up
Search      menu
هنر :: مقاله موسيقي PDF
QR code - موسيقي

موسيقي

تاثير موسيقي در هنگام ورزش کردن

تاثير موسيقي در هنگام ورزش كردن
مقدمه اي برتاريخچه ورزش
ورزش کمابيش ازدوره باستان درهمه جوامع حضورداشته است و از آنجايي که انسانها همه چيز را به قارۀ خود به ويژه يونان و روم بازمي گردانند اصل ورزش را ازيونان دانسته اند.
درزمانهاي قديم مادران به دختران خود فنون خانه داري وپدران به پسرانشان فنون تيراندازي ماهيگيري شکار و جنگ را مي آموختند تا براي حفاظت وحراست ازجان خود به کسي نيازي نداشته باشند.
درميان تمامي کشورها ايران تنها کشوري بود که به امور ورزشي وتربيت بدني اهميت زيادي مي داد زيرا ورزش رابه منظور چابکي و ايجاد انرژي دربدن و توانايي وسلامتي را وسيله مهمي براي ارتشي قويي و پيروزمند مي دانستند. ايرانيان از پنج سالگي تا بيست سالگي سه چيز رامي آموختند:
1- سواري 2-تيروکمان 3-راستگويي
تاثيرموسيقي درهنگام ورزش کردن کودکانمان:
موسيقي ميتواند يک عامل محرک براي ما در هرلحظه از زندگي باشد حال اگر ما بخواهيم تاثير آن رادرهنگام ورزش کردن کودکانمان بخوانيم در ابتدا ما نمي توانيم سبک خاصي را به آنها تحميل کنيم ولي پيشنهاد ما اين است که از موسيقي هايي که محرک هاي خوبي هستند در هنگام ورزش کردن استفاده کنيم، به عنوان مثال سبک(Techno ):
*چرا اين سبک از موسيقي راما پيشنهاد مي کنيم ؟
زيرا شدت و سرعت (Tempo ) اين سبک نا خداگاه ما رابه حرکت در مي آورد و اين حرکات را اگر ما فرم و نظم خاصي به آنها دهيم حرکات فرميک و يا ورزشي مي توانيم نامگذاري کنيم که تعداد آنها و فرم صحيح شان بايد مشخص باشد تا انرژي زيادي از ما هدر نرود و خستگي بعد از اين حرکات به جاي شادابي براي ما باقي نماند.
اگر هرروز صبح در کنار فرزندانمان ورزش کنيم و آنها را به اين امر عادت دهيم که فقط روزانه با موزيک 30 دقيقه ورزش کنند، بعد ازيک مدت سيستم بدن به اين برنامه روزانه عادت مي کند واين عادت موجب سلامتي بدن مي شود که در آيندۀ آن شخص نشان داده مي شود.
همان طور که در مقالۀ قبل گفته شد که صبح ها ازموسيقي براي کودکانمان استفاده کنيم وحس حاکم بر فضايي راکه آنها دوست دارند برايشان ايجاد کنيم، اگر ما بتوانيم ورزش را دراين برنامه روزانه قرار دهيم يک برنامه تقريباً کامل را براي آنها درست کرده ايم.
* نکته: بچه ها اگر مقدار خوابشان کامل باشد صبح ها به راحتي از خواب بيدار ميشوند و آن روز را از صبح با اين برنامه ايي که هرروز برايشان تکرار شده است خوب شروع مي کنند ولي اگر شب زمان زيادي را نشسته باشند وخواب کافي نداشته باشند به اين برنامه هيچ وقت تن نمي دهند و يا اگر آنها را مجبور کنيم که ورزش کنند وموسيقي شاد گوش کنند مي توانيم بگوييم روز خوبي را شروع نکرده اند و بداخلاقي از زماني که از خواب به زور بلند شده اند شروع مي کنند و در مدرسه يا مهد کودک به جاي گوش کردن به مطالب به چرت زدن مي پردازند.
ورزش مي تواند يک عامل محرک خوب براي روحيه وشادابي کودکانمان باشد ولي اگر طبق برنامه و قائده و اصول باشد. پس بيا ئيم آن حس حاکم بر فضايي را که فرزندانمان براي ورزش کردن دوست دارند برايشان درست کنيم تا با شادابي خاصي هر روزشان را شروع کنند.

صوت موسيقي يا نت ، صوتي است كه از ارتفاعهاي منظم تشكيل شده است و اثر خوشايندي بر گوش انسان دارد. صوتي را كه مي‌شنويم به خصوصيتهاي گوش و ساز و كار شنوا ...

صوت موسيقي يا نت ، صوتي است كه از ارتفاعهاي منظم تشكيل شده است و اثر خوشايندي بر گوش انسان دارد. صوتي را كه مي‌شنويم به خصوصيتهاي گوش و ساز و كار شنوا ...

صوت موسيقي يا نت ، صوتي است كه از ارتفاعهاي منظم تشكيل شده است و اثر خوشايندي بر گوش انسان دارد. صوتي را كه مي‌شنويم به خصوصيتهاي گوش و ساز و كار شنو ...

ابتداي امر سؤالي را که در ذهن بسياري از شماست مطرح مي کنيم. در سال هاي اخير پژوهشگران ثابت کرده اند که موسيقي نقش مهمي در زندگي انسان ها دارد ولي آيا ...

اگر دقت كرده باشيد برخي روزها بهتر و خوشايندتر از روزهاي ديگر به نظر مي رسند. گاهي حتي حوصله كلمه اي حرف زدن را نداريد و گاهي احساس شادي و هيجان بسيار ...

وقتي هارمونيكهاي مختلف ، تارهاي مختلف ساز با هم به طور كامل كوك نمي‌شوند در داخل صوت موسيقي ناهنجاريهايي شنيده مي‌شود كه اختلاف جزئي با آهنگ اصلي دارد ...

وقتي هارمونيكهاي مختلف ، تارهاي مختلف ساز با هم به طور كامل كوك نمي‌شوند در داخل صوت موسيقي ناهنجاريهايي شنيده مي‌شود كه اختلاف جزئي با آهنگ اصلي دارد ...

● پيانو ديواري (Vertical - Upright) پيانوهاي ديواري در ارتفاع هاي مختلف، با بدنه - اغلب با چوب تمام شده - متفاوت و انواع مدل ساخت بدنه وجود دارند که ب ...

دانلود نسخه PDF - موسيقي