up
Search      menu
عمران :: مقاله مهندسي معدن PDF
QR code - مهندسي معدن

مهندسي معدن

مقدمه)
معدنكاري از زمانهاي بسيار دور وقتي كه انسان نمي توانسته از وسايل روز استفاده بهينه داشته باشد بسيار رايج است. در ذيل اين مقدمه به ذكر مباني معدنكاري و نيز جايگاه رشته مهندسي معدن بطور اجمالي پرداخته مي شود.
مباني معدنكاري:
معدنكاري و استفاده از مواد معدني , قدمت هزاران ساله دارد يعني از زماني كه بشر طلا را در معادن روباز و يا رودخانه ها كشف و با وسايل ابتدايي استخراج كرد. به معدنكاري پرداخت كاري كه در آن زمان با وسايل ابتدايي و هزينه اي كم امكان پذير بود و به همين دليل نياز به دانش و تخصص خاصي نداشت اما امروزه معدنكاري حرفه اي بسيار پيچيده و پرهزينه است چرا كه اكنون معادن , عميق تر , لايه هاي غني , تهي تر و عيار فلز كانه ها كمتر شده است ودر مواردي ذخاير نفت و كانه هاي طلا , نقره , جيوه و حتي آهن كاملاً ازبين رفته اند و به همين دليل برخلاف گذشته كه گاه افراد عامي با يك بيل و كلنگ و چند ديناميت به سراغ معادن مي رفتند و موفق به كشف ذخاير غني معدني مي شدند امروزه مكتشفين و كارشناسان معادن هر كشور براي كشف و استخراج مواد معدني بايد مجهز به دانشي باشند كه در رشته مهندسي معدن تدريس مي شود و در آن به اكتشاف و ارزيابي ذخاير معدني ، روش هاي استخراج بهينه و ارزيابي سيستم هاي نگهداري زيرزميني و يا روزميني در طول مدت بهره برداري از معدن مي پردازند.در كشور ما نيز مواد معدني پايه استوار صنايع هستند. استقلال ، بي نيازي اقتصادي و پيشرفتهاي همه جانبه تا حدي در گروي شيوه استخراج و كاربرد مواد معدني است و از آنجا كه پژوهش ها و كاوشهاي پيگير براي شناسايي و بهره برداري از معادن در زمره مهمترين اهداف بشمار مي روند مي بايد با تهيه و اجراي برنامه هاي مناسب و فراگير و تلاش مداوم بر آن بود تا در آينده اي نزديك بتوان نيازهاي تمام شاخه هاي صنايع داخلي را در همين منابع فراهم آورد و زمينه را براي گسترش صنايع مختلف آماده و در نتيجه ارز مورد نياز كشور را تامين كرد.
مهندسي معدن و جايگاه اقتصادي آن:
رشته مهندسي معدن به لحاظ دربرداشتن كليت خاص درباره چند رشته مهندسي ديگر مي تواند در تصدي امور اجرايي و فني بسيار كارآمد باشد از جمله اين زمينه ها به جز موارد خاص معدني مي توان به حفر فضاهاي زيرزميني مطالعات و اجراي اكتشاف و استخراج معادن مورد نياز سدها و ديگر سازه هاي عمراني بزرگ ، حفاري و تزريق و اشاره كرد.رشته مهندسي معدن داراي دو گرايش «اكتشاف» و «استخراج» معدن است. هدف مجموعه كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن به عنوان يكي از مجموعه هاي آموزش عالي در زمينه مهندسي معدن، تربيت كارشناساني براي به كارگيري تكنيك هاي اكتشافي گوناگون به منظور كشف آنومالي ها، تعيين نوع و شكل توده و كانسار، محاسبه ذخيره ارزيابي اقتصادي و بررسي مسايل استخراج و كانه آرايي ماده معدني است.
مهندسي معدن تنها محدود به اكتشاف و استخراج معدن نمي شود بلكه قلمرو فعاليت اين رشته بسيار وسيع تر از كار در معدن است. به عنوان مثال يك مهندس معدن مي تواند به اكتشاف ساختاري بپردازد يعني به منظور اطلاع از وضعيت زمين، يك رشته تحقيقات و عمليات زمين شناسي انجام دهد كه اين كار براي ساخت يك ساختمان بزرگ، شهرك، كارخانه و يا ايجاد راه ها و بزرگراه ها ضروري است. در كل، مهندسي معدن ارتباطي تنگاتنگ با زمين شناسي دارد و كارشناس اين رشته بايد اطلاعات كاملي از مباحث زمين شناسي و بررسي هاي داخل زمين داشته باشد. بنابراين مي توان گفت كه مهندسي معدن در تغيير چهره اقتصادي يك كشور و شكوفايي اقتصادي آن كشور نقش مهمي ايفا مي نمايد.

هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين س ...

شاخهاي از دانش شيمي است که با کانيها (مواد معدني) و خواص آنها سروکار دارد.شيمي معدني شاخه بزرگي از علم شيمي است که بطور کلي شامل بررسي، تحليل و تفسير ...

* هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين ...

* هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين ...

همانطور که مي دانيم تا چند سال آينده جهان با بحران بي آبي کم سابقه اي در طول عمر خود مواجه خواهد شد که دانشمندان سعي داشتند با ارائه روشهايي به ذخيره ...

علل اصلي خرابي بسياري از پلها قبل از پايان عمرشان، عدم توجه به معيارهاي هيدروليکي در طراحي، و اجراو نگهداري از آنهاست. ظرفيت گذر سيلاب از پل پايداري ب ...

گرايش‌ها و ابعاد مختلف اين رشته در کارشناسي ارشد توانايي‌هاي لازم براي داوطلبان اين رشته يک مهندس عمران بايد بسيار اجتماعي و داراي توان بالائي در ايجا ...

1) عمليات ترميمي ( آماده سازي سطوح - تميز نمودن با اسيد - برس زدن...) در اين بخش عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير ...

دانلود نسخه PDF - مهندسي معدن