up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مواد زايد نيتروژن‌دار آبزيان PDF
QR code - مواد زايد نيتروژن‌دار آبزيان

مواد زايد نيتروژن‌دار آبزيان

مواد زايد نيتروژن‌دار آبزيان ؛ بيماري‌ها و چاره‌ها

به طور خلاصه آمونياک را مي توان اصلي ترين ماده زائد محلول ايجاد شده توسط ماهي ها و بي مهرگان دانست . آمونياک توسط ماهي ها توسط ادرار و همچنين از طريق آبشش ها دفع مي گردد .
به طور خلاصه آمونياک را مي توان اصلي ترين ماده زائد محلول ايجاد شده توسط ماهي ها و بي مهرگان دانست . آمونياک توسط ماهي ها توسط ادرار و همچنين از طريق آبشش ها دفع مي گردد . يکي ديگر از راه هاي ايجاد اين ماده در مخزن ، تجزيه و فساد غذاهاي اضافي باقي مانده و مواد گياهي موجود در آکوآريوم است .
به سه شيوه ميزان آمونياک آب را محاسبه مي کنند :
۱) آمونياک کل يا Total ammonia ؛ و هنگامي که آمونياک در آب حل شود به دو شکل قابل تصور است ؛
۲) آمونياک يونيزه ( Ionized ammonia ) که معمولا غير سمي محسوب مي شود مگر در غلظتهاي بسيار بالا .
۳) آمونياک غير يونيزه (ammonia Nonionized ) که خطرناک ترين شکل آمونياک است و مي تواند به سادگي به جريان خون ، مغز ، اندامها و بافتها نفوذ کند و صدمات جبران ناپذير و مرگ آوري را به بار بياورد .
در دما و p.H بالا مقدار بيشتري از آمونياک به صورت غير يونيزه ( يعني شکل سمي ) تبديل مي شود .
در آبزي دانهايي که آب آنها کهنه است به علت وجود باکتريهاي نيتروزوموناس ( Nitrosomonas ) که در بستر و برخي سيستمهاي پالايش آب ( فيلتر ها ) وجود دارند ، آمونياک به ماده اي کمتر سمي يعني نيتريت تبديل مي شود . اما در م ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


رشد موهاي زايد علل مختلفي دارد. ممکن است به دلايل ژنتيکي باشد يا بر اثر مصرف داروهاي خاصي مثل هورمون ها يا استروئيدها باشد. گاهي ناهنجاري هاي پزشکي مث ...

نمونه برداري خاک: هدف:تجزيه وشناخت خاک و در نتيجه مورد استفاده قرار دادن آن است 1.تقسيم بندي زمين:بر اساس نوع زمين ونوع گياه وشيب يا مسطح بودن 2.نمونه ...

● نانو دانش و فنون مقياس نانو در اين نوشتار با دو دسته از مواد هوشمند نوع اول آشنا خواهيم شد که آشنايي با آنها ديد مناسبي از نحوه عملکرد ساير مواد اين ...

بشر با تلاش براي دستيابي به مواد جديد, با استفاده از مواد ألي (عمدتا هيدروكربنها) موجود در طبيعت به توليد مواد مصنوعي نايل شد. اين مواد عمدتا شامل عنص ...

كانابيس (حشيش يا ماري جوانا) از ۵۰۰۰ سال پيش هم براي مقاصد تفريحي و هم براي مقاصد طبي مورد استفاده بود. اين ماده كه منشأ آن را چين يا آشور دانسته اند، ...

هواپيماهاي هوشمند، خانههاي باهوش، بافتهاي حافظهدار شکلي، ميکرو ماشينها، سازههاي خودآرا و رنگهاي نانويي متغير کلماتي هستند که از سال ۱۹۹۲ و با تجاري شد ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

● مقدمه: از اصلي ترين عوامل موثر براي دستيابي به حداکثر توليد اقتصادي، مديريت پارامترهاي محيطي و بخصوص مديريت يستر در سالن پرورش مي باشد. چرا که وجود ...