up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله مواداعتياد آور PDF
QR code - مواداعتياد آور

مواداعتياد آور

طبقه بندي مواداعتياد آور

طبقه بندي مواداعتياد آور
مواد مخدر را به اعتبارات متعددي مي توان طبقه بندي کرد. مثلا اگر آنها را به طبيعي، نيمه مصنوعي و مصنوعي گروه بندي کنيم، يا از نظر تاريخ کشت يا آشنايي بشر با آنها، کشف و ساخت دسته بندي کنيم، يا در دو گروه، يعني گروه مواد مخدري که مصرف پزشکي دارد. يا گروه مواد مخدري که مصرف پزشکي ندارد، دسته بندي شوند، همه درست بوده، ولي در عين حال هيچيک طبقه بندي يا تعريفي جامع و مانع نمي باشند. اگر چه متخصصين، طبقه بندي هايي از جنبه هاي علمي و تجربي ارائه داده اند ولي بهترين نوع گروه بندي از طرف سازمان بهداشت جهاني به عمل آمده که طبقه بندي مواد از جهت تاثير آنها بر انسان است . اين طبقه بندي به صورت زير مي باشد:
توهم زاها (Hallucinations)
تمدنهاي بزرگ نمونه هاي فراواني از استعمال موادي که ايجاد توهم مي کنند عرضه داشته اند. مصرف قارچهاي توهم زا در مراسم مذهبي در آمريکا، مصرف قارچهاي مخدر و …. توسط ساحران در آسيا و استعمال بعضي گياهان براي جادوگري در اروپا نمونه هاي اندکي است از مواد متنوع و سنتي توهم زا، ولي اکنون اصطلاح توهم زا بيشتر به موادي اطلاق مي شود که شامل (اسيد ليسرژيک) بوده و داراي اثرات انبساط خاطر مي باشند، مانند DMT , STP , LSD.
مواد توهم زا مجموعه ناهماهنگ و غير متجانس از موادي را تشکيل مي دهد که به گروههاي متنوع شيميايي و دارويي تعلق دارند، تبليغات در مورد سو استفاده اين مواد و اثرات ناشي از آن منجر به کنترل بين المللي بسياري از انواع آن شده است.
اين گروه از داروها به عنوان تضعيف يا تحريک کننده سيستم مرکزي اعصاب مورد استفاده قرار مي گيرد.
مهمترين اثر آنها ايجاد تغييرات اساسي در حالات عاطفي، رفتاري، خلقي، و رواني فرد است. ايجاد حالات توهمي سمعي و بصري و تصورات موهوم که اغلب شبيه به روياها و يا کابوسهاي شبانه است، از جمله ديگر اثرات اين گروه داروها مي باشد.
توهم زاها برخي اوقات بنام (داروهاي سايکوتو ميمتيک يا سايکدليک يا هلوسينوژن ناميده مي شوند.)
شناخته شده ترين و رايج ترين نوع داروهاي اين گروه ال. اس. دي است.
داروهاي توهم زا عبارتند از:
۱- ال. اس. دي LSD
2- پي. سي. پي PCP
3- ام. دي. آ. MDA
4- پي. ام. آ. PMA
5- تي. ام. آ T M A
6- دي. ام. تي D M T
7- اس. تي. پي STP = دي. او. ام DOM
8- مسکالين يا پيوت Mescaline – Peyote
9- سيلوسين و سيلوسيبين Psilocin – Psilocybin
کانابيس يا شيره گياه شاهدانه (CANNABIS)
علت اينکه فرآورده هاي گياه شاهدانه را جداگانه مي آوريم، اين است که اين مواد به مقدار کم يا زياد در گروههاي توهم زا، سستي زا و محرک قرار مي گيرند، و اين فرآورده ها به طور کلي بر روي سيستم مرکزي اعصاب اثر مي گذارند.عمده اين مواد عبارتنداز:
الف – ماري جوانا
ب- حشيش
ج – تي. اچ. سي. (T. H. C.)
مواد مخدر
اين مواد کند کننده فعاليتهاي سيستم اعصاب مرکزي، جزو گروه مواد سستي زا، مسکن درد و شديدا اعتياد آور مي باشند. معمولا ايجاد حالت سرخوشي و نشاط مي کنند. برخي از اين مواد به صورت طبيعي وجود دارند، مانند ترياک که از بوته خشخاش بدست مي آيد. بقيه به طور مصنوعي و شيميايي در آزمايشگاهها ساخته مي شود. برخي از مخدرها مانند کديين ارزش استفاده پزشکي و درماني دارند، ولي مصرف بي رويه و نابجاي آنها بدون تجويز پزشک، خطراتي را به دنبال دارد. به علت اينکه مصرف اين گونه مواد مشکلات جدي فردي و اجتماعي را موجب مي گردد، اين داروها تحت کنترل شديد قانوني مي باشند.
مواد مخدر افيوني و ترکيبات آن عبارتند از:
الف- ترياک
ب- کديين
پ- مرفين
ت- هروئين
ث- متادون
ج- پتيدين (دمرول)
چ- پيرکدان
ح- ديلاوديد
خ- دارون
د- ديفن اکسيلات (لوموتيل)
ذ- هيدرو مرفين
ر- هيدرو کديين و کليه داروهايي که هيدرو کديين دارند
سستي زاها (مسکنها – خواب آورها)
شامل آن گروه داروها و مواردي است که موجب کندي فعاليت سلسله اعصاب مرکزي مي گردد و بر شعور و حس هوشياري فر اثر مي گذارد. اين گروه داروها معمولا به عنوان مسکن براي بر طرف کردن درد يا ايجاد خواب و آرامش، از بين بردن کششها و اضطراب و عصبانيت مورد استفاده قرار مي گيرد. اندازه مصرف زياد آن ايجاد مسموميت شديد، بيهوشي (کما) و سرانجام مرگ مي کند. اين مواد در اثر مصرف مداوم و منظم ايجاد وابستگي مي نمايند. شاخص ترين دسته از اين گروه را بار بيتوريک ها تشکيل مي دهند. بار بيتوريک ها شامل داروهاي زير مي باشند:
سکونال، فنوباربيتال، آميتال (آمورباربيتال) ، متاکوالن (ماندراکس)، توينال (سکوباربيتال). گلوتيتميد (دوريدن)، ميتي پريلون، پلاسيدين ، فلوراز پام، الکل (جزو گروه داروهاي نامريي آورده شده است).
آرام بخش ها
آرام بخشها تضعيف کننده سيستم مرکزي اعصاب و جزو آن دسته از داروهايي هستند که مانند مسکن ها و خواب آورها با مصرف کم آنان ايجاد حالت آرامش مي نمايد. اندازه مصرف زيادشان مي تواند اثراتي مشابه مسکن ها و خواب آورهاي قوي از جمله بيهوشي و کما داشته باشد. به ندرت مصرف بيش از حد آن ايجاد خطرات جدي مي نمايند مگر اينکه همراه با ديگر داروها و مواد مورد استفاده قرار گيرد. آرام بخشها به طور معمول براي ناراحتي هاي خفيف رواني از جمله عصبانيت، اضطراب، بي خوابي و هم چنين شل کردن عضلات به کار مي روند. شناخته شده ترين داروهاي اين گروه دياز پام (Diazepam)، کلردياز پوکسايد، اگزاز پام و مپروبامات مي باشند.
چسب و مواد فرار (مواد استنشاقي)
فرارها در بسياري از محصولات صنعتي مانند چسب هايي که سريع خشک مي شوند، سوختني هاي مثل بنزين، حلالها مانند استون و تينر رنگ و مواد پاک کننده يافت گردد. مواد فرار پس از استنشاق از طريق ششها وارد عروق مي شوند و سپس به ديگر اندامهاي بدن به خصوص مغز و کبد مي رسند. معمولا پس از مصرف اين مواد، به فرد احساس سرخوشي، سبک حالي، بي باکي و بي پروايي دست مي دهد و خيالها روشن و واضح مي شوند.
تنفس ، ضربان قلب و ديگر اعمال بدن به کندي مي گرايد. اگر مصرف کننده با قوطي پلاستيکي آن را از طريق بيني و دهان استنشاق کند، مرگ ناشي از خفگي ممکن است پيش آيد، استنشاق و تنفس مداوم فرارها و چسب موجب آسيب به کبد و کليه، پريدگي رنگ پوست، احساس ضعف و بي حالي، عدم توانايي تفکر صحيح، لرزش، عطش زياد، کاهش وزن، تحريک پذيري، افکار پارانوئيدي، حالات تهاجمي و دشمني مي گردد. در مصرف طولاني استنشاق بنزين، ميزان سرب خون را بالا مي برد.
مصرف دائمي و مکرر موجب تحمل و نياز فرد به افزايش مصرف براي ايجاد اثر مطلوب مي گردد و مي تواند وابستگي رواني و جسمي ايجاد کند. علائم و نشانه هاي ترک عبارتند از احساس سرما، لرزش بدن، توهمات، سردرد، دردهاي شکمي، گرفتگي و اسپاسم عضلاني.
محرک ها
اين گروه از داروها به عنوان محرک، ايجاد کننده هيجان و انرژي است و موجب تحريک فعاليت سلسله مرکزي اعصاب مي گردد. اين داروها معمولا براي افزايش هشياري، ايجاد تحمل زياد براي بيدار ماندن به مدتي طولاني، جهت کاهش اشتها و ايجاد احساس نشاط به کار مي رود. اين گروه داروها در پزشکي مصرف محدودي دارند.
محرک ها مي توانند ايجاد وابستگي شديد رواني کنند. به طور مثال وابستگي که به وسيله (کراک) ايجاد مي شود، سريع ترين و قوي ترين وابستگي است که معتاد حتي نمي تواند براي مدت کوتاهي آن را کنار بگذارد و بايد مرتبا در حال استعمال آن باشد. مشهورترين مواد و ترکيبات اعتياد آور اين گروه، آمفتامين ها و فرآورده هاي کوکا است.
الکل ، توتون و قهوه = (Neglected Invisible Drugs)
داروهاي نامريي يا فراموش شده- که اصطلاحا در مورد الکل، توتون و قهوه به کار برده مي شود – در واقع به سه گروه از موادي اطلاق مي گردد که به طور گسترده اي مورد مصرف عموم قرار مي گيرند، ولي اکثريت قريب به اتفاق مصرف کنندگان تشخيص نمي دهند و يا غفلت مي کنند که اين مواد جزو داروها و مواد اعتياد آور هستند. اين مواد شامل موارد زير مي باشند:
الف- الکل اتانول يا الکل اتيليک (Ethylic Alcohol)
ب- توتون و دخانيات (نيکوتين
ج- قهوه (کافئين) (Coffee-Caffeine)

گل انگشتانه (گل انگشتانه ارغواني) Digitalis purpurea Foxglove - Purple Foxglove معرفي و گياهشناسي گل انگشتانه ارغواني گياهي است دوساله (به ندرت سه سال ...

فن آوري RFID بر اساس مفهوم ساده اي پديد آمده است. اين فن آوري از دو عنصر تشکيل شده که از طريق انتقال راديويي با يکديگر در تماسند: يک برچسب و يک reader ...

چکيده: نوآوري، فرايند گرفتن ايده هاي نو از طريق مشتريان رضايتمند است. همچنين تبديل دانش جديد به محصول و خدمات جديد را نيز نوآوري مي نامند. يکي از نتاي ...

مقدمه افزايش مهيج رقابت جهاني همراه با تغيير جهت به اقتصاد بر مبناي دانش، تاکيد مجدد براي نوآوري را ايجاد مي کند. تغييرات سريع در محيط رقابتي، جهان ج ...

جمع آوري آب به کليه عملياتي اطلاق مي گردد که در حوضه هاي آبگير براي افزايش رواناب انجام مي گيرد. در بسياري از مناطق خشک و نيمه خشک، بخش عمده از آبي که ...

جمع آوري آب Water Harvesting: جمع‌آوري آب به کليه عملياتي اطلاق مي‌گردد که در حوضه‌هاي آبگير براي افزايش رواناب انجام مي‌گيرد. در بسياري از مناطق خشک ...

امام علي بن الحسين(ع)، مشهور به زين العابدين و سجاد، بنا به نقل مشهور در سال ۳۸ هجري در مدينه به دنيا آمد. در هنگام حادثه کربلا ۲۲ يا ۲۳ سال سن داشته ...

بخش زيادي از آيات قرآني به مباحث علوم پايه چون فيزيک و شيمي اختصاص يافته است؛ زيرا نگرش قرآن، به همه چيز هستي بر محور توحيد است. از اينرو به هريک از م ...

دانلود نسخه PDF - مواداعتياد آور