up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله مهندسي ارزش PDF
QR code - مهندسي ارزش

مهندسي ارزش

معرفي مهندسي ارزش

مهندسي ارزش(Value Engineering)، تلاشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي و تحليل تمام فعاليتهاي يك طرح، (از زمان شكلگيري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و اجرا و سپس راه اندازي و بهره برداري) انجام مي شود و به عنوان يكي از كارآمدترين و مهم ترين روشهاي اقتصادي در عرصه فعاليتهاي مهندسي، شناخته شده است.
● سير تاريخي مهندسي ارزش
تحليل ارزش به صورت يك روش فني ويژه ، در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم صورت گرفت . كار طراحي و تدوين اين روش به دستور هنري ارليچر(Henry Erlicher ) معاون فني بخش خريد هاي شركت جنرال الكتريك آغاز شد
● نقاط عطف درمهندسي ارزش:
سال ۱۹۴۷ به طوررسمي برنامه تحليل ارزش درشرکت جنرال موتورامريکا به وجودآمد.مطالعه درابتدايک برنامه يک نفره بود.سال ۱۹۵۲ آقاي ميلز اولين سمينارتحليل ارزش رابرگزارنمود.درآن زمان نتايج کاريک موضوع سري براي شرکت بود.سال ۱۹۵۴ نيروي هوايي امريکا اين مفهوم رابراي بهبودهزينه طراحي درسازمان خودبانام مهندسي ارزش به کارگرفت.سال ۱۹۵۶ واترويلت آرسينال تحت نظارت نيروي نظامي آمريکا برنامه مهندسي ارزش رادرکارخودشروع کرد.
● برنامه کاري مهندسي ارزش
برنامه کاري مهندسي ارزش ارايه اي ازرويکردها وعملکرد لازم براي بدست اوردن جواب بهتروموثرتر براي مساله مي باشد.
برنامه مهندسي ارزش شامل هفت فاز به شرح ذيل مي باشد:
۱) فاز عمومي
۲) فاز اطلاعات
۳) فازعملکرد
۴) فازخلاقيت
۵) فازارزيابي
۶) فازبررسي وتوسعه
۷) فازتوصيه
● روش هاي مورد استفاده درمهندسي ارزش
با مطالعاتي که در باره مهندسي ارزش بعمل امده است حدود بيست وچهار روش درضمن فرايندبکار گرفته مي شود.شرايط برنامه کاري وروش ها همگي بمنظور بهبود ارزش براي يک جزء،محصول ويا يک پروژه بکار گرفته مي شود.سرفصل روشها به قرار زير مي باشد:
● تعاريف و توصيف هاي مرتبط با مهندسي ارزش
مهندسي ارزش را بازنگري خلاق و سازمان‏يافته ارزشها (Value) و هزينه‏ها (Cost) به منظور بيشينه‏كردن شاخص ارزش (Function Cost) تعريف نموده‏اند.
هدف مهندسي ارزش از ميان برداشتن يا اصلاح هر عاملي است كه .......
● توصيه هاي مهندسي ارزش
▪ هزينه‏ هاي تمام طول عمر پروژه را مد نظر قرار دهيد نه فقط مقاطعي از آن را
▪ شاخص ارزش (کارکرد به هزينه)سيستم يا زيرسيستم مورد نظر را بالا ببريد
▪ تاثير هر پيشنهاد مهندسي ارزش را در صورت جوابگوئي به عملکرد از نقطه نظر زمان، هزينه وكيفيت تحليل نموده وگزارش كنيد.
● اصول بنيادي مهندسي ارزش
آنچه از تجربيات اجراي مهندسي ارزش تا كنون حاصل شده است، كشف و تدوين برخي مفاهيم و اصول بنيادي است كه اساس رشد و تكامل روشهاي مهندسي ارزش قرار گرفته است. اين اصول بنيادي عبارتند از: .........
مهندسي ارزش در دنيا كارايي خود را اثبات كرده است
چهاردهمين اجلاس ً انجمن آمريكايي مهندسان ارزش ً كه در سال ۱۹۷۳ به تشريح دستاوردهاي مهندسي ارزش پرداخت، مشخص نمود كه .......

هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين س ...

* هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين ...

* هدف: يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است، اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال ديگر است. كه البته اين ...

مقدمه: معادن سرشار منيزيم، زغال سنگ،‌ مس و آهن هند يکي از دلايل اصلي سيطره انگلستان بر کشور هند بود. دليل هجوم مهاجر نشينان فرانسوي، اسپانيايي،‌ پرتغا ...

اقتصاد کشاورزي ، در جهان امروز يکي از مشکلات اساسي بشر تأمين نياز هاي غذايي است ، به گونه ‌اي که امنيت غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌ ...

خداوند انسان را از خاک آفريد و براي عمران و آباداني زمين بر گماشت. (سوره هود) ● تاريخچه شهرسازي نخستين شهرساز ويا نخستين کسي که به بيان اصولي درزمينه ...

اهداف : پس از يادگيري اين مطالب، فراگيرنده قادر خواهد بود به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد : * مهندسي فاكتور‌هاي انساني يا ارگونومي چيست ؟ * اهداف ارگونومي و ...

مهندسي صنايع ، شامل کاربرد روشهاي تجزيه و تحليل اصول فيزيکي براي تبديل موادخام و ساير منابع به فرمي که رضايت و احتياجات آدمي را تامين کند، ميباشد.با پ ...

دانلود نسخه PDF - مهندسي ارزش