up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله مواد معدني اورانيوم PDF
QR code - مواد معدني اورانيوم

مواد معدني اورانيوم

مواد معدني اورانيوم و توريم

اورانيوم و توريم از جمله عناصر کمياب هستند. قشر جامد کره زمين بطور متوسط به ازاي هر تن وزن شامل چهار گرم اورانيوم است. يعني اورانيوم همانقدر است که روي يا سرب يا قلع . بعضي از انواع سنگ هاي خارا حتي داراي ۳۰ گرم اورانيوم به ازاي هر تن از وزن خود مي باشند.
مهمترين ماده معدني اورانيوم عبارتست از پيچ بلند (Pitch blende) که نام علمي اش اکسيد بي آب اورانيوم ۳۵۸ مي باشد.
اين سنگ معدني در قسمت فوقاني قشر جامد کره زمين تحت تاثير جريانات آب تغيير مي يابد و هيدرات هاي مختلف بوجود مي آورد و اگر تغييرات و ترکيبات پيشرفت کند فسفات هاي مختلف مواد معدني ديگري که خيلي پيچيده هستند ايجاد مي شود .
معادني که جلوتر از همه حتي در دوران قديم مورد بهره برداري قرار گرفته اند عبادتند از :
▪ معدن نواحي بوهم (Bohemia) :
در حال حاضر مهمترين تهيه کنندگان اورانيوم در جهان عبارتند: از کانادا ، کنگوي قديم بلژيک ، ممالک متحده آمريکاي شمالي و اتحاديه آفريقاي جنوبي و حقيقت اين است که در باره روسيه اطلاع دقيقي در دست نيست و احتمالاً محصول آن در حدود هر يک از ممالک ذکر شده است بعد از اين ۴ کشور نوبت به استرالياي شمالي ، فرانسه ، چکسلواکي ، ممالک آفريقاي جنوبي ، کرن وال و چين مي رسد تا سال هاي اخير در کانادا تنها معدني که مورد بهره برداري قرار گرفت عبارت بود از معدن درياچه بزرگ اورز (Ours) که در شمال کانادا واقع است در اين معدن پيچ بلند باانواع سولفورهاي ديگر مخلوط است اخيراً دو معدن مهم ديگر در اين کشور کشف کرده اند . گرچه مواد معدني آنها شامل مقدار کمي اورانيوم مي باشد ليکن مقدار کل مواد معدني در اين دو نقطه فوق العاده قابل ملاحظه است يکي از اين دو معدن در ناحيه درياچه بيورلاج (Beaverlodge) و ديگري در ناحيه درياچه بيند ريور (Bind River) واقع است .
رگه پيچ بلند معادن کروزي بطور متوسط شامل ۱۰% اورانيوم است معادن گروري در عين حال که داراي مقدار کمي اورانيوم هستند بازهم مورد استفاده مي باشند و از آن بهره برداري مي شود در ناحيه لاشو به نظر مي رسد که معادن جنگل هاي سياه بسيار مهم هستند و بالاخره تجسساتي که در ناحيه وانده به عمل آمده نويد بخش مي باشد . به نظر مي رسد سالانه در تمام دنيا بيش از چند صد هزار تن اورانيوم توليد و به بهره برداري مي رسد در برخي معادن آفريقاي جنوبي که آنها بعد از استخراج طلا از ماده معدني ، باقيمانده ماده را براي تهيه اورانيوم مورد استفاده قرارمي دهند .
▪ معادن توريم :
سنگ معدني مونازيت توريم :
معادن توريم فراوانتر از اورانيوم است و ماده معدني اصلي ان عبارتست از فسفات خاصي که ترکيب آن بسيار پيچيده است مونازيت (Monazite) نام دارد. مهمترين معادن آن در هندوستان جنوبي و برزيل واقع است معادن ديگري که وسعت آن چندان زياد نيست ولي از حيث ميزان توريم بسيار غني مي باشد در جزيره سيلان کشف شده است و نيز در اين اواخر منابع مهمي شامل مونازيت در جزاير ماداگاسکار کشف کرده اند .
سنگ معدني توريت توريم :
سنگ معدني ديگري از توريم که توريت (Thorite) نام دارد در استراليا ، برزيل ، ماداگاسکار ، اسکانديناويا ، بريتانيا ، ايالت متحده و روسيه وجود دارد .
به هيچ وجه ممکن نيست که با دقت معين نماييم که در آينده چه ميزان اورانيوم و توريوم در جهان استخراج خواهد شد و به مصرف تهيه انرژي خواهد رسيد البته با توليد مصنوعي اين مواد راديو اکتيو و نيز ساير مکانيزم هاي توليد انرژي هسته اي از جمله همجوشي هاي کنترل شده سبب شده که ديگر مشکل جستجو و کشف معادن اورانيوم و توريم وجود نداشته باشد و يا اين نياز از راه هاي ديگر برطرف مي شود .
تبديل توريم به اورانيوم:
توريم را در کوره اتمي توسط نوترون بمباران مي کنند اين عنصر پس از يک سري تغييرات راديو اکتيو به اورانيوم ۲۳۳ تبديل مي شود که مانند اورانيوم ۲۳۵ و پلوتنيم ۲۳۹ توسط نوترونهاي حرارتي شکافته مي شود .

اورانيوم يکي از عنصرهاي شميايي است که عدد اتمي آن ۹۲ و نشانه آن U است و در جدول تناوبي جزو آکتنيدها قرار مي گيرد. ايزوتوپ ۲۳۵U آن در نيروگاه هاي هسته ...

در ميان عموم مردم ، همين که صحبت از اورانيوم به ميان مي آيد، بلافاصله بمب اتمي و سلاحهاي کشتار جمعي ، که امروزه سخن روز محافل سياسي و مطبوعاتي است، در ...

● اورانيوم يکي از چگالترين فلزات راديو اکتيو است که در طبيعت يافت مي شود. اين فلز در بسياري از قسمتهاي دنيا در صخره ها، خاک و حتي اعماق دريا و اقيانوس ...

اورانيوم يکي از عنصرهاي شميايي است که عدد اتمي آن ۹۲ و نشانه آن U است و در جدول تناوبي جزو آکتنيدها قرار مي‌گيرد. ايزوتوپ ‎۲۳۵U آن در نيروگاه‌هاي هسته ...

اورانيوم فلزي راديواكتيو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

پيش از هرگونه تحليل و تدبير، در ابتداي ورود به بحث، فرازهايي از اخبار منتشره طي چند روز گذشته، در اين يادداشت مورد توجه قرار مي گيرد. سازمان خصوصي ساز ...

نيروگاه اتمي در واقع يک بمب اتمي است که به کمک ميله هاي مهارکننده و خروج دماي دروني بوسيله مواد ‏خنک کننده مثل آب و گاز ، تحت کنترل در آمده است. اگر ر ...

دانلود نسخه PDF - مواد معدني اورانيوم