up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله مواد مخدر صنعتي PDF
QR code - مواد مخدر صنعتي

مواد مخدر صنعتي

فرار از تاريکي

مواد مخدر پديده اي است استعماري که قدرت هاي سلطه گر به منظور محو ارزش هاي اخلاقي، اجتماعي و تسلط بر جوامع از آن بهره مي جويند. در اين پژوهش سعي شده است با واکاوي جنبه هاي مختلف آن ، علل و عوارض گرايش به انواع مخدر مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، اعتياد به مثابه يک عارضه و آسيب فردي و اجتماعي داراي علل و عوامل، ريشه ها، زمينه ها و همچنين عوارض و تبعات سوءاقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، محيطي، رواني و فردي متعددي مي باشد، تا آنجا که سلامت فکري، فرهنگي و اقتصادي جامعه را با خطر مواجه مي سازد.
بنابراين بايستي در جهت جلوگيري از اشاعه اين پديده شوم، برنامه ريزي و اقدام جدي و همه جانبه اي صورت پذيرد و باعناصري که در جهت ترويج مواد مخدر و اعتياد و کسب منفعت از اين طريق مبادرت مي ورزند با قاطعيت مبارزه شود.
جوان بودن جامعه ايران و وضعيت خاص شهرنشيني باعث شده که گرايش به اين گونه مواد افزايش يابد.
عواملي که بطور چشمگير باعث افزايش گرايش به مصرف مواد شيميايي و صنعتي شده است عبارتند از:
۱) سودآوري تجارت و خريد و فروش اين گونه مواد
۲) مصرف آسان
۳) دسترسي آسان به آنها
۴) جذاب و شکيل بودن اقلام در دسترس اين مواد
۵) پنهان بودن آثار فيزيکي و جسماني بارز سوء مصرف اين مواد در بين مصرف کنندگان
بيشترين طيف مورد تهاجم اين داروها نيز جوانان و نوجوانان جامعه هستند و در صورتي که طرحي براي مقابله با آنها آماده نگردد، اين احتمال وجود دارد که بخشي از اين قشر پس از برخورد با مشکلات فردي و خانوادگي و اضطراب و مسائل رواني و عاطفي به اين گونه مواد رو آورند.
● علل گرايش به مصرف مواد مخدر
در اغلب موارد مجموعه اي از عوامل در گرايش افراد به اعتياد نقش دارند.
مهمترين اين عوامل عبارتند از:
الف) عوامل فردي: ازجمله مشکلات سيستم عصبي، مشکلات شخصيتي مانند اعتماد به نفس پائين، نياز شديد به استقلال، پرخاشگري شديد، افسردگي، اختلال شخصيت ضداجتماعي، نبود احساس مسئوليت فردي و کنترل رفتاري، نداشتن اعتقادات مذهبي، نگرش مثبت به موادمخدر، بي خانماني، فرار از خانه، اخراج از مدرسه و تک سرپرستي.
ب) عوامل محيطي:
۱) خانواده: نگرش مثبت يا گرايش به مصرف موادمخدر در خانواده، از هم گسيختگي خانواده، ناسازگاري ها و اختلالات خانوادگي، کمبودهاي عاطفي، بيسوادي و ناآگاهي والدين نسبت به مسائل اجتماعي، عدم کنترل فرزندان و روش هاي نامناسب تربيتي، فقر خانواده
۲) دوستان: گرايش و فشار دوستان به مصرف موادمخدر، نياز به عضويت در گروه
۳) مدرسه: شيوه هاي نامناسب آموزشي، بي توجهي به نيازهاي دانش آموزان، نبود مقررات جدي منع مصرف، عدم حمايت و طرد
ج) عوامل اجتماعي نيز عبارتند از: فراواني موادمخدر، کمبود مراکز فرهنگي و هنري، محروميت اقتصادي و اجتماعي، فقر، زندگي در محلات آلوده، بيکاري، نبود سيستم آموزش مناسب و مراکز مشاوره اي و درماني، سودآوري بالاي قاچاق، مهاجرت به شهرهاي بزرگ و نداشتن الگوي مناسب اجتماعي.
کارشناسان مواد مخدردستيابي به هيجانات دوره جواني، تقليد از دوستان، خارج شدن از فشارهاي عصبي و رواني، فرار از مشکلات زندگي، نابساماني هاي زندگي، تنهايي و شکست هاي اجتماعي را از انگيزه هاي مصرف مواد اعتيادآور در بين افراد جامعه بويژه جوانان دانسته است.
اين کارشناسان بيان داشتند: براي اين که افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتياد دور سازند، ارتقا بخشيدن به توانايي هاي ايشان کاملاً ضروري به نظر مي رسد.
افزايش مهارت هاي زندگي «مهارت حل مشکل، قدرت تصميم گيري، هنر دوست يابي و ...» از عوامل حفاظت کننده فردي است که اگر امروز آنها را به فرزندانمان نياموزيم فردا در غياب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت.
● تقسيم بندي مواد مخدر
براي مواد مخدر تقسيم بندي هاي متعددي در نظر گرفته شده است، که از آن جمله تقسيم بندي بر مبناي تهيه دارو است.
▪ دسته نخست: عبارتند از داروهايي که از منابع طبيعي (گياهي) به دست مي آيند، مثل: ترياک، حشيش و ماري جوآنا
▪ دسته دوم: داروهايي که از منابع معدني و صنعتي در لابراتوارها و آزمايشگاه ها تهيه مي شوند، مثل: متادون، لومينال، ال اس دي و هروئين.
نوع ديگري از تقسيم بندي مواد مخدر بر مبناي نوع تأثيري است که بر روي بدن انسان دارند:
▪ دسته يکم: داروهاي مخدر، يعني داروهايي که ايجاد رخوت و سستي مي نمايند مثل ترياک.
▪ دسته دوم: داروهاي مسکن مثل مرفين.
▪ دسته سوم: داروهاي خواب آور مثل لومينالها.
▪ دسته چهارم: داروهاي محرک مثل آمفتامين ها.
▪ دسته پنجم: داروهاي مهيج مثل کوکائين.
▪ دسته ششم: داروهاي وهم آور و خيال انگيز مثل حشيش.
▪ دسته هفتم: داروهاي زايل کننده مثل ال اس دي.
که البته اين نوع تقسيم بندي هرگز نمي تواند مرز مشخصي بين داروهاي مورد نظر برقرار کند، زيرا بسياري از آنها داراي آثار و خواص مشترک هستند.
مواد مخدر صنعتي
متأسفانه بسياري از جوانان به غلط تصور مي کنند اين مواد خطري ندارند يا اثر آنها موقت است و معتاد کننده نيستند، در حالي که اين مواد بسيار خطرناک تر از مواد مخدر سنتي بوده و اثر مخرب آنها دائمي است و ترک آنها نيز به سختي ممکن است.
تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي به مواد صنعتي و شيميايي و استفاده از قرص هاي روانگردان، تهديدي جدي است که جوامع امروز را با بحران مواجه کرده است. اين درحالي است که مضرات اين گونه مخدرها، به مراتب بيشتر و ناگوارتر از مخدرهاي سنتي است.
به عقيده پزشکان، مصرف يک ماده اگر موجب شود، فرد به مصرف دوباره آن روي بياورد، مي تواند به عنوان ماده اعتيادآور تلقي شود، از همين رو مخدرهاي صنعتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
مخدرهاي صنعتي در واقع ترکيبي از مخدرهاي سنتي با مواد شيميايي هستند. براي نمونه، مخدر سنتي مانند ترياک تنها سستي زا و يا ماده اي هم چون حشيش توهم زاست اما مخدر صنعتي مانند شيشه، اثري ترکيبي از توهم زايي و تحرک بخشي دارد ، اين درحالي است که هر يک از اين تأثيرها در مخدرهاي سنتي برعهده يک ماده بوده که اکنون در نوع صنعتي با تجميع خاصيت ها به شکل متقابل مشکل و ضررها نيز به يک باره بر روي فرد عارض مي شوند.
مخدرهاي جديد، به علت ترکيب شيميايي که دارا هستند، سيستم مرکزي اعصاب را تحريک کرده و موجب بروز نوعي تشنج و حرکات غيرقابل کنترل به همراه تعريق، گشادي مردمک چشم و در مجموع کنش هاي شديد رفتاري مي شوند.

نمونه برداري خاک: هدف:تجزيه وشناخت خاک و در نتيجه مورد استفاده قرار دادن آن است 1.تقسيم بندي زمين:بر اساس نوع زمين ونوع گياه وشيب يا مسطح بودن 2.نمونه ...

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

بشر با تلاش براي دستيابي به مواد جديد, با استفاده از مواد ألي (عمدتا هيدروكربنها) موجود در طبيعت به توليد مواد مصنوعي نايل شد. اين مواد عمدتا شامل عنص ...

كانابيس (حشيش يا ماري جوانا) از ۵۰۰۰ سال پيش هم براي مقاصد تفريحي و هم براي مقاصد طبي مورد استفاده بود. اين ماده كه منشأ آن را چين يا آشور دانسته اند، ...

● تعريف آنافيلاکسي نوعي تهديد کننده زندگي از واکنش آلرژيک مي باشد. ● علايم علايم اغلب در ظرف چند ثانيه يا دقيقه به سرعت بروز ميکنند . که شامل موارد زي ...

به طور خلاصه آمونياک را مي توان اصلي ترين ماده زائد محلول ايجاد شده توسط ماهي ها و بي مهرگان دانست . آمونياک توسط ماهي ها توسط ادرار و همچنين از طريق ...

چندي پيش، يکي از دوستان ام صاحب فرزند زيبايي شد که از همان ابتداي نوزادي دل درد و نفخ را تجربه کرد.... دوست ام نوزادش را نزد پزشک اش برد و تشخيص دکتر، ...

دانلود نسخه PDF - مواد مخدر صنعتي