up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله موتور هاي نيمکره اي PDF
QR code - موتور هاي نيمکره اي

موتور هاي نيمکره اي

موتور هاي نيمکره اي چگونه کار مي کند؟

اگر به خودرو علاقه مند ايد احتمالا درباره ي موتور هاي نيمکره اي شنيده ايد،اگر در ١٩٦٠ و يا قبل از آن متولد شده ايد پديده ي خلق شده توسط موتور نيمکره اي شرکت کرايسلر در سالهاي ٦٠،١٩٥٠و ٧٠ را بخاطر مي آوريد
اگر مسابقات اتوموبيل راني را دنبال مي کنيد مي دانيد که موتور نيمکره اي ٤٢٦ به خاطر کارآيي آن يک موتور محبوب است،احتمالا راجع به موتور هاي نيمکره اي که کرايسلر از سال ٢٠٠٣در وانت دوج استفاده کرده است شنيده ايد
حتي اگر کمي درباره ي خودرو و موتور بدانيد لغت نيمکره اي احتمالا برايتان معني دارد،در دنياي خودرو ها اين کلمه مترادف با موتور هاي بزرگ و قدرت مند شده است
در اين مقاله درباره ي موتور هاي نيمکره اي خواهيد آموخت و مي فهميد چه چيزي موتور هاي نيمکره اي را اين چنين ترسناک ساخته است
موتور نيمکره اي براي خودرو ها در سال ١٩٤٨ متولد شد که هري وست ليک و ديگران يک موتور ٦ سيلندر نيم کره اي براي جگوار طراحي کردند،چند سال بعد در سال ١٩٥١ کرايسلر يک موتور نيمکره اي ١٨٠ اسب بخاري را در مدل هاي مختلف معرفي کرد،موتور نيمکره اي کرايسلر جابه جايي هوايي برابر با ٣٣١ اينچ مکعب،٤ ٥ ليتر داشت،بنابر اين به عنوان يک موتور نيمکره اي ٣٣١ شناخته شد
کرايسلر به بهتر کردن موتورهاي نيمکره اي ادامه داد و يک موتور ٣٥٤ اينچ مکعبي را در ١٩٥٦،يک ٣٩٢ اينچ مکعبي در ١٩٥٧ و سر انجام يک ٤٢٦ اينچ مکعبي،٧ ليتري ،را در ١٩٦٤ طراحي کرد موتور ٤٢٦ افسانه ي موتورهاي نيمکره را بر سنگ ثبت کرد زيرا مکان اول،دوم و سوم را در مسابقات NASCAR ١٩٦٤ بدست آورد،موتور ٤٢٦ برا ي استفاده در شهر ها با ٤٢٥ اسب بخار قدرت در ١٩٦٥ به بازار آمد
هنوز هم سيلندر و سرسيلندرهاي موتور ٤٢٦ پيدا مي شود،چيزي که به موتور نيمکره اي ١٩٥١ کرايسلر اجازه مي داد نسبت به موتورهاي ديگر آن روز قدرت بيشتري داشته باشد،بهبود بخشيدن به محفظه ي احتراق است
در موتور هاي نيمکره اي بالاي محفظه ي احتراق ،همان طور که در تصوير بالا مي بينيد،به شکل نيمکره است،چنين موتوري سرسيلندر نيمکره اي دارد و معمولا شمع در بالاي محفظه ي احتراق و سوپاپ ها در طرف هاي مخالف هم قرار دارند
بيشتر خودرو هاي قبل از ١٩٥٠ از سر سيلندر تخت استفاده مي کردند و هنوز هم بيشتر ماشين هاي چمن زني از اين نوع سرسيلندر استفاده مي کنند زيرا ساخت آن ارزان تر است،درموتورهاي با سرسيلندر هاي تخت،سوپاپ ها در بدنه سيلندر جاي دارند و در محفظه کنار پيستون باز مي شوند
سرسيلندرهاي تخت بسيار ساده اند و با ريخته گري و ايجاد يک سوراخ براي شمع ساخته مي شوند،ميل بادامک در سيلندر مستقيما دسته سوپاپ را هل مي دهد تا سوپاپ باز شود،همه چيز در سر سيلندر هاي تخت ساده تر است اما مشکل اين نوع موتور ها راندمان حرارتي است که در ادامه درباره ي آن صحبت مي کنيم
● مزايا
چيز هاي متفاوتي در طراحي يک موتور مقدار انرژي بدست آمده از هر احتراق را کنترل مي کند،براي مثال
▪ شما مي خواهيد تمام سوخت در سيلندر بسوزد،اگر درموتور طراحي شده مقداري سوخت نسوخته بماند،انرژي آزاد نشده اي خواهيم داشت
▪ وقتي ميل لنگ در زاويه مناسب قرار دارد بايد بيشترين مقدار فشار را داشته باشيم ،زيرا تمام انرژي از فشار بدست مي آيد
▪ بايد کمترين مقدار انرژي براي کشيدن سوخت و هوا و خروج دود هدر رود
▪ تا جايي که ممکن است گرماي ديواره سيلندر کمتر ازدست برود زيرا گرما چيزي است که فشاررا توليد مي کند و از دست دادن گرما يعني فشار بيشينه کمتر
آخرين مورد يکي از برتري هاي اصلي سرسيلندر نيمکره اي در برابر سرسيلندر تخت است،ديواره محفظه احتراق گرما از دست مي دهد و سوخت نزد يک ديواره آنقدر سرد است که بخوبي نمي سوزد،در سرسيلندر تخت مساحت ديواره نسبت به کل محفظه احتراق زياد است اما در موتور هاي نيمکره اي مساحت ديواره خيلي کمتر از سرسيلندر هاي تخت است بنا بر اين گرماي کمتري هدر مي رود و فشار بيشينه بيشتر است
خصوصيت ديگر سرسيلندر نيمکره اي اندازه سوپاپ هاست،از آنجايي که سوپاپ ها در دو جهت مخالف سرسيلندر قرار دارند براي هر سوپاپ جاي بيشتري است،موتورهاي قبل از نيمکره داراي محفظه احتراق گوه اي شکل با سوپاپ هاي در يک جهت بودند،چيدن خطي سوپاپ ها اندازه آنها را محدود مي کند،اما در موتور هاي نيمکره سوپاپ ها مي توانند بزرگ باشند و جريان هوا به موتور بهتر باشد
موتور نيمکره اي دوج
موتور نيمکره اي ۳۴۵ اينچ مکعبي ، ۷ ٥ ليتري،دوج رکورد قدرت موتور هاي نيمکره اي را شکسته است
اين موتور ۳۴۵ اسب بخار قدرت دارد و نسبت به ساير موتور هاي بنزيني اين رده بهتر است
موتور ۷ ٥ ليتري دوج، ۳۴۵ اسب بخار در ۵۴٠٠ دور بر دقيقه
▪ فورد ۴.۵ ليتري،۲۶۰ اسب بخار در ۴۵۰۰ دور در دقيقه
▪ جنرال موتورز،۶ ليتري ۳٠٠اسب بخار در ۴۴٠٠ دور در دقيقه
▪ جنرال موتورز،١ ٨ ليتري،۳۴٠ اسب بخار در ۴٢٠٠ دور در دقيقه
▪ دوج ٨ ليتري ،٣٠٥ اسب بخار،۴٠٠٠ دور در دقيقه
▪ فورد ٨ ۶ ليتري، ۳١٠ اسب بخار در ۴٢۵٠ دور در دقيقه
موتور نيمکره اي دوج دو سوپاپ و دو شمع براي هر سيلندر دارد،وجود دو شمع براي هر سيلندر به حل مشکل انتشار که موتورهاي نيمکره هاي کرايسلر در گذشته با آن روبرو بودند کمک مي کند ،دو شمع دو نقطه شروع سوختن را بوجود مي آورد،و سوختن کاملتر را تضمين مي کند
● معايب
اگر موتور هاي نيمکره اي اين همه مزايا دارند چرا همه موتور ها به اين شکل ساخته نمي شوند؟ چون امروزه روش هاي بهتري موجود است
چيزي که يک سرسيلندر نيمکره اي هيچوقت ندارد چهار سوپاپ براي هر سيلندر است،زاويه چهار سوپاپ آنقدر بد مي شود که تقريبا نمي توان چنين سرسيلندري ساخت،داشتن چهار سوپاپ به ازاي هر سيلندر براي خودرو هاي مسابقه مهم نيست زيرا اين خودرو ها به داشتن دو سوپاپ محدود شده اند اما در مورد خودرو هاي شهري داشتن چهار سوپاپ کمي کوچکتر به موتور اجازه تنفس بهتري نسبت به دو سوپاپ بزرگ مي دهد،موتور هاي امروزي از طرح pentroof براي جا دادن چهار سوپاپ استفاده مي کنند
دليل ديگر استفاده نکردن از سرسيلندر نيمکره اي در موتور هاي قدرتمند علاقه به وجود داشتن محفظه احتراق کوچکتراست،محفظه کوچکتر در حين احتراق حرارت کمتري از دست مي دهد و نيز در زمان کمتري تمام سوخت مي سوزد که هر دو به افزايش فشار کمک مي کنند در نتيجه طرح pentroof فشرده مفيد تر است

معمول ترين راهها جهت افزايش نيروي توليدي موتور افزايش راندمان حجمي موتور ميباشد.به کمک افزايش راندمان حجمي بسته به تکنيک مورد استفاده ميتوان از ۵% تا ...

يك موتور خطي در واقع يك موتور الكتريكي است كه استاتورش غير استوانه شده است تا به جاي اينكه يك گشتاور چرخشي توليد كند، يك نيروي خطي در راستاي طول استات ...

يک موتور الکتريکي ، الکتريسيته را به حرکت مکانيکي تبديل مي‌کند. عمل عکس آن که تبديل حرکت مکانيکي به الکتريسيته است، توسط ژنراتور انجام مي‌شود. اين دو ...

امروزه بر روي اينترنت صدها ميليون صفحه حاوي اطلاعات وجود دارد. کاربران اينترنت با آگاهي از آدرس يک سايت ، قادر به اتصال به سايت مورد نظر و استفاده از ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

يکي از بهترين تعريف هايي که از مهندسي برق شده است, اين است که محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق, تبديل يک سيگنال به سيگنال ديگر است که البته اين سيگنال ...

● خط کروگيت کارتن اين خط توليد که عمل کروگيت کردن کاغذ و به هم چسباندن کاغذها را انجام مي دهد، رول کاغذ را به کارتن خام و ورق کارتن تبديل مي کند. کارت ...

خودروهاي الکتريکي از مرحله ايده خارج و به فناوري کاربردي تبديل مي شوند. در حالي که خودروهاي الکتريکي گام به گام عرصه زمين را دراختيار مي گيرند، اوضاع ...

دانلود نسخه PDF - موتور هاي نيمکره اي