ميکروسکوپ الکتروني به دسته‌اي از ميکروسکوپ‌ها گفته مي‌شود که از يک باريکه الکتروني براي تصويرسازي استفاده مي‌کنند.
يكي از تجهيزات بزرگ علمي ميكروسكوپ الكتروني است كه براساس قوانين نوري كار ميكند دراين دستگاه شار الكترون پر انرژي از يك منبع الكترون خارج شده وتحت شتاب به طرف هدف ميرود در مسير خود از روزنه هاي تعبيه شده در يك فلز عبور كرده وبا عبور از لنزهاي مغناطيسي بر روي شي مورد نظر تابانده شده ودر نتيجه بازتاب نور تصوير شي ديده خواهد شد.
اطلاعاتي را كه ميكروسكوپ الكتروني ارائه ميدهد:
1 - توپوگرافي شئ : (نقشه برداري )كه با اشكار كردن مشخصات سطح و بافت داخلي شئ ميتوان به خواصي مانند سفتي و ميزان ار تجائي بودن ان پي برد.
2 - مورفولوژي (ريخت شناسي): از ان رو كه در اين رويت شكل و سايز ذرات مشخص است ميتوان به سختي و استحكام پي برد.
3 - تركيب: اين ميكروسكوپ ميتواند عناصر سازنده شئ را مشخص نمايد بنابراين ميتوان به خواصي مانند نقطه ذوب اكتيويته شئ نيز دست يافت.
4 - بلور شنا سي: ميكرو سكوپ الكتروني چگونگي چيده شدن اتمها را در مجاورت يكديگر را مي دهد وبه اين تر تيب ميتوان انها را از نظر رسانايي و خواص الكتريكي بررسي نمود.
تاريخچه
ميکروسکوپ الکتروني توسط فيزيک‌دان مجارستاني ليو زيلارد اختراع و ثبت شد. با اين حال در سال ۱۹۳۱ ارنست رسکا فيزيک‌دان آلماني و ماکس نول مهندس برق نمونه ميکروسکوپ الکتروني را با قدرت ۴۰۰ برابر بزرگ‌نمايي ساختند. دو سال بعد در ۱۹۳۳ رسکا يک ميکروسکوپ الکتروني با قدرت بزرگ‌نمايي بيش از بزرگ‌نمايي قابل حصول از يک ميکروسکوپ نوري ساخت. رينولد رودنبرگ مدير علمي زيمنس-شوکرت ورک اختراع ميکروسکوپ الکتروني را در ۱۹۳۱ ثبت کرد. بيماري خانواده مهندس برق را مجبور به ساخت يک ميکروسکوپ الکتروستاتيکي کرد، زيرا او مي خواست ويروس فلج اطفال را ببيند.
در سال ۱۹۳۲ ارنست لابک از زيمنس و هلسک آن را ساخت و عکس هايي از نمونه اوليه ميکروسکوپ الکتروني با استفاده از مفاهيم شرح داده شده دربرنامه هاي ثبت شده رودنبرگ به دست آورد. ۵ سال بعد در ۱۹۳۷ شرکت تامين مالي کار ارنست رسکا و بودو بوريس ، و استخدام هلموت روسکا (برادر ارنست) به منظور توسعه برنامه هاي کاربردي براي ميکروسکوپ ، خصوصاً با نمونه هاي زيستي تاسيس شد. همچنين در ۱۹۳۷ مانفرد ون آردن پيشگام ساخت ميکروسکوپ اسکن الکتروني شد . نخستين تلاش عملي براي ساخت ميکروسکوپ الکتروني در سال ۱۹۳۸ ،در دانشگاه تورنتو ، بدست الي فرانکلين بورتون و دانشجويان سيسيل ، جيمز هيلر، و آلبرت پرباس انجام گرفت و نخستين سري تجاري ميکروسکوپ انتقال الکتروني در سال ۱۹۳۹ محصول زيمنس بود . اگرچه همزمان با ميکروسکوپ هاي الکتروني داراي دو ميليون قدرت بزرگنمايي ، به عنوان ابزار علمي هم چنان آن ها بر اساس نمونه ي رسکا باقي‌ماندند .
قوي‌ترين ميکروسکوپ الکتروني
قوي‌ترين ميکروسکوپ الکتروني دنيا با نام پيکو در سال ۲۰۰۹ در مدرسه عالي فني آخن در آلمان ساخته شده و توان نمايش ذراتي به اندازه ۵۰ پيکومتر (پنج صدم نانومتر) و تصاويري از اجزاي اتم و حرکت اتم‌ها را دارد. اين ميکروسکوپ دو برابر دقيق‌تر از ميکروسکوپي‌ست که سال قبل در دانشگاه برکلي ساخته شده بود.[۱] ميکروسکوپ الکتروني مي تواند تصاوير سه بعدي از سطح سلول ها فراهم آورد،اما انواعي از آن براي مشاهده سلول هاي زنده کاربرد ندارند.
انواع :
ميکروسکوپ الکتروني پويشي
ميکروسکوپ الکتروني عبوري

در سال 1956 گوردون مور بنيان‌گذار اينتل تحليلي ارايه كرد كه بر طبق آن هر 18 ماه تعداد ترانزيستورهاي بكار رفته در ريزپردازهاي اينتل دو برابر مي شود كه ...

همچنانكه بشر عميق و عميق تر به مطالعه خواص مواد اطراف خود مي پردازد با تعداد بيشتري از مظاهر نيروهاي الكتريكي مواجه مي شود انرژي الكتريكي براي بشر روش ...

همچنانكه بشر عميق و عميق تر به مطالعه خواص مواد اطراف خود مي پردازد با تعداد بيشتري از مظاهر نيروهاي الكتريكي مواجه مي شود انرژي الكتريكي براي بشر روش ...

آموزش الکترونيکي ارائه کنندگان : سيامک اهتمام رشته کامپيوتر _ سخت افزار ارائه شده به گروه فني و مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلا ...

پول الكترونيكي يا پول ديجيتالي، ارزش پول واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي ذخيره شده است ...

ستاره شناسان ناسا، ابر پر انرژي از الكترون ها را كه يك خوشه جوان را احاطه كرده است كشف كرده اند. اين ذرات كه داراي انرژي بسيار بسيار زيادي هستند مي تو ...

نانوتكنولوژي به عنوان يك فناوري قدرتمند، توانايي ايجاد تحول در سيستم كشاورزي و صنايع غذايي آمريكا و سر تاسر دنيا را دارد. نمونه هايي از كاربردها و پتا ...

پايداري قوس الكتريكي عامل مهمي در سنتز به شمار مي آيد با اين وجود استفاده از يك منبع تغذيه ي DCميتواند تاثير خوبي در سنتز داشته باشد وآزمايشات نشان دا ...

دانلود نسخه PDF - ميكروسكوپ الكتروني