up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله مهارت هاي زندگي PDF
QR code - مهارت هاي زندگي

مهارت هاي زندگي

آموزش مهارت هاي زندگي، راهکاري براي رسيدن به موفقيت

زندگي، نيازمند هنرورزي است و همان گونه که هنرمند بايد ماهر باشد تا هم موضوع هنر خود را خوب درک کند و هم در بيان اهداف هنري خود به ديگران، زبده و توانمند باشد، انسان در مقابل زندگي خود نيز بايد چنين باشد.
او بايد به طور دقيق فلسفه حيات و زندگي خود را بداند و در اين گذر، به شيوه استدلالي و منطقي، از ساختار زيستي خويش آگاه باشد. در چرخه تقويت مهارت هاي زندگي، بايد باانگيزه عمل کرد، عشق ورزيد و سپاس گزار بود و هرگز نبايد استعدادهاي خود را با ديگران مقايسه نمود زيرا انسان ها، معادن متفاوتي هستند و همه آنان ارزشمندند.
انسان ها بايد با اعتمادبه نفس، براي ارزش هاي خود احترام قائل شده و بيش ترين استفاده را از آن بنمايند و از اين که استعدادهاي خود را شناسايي کرده و در راستاي آن ها حرکت مي کنند، رضايت خاطر داشته باشند. همه بايد بدانند که در آرزو و حسرت ديگران بودن، نه تنها مشکلي را حل نمي کند، بلکه استعدادهاي موجود در فرد را نيز از بين مي برد. البته اين موضوع به معني عدم استفاده از استعدادهاي ديگران در قالب تجربيات آنان نيست. با هم بودن، هم فکري، مشاوره، همکاري، تعاون، تعامل و تبادل آموخته ها و بسياري از گرايشات گروهي و اجتماعي، ازجمله ضوابط تسريع در پيشرفت امور مي باشد.براي کاميابي در زندگي، عوامل زير مؤثر مي باشند:
۱) شناخت اهداف و فلسفه زندگي
۲) استوارساختن مباني زندگي با نگرش زيبايي شناختي
۳) اقدام به يادگيري و بهره بردن از آموزه هاي ديگران
۴) داشتن اعتمادبه نفس و تکيه بر استعدادها و توانايي هاي شخصي همراه با پشتکار
۵) خوش بيني در مقابل تهديدات و تبديل آن ها به فرصت هاي جديد زندگي
۶) شناخت نقاط ضعف و قوت فردي . يکي از مربيان آموزش زندگي، در اين رابطه مي گويد: «آموزش زندگي، نه يک شيوه درماني بلکه شيوه عملي و مبتني بر اهداف است. در اين شيوه ما به جاي پرداختن به ريشه هاي مشکلات موجود در زندگي، سعي مي کنيم به راه حل هاي آن ها بينديشيم.» درحقيقت، آموزش زندگي را با ارائه راه حل هاي نوين و مؤثر فرد براي مقابله با مشکلات فرامي خواند و درنهايت مي آموزد که هر فرد، چگونه آموزگار زندگي خود باشد.همه ما انسان ها در زندگي، با مسائل و مشکلاتي مواجه هستيم؛ مسائلي که گاه به دليل دامنه، وسعت و شدت آن ها، به نظر پيچيده و غيرقابل حل مي نمايند. بايد بدانيم که همه مشکلات، با رعايت يک اصل مهم، به راحتي از بين خواهند رفت و آن اصل، چيزي نيست جز تعيين «بايدها و نبايدها».در آموزش مهارت هاي زندگي بايد به عوامل مؤثر زير توجه شود:
۱) بيان اهداف: اهداف بايد در قالب جملات مثبت بيان شود، بنابراين ضمن نگاه ويژه به امور، همواره بايد کارهايي که مي خواهيم انجام دهيم، در بيان اهداف با شفافيت کامل منظور گردد. در واقع اهداف بايد مثبت نگر و مبتني بر عمليات باشد. اهداف نبايد يک سويه براي ديگران تصميم سازي نمايد زيرا ديگران، حق خواهند داشت با آن مخالفت نمايند پس در اين صورت، نه تنها مشکلي حل نمي شود، بلکه مشکلات ديگري را نيز به وجود مي آورد.
۲) توانايي هاي فردي: انديشيدن به توانايي ها، موجب انگيزه و انرژي گرديده و پيش برد اهداف را تسريع مي بخشد و غلبه بر مشکلات و موانع را آسان مي سازد. خصوصيات فردي مانند صبوربودن، پذيرش ديدگاه ها و نقطه نظرات ديگران و يا مسئوليت پذيري در انجام کارها، از اهميت فوق العاده اي برخوردارند.
۳) تضادهاي دروني: از عواملي که موجب ناراحتي، آشفتگي و پريشاني مي گردد، نبايد عبور کرد بلکه بايد آن ها را به زبان آورده و در مورد آن ها سخن گفت اما بايد دقت کرد که اين مسائل، جنبه شخصي داشته و ديگران را به مصاف نکشد چون در اين صورت، خود مانعي در برابر حل مشکلات خواهد شد. تضادهاي دروني در صورت انباشته شدن در درون انسان، به صورت عقده هاي دروني درآمده و پرورش مي يابد و سدي در راه اهداف مي گردد. نسبت به تضاد با ديگران نيز با خوش بيني برخورد نموده و رويکرد سازش منطقي را به جاي جدل و خودخواهي برگزينيد.
۴) مهارت هاي پرورشي: مهارت هايي هستند که مي توانيم آن ها را پرورش داده و کيفيت شان را بهبود بخشيم بنابراين به مهارت هايي بينديشيد که شما را در رسيدن به هدف ياري مي رسانند .۵ دستاوردها: اقدامات مثبت و عملکردهاي مفيد خود را فراموش نکنيد زيرا آن ها، دستاوردهاي عمليات رفتاري هستند که نيازمند يادگيري و توجه مي باشند. اهميت ندادن به آن ها، ارزش هاي شان را مي کاهد و انگيزه تکرار و يا عمل مشابه را نيز کاهش مي دهد.
پشتکار در حل مشکلات قبلي و گره گشايي از پيچيدگي زندگي، حاصل تلاش و کوشش شخصي شماست. عوامل پنج گانه بالا، شخصيت شما را متکي به نفس ساخته و اتکاء به خويشتن را در وجودتان مي افزايد و شما را آماده مقابله با مشکلات زندگي مي سازد.آشنايي و آگاهي ديگران از چارچوب هاي ذهني شما، مشکلات تان را در آينده کاهش خواهد داد. هميشه حريم خود را حفظ کنيد، آرزوهاي تان را به ديگران تحميل نکرده و سعي در تغيير اهداف و آرزوهاي ديگران نداشته باشيد. در حل مشکلات خود، همواره آماده پذيرش تبعات و پيامدهاي آن باشيد.
در حل مشکلات بزرگ خود، تلاش کنيد تا آن ها را به مشکلات کوچک تجزيه کنيد. تا زماني که از مشکلات خود رنج مي بريد، قادر به حل مشکلات ديگران نخواهيد بود. بايد هرچه زودتر با تلاش و کوشش، به مشکلات خود فائق آييد تا آماده کمک به ديگران شويد.آموزش مهارت هاي زندگي، به معني برخورداري از توانايي هاي لازم در حل مشکلات و جلوگيري از تبديل شدن آن ها به بحران هاي فرسايشي مي باشد. مهارت هاي زندگي، از طريق آموزش و تجربه قابل استفاده مي باشد و فرآيندي است که موجب ثبات در شخصيت و عمق در هويت گرديده، توسعه فرهنگ فردي را سامان مي بخشد و موجب رضايت و مقبوليت و موفقيت در زندگي مي شود.

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

هر حيوان ، گياه يا موجود زنده اوليه‌اي که بخشي يا تمام زندگي خود را به همراه موجود ديگر از جنس ديگري را مي‌گذراند و يک سيمبونت يا سيمبيوت مي‌نامند و ب ...

بارزترين اختلاف زندگي در زمين و فضا بي وزني است، که بر کليه شئون زندگي مسافر تاثير مي گذارد. برخي ميگويند که محدود بودن در مکان کوچکي نظير ايستگاه مير ...

زندگي در سايه قرآن نعمتي است . نعمتي که ارج و ارزشش را نمي شناسد جزکسي که آن را خود چشيده باشد. نعمتي است که بر عمر مي افزايد و پاکيزه و مبارکش مي گرد ...

جالب است بدانيد که ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي شوند، زندگي مي کنند و سپس مي ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر کوتاه ...

جالب است بدانيد كه ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و سپس مي‌ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر كوتاه ...

دنياي زنان بعضي اوقات تفاوت هاي بزرگي با دنياي مردان دارد و ممکن است بعضي مردها اين موضوع را درک نکنند، در اکثر اوقات زنان در هنگام ازدواج مخصوصا در س ...

هرکسي استعدادي دارد. شايد استعداد شما پاشيدن شير از دماغتان باشد...اما هرچه که باشد اين هم استعدادي است. و تقريباً از همه استعددها مي شود پول درآورد. ...

دانلود نسخه PDF - مهارت هاي زندگي