موافقت با امهال ۸۰ درصد تسهیلات بانکی برای ۴۸ طرح کشاورزی

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست ابراهیمی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و با حضور شاهرخی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی عضو کارگروه برگزار شد.

موافقت با امهال ۸۰ درصد تسهیلات بانکی برای ۴۸ طرح کشاورزی

 سید عماد شاهرخی در این جلسه، گفت: مشکلات فعالان حوزه کشاورزی استان در این کارگروه احصا و با درک صحیحی از موانع، رسیدگی می کنیم. وی افزود: بر این باور هستیم که بخش خصوصی بعنوان محرک چرخ های اقتصاد ، بار سنگینی را بر دوش دارد و برای رشد تولید با تمام توان در میدان است. شاهرخی تصریح کرد: باید با دیدگاه ویژه و مثبتی همواره در کنار بخش خصوصی باشیم تا موانع را از سر راه برداریم و بستر فعالیت و پویایی بیشتر تولیدکنندگان و بهره برداران را فراهم کنیم.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در این جلسه ستاد تسهیل، ۴۸ طرح مربوط به حوزه بخش کشاورزی مطرح شد . وی ادامه داد: تمامی طرح ها بر اساس نظر کمیته کارشناسی از  قبل تهیه و در ستاد تسهیل و رفع موانع مورد تصویب قرار گرفتند.   رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: اکثر متقاضیان مطرح شده در این جلسه؛  مشمول این طرح می شوند که با پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سهم بانکی، بانک عامل ۸۰ درصد مابقی تسهیلات را امهال می کند. شاهرخی عنوان کرد: با این روند و مصوبه خوشبختانه  مشکلات بانکی، مالی و نقدینگی این ۴۸ واحد رفع می شود . پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید