up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله ميرا PDF
QR code - ميرا

ميرا

ميرا ( شگفت اختر )

بيش از چهارصد سال پيش هنگامي که يک منجم آماتور هلندي به نام« ديويد فابريسيوس» در حال جستجوي عطارد بود، متوجه ستاره پرنوري شد. او رصد خود را از۳ تا ۲۱ آگوست ۱۵۹۶ ادامه داد. در اين مدت درخشندگي ستاره از قدر ۳ به۲ افزايش يافت. وي در ماه بعد متوجه کم نورشدن آن شد و در اکتبر همان سال اين ستاره عجيب از نظرها پنهان شد. در ابتدا ، فابريسيوس فکر کرد که شاهد يک « نواختر» است تا اينکه در۱۵ فوريه ۱۶۰۹ دوباره آن را مشاهده کرد.
«ژوهان باير» در اطلس ستاره اي خود که در سال۱۶۰۳ منتشر شد، آن را اوميکرون و از قدر چهارم نشان داد. «جان هولواردا» به بررسي اين ستاره متغير پرداخت و در سال۱۶۳۸ دوره تناوب آن را يازده ماه تعيين کرد. اين اولين بار بود که دوره تناوب يک متغير بلنددوره اندازه گيري مي شد. افسوس که فابريسيوس زنده نبود تا شاهد کشف با اهميت خود باشد. در سال ۱۶۴۲،« ژوهانس هوليوس» اين ستاره متغير را به دليل تغييرات عجيبش ، ميرا(شگفت اختر) ناميد. ميرا پرنورترين و جذابترين متغير بلنددوره آسمان است.
دوره تناوب اين متغير تقريبا ۳۳۲ روز و تغييرات درخشندگي آن از قدر ۳ تا ۹ است. تغييرات درخشندگي ميرا ثابت نيست و بين دوره هاي مختلف آن اختلافاتي وجود دارد. بطوريکه گاهي اوقات پرنورتر بوده است. در سال۱۷۷۹ ، «ويليام هرشل» درخشندگي ميرا را در هنگام اوج معادل دبران(قدر۰ ۸۵) تعيين کرد.
او رنگ آن را مانند مو-قيفاووس، قرمز ياقوتي ذکر کرده است. در بعضي سالها نيز ميرا در اوج درخشندگي از قدر۵+ گزارش شده است. اما آيا واقعا فابريسيوس اولين کسي بود که ميرا را ديد؟ مطالعات تاريخي نشان مي دهد که ابرخس در ۱۴۳سال پيش از ميلاد ، رصدگران چيني در۱۰۷۰ م. و احتمالا رصدگران کره اي در سال۱۵۹۲ اين ستاره را مشاهده کرده اند.
در چند مورد ديگر نيز گزارشهايي از مشاهده متغير هاي مشابه اي (R-اسد، R-شجاع ) نيز موجود مي باشدکه از آنها به عنوان «ستاره مهمان» ياد شده است.
هر چندکه به دليل دقت کم نقشه هاي آنها و نبودن يک مختصات مناسب با اطمينان نمي توان اين گفته را تاييد کرد. ميرا در فهرست ستاره اي بطلميوس و کتاب صورالکواکب عبدالرحمان صوفي وجود ندارد. در زماني که آنها به رصد و ثبت ستاره هاي قيطس مي پرداختند، ميرا با چشم غير مسلح مشاهده نمي شده است.
رصد هاي تلسکوپ فضايي هابل قطر زاويه اي حدود۶۰ ميلي ثانيه را براي ميرا تعيين مي کند. اين نشان مي دهد که قطر واقعي آن حدود۷۰۰ برابر قطرخورشيد مي باشد! ميرا ستاره سردي است ، دماي سطحي آن بين ۲۵۰۰ تا ۱۹۰۰ درجه کلوين متغير مي باشد. ميرا ستاره دوتايي نيز است.
همدم آبي رنگ آن در سال۱۹۲۳ در رصدخانه ليک کشف شد. فاصله زاويه اي آن از ميرا ۰ ۹ ثانيه قوسي و دوره مداري آن ۴۰۰ سال اندازه گيري شد. با توجه فاصله ۴۰۰ سال نوري آنها از ما، فاصله واقعي اين دو هدم از يکديگر حدود۷۰۰ واحد نجومي است.احتمالا اين همدم يک کوتوله سفيد مي باشد.
مطالعات جديد نشان مي دهد که اين همدم تغييرات قدري از ۹ ۵ تا ۱۲دارد.از ديد ما فاصله اين دو همدم تغيير مي کند و اکنون فاصله زاويه اي آنها ۰ ۱ ثانيه قوسي است. ميرا آنقدر معروف است که دسته اي از ستارگان متغير بلند دوره دوره اي به همين نام شناخته مي شوند.
● متغيرهاي ميراگونه :
متغيرهاي ميرا ستارگان غول قرمز سردي هستند. در نمودار HR چنين ستارگاني در بخش با درخشندگي بالا ي شاخه مجانبي غول(AGB) و در حوالي متغير هاي نيمه منظم يافت مي شوند. در مقايسه با خورشيد، متغير هاي ميرا گونه عموما ستاره هايي با شعاع بزرگتر، دما و گرانش سطحي پايين تر ي محسوب مي شوند.
به دليل گرانش سطحي کم ، جو خارجي آنها پيوند ضعيفي با ستاره دارند. اصولا متغير هاي ميرا از رده طيفي S , M هستند و دوره تناوب تغييرات آنها ۸۰ تا ۱۰۰۰ روز است. اين متغيرها در محدوده مرئي داراي تغييرات بيش از ۲ ۵ قدر هستند. تغييرات مشاهده شده در درخشندگي متغير هاي ميرا به دليل تپش آنها مي باشد. اين ستار ها جرمي در حدود جرم خورشيد دارند اما جرم قابل توجهي( ۶-۱۰ تا ۷-۱۰ جرم خورشيدي) را از دست مي دهند و باعث بوجود آمدن پوسته هاي پيرا ستاره اي بزرگي در اطراف ستاره مي شوند.
اين ستاره ها در هسته خود هليوم مي سوزانند و شاخه AGB را طي مي کنند.مرحله AGB فاز پاياني تحول بسياري از ستارگان رشته اصلي است. وقتي اين گونه ستاره به مرگ خود نزديک مي شود با سرعت زيادي جرم از دست مي دهد و به سحابي سياره نما و در نهايت به کوتوله سفيد تبديل مي شود.تصاوير تلسکوپ هابل نشان داد که تعدادي از ستارگان ميراگونه کروي نيستند بلکه تخم مرغي هستند.
به دليل تغييرات زياد درخشندگي اين متغير ها رصد آنها نسبتا آسان است. به همين دليل از سال۱۸۹۹ هيچ متغير ميراگونه اي با چشم غيرمسلح کشف نشده است. از آنجاييکه دوره تناوب آنها بلند است شرايط نا مناسب جوي جندان مشکلي ايجاد نمي کند و مي توان هر هفته يا ده روز به رصد آنها پرداخت.
تغييرات درخشندگي آن طوري است که با يک دوربين دوچشمي کوچک نيز مي توان آن را پيگيري کرد. اگر تا کنون يک متغير بلند دوره را رصد نکرده ايد ، ميرا انتخاب درستي براي شروع کار مي باشد.

«کتابخانه تخصصي جنگ» در ۳۱ شهريور سال ۱۳۷۹ در «دفتر ادبيات و هنر مقاومت» حوزه هنري تأسيس شد. امسال، بعد ازگذشت ۳۰سال از آغاز جنگ تحميلي، اين کتابخانه ...

مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد مجموعه‌اي از آثار باستاني برجاي‌مانده از دوران هخامنشي است که در 135 کيلومتري شمال شيراز در منطقهٔ پاسارگاد استان فارس واق ...

2) تمركز براهداف كلي سازمان: در يك سازمان سطح جهاني و ممتاز بايد تمام عوامل عملياتي، مهندسي و نگهداري و تعميراتي همه در جهت اهداف سازمان حركت كنند. در ...

● هدف از تعميرات و تعريف آن لغت MAINTENANCE كه ما آنرا نگهداري - تعميرات ترجمه نمودهايم مفهومش در صنايع شامل كليه عملياتي مي شود كه براي سالم و مرتب ن ...

کرمانشاه ديار تاريخ و اساطير است. سرزمين عاشقانه هاي جاويد. سرزمين شيرين و فرهاد، قلم براي توصيف استان کرمانشاه و غناي تاريخي و فرهنگي آن عاجز است؛ به ...

هفتمين سياره در منظومه شمسي است. فقط نپتون و پلوتو فاصله بيشتري با خورشيد دارند. اورانوس دورترين سياره ايست که مي توان با چشم غير مسلح آن را رويت نمود ...

● معرفي متغير هاي تپشي به طور کلي به هر ستاره اي که درخشندگي آن در حال تغيير باشد ستاره متغير گويند.روشنايي اين ستاره ها بسته به نوع شان در بازه هاي م ...

مقدمه مي‌توان گفت که متغيرهاي قيفاووسي مهمترين ستارگان تپنده‌‌اي هستند که تغيير پذيري زياد و واضحتري را نشان مي‌دهند. متغيرهاي قيفاووسي ، که نام خود ر ...

دانلود نسخه PDF - ميرا